Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Učitelské řemeslo

Metakognice ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ondřej Pešout Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

„Myšlení o myšlení“ nebo také „učení o učení“ se přezdívá koncept metakognice, který se již čtyřicet let přesouvá z psychologického výzkumu do vzdělávání. Princip metakognitivní výuky spočívá v předávání esenciálních znalostí a dovedností dětem o ...

Proměnu dějepisu z předmětu, kde se diktuje a zapisuje, v předmět, kde se myslí. Už jste slyšeli o Dějepisu+?

Datum: Autor/autoři: Daniel Pražák , Jakub Drbohlav Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Dějepis+ je projekt, který má za cíl zlepšit výuku moderních dějin na českých školách tak, aby odpovídala aktuálním přístupům ve vzdělávání. A jde na to v českém prostředí netradičně, ale přesně tak, jak se na podobnou výzvu sluší a patří – modern...

Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Začátek školního roku je nejlepší dobou pro založení nebo oživení žákovského parlamentu, který je komplexním vzdělávacím nástrojem pro přípravu dětí a mladých lidí na jejich pozdější občanský život.

Paradivadelní systémy jako možný nástroj adaptace

Datum: Autor/autoři: Angelika Sbouli Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Vzpomínám na příběh, kdy byl jeden chlapec na okraji školního kolektivu, bez možného vlivu na skupinu. Tehdy jsem byla studentkou Pražské konzervatoře, hudebně dramatického oboru, a do psychologie jsem měla vhled velmi povrchní. Chlapec během tvor...

Líný učitel a Sextant dobré výuky

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Existují různé modely organizace výukové hodiny. Například populární E-U-R (evokace– uvědomění – reflexe), ale i další: cyklus 5-E, ZKSH, SQ4R a jim podobné. Ty tak používané nejsou. Ve výukové strategii Líného učitele má své místo Sextant.

Sebehodnocení

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

O zapojování žáků do procesu hodnocení se mluví a píše neustále. Může se ale stát, že na školách probíhá pouze formálně, a to například na základě požadavků vedení či České školní inspekce. Nebo tak učitelé činí z vnitřního přesvědčení, že by se t...

Pisatelství v celé škole

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Kouzla nejsou jenom v pohádkách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Bylo nebylo, v malé vesnici Zilla Parishad, ve správní oblasti Maháráštra v jihozápadní Indii, stála základní škola. Když tam začal v roce 2009 vyučovat Ranjitsinh Disale, bylo to zchátralé stavení, vklíněné mezi boudu pro dobytek a sklad. Pouhá 2...

Pouhá výuka moderních dějin nám nezajistí moderní výuku dějepisu

Datum: Autor/autoři: Aleš Sedlmeier Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Současné změny v RVP ZV, které si vyžádala implementace nové podoby výuky informatiky, se dotkly také výuky dějepisu. Některé výstupy se zúžily, jiné byly vyškrtnuty a oslabila se časová dotace oblasti Člověk a společnost. Ponechme nyní stranou od...

Psaní a pisatelství v naučných předmětech

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

O psaní se někdy hovoří jako o „technologii, která změnila svět“. Učíme se, že písmo vzniklo před pěti tisíci lety a umožnilo nám, lidem, sdělovat si napříč časem i na dálku poznatky, které nám jako druhu v první řadě zajišťovaly bezpečnější přeži...

Čtyři oblasti sebereflexe práce učitele pro zlepšení výuky

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Situace žáků i učitelů je aktuálně složitá, přesto každý učitel může začít přemýšlet, jak výuku v příštím školním roce zlepšit. Žáci mají nové zkušenosti se samostatným učením a má to pro ně velký význam. Pro učitele je důležité neztratit energii,...

K vrstevnickému hodnocení přistupujte s rozvahou

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Vzájemné nebo také vrstevnické hodnocení dokáže žáky motivovat k většímu úsilí a lepšímu výkonu. Jeho hlavním cílem není odborně ohodnotit práci spolužáka, ale pomoci mu v dalším učení. V tomto duchu by měl vyučující své žáky vést při osvojování d...

