Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Komunikace

Čtenářství ve 21. století: čeští žáci mají problém s kritickým čtením. Co za to může?

Datum: Autor/autoři: Dominik Voráč Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

  I přesto, že jsou čeští žáci ve čtenářské gramotnosti v porovnání s ostatními zeměmi průměrní, nedokážou rozlišit názor od faktu a dělá jim problém rozeznání podvodů na internetu.  

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace IV

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

V předchozích dílech jsme postupně nahlédli do ateliéru asertivního umění, zabývali se principy asertivních práv a zvažovali uplatnění asertivních technik v praxi. Závěrečná část minisérie přináší několik dalších námětů pro zdokonalování i trénink...

Dialogická komunikace

Datum: Autor/autoři: Michaela Horniaková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Komunikace by měla být základem celého vyučovacího procesu. Výběr správné formy komunikace je o to důležitější, že ovlivňuje nejen současnou, ale i budoucí úroveň poznání. Žáci se totiž budou stále častěji setkávat s tématy, o kterých je třeba dis...

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace III

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

První dva díly této minisérie byly věnovány principům asertivního přístupu a jednotlivým asertivním právům. Nyní se zaměříme na techniky náležející do komunikační výbavy těch, kdož umí s ostatními jednat zdravě sebevědomě neboli asertivně. Připojí...

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace II

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Minulý díl minisérie o zdravě sebevědomém jednání a efektivní komunikaci byl zakončen výčtem deseti asertivních práv. V novém pokračování se budeme věnovat těmto většinou obecně známým tvrzením více do hloubky, podrobněji se zaměříme na jejich pod...

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace I.

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

První díl minisérie článků akcentuje téma zdravého sebevědomí a sebeprosazení, schopnost vyjádřit vlastní názor a postoj bez následných pocitů viny, ale také dovednost rozpoznat manipulaci a dokázat se jí ubránit. Tato témata se opakovaně objevují...

Umění říci si o pomoc jako důkaz vlastního sebevědomí

Datum: Autor/autoři: Angelika Sbouli Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Říci si o pomoc může být v nastalé situaci důležitější než obvykle. Kdy může pomáhat školní psycholožka, školní psycholog a proč je nastalá koronavirová krize vzácnou příležitostí nejen v oblasti digitalizace?

Jak se podílet na průběhu efektivní porady?

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Někdo má porady rád a někdo zase ne… Nicméně porady se konaly, konají a budou konat. Jsou to sice především vedoucí pracovníci školy, kdo poradu připravuje a měl by být garantem efektivní porady. Ale stejnou měrou záleží i na účastnících, zda setk...

Řešení problémových situací pomocí balintovských skupin

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Určitě se vám to někdy také stalo: Chcete se na pedagogické radě s kolegy o něčem poradit, vyřešit nějakou problémovou situaci, ale pak tu myšlenku opustíte. Proč? Možná už sedíte ve sborovně dvě hodiny a nechcete jednání protahovat, možná cítíte ...

Jak se vyrovnat se stížností rodičů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Důležité je uvědomit si, že stížnost od rodiče na školu, na učitele, na ředitele nebo na zástupce stoprocentně přijde. Nelze tomu zabránit. Počet stížností můžeme vhodnou komunikací snížit, ale nelze je eliminovat. Názorů a pohledů na vzdělávání j...

Výkladový slovník generace Z pro učitele

Datum: Autor/autoři: Aneta Košíkova Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Podle Neila Howea a Williama Strausse a jejich teorie generací z roku 1991 existuje předvídatelný cyklus osobnostních profilů jednotlivých generací, které se vytvářejí v opozici vůči generacím předchozím. Příslušníci jedné generace sdílejí mnoho s...

Informovat rodiče včas je zásadní prevence nedorozumění a konfliktů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

V období uzavření škol jsem několikrát zaslechla, že se rodič dozvěděl od učitele, že jeho dítě se „už měsíc nepřihlásilo do online výuky“ nebo „neodevzdalo ještě žádný úkol“. A reakce rodiče? „Proč se to dozvídám až teď?“ V našich hlavách existuj...