Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Recepty plné nápadů

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Rubrika: Recepty Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Recepty plné nápadů se nám postupně rozšiřují a podle nich si můžete zkusit uvařit nejrůznější chutná jídla. Věříme, že vznikne zajímavý soubor, který společně tvoříme.

Sója, královna luštěnin

Datum: Autor/autoři: Eliška Červeňová Rubrika: Sezónní potraviny Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Kolem sóji se čím dál více diskutuje. Je pro náš organismus zdravá, či nikoliv? Může její konzumace plně nahradit živočišnou stravu? Přispívá její pěstování ke kácení deštných pralesů?

Školní stravování pro děti s dietním omezením

Datum: Autor/autoři: Bc. Tamara Starnovská , Dana Šímová Rubrika: Dietní stravování Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Legislativa od roku 2015 umožnila školám připravovat i některé diety pro děti s potřebou léčebné výživy. V zájmu bezpečí pro poskytovatele i konzumenty a v souladu s pravidly pro léčebnou výživu je nezbytná její ordinace lékařem (praktický lékař p...

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Datum: Autor/autoři: Barbara Kubátová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Vznik pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V tomto článku vysvětlím, jak vzniká pracovní poměr a jaký je postup před jeho vznikem.

Používání elektronické žákovské knížky při komunikaci se zákonnými zástupci na základních školách

Datum: Autor/autoři: Hana Gruntová Kolingerová , Otakar Ďurďa Rubrika: Výzkumy a šetření Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V komunikaci základních škol jsou významnou skupinou zákonní zástupci žáků, typicky rodiče. Zákonní zástupci mají právo být srozumitelně a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a měly by jim být dobře dostupné také další informac...

Střední článek podpory se stává realitou a začíná žít

Datum: Autor/autoři: Hana Fučíková Rubrika: Informujeme Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Střední článek podpory, který je ministerstvem školství pilotně ověřován v okresech Semily a Svitavy, cílí na zřizovatele, ředitele a vedení základních a mateřských škol. Co se za tímto poněkud složitým názvem skrývá? Co střední článek školám nabí...

Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na jaře 2021 - vybraná zjištění a doporučení pro snižování negativních dopadů pandemie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informujeme Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Ve školním roce 2020/2021 byla v důsledku mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19 na většině základních škol (dále i „ZŠ“) a středních škol (dále i „SŠ“) v České republice od října 2020 až do dubna a května 2021 realizována výuka žáků př...

Elektronická spisová služba pro školy: nová povinnost může být příležitostí

Datum: Autor/autoři: Vladimír Přech Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Balík změnových zákonů známý pod názvem DEPO, přijatý v letošním roce, přinesl i novelizaci zákona o archivnictví, která mj. rozšiřuje okruh institucí povinných vést elektronickou spisovou službu. Nově mezi ně budou patřit i základní a střední ško...

Klub zřizovatelů v novém

Datum: Autor/autoři: Tomáš Drozd Rubrika: Představujeme Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V roce 2019 se EDUin o. p. s. rozhodl rozšířit portfolio služeb pro svou tradiční cílovou skupinu zřizovatelů škol prostřednictvím Klubu zřizovatelů.

Rubriky