Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Miroslava Strakatá

Ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice.

Počet článků autora: 38


Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Přechod dětí z mateřské školy do základního vzdělávání je důležitý předěl v jejich životě. Předškolní děti se do základní školy zpravidla těší, jsou si vědomy svých schopností a dovedností potřebných pro další stupeň vzdělávání, chlubí se školními...

Široká škála stylů vedení - který z nich zvolit?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Řízení a sebeřízení Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Vedení zaměstnanců na pracovišti, tedy i ve školách, vyžaduje profesionální přístup ředitele školy, potažmo jeho zástupců. Umění vést zaměstnance znamená dosahovat kvalitních výsledků organizace

Včelí království

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Inovace a inspirace Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Jarní období přímo vybízí k vycházkám do přírody, k pozorování a zkoumání rostlin, zvířat i drobných živočichů. Připravili jsme pro děti vzdělávací environmentální program, jenž je seznámí se způsobem života včel, s hierarchií ve včelstvu a důleži...

"Knížka pro začínající učitelky mateřských škol" autorky Marcely Kotové

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Recenze Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Do nového roku 2021 se narodila publikace – Knížka pro začínající učitelky mateřských škol, jejíž autorkou je Marcela Kotová. Autorka knihu, jejíž text vychází z jejích vlastních dlouholetých zkušeností z pedagogické praxe v mateřské škole, dělí n...

Spolupráce mateřské školy se spolky: Doba adventní a vánoční v mateřské škole. 3. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola Slunečnice Maršovice spolupracuje v rámci předškolního vzdělávání s různými místními spolky i jednotlivci, jejichž způsob spolupodílení se na akcích s dětmi tento miniseriál představuje. Zmíněná spolupráce probíhá rovněž v době adve...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Canisterapie v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Inovace a inspirace Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Jednou z priorit naší mateřské školy je vzájemná kvalitní a otevřená spolupráce s rodiči, kterou se snažíme podporovat a rozvíjet. Proto jsme také velmi rádi uvítali nabídku jedné maminky, která se po dokončení kurzu canisterapie nabídla, že uskut...