Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Jan Mušuta

vVchní ministerský rada na odboru právním a správním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Počet článků autora: 2


Strategie 2030+ - podpora učitele 21. století

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Rubrika: Informujeme Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Digitální vzdělávání, inkluze, výuka žáků s odlišným mateřským jazykem a další aktuální výzvy v rámci vzdělávání ukazují, že učitel 21. století si již nevystačí jen s křídou a tabulí. Součástí dokumentu Strategie 2030+ je i cílená a systematická p...

MŠMT a zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Rubrika: Informujeme Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Český vzdělávací systém je bohužel charakteristický výraznými rozdíly v kvalitě škol, které do velké míry určují individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti šancí na dosažení kvalitního vzdělání, a to nejen v podobě nerovností regi...