Líný učitel a E-U-R

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Každý učitel slyšel o metodě plánování výuky, nazývané E-U-R nebo třífázový model učení, a mnozí ji i používají. Jejím popularizátorem je mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který ji vykoval z filozofie konstruktivistického ...

Když to může spadnout, nejspíš to spadne - rok s distanční výukou

Datum: Autor/autoři: Daniel Pražák Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Textů reflektujících uplynulý pandemický rok vyjde jistě mnoho – texty vzletné, texty kritické, texty plné naděje a inspirace. Tento si ovšem neklade takové cíle. Jeho cílem je vlastně být přízemní, pobavit a odlehčeně zhodnotit zvláštní rok, rok ...

Líný učitel a jeho pohoda

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Jak řekl Carl Rogers, dobré vzdělávání nelze realizovat bez pozitivních emocí. Tohle zlaté pravidlo však platí pro učitele nejen v roli výdejce, ale i příjemce! Ten, kdo není v pohodě sám, jen těžko pohodu vytvoří ve třídě.

Poskytování zpětné vazby - třetí strategie formativního hodnocení

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák ...

Konflikt se žákem. Postup pro řešení problémů se žáky

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Roste nejistota, jak se po tak dlouhé izolaci mimo školu budou žáci chovat. Řada z nás se jistě obává, že puberťáci doma ještě více zvlčili a bude velmi těžké s nimi ve škole opět vycházet. Je tedy dobré si zopakovat, jak reagovat ve vyhrocené sit...

Dílna psaní na II. stupni

Datum: Autor/autoři: Miloš Šlapal Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Tradice živého psaní, kdy žáci píší se zájmem, ze srdce a pro konkrétní čtenáře, není v českých školách dosud příliš rozšířena. Aby se každý žák stal pisatelem, potřebuje psát své texty a zažívat odezvu od čtenářů, která zpětně buduje jeho vlastní...

Líný učitel testuje

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Jestliže něco definuje špatný stav výuky v českých školách, tak je to ono nesmyslné testování, kterého jsou účastni naši žáci. Mnoho učitelů snad ani nezná jiný způsob, jak ověřit látku, a testují a písemkují jako smyslů zbavení. Často to vypadá, ...

Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků?

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale o...

Palec na sociálních sítích se nepočítá, palec učitele nebo spolužáků ve třídě ano!

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o motivaci skrze naplnění základních lidských potřeb: Po obecném úvodu a dílech o autonomii a kompetenci se dnes budeme zabývat sounáležitostí, tedy pocitem, že někam patříme. Ta má totiž také velký vliv na subje...

Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Na porozumění cílům, jejich objasňování a sdílení je zaměřena první z pěti strategií formativního hodnocení. Pokud víme, jakých cílů mají žáci dosáhnout, nepřemýšlíme pouze o tom, co chceme UČIT, ale především, co chceme NAUČIT. Čím lépe plánujeme...

Ekonomii vysvětluji pomocí rohlíku

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Dagmar Grauová je učitelka na učilišti a také bývalá inspektorka České školní inspekce. O vzdělávání na středních odborných učilištích v české společnosti existuje mnoho mýtů, a i proto se Dagmar stala hostem jedné z nejnovějších epizod podcastu H...

Konzultace žáka s učitelem nad žákovým textem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Hausenblas Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

V minulých textech o pisatelství jsme se několikrát dotkli tématu konzultace. V rozhovoru s Katkou Sládkovou jsme zblízka viděli, jak může vypadat konzultace mezi žáky i jak může paní učitelka zařizovat, aby děti měly příležitost konzultovat se sp...

Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Dle kognitivní psychologie má paměť obrovský vliv na učení. Školní úspěch do značné míry závisí nejen na schopnosti žáků uchovávat si v paměti důležité informace, ale také na schopnosti si tyto informace vybavit a použít je v rozmanitých kontextec...

Kolik metod umíš, tolikrát jsi učitelem

Datum: Autor/autoři: Karolína Füllsacková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Nové výukové metody jsou aktuálním tématem pro mnoho základních škol. Všechny přinášejí do vzdělávacího systému nový vítr a oživují výuku jak pro žáky, tak i pro učitele. Ti si mohou nové metody osvojovat například na zahraničních partnerských ško...

Jak de/motivovat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Nemotivované, apatické, nezajímající se, až vzdorující dítě představuje problém při jakémkoli vzdělávání. Pravda, někdy stačí málo, abychom je strhli k aktivitě, často však nemáme ani prostor, ani čas, abychom překonali zejména dlouhodobě utvářeno...

Jak podpořit spokojenost a motivaci žáků? Pomocí zpětné vazby a zážitku úspěchu

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Zažívat úspěch a mít pocit efektivity, platnosti a smysluplnosti vlastního života je základní potřebou každého z nás. Stejně tak i žáci potřebují zažívat úspěch a mít okamžitou zpětnou vazbu, aby se cítili motivovanější, angažovanější a proaktivně...

Pohled do dílny psaní Kateřiny Sládkové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Hausenblas , Hana Košťálová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Kateřina Sládková je učitelka v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Působí jako pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu, který financuje Nadace The Kellner Family Foundation. Je členkou pisatelské skupiny projektu a členkou odb...

Líný učitel brainstormuje

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Ve výčtu metod se velmi často objevuje „brainstorming“. Jde o jednu z evokačních metod, i když její využití může být mnohem všestrannější. Mnoho pedagogů předpokládá, že je to metoda velmi dobře realizovatelná a v podstatě „snadná“ – aniž by ji ov...

Dobré vztahy jako základ

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Dobré vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem jsou jedním z hlavních východisek teorie změny, se kterou pracuje projekt Eduzměna ve svém pilotním působení na Kutnohorsku. Spolu s podporou aktivity a reflexivity by měly nastartovat pozitivn...

Škola online je výzva. Řešíme s dětmi dostatečně, jak ji překonat?

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Kuba se v pondělí ráno vzbudil v 7.55. Budík mu zvonil už napočtvrté, s útrpným výrazem vylezl z postele, přešel ke stolu, na kterém měl počítač, jednou rukou ho zapnul a druhou si mírně pročísl vlasy, aby na něm nebylo tolik znát, že se právě pro...

Jak jsme začínali s dílnou psaní ve třetí třídě

Datum: Autor/autoři: Alexandra Luhanová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Alexandra Luhanová vzpomíná na to, jak se ona jako začínající učitelka i její třeťáci pustili do dílny psaní. Je učitelkou prvního stupně v ZŠ Zvole, t. č. na mateřské dovolené. ZŠ Zvole spolupracuje s projektem Pomáháme školám k úspěchu, který fi...

Líný učitel diferencuje

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Velmi důležitou součástí kvalitní výuky je diferenciace. Je to zásada, která respektuje nezpochybnitelný fakt, že žáci ve třídě jsou rozdílní. Bohužel až příliš často se v českých školách učí všichni žáci všechno úplně stejně. Stejným způsobem, ve...

Neizolujeme finanční gramotnost, učíme ji v širších souvislostech

Datum: Autor/autoři: Jana Doležalová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Jana Doležalová působí jako učitelka na Základní škole Vimperk, Smetanova, již od roku 1989. Vyučuje zde matematiku a anglický jazyk. Snaží se přijímat všechny impulzy, které jí současný „svět výuky“ přináší, a je v tom inspirativní a velmi aktivn...

