Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 9

Některé problémové momenty základního uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé zkušenosti s řešením problémových situací při organizaci základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole. Článek je zaměřen zejména na postup předepsaný příspěvkovým organizacím.

GDPR ve školství - shrnutí některých základních pravidel

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některá základní pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 9...

Publikační činnost zaměstnance

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), stanoví v § 303 a § 304 omezení pro výkon určitých činností zaměstnance. Obecné ustanovení § 304 omezuje výdělečnou činnost zaměstnanců ve prospěch ochr...

Směrnice k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte je upraven zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a jeho ustanovení se týkají zejména rodičů, jejichž děti do 15 let (resp. do doby skončení povinné školní dochá...

Úplata za základní umělecké vzdělávání a komunikace s rodiči

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

Právní úprava spojená se stanovením výše úplaty za základní umělecké vzdělávání ve veřejných ZUŠ (uvedená ve vyhlášce č. 71/2005 Sb.) se od roku 2005 nezměnila. Měnila se právní úprava týkající se osvobození od úplaty nebo snížení úplaty. Cílem čl...

Změny v právních předpisech týkající se činnosti základních uměleckých škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, nebyla změněna od roku 2005, kdy byla vydána. Také ustanovení § 109 školského zákona upravující obecný rámec základního uměleckého vzdělávání nebyla od vydání školského zákona novelizována...

Shrnutí změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyvolaných novelou zákona od 1. září 2012

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

Autor navazuje na příspěvek, který byl uveřejněn v hlavním čísle časopisu Řízení školy 8/2012 s. 3-15.

Autorské právo

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 1/2012 Ročník: 2012

Ředitel školy je odpovědný za veškeré dění ve škole, a tedy i za dodržování práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

Rubriky