Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 19


Agrese a šikana u předškoláků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Jsou děti v předškolním věku schopny agrese a šikany? Někdy se objevují názory, že v obou případech je správná odpověď ano. Jistě se najde někdo, kdo bude tvrdit, že u nich ve školce (nebo snad dokonce ještě u mladších dětí v batolecím věku) se je...

Zkušenosti z raného dětství poznamenávají náš další život...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Víme velmi dobře, že nás zkušenosti z raného dětství silně poznamenávají pro další život. Nemůže to být jinak. Představa, že se v určitém věku zastavíme, uzavřeme minulost, uděláme za ní tlustou čáru a začneme stavět další život na zelené louce, j...

Co dělat pro zdravý vývoj dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Společnost (a především zaměstnavatelé i státní pokladna) m á eminentní z á jem na tom, aby zejména v obdob ích ekonomické konjunktury byly tuzemské zdroje pracovn í ch sil využity na maximální míru, tedy aby pracovali všichni pr ...

Řeporyje

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Tím, že nějaká událost vyšumí do zapomnění, neznamená, že bychom se měli tvářit, že je pro nás vyřešená. Byť po měsících, které uplynuly od skutečné události, ji můžeme využít nanejvýš k obecnějšímu zamyšlení.

Ještě ke dvouletým dětem v mateřské škole...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Řada nedorozumění ve školství by nevznikla nebo by měla mírnější průběh, kdybychom spolu více a vstřícněji komunikovali. Kdybychom se pozorněji poslouchali a zároveň o vyřčeném více přemýšleli a současně byli méně zaujatí.

Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Ohlasy Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Množství potištěného papíru je dnes obrovské a nejspíš stále narůstá. Naproti tomu životnost jednotlivého i odborného sdělení je vskutku jepičí. Navíc naději na uplatnění má pouze nové, nikoli rozvíjení existujícího. Co na tom, že nov é často vůbe...

Vhodné hračky pro děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Nikdy neměly děti k dispozici tolik hraček, edukačních materiálů jako dnes. Málokterý rodič si troufne v tomto ohledu šetřit (o prarodičích nemluvě), když je zřejmé, nakolik je důležité, aby dítě mělo k dispozici vše nádherné, co on sám neměl, kdy...

Dovednost číst je klíčovou dovedností pro rozvoj vzdělanosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

K čemu dnes slouží mateřská škola v kontextu edukace dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Ve společnosti i v rodinách dochází v průběhu doby k pozvolným, avšak podstatným změnám. Podobně se proměňují obsah i formy výchovy a vzdělávání. Tím se posouvají i význam a způsoby působení mateřské školy. Řadu změn neumíme dobře vyhodnotit ve vz...

Kam tolik spěcháme...?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Může se zdát, že k institucionálnímu začleňování dvouletých bylo již řečeno vše, argumenty byly položeny na stůl, pozice obou názorových táborů jsou jasné. Teď nezbývá než počkat, jak dopadne politické rozhodování.