Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Seriál Tvorba spisového řádu pro školy

Tvorba spisového řádu pro školy, 19. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy, týkajícího se vyřazování dokumentů. Dnes se budu věnovat závěrečným částem spisového řádu, které se dotýkají novinek vyplývajících z novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnic...

Tvorba spisového řádu pro školy, 18. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se ukládání dokumentů. Dnes se budu věnovat důležité fázi oběhu dokumentů -jejich vyřazování. Žádné dokumenty, které podléhají skartačnímu řízení, nemůže škola bez sou...

Tvorba spisového řádu pro školy, 17. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se odesílání dokumentů. Dnes se budu věnovat ukládání dokumentů, jež jsou nejprve uloženy v příruční spisovně (skříň), a po jejich vyřízení ve školní spisovně, kterou ...

Tvorba spisového řádu pro školy, 16. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se podepisování dokumentů a užívání razítek. Dnes se budu věnovat odesílání dokumentů ze školy, kdy odeslaný dokument musí splňovat určité náležitosti, které se odvíje...

Tvorba spisového řádu pro školy, 15. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se vyhotovování dokumentů. Dnes se budu věnovat podepisování vlastních dokumentů vytvořených ve škole a jejich označení příslušnými razítky.

Tvorba spisového řádu pro školy, 14. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se vyřizování dokumentů. Dnes se budu věnovat vyhotovování vlastních dokumentů ve škole.

Tvorba spisového řádu pro školy, 13. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se rozdělování a oběhu dokumentů, která definuje, jakým způsobem se ve škole předávají dokumenty k jejich dalšímu vyřízení. Dnes se budu věnovat samotnému vyřizování d...

Tvorba spisového řádu pro školy, 12. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy, týkající se evidence dokumentů, která definuje základní evidenční pomůcky a dále vymezuje dokumenty podléhající samostatné evidenci a ty, které se neevidují vůbec. Dnes se bud...

Tvorba spisového řádu pro školy, 11. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se příjmu dokumentů, která definuje místo přijímání dokumentů, jejich kontrolu a označení. Dnes se budu věnovat způsobům evidence dokumentů do školy doručených a ve šk...

Tvorba spisového řádu pro školy, 10. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila první část vzorového spisového řádu pro školy - úvodní ustanovení, které definuje spisový řád, jeho účel, legislativní podporu a základní pojmy. Tato část je společná pro všechny druhy škol a školských zařízení. Od d...

Tvorba spisového řádu pro školy, 9. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

Důležitou metodickou pomůckou při výkonu spisové služby ve škole je spisový řád. Současná legislativa sice školám nenařizuje mít spisový řád jako jednu ze směrnic, ale připravovaná novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o...

Skartační řízení a vyřazování dokumentů, 8. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2011 Ročník: 2011

Ti z vás, kteří četli seriál o spisové službě pravidelně, jistě vědí, že je dnes čeká poslední fáze životního cyklu dokumentu, kterou je skartační řízení a vyřazování dokumentů. Žádné dokumenty, které podléhají skartačnímu řízení, nemůže škola bez...

Ukládání dokumentů ve škole a jejich archivace, 7. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2011 Ročník: 2011

Předposlední fází životního cyklu dokumentu je jeho uložení a následná archivace ve škole. Vzhledem k různým provozním podmínkám škol dochází také k ukládání dokumentU různým způsobem. V ideálním případě existuje ve škole pro jejich ukládání samos...

Odesílání dokumentů ze školy, 6. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2011 Ročník: 2011

Pátou fází životního cyklu dokumentu je jeho odesílání ze školy. Stejně jako jsou dokumenty do školy přijímány různými způsoby, tak jsou i těmito způsoby ze školy odesílány. Odeslaný dokument musí splňovat určité náležitosti, které se odvíjí od je...

Vyřízení dokumentů a uzavření spisů ve škole, 5. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

V dnešním článku vysvětlím velmi důležitou čtvrtou fázi životního cyklu dokumentu – jeho vyřízení a uzavření spisu. Tato fáze navazuje na tři předchozí týkající se příjmu dokumentu, jeho evidence, rozdělení a oběhu. Všechny dokumenty doručené škol...

Rozdělování a oběh dokumentů ve škole, 4. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 7/2011 Ročník: 2011

V předchozích číslech tohoto časopisu jsem vysvětlila první dvu fáze životního cyklu dokumentu – jeho příjem a evidenci. Objasnila jsem samotný pojem dokument, jeho druhy a formy. Dále jakým způsobem se ve škole dokumenty přijímají, jak vznikají a...

Evidence dokumentů ve škole, 3. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2011 Ročník: 2011

V minulém čísle tohoto časopisu jsem vysvětlila pojem dokument a na jaké druhy a formy se dělí. Dále jak se ve školách dokumenty přijímají, resp. jak vznikají a jak by o ně po jejich vyřízení měly školy pečovat, aby byly po uplynutí jejich skartač...

Tvorba spisového řádu pro školy, 2. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2011 Ročník: 2011

V minulém čísle tohoto časopisu jsem vymezila povinnosti škol v oblasti spisové služby vyplývající z příslušné legislativy. Definovala jsem pojem spisová služba a vyjmenovala jednotlivé fáze životního cyklu dokumentu. První fáze tohoto cyklu, příj...

Spisová služba ve školách a školských zařízeních, 1. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2011 Ročník: 2011

Rok 2010 byl pro školy a školská zařízení rokem legislativních změn ve způsobu vedení spisové služby. Od 1. 7. 2010 musely školy a školská zařízení, kromě výjimek plynoucích ze zákona o archivnictví a spisové službě, začít vést spisovou službu v e...

Rubriky