Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

Informace pro zřizovatele

"... V posledních letech se na školy, a především jejich ředitele hrne nekontrolovatelné množství nových požadavků, ať již legislativních, provozních, pedagogických, nebo prostě jen lidských. Neustálé novelizace školských předpisů, GDPR, veřejné zakázky, projektová řízení, inkluze, aktivní rodiče vyžadující partnerskou diskusi, stavební a bezpečnostní předpisy, formativní hodnocení, projektové dny, nedostatek pedagogů, požadavky zaměstnanců - ze všech stran se valí nové a nové povinnosti a výzvy a ředitel školy musí pojmout práci, kterou v obdobně velkých firmách vykonává několik manažerů. A v tom všem zůstává sám..."

Pro Letní speciál časopisu Řízení školy Bc. Milan Vácha

Redakce Řízení školy je pomocnou rukou ve všech těchto směrech. Pomáhá odbřemenit ředitele škol tak, aby se více mohli věnovat pedagogickým oblastem. A zřizovatelům těchto škol poskytuje právní zázemí i odbornou podporu. 

řízení školy onlinePřihlaste se k odběru newsletteru pro zřizovatele škol a školských zařízení!

Zřizovatelský bulletin

Komunální volby

Jaké body zařadit do politického programu před komunálními volbami? Poradí příručka od EDUin

Zajímavé články

Tématu součinnosti a kooperace ředitelů škol a jejich zřizovatelů se věnujeme ve většině našich produktů. Zde jsme pro Vás otevřeli zajímavé články z placené sekce časopisů naší redakce.

Jak můžete svým ředitelům pomoci?

Řízení školy online nabízí kompletní a přehledné informace o Vašich povinnostech i právech souvisejících s řízením a vedením školy. Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost – vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. 

Obsah: neustále aktualizovaná legislativa, praktické odborné texty (tzv. pracovní situace), vzory, formuláře, směrnice, kalendář povinností, aktuality

Zajímají Vás bližší informace?

Neváhejte kontaktovat našeho obchodního poradce. Vysvětlí Vám, za jakých podmínek lze Řízení školy online pro Vaše školy objednat i jak tato spolupráce probíhá prakticky. 

Jaromír Dojáček, tel. č.: 728 892 417, e-mail: jaromir.dojacek@wolterskluwer.com

Jak spolupráce probíhá?

Zajištění služby Řízení školy online není jen jednorázové uzavření smlouvy a vyrovnání finanční stránky kontraktu. Spolupráce je opravdovou kooperací na všech úrovních po celou dobu sjednaného předplatného.

  • Řízení školy online Vám rádi nezávazně kdykoliv představíme
  • Pomůžeme Vám s registrací.
  • Vysvětlíme Vám ovládání celé aplikace a ukážeme Vám, které moduly či služby jsou pro Vás nejužitečnější.
  • V rámci spolupráce nám můžete zaslat jakékoliv dotazy týkající se řízení, vedení či provozu školy.
  • Pokud nenajdete, co potřebujete, na naše náklady Vám co nejdříve tyto informace zajistíme. 
  • V pracovní dny jsou Vám k dispozici kolegové z hotline, kteří Vám pomohou s případnými technickými potížemi týkajícími se webové aplikace.

Redakce Řízení školy nabízí již od roku 2004 ucelenou podporu nejen managementu škol a školským zařízením, ale také zřizovatelům, pedagogům, výchovným poradcům, metodikům prevence a v neposlední řadě rodičům žáků. Je součástí koncernu Wolters Kluwer, který je předním celosvětovým poskytovatelem odborných informací, softwarových řešení a služeb. 

Redakce Řízení školy je stejně jako Wolters Kluwer hluboce zasvěcena poskytování produktů a služeb, které zákazníkům pomáhají činit lepší rozhodnutí. Přidaná hodnota jejich produktů přispívá přímo k úspěchu jeho zákazníků. Vztahy se zákazníky jsou budovány na platformě partnerství a spolupráce a Wolters Kluwer se vždy snaží doručit správné informace ve správný čas a na správném médiu.

Nabídka práce