Rodiče vychovávají a škola vzdělává? aneb Co s riziky vědecky založené výuky

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jindřich Kitzberger Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Modelový (i když – jak dále ukážeme – zdaleka ne jediný možný) případ: Učitel se chystá zahájit v rámci přírodopisu téma vzniku a vývoje vesmíru. Pečlivá příprava, texty, obrázky, videa… První lekce se zabývá velkým třeskem a následnými procesy. Ž...

Projektová výuka? Naprosto přirozená forma učení, plakát však nestačí

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Stanovit si cíl učení, který bude vycházet z potřeb dětí, a nikoli z potřeb učitele. Propojit několik disciplín a nedržet se zuby nehty jen svého předmětu. Začlenit do učení i jiné aktéry než spolužáky z jedné třídy. Že tohle všechno nezní nijak p...

PBIS: Jak zavádět celoškolní preventivní podporu chování žáků

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková , Anna Kubíčková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Seznamte se s osvědčeným konceptem podpory chování žáků, který Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) pomáhá pilotně zavádět na třech českých školách. Podpora chování žáků je nedílnou součástí kultury školy. Pokud ji škola real...

Didaktická inspirace pro učitele - úlohy z mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. , Zuzana Janotová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání, kterých se čeští žáci účastní v pravidelných intervalech, poskytují důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání. Kromě vlastních informací o výsledcích v mezinárodním sr...

Dětem ve škole i divákům na koncertě je třeba trefit se do noty, říká učitel a hudebník Honza Přeslička

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Honza Přeslička působí jako učitel prvního stupně a zároveň jako zpěvák kapely Epydemye, momentálně si však od školy dává pauzu na rodičovské dovolené. Jaké je pro něj být učitelem prvního stupně? A v čem je podobné učitelství a hraní na koncertě?

Za chybu žáky netrestejte, pracujte s ní a odhalujte její příčiny

Datum: Autor/autoři: Michal Orság , Květa Sulková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jednou ze zásad formativního hodnocení je předávat žákům více odpovědnosti za vlastní učení. A to i ve chvíli, kdy od učitele či spolužáka obdrží hodnocení své práce. Angažovanost žáků a práce s chybou jsou oblasti, které jsou předpokladem pro bud...

Tři kroky k motivovanějším žákům

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Snem každého učitele je pracovat s motivovanými žáky, které může pouze usměrňovat, doprovázet na jejich cestě za (sebe)poznáním, podporovat je v jejich rozhodování a užívat si každou hodinu strávenou s nimi, v práci. Taková představa není utopie a...

Líný učitel hodnotí

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Dovolím si hned v úvodu tvrdit, že pokud někdo učí nevhodně z hlediska metod, tedy používá přemíru frontální výuky (výklad, prezentace, řízenou diskusi a práci s učebnicí), nemůže ani kvalitně hodnotit. A ten, kdo pestrými metodami rozvíjí dovedno...

Výukové metody Líného učitele

Datum: Autor/autoři: Robert Čapek Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Učitel má podle mého názoru dva hlavní úkoly: 1) představit žákovi svůj předmět v co nejlepším světle a ukázat mu, že je zajímavý, přínosný a zábavný, 2) prostřednictvím činností ho naučit důležité dovednosti a softskilly, oborové i obecné. To lze...

Jak správně nastartovat komunikaci s rodiči?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Informaci jste žákům ústně sdělili, dali na web, do systému, na nástěnku, na papírek, do sešitku, a stejně to „zase“ polovina rodičů nevěděla a žáci nepřinesli, co měli… Možná vás napadá: „Co teď? Mám si to snad nalepit na čelo?“ Řešením je správn...

Slovo o slovním hodnocení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Jícha Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Koronavirová krize obrátila pozornost veřejnosti ke školství víc než cokoli jiného za poslední roky. V širokém rodičovském plénu vzplanula debata o smysluplnosti části učiva a odborné kruhy se zamýšlely nad tím, jak hodnotit žáky za práci v podmín...