Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Seriál Kriminalita, mládež, výchova

Kriminalita, mládež, výchova, 6. část - Domácí násilí a škola

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

V roce 1985 formulovala Rada Evropy definici domácího násilí: „Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu ji...

Kriminalita, mládež, výchova, 5. část - Extremismus a škola

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Extremismus chápeme jako vyjádření krajně radikálního, výstředního postoje, který vybočuje ze zákonných norem. Rozumíme jím aktivity zpravidla s ideologickou motivací a s prvky netolerance, které útočí proti demokratickým principům a proti společn...

Kriminalita, mládež, výchova, 4. část - Drogy ve škole z pohledu práva

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Titulek v celostátním deníku z počátku dubna minulého roku: „Téměř každý čtvrtý žák devátého ročníku základní školy z Orlové na Karvinsku užívá nelegální drogy, ať už marihuanu, nebo třeba pervitin. Ten je dokonce častější. Toto šokující zjištění ...

Kriminalita, mládež, výchova, 3. část - Šikana ve škole z pohledu práva

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Dítě musí mít pocit bezpečí. Je to jistota, že svět, v němž žije, mu nebude ubližovat a že je pro ně přehledný. Ví, kde co je, co smí a co nesmí. Takový pocit by jistě mělo mít především v rodině a ve škole. Řada dětí má velké problémy proto, že m...

Kriminalita, mládež, výchova, 2. část - Rizikové faktory a agresivita

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Hypotéza frustrace-agrese podle Freuda: „Při každém zmaření úsilí člověka dosáhnout jakéhokoli cíle dojde k vyvolání agresivního pudu, který motivuje chování směřující k poškození překážky (osoby nebo objektu), jež vyvolává frustraci.“

Kriminalita, mládež, výchova, 2. část - Rizikové faktory a agresivita

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Hypotéza frustrace-agrese podle Freuda: „Při každém zmaření úsilí člověka dosáhnout jakéhokoli cíle dojde k vyvolání agresivního pudu, který motivuje chování směřující k poškození překážky (osoby nebo objektu), jež vyvolává frustraci.“

Kriminalita, mládež, výchova

Datum: Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

Z policejních statistik vyplývá, že děti v České republice spáchají za rok zhruba tisícovku násilných a na tři tisíce majetkových trestných činů. Čím to je, že se nedaří ochránit mládež, ale ani veřejnost, před důsledky kriminální „kariéry“?

Rubriky