Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Zamyšlení nad

Kauzální atribuce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Učitelé si občas stěžují, že některé psychologické výklady jsou pro ně příliš akademické, teoretické, že neodrážejí a nevysvětlují tu realitu, kterou znají. Vytýkají nám, že někdy zcela zbytečně používáme nesrozumitelné pojmy. Přitom tyto pojmy sl...

Spádové šílenství okolo výběrových tříd

Datum: Autor/autoři: Radka Smith Slámová Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Jak se mohou školy zbavit nálepky „příliš běžné“ školy méně elitářskými způsoby? Na spádovou turistiku si většinou stěžují školy, které jsou kvůli ní přeplněné. Ještě více jsou však tímto jevem zasaženy školy, jimž se rodiče vyhýbají.          

Hromadnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Hromadnost a přetrvávající jednotnost představují podle mého přesvědčení velkou brzdu rozvoje českého školského systému a hlavně jeho výsledků. Koneckonců asi přispívají i ke snížené spokojenosti žáků v něm. Týkají se míry aktuálních požadavků, ed...

Kolektivní tresty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Že má dítě nést následky či důsledky svých nevhodných činů (nikoliv za ně dostávat tresty!) a že současně spolu s ním vždy hledáme cesty k nápravě, je logické a pokládám to za správné. Z výchovného hlediska je totiž špatné, když se dítě systematic...

Kdo pomůže dětem přijmout, že smrt patří k životu? Je to i na učitelích

Datum: Autor/autoři: Marcela Kašpárková Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Už tříletý chlapec nebo stejně stará dívka vznášejí po přečtení pohádky otázku, co znamená „Žili spolu až do smrti“, a když je jim to naznačeno, propukají někdy v pláč. Děti školou povinné zpracovávají konec života zase trochu jinak a možná nejhůř...

Talenti - jejich klíčové způsobilosti (1)

Datum: Autor/autoři: Marek Pavlík Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Předkládám vám první příspěvek ze série článků o talentovaných zaměstnancích na školách. Možná si i vy kladete otázky typu: Jak poznat talentovaného člověka? Jakým způsobem je třeba rozvíjet talenty? Jaké druhy práce je dobré jim svěřovat? Co chtě...

Hyperkorektnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Každá společnost má množství psaných a snad ještě víc nepsaných norem. Týkají se téměř veškerého chování, jednání i forem použití jazyka. Na základě těchto pravidel posuzujeme projevy každého jednotlivce a následně je hodnotíme jako korektní, příp...

Gender v 21. století

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Jsem emancipovaný muž, což dnes rozhodně nemůže znamenat, že neumím nic uvařit, nejsem schopen vyprat v automatické pračce, že si nedokážu přišít knoflík, že nezvládnu nakrmit či přebalit mimino (byť nepříliš rád) a že budu v domácnosti jen čekat ...

Kdo je tady učitel?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Učitelé jsou různí. K jejich zevrubnějšímu charakterizování by určitě nestačila jedna stránka. Tedy stručně a velmi zjednodušeně. Na jedné ose jsou učitelé seřazení podle toho, kolik toho a jak dobře naučí, na druhé pak učitelé podle vztahu k děte...

Soutěživost ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Děti rády soutěží – všichni máme před očima úprk skupinky dětí, kdy každé chce doběhnout k cíli jako první…

Umetáme cestičky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Proti větám, že děti otužujeme pro dospělost, když jim neumetáme všechny cestičky, že i neúspěchy jsou v posledku v jejich prospěch, nelze nic namítat a proti jejich údernosti se lze jen obtížně bránit. V těsném příbuzenství je myšlenka, že dítě s...

Jak školy připravují žáky na dospělý život?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Kritizovat ve školství něco, co představuje evidentní potřebu dnešního života dětí i budoucího života dospělých a současně žádoucí vzdělávací příležitost pro děti, tedy nárůst počtu hodin IT, nebude asi příliš populární. Ovšem já nehodlám nesouh...

Vzdělání a hlubší poznávání jako cesta k pokroku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Určitě se každému z nás stalo, že jsme udělali úžasný objev, měli geniální nápad, přišli na něco velmi chytrého, nebo jsme alespoň přesně věděli, jak by se daná věc v zaměstnání, v obci, či dokonce ve státě měla řešit, abychom následně ve výjimečn...

Povinná školní docházka, či povinné vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Je logické, že dnešní doba soustřeďuje pozornost na řešení bezprostředních závažných společenských i osobních problémů spojených s pandemií covidu. Týká se to všech oblastí, včetně školství. Jenže ve vzniklé situaci vyplavou občas na povrch problé...

Kam zmizely obavy rodičů ze školy v době 3. vlny koronakrize?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V době tzv. první vlny koronaviru (jaro 2020) jsme na Lince pro rodinu a školu 116 000 zaznamenali velký nárůst hovorů od rodičů žáků ZŠ. I během tzv. druhé vlny (podzim 2020) se ozývalo nemálo rodičů, kteří se potřebovali poradit ohledně školní d...

Cesta k samostatnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Jedním z požadavků současnosti je co největší samostatnost dětí a žáků při školní práci a koneckonců i při domácí přípravě do školy. Na tom se shodnou rodiče i učitelé. Důvody jsou evidentní. Hromadný přístup k výuce už nějakou dobu není vhodný pr...

Problémy nemají jednoduchá řešení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Léta jsme se zabývali učením i vývojem člověka z dílčího pedagogického, psychologického, sociologického, někdy i genetického či neurologického hlediska. Docházelo i k propojování výzkumů a poznatků jednotlivých disciplín, leckdy se však jednalo o ...

Patří známkování do škol 21. století?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Když navštívíme dnešní základní školy, v některých vidíme interaktivní tabule, tablety, dokonce výuku robotiky, ale také asistenty, kteří pomáhají žákům, tandemovou výuku nebo třeba děti, které se učí matematiku za využití počítadla, v pracovních ...

Past

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Inkluzivní vzdělávání má hledat jedinečnou cestu pro každé dítě. Koneckonců platí to pro jakékoli vzdělávání, protože hromadnost nemůže vést k nejlepším výsledkům. K tomu je zapotřebí respektovat jeho individuální zvláštnosti, tedy silnější i slab...