Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školy mateřské

Příprava strategie 2030+: pár osobních postřehů pro současné i budoucí "stratégy"

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Rubrika: Vzdělávací politika Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Po dobu více jak jednoho roku jsem měl možnost se podílet (jako předseda tzv. „expertní skupiny“) na tvorbě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Ačkoli pro tvorbu podobných strategií existuje tzv. Metodika přípravy veřejných strategií, rea...

Vybrané specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace, zjištění a analýzy ČŠI Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V úterý 29. června 2021 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po projednání v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022. Ten je členěn na úk...

A co s žáky, kteří odvykli prezenční výuce?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Na konci loňského školního roku se na nás obrátila pedagožka ze základní školy s následujícím problémem: přicházejí za ní rodiče žáků, kteří se nechtějí vrátit do školy, trápí se v ní více než jindy, jsou plačtiví, ztrácí zájem o cokoliv, mluví o ...

Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Klima školy Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Pokud chceme, aby se naši žáci učili lépe, nezbývá nám než zlepšit naši práci – práci učitelů a pedagogických lídrů. Nikdo jiný než my, pedagogové, nemá větší vliv na to, jak se děti ve škole učí a jak se jejich učení může zlepšovat.

Umožněme vzdělávací úspěch každému dítěti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Na neúspěšné děti se běžně díváme jako na méně nadané. Často navíc vyrůstají v nepříliš podnětných rodinách, což vnímáme jako znevýhodňující okolnost. Nedostatečné výsledky však v posledku stejně ve všech případech připisujeme samotnému dítěti. Je...

Hodnoty jako potřebné, smysluplné a spolehlivé kormidlo vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marie Gottfriedová Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Jsem učitelkou už více než dvacet let, z toho šestnáct zároveň v roli ředitelky základní školy. Učitelské povolání považuji za jedno z nejkrásnějších a zároveň za jedno z nejmocnějších – nahlíženo optikou toho, jak zásadně může učitel ovlivnit živ...

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako doplňková činnost školy? Podle Nejvyššího soudu už ne

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Mnoho odborných středních škol vykonává vedle své hlavní činnosti – poskytování vzdělávání, také činnost doplňkovou. Mohou tak na komerční bázi provozovat školní statek, restauraci nebo i jinou činnost, která s poskytováním vzdělávání souvisí. Dop...

Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vzt...

Jaké možnosti přinesla změna modelu maturitní zkoušky?

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Maturita Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Tento školní rok včetně části předchozího školního roku byl velmi specifický s ohledem na nutnost reagovat na nastalou epidemickou situaci a vhodně přizpůsobit jak samotný průběh vzdělávání, tak i jeho ukončování.

Co přinášejí aktualizace RVP ze září 2020 v rámci středního odborného vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

K 1. září 2020 vydalo ministerstvo Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 ...

Rubriky