Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Michal Orság

Počet článků autora: 8


Sebehodnocení

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

K vrstevnickému hodnocení přistupujte s rozvahou

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Vzájemné nebo také vrstevnické hodnocení dokáže žáky motivovat k většímu úsilí a lepšímu výkonu. Jeho hlavním cílem není odborně ohodnotit práci spolužáka, ale pomoci mu v dalším učení. V tomto duchu by měl vyučující své žáky vést při osvojování d...

Poskytování zpětné vazby - třetí strategie formativního hodnocení

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák ...

Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků?

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale o...

Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Na porozumění cílům, jejich objasňování a sdílení je zaměřena první z pěti strategií formativního hodnocení. Pokud víme, jakých cílů mají žáci dosáhnout, nepřemýšlíme pouze o tom, co chceme UČIT, ale především, co chceme NAUČIT. Čím lépe plánujeme...

Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Dle kognitivní psychologie má paměť obrovský vliv na učení. Školní úspěch do značné míry závisí nejen na schopnosti žáků uchovávat si v paměti důležité informace, ale také na schopnosti si tyto informace vybavit a použít je v rozmanitých kontextec...

Za chybu žáky netrestejte, pracujte s ní a odhalujte její příčiny

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Učitelské řemeslo Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jednou ze zásad formativního hodnocení je předávat žákům více odpovědnosti za vlastní učení. A to i ve chvíli, kdy od učitele či spolužáka obdrží hodnocení své práce. Angažovanost žáků a práce s chybou jsou oblasti, které jsou předpokladem pro bud...

Úvod do formativního hodnocení

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Rubrika: Hodnocení Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Formativní hodnocení. Pro někoho ideální způsob vedení výuky, pro jiného prázdný pojem a jen další požadavek České školní inspekce. Pojďme si říct, jak to ve skutečnosti s formativním hodnocením je a jak ho vědomě a systematicky aplikovat do praxe.