Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Právní poradna

Šikana ve školách a pravomoci veřejného ochránce práv

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Přestože šikana není současnou právní úpravou vymezena, školám ze školského zákona vyplývají povinnosti vztahující se k prevenci a aktivnímu řešení tohoto nebezpečného jevu. Bližší pravidla poskytuje metodický pokyn Ministerstva školství, mládežev...

Řetězení pracovních poměrů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Jsme malá škola, jednotřídka, s jednou pí učitelkou na plný úvazek s nadúvazkovými hodinami a jednou vychovatelkou ŠD. V průběhu minulých tří let jsme přijali opakovaně řetězením pracovních poměrů zástup za učitelku ZŠ, která byla na MD a RD a již...

Odchod ve zkušební době

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Učitelka základní školy, se kterou škola uzavřela pracovní poměr na dobu neurčitou, z rodinných důvodů zrušila pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 30. 11. 2020. Můžeme s dvěma učiteli-důchodci, kteří budou tuto učitelku „zastupovat“, uzav...

Nárok na propustky k lékaři

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Existuje nějaké pravidlo, které by „řídilo“ nárok na propustky k lékaři? Kolikrát do měsíce a na jak dlouho je možné zaměstnance uvolnit? Kolegyně vychovatelky si vyzvedávají propustky střídavě bez omezení a někdy nepřijdou celý den do práce. Někt...

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - pracovní cesty

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále také „DVPP“) je jednou z povinností pedagogů vyplývajících z pracovněprávního vztahu. V souvislosti s DVPP jsou pedagogičtí pracovníci obvykle zaměstnavatelem vysíláni na pracovní cesty. Tento článek...

Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Podle § 184a odst. 3 školského zákona jsou děti, žáci a studenti povinni vzdělávat se distančním způsobem. Distanční vzdělávání není povinné pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Přesčasová práce a výkon nadúvazkových hodin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Práce přesčas a nadúvazkové hodiny jsou dva pracovněprávní instituty, jež bývají v praxi často zaměňovány. Cílem tohoto článku je definovat oba tyto pojmy a upozornit na rozdíly mezi nimi.

Co mám dělat, abych neporušoval GDPR?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, ukládá školám, aby zabezpečily údaje dětí, žáků či studentů. Když se údaje ztratí nebo zpřístupní nesprávné osobě, často se bude jednat o porušení GDPR. Podle Úřadu pro ochranu oso...

Zkušební doba

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Zkušební doba je pracovněprávní institut, který umožňuje zaměstnanci a zaměstnavateli posoudit, zda je pro ně pracovněprávní vztah vhodný a zda v něm chtějí pokračovat, nebo nikoliv. Usoudí-li smluvní strany, že pro ně není pracovní poměr vyhovují...

Co mám dělat, abych neporušoval GDPR?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, ukládá školám, aby zabezpečily údaje dětí, žáků či studentů. Když se údaje ztratí nebo zpřístupní nesprávné osobě, často se bude jednat o porušení GDPR. Podle Úřadu pro ochranu oso...

Novely školského zákona v praxi učitele základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat základní momenty dvou novel školského zákona1) a jejich pravděpodobné promítnutí do praxe učitele základní školy.