Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Vyhledávaní

Seřadit podle:

Výsledky vyhledávání

Online časopis

Rozhodnutí mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání

Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2012

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání vydává mateřská škola jako subjekt veřejné správy a nikoliv její ředitel. Uvedené rozhodnutí přitom podléhá přezkumu ve správním soudnictví, a to bez ohledu na zřizovatele mateřské školy.

Online časopis

Možnost a nutnost úspor na platech v roce 2012

Rubrika: Pracovní právo Vydání: 6/2012

K 1. lednu 2012 došlo k nárůstu prostředků na platy pedagogických pracovníků, ale jen krátkodobému. I když je plat pedagogům poskytován v roce 2012 opět podle jediné tabulky platových tarifů, ve které byly některé platové tarify dokonce navýšeny, po krátkém období několika měsíců jsou prostředky na

Online časopis

Výklad některých ustanovení zákoníku práce po jeho novele k 1. 1. 2012 z pohledu praxe řízení mateřské školy

Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2012

Čtenářům je předložen výklad vybraných částí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Při jeho tvorbě byla vybrána jen ta ustanovení, která se v praxi častěji aplikují v oblasti řízení mateřské školy. Důraz je kladen na části, které jsou nové nebo pozměněné ve srovnání s předchozím právním stavem. Pok

Online časopis

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Rubrika: Pracovní právo Vydání: 6/2012

Jak jsem avizoval ve svém předchozím dubnovém článku, budu se dnes věnovat dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to i s ohledem na změny, které s sebou s účinností od 1. ledna 2012 přinesla tzv. věcná novela zákoníku práce.

Online časopis

Tvorba spisového řádu pro školy, 15. část

Ze seriálu: Tvorba spisového řádu pro školy Vydání: 6/2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se vyhotovování dokumentů. Dnes se budu věnovat podepisování vlastních dokumentů vytvořených ve škole a jejich označení příslušnými razítky.

Online časopis

Právo na informace a (ne)rozhodnutí o poskytnutí informace o výši platu

Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2012

Někteří ředitelé škol se již setkali s žádostí, ve které se žadatel domáhal informace o výši platu nebo odměny kolegů a zejména vedení školy. Tuto žádost nelze hodit do koše ani odložit hluboko do zásuvky psacího stolu. Ředitel školy si proto musí ujasnit, z čeho vyplývá právo žadatele na informaci,

Online časopis

Dovolená a samostudium

Rubrika: Poradna Vydání: 5/2012

Dovolená a samostudium PaedDr. Jan Mikáč Je možné na nástěnce ve sborovně školy zveřejnit kromě plánu dovolených a samostudia také jejich skutečné čerpání? SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:   zákon č. 262/2006...

Online časopis

Některé základní momenty vzdělávání ve střední škole: právní úprava a kritická místa

Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2012

Kvůli legislativním změnám věnuje vedení středních škol pozornost zejména „začátku“ a „konci“ vzdělávání – přijímacím zkouškám, závěrečným nebo maturitním zkouškám. Cílem následujícího článku je připomenout přestup do jiné střední školy, přijetí do vyššího ročníku a některé základní momenty vzdělává

Online časopis

Čerpání z FKSP

Rubrika: Poradna Vydání: 5/2012

Čerpání z FKSP PaedDr. Jan Mikáč 1. Je možné z FKSP vyplatit peněžní dar propuštěným zaměstnancům?2. Je možné z FKSP zaplatit odměnu za práci předsedovi ZO ČMOS?3. Je možné...

Online časopis

Tvorba spisového řádu pro školy, 14. část

Ze seriálu: Tvorba spisového řádu pro školy Vydání: 5/2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se vyřizování dokumentů. Dnes se budu věnovat vyhotovování vlastních dokumentů ve škole.

Online časopis

Pracovnělékařská péče po 1. 4. 2012

Rubrika: Pracovní právo Vydání: 5/2012

Ke dni 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Online časopis

Pracovní doba a její evidence

Rubrika: Poradna Vydání: 5/2012

Pracovní doba a její evidence PaedDr. Jan Mikáč 1. Jak postupovat u evidence začátku a konce pracovní doby u pracovníků, je nutné začátky a konce pracovních směn evidovat na...

Online časopis

Tvorba spisového řádu pro školy, 13. část

Rubrika: Legislativa Ze seriálu: Tvorba spisového řádu pro školy Vydání: 4/2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se rozdělování a oběhu dokumentů, která definuje, jakým způsobem se ve škole předávají dokumenty k jejich dalšímu vyřízení. Dnes se budu věnovat samotnému vyřizování dokumentů ve škole.

Online časopis

Jak vést personální evidenci?

Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 4/2012

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Online časopis

Cestovní příkazy u pedagogických pracovníků

Rubrika: Poradna Vydání: 4/2012

Cestovní příkazy u pedagogických pracovníků PaedDr. Jan Mikáč Jakou pracovní dobu uvádět na cestovních příkazech v případě zkráceného úvazku u pedagogických i nepedagogických pracovníků? Pedagogové mohou vykonávat práce související...

Online časopis

Zápis do první třídy

Rubrika: Poradna Vydání: 4/2012

Zápis do první třídy PaedDr. Jan Mikáč Mohou rodiče jít s dítětem do dvou různých škol k zápisu do 1.třídy? Pokud rodiče přijdou a řeknou, že už byli u...

Online časopis

Nová zákonná úprava ve zdravotnictví a její vliv na terminologii ve školském zákoně a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže (počínaje 1. dubnem 2012)

Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2012

Dnem 1. dubna 2012 nabude účinnosti1) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 8. prosince 2011. Ve stejný den nabude účinnosti zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé záko

Online časopis

Nová úprava pracovních poměrů od 1. ledna 2012

Rubrika: Pracovní právo Vydání: 4/2012

Vzhledem k četným dotazům na problematiku nové úpravy pracovních poměrů, se kterou se od začátku roku 2012 střetáváme v personální praxi, která se dotýká i činnosti ředitelů škol (případně zástupců ředitelů škol), se bude tento článek podrobněji zabývat pozměněnou koncepcí neplatnosti pracovní smlou

Online časopis

Vychovatel a bezpečnostní pracovník

Rubrika: Poradna Vydání: 4/2012

Vychovatel a bezpečnostní pracovník PaedDr. Jan Mikáč Pracovník domova mládeže nastupuje na směnu ve 20:00 hod, do večerky je zařazený jako vychovatel, po večerce do budíčku jako bezpečnostní pracovník...

Online časopis

Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školy

Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2012

Uvedený seznam předpisů, který je součástí tohoto příspěvku, se snaží pokrývat souhrnně alespoň ty nejdůležitější oblasti řízení školy nebo školského zařízení. Jde tedy o přehled zahrnující nejen typickou školskou legislativu, ale také ekonomiku provozu školy nebo školského zařízení, pracovní právo