Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Tomáš Zatloukal

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (základy společenských věd, tělesná výchova). Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD, v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Počet článků autora: 4


Aplikace didaktických metod ve výuce a její dopady na vzdělávání žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Rubrika: Informujeme Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Od roku 1995 se Česká republika postupně zapojuje do různých mezinárodních šetření výsledků žáků, která přinášejí důležitou externí zpětnou vazbu o výkonnosti českého vzdělávacího systému a jeho jednotlivých složek v mezinárodním srovnání. Vedle t...

Vztahy mezi učitelem a žákem jako důležité faktory ovlivňující výsledky vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Rubrika: Informujeme Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V minulém čísle Učitelského měsíčníku (6/2021) jsme představili několik vybraných faktorů, které ovlivňují vzdělávání a výsledky, kterých žáci ve vzdělávání dosahují. Konkrétně šlo o rodinné zázemí žáků, tzv. wellbeing a třídní klima. Tyto faktory...

PISA 2018: Rodinné zázemí, well-being a třídní klima jako faktory ovlivňující výsledky žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Rubrika: Informujeme Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejdůležitějších je šetření PISA, jež každé tři roky zjišťuje úroveň ...

Vzdělávání během pandemie: Učitelé, žáci i rodiče výuku většinově zvládli

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Rubrika: Informujeme Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Po vydání zákazu přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou pandemií nastala pro český vzdělávací systém mimořádná situace. Učitelé museli ze dne na den začít se svými žáky pracovat distančními metodami, rodiče byli mnohem více než ...