Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 19


Kauzální atribuce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Učitelé si občas stěžují, že některé psychologické výklady jsou pro ně příliš akademické, teoretické, že neodrážejí a nevysvětlují tu realitu, kterou znají. Vytýkají nám, že někdy zcela zbytečně používáme nesrozumitelné pojmy. Přitom tyto pojmy sl...

Hromadnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Hromadnost a přetrvávající jednotnost představují podle mého přesvědčení velkou brzdu rozvoje českého školského systému a hlavně jeho výsledků. Koneckonců asi přispívají i ke snížené spokojenosti žáků v něm. Týkají se míry aktuálních požadavků, ed...

Kolektivní tresty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Že má dítě nést následky či důsledky svých nevhodných činů (nikoliv za ně dostávat tresty!) a že současně spolu s ním vždy hledáme cesty k nápravě, je logické a pokládám to za správné. Z výchovného hlediska je totiž špatné, když se dítě systematic...

Hyperkorektnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Každá společnost má množství psaných a snad ještě víc nepsaných norem. Týkají se téměř veškerého chování, jednání i forem použití jazyka. Na základě těchto pravidel posuzujeme projevy každého jednotlivce a následně je hodnotíme jako korektní, příp...

Gender v 21. století

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Jsem emancipovaný muž, což dnes rozhodně nemůže znamenat, že neumím nic uvařit, nejsem schopen vyprat v automatické pračce, že si nedokážu přišít knoflík, že nezvládnu nakrmit či přebalit mimino (byť nepříliš rád) a že budu v domácnosti jen čekat ...

Nová učitelka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Poradna Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Dcera nastoupila do páté třídy a od září dostali novou paní učitelku. Ta po žácích vyžaduje, aby při psaní napsali nejprve slovo vcelku a teprve pak doplnili do slova znaménka. Takže když dceru přistihla, že v diktátu tímto způsobem nepíše, dostal...

Kdo je tady učitel?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Učitelé jsou různí. K jejich zevrubnějšímu charakterizování by určitě nestačila jedna stránka. Tedy stručně a velmi zjednodušeně. Na jedné ose jsou učitelé seřazení podle toho, kolik toho a jak dobře naučí, na druhé pak učitelé podle vztahu k děte...

Soutěživost ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Děti rády soutěží – všichni máme před očima úprk skupinky dětí, kdy každé chce doběhnout k cíli jako první…

Umetáme cestičky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Proti větám, že děti otužujeme pro dospělost, když jim neumetáme všechny cestičky, že i neúspěchy jsou v posledku v jejich prospěch, nelze nic namítat a proti jejich údernosti se lze jen obtížně bránit. V těsném příbuzenství je myšlenka, že dítě s...

Jak školy připravují žáky na dospělý život?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Kritizovat ve školství něco, co představuje evidentní potřebu dnešního života dětí i budoucího života dospělých a současně žádoucí vzdělávací příležitost pro děti, tedy nárůst počtu hodin IT, nebude asi příliš populární. Ovšem já nehodlám nesouh...