Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Zprávy z AZUŠ ČR

Zprávy z AZUŠ ČR

Přinášíme aktuální informace z Asociace základních uměleckých škol ČR.

Počet článků v rubrice: 51

Asociace základních uměleckých škol ČR v roce 2021

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Rok 2021 je už minulostí. Pojďme se telegraficky ohlédnout a připomenout si nejvýznamnější aktivity Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ) v uplynulém roce. AZUŠ má celkem 411 členů, kteří reprezentují více jak čtyři pětiny všech základních...

Tým AZUŠ ČR pro implementaci Strategie 2030+ pracuje na vyhodnocení RVP ZUV

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

V předchozích Speciálech pro ZUŠ jste se mohli dočíst o založení a činnosti Týmu AZUŠ pro implementaci Strategie 2030+. Jeho působení bylo v závěru minulého školního roku nasměrováno k úvodní fázi revize RVP ZUV. Stalo se tak po jednání Rady AZUŠ ...

Tým AZUŠ ČR pro implementaci Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Na počátku byl e-mail. V lednu jsem poslal nesmělý dotaz na Ministerstvo školství – do anonymně působící e-schránky „edu2030“ … zdali je v tzv. „implementačních kartách“ Strategie 2030+ prostor také pro základní umělecké školy. Byl to vlastně skor...

"Lobbing" ZUŠ (... a volby za humny)

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

V době, kdy vyjde tento článek, bude zbývat do voleb už jen několik málo dní. V zemi se znovu rozdají karty a my sami rozhodneme, jaké bude další směřování naší země. Ať už to dopadne jakkoliv, jisté je jen jedno – schodek státního rozpočtu bude v...

Jak se nám řediteluje v Teamsech a v Googlu? A co dál?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 3/2021 Ročník: 2021

Myšlenka uspořádat online setkání pro podporu využívání společných IT platforem se „vylíhla“ na jedné online schůzce pražské AZUŠ. O týden později Rada AZUŠ tento nápad vzala za svůj – s tím, že by bylo užitečné nejprve zjistit zájem o takovou akc...

Každému řediteli se dobře pracuje, má-li před sebou jasnou vizi...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Před půl rokem, přesně 15. března 2020, vydala AZUŠ ČR pro ředitele základních uměleckých škol první informaci, která jim měla usnadnit orientaci v řízení uzavřených škol.

Otevřít, nebo neotevřít?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Toto byla palčivá otázka pravděpodobně většiny ředitelů ZUŠek na počátku května. Manuál Ministerstva školství pro možné otevření škol byl velmi obecný a mnohdy jsme měli my, ředitelé, tudíž pocit opuštěnosti, bezradnosti a v hlavách nás pronásledo...

Česká televize je "služba" veřejnosti, stejně jako ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Asociace ZUŠ ČR je prostřednictvím své prezidentky Jindřišky Kudrlové členem Divácké rady České televize. Tato rada slouží ČT k poznávání konkrétních potřeb a zájmů občanů, diváckých skupin, spolků a nejrůznějších sdružení. „Šedesátka“ institucí, ...

Financování ZUŠ a "ta věc"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Vždy, když bylo základní umělecké školství v Čechách na nějakém rozcestí a rozhodovalo se o důležitých otázkách života těchto škol, vždy se dosáhlo úspěchu, když zafungovala „ta věc“.

Novela vyhlášky o ZUV - otázky a odpovědi

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Od 1. 9. 2019 nabyla účinnost novela vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Ředitelky, ředitelé, zástupci a pedagogové ZUŠ mohli v předcházejícím roce využít informační semináře, které připravilo NIDV ve spolupráci s MŠMT ČR, a...

Host z MŠMT a "finance"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Na říjnovou valnou hromadu AZUŠ přijel na podzim 2019 jako host i náměstek sekce vzdělávání ministerstva školství pan Mgr. Václav Pícl, aby představil aktuální statistická data, ke kterým ministerstvo u základních uměleckých škol přihlíželo při na...

MENart 2018/2019 - stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jana Davidová Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní“ Úvodní motto projektu vystihuje mé dojmy a pocity z celoroční účasti ve skupině mentorky Beaty Hlavenkové. Úvodní setkání v Kroměříži navodilo nejen inspirativní, ale především přátelskou atmosféru, kte...

Být učitelem je poslání...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Kovalová Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Dne 1. 6. 2019 se žáci desítek ZUŠ z celé České republiky zúčastnili překrásné akce ZUŠ OPEN v Senátu ve Valdštejnských zahradách. Na dvou pódiích se během dne vystřídalo obrovské množství vystupujících, kteří přišli ukázat, v čem jsou nejlepší. B...

III. ročník ZUŠ Open za námi!

Datum: Autor/autoři: MgA. Irena Pohl Houkalová Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Do třetího ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo 420 škol, které v průběhu dvoudenního programu 31. května a 1. června spojily své síly poprvé i na krajských akcích a na jednom pódiu atraktivně odprezentovaly pestrý program škol cel...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Nepleťme si Concerto Bohemia a Concertino Praga!

Datum: Autor/autoři: Kateřina Konopásková Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

Český rozhlas dlouhodobě podporuje vyhledávání talentů mezi mladými lidmi. Snaží se tak motivovat ty, kteří se věnují umělecké činnosti, k dalšímu muzicírování. A ZUŠky k tomu neodmyslitelně patří.

Byla založena Česká flétnová asociace!

Datum: Autor/autoři: Marie Buchalová Vydání: ZUŠ 1/2019 Ročník: 2019

„Co to je Česká flétnová asociace?“ zeptala jsem se jejího jednatele Miroslava Lopuchovského. Jeho odpověď byla poněkud překvapivá: „V tuto chvíli ‚ja‘, ‚ja‘ a ‚já‘...“ „Prosím? Asi jsem se přeslechla, ne?“ Odpověď zněla: „Ja n Ostrý, Ja na Ryškov...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Návštěva na Sněmu AZUŠ Slovensko 2018

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

Vztahy mezi českou a slovenskou asociací patří dlouhodobě mezi velmi těsné, přátelské a oboustranně inspirativní. Přispívá k tomu společná historie našich národů, blízká mentalita, z profesního pohledu téměř totožný systém uměleckého vzdělávání a ...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Asociace základních uměleckých škol České republiky má nové logo

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Z nekonečně věčné modré oblohy vezmi obdélník o daném poměru stran, protni jej pěti linkami notové osnovy. Čtyři mezery mezi linkami představují čtyři obory ZUŠ, nejstarší hudební má nejzralejší barvu, všechny pak postupně v teplé barevné škále zl...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2017 Ročník: 2017

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skoubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Zamyšlení nad soutěžemi ZUŠ

Datum: Autor/autoři: František Hlucháň Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Každoročně se řeší otázka, kde bude celostátní kolo té které soutěže MŠMT a kdo si vezme její organizaci na svá bedra. Jak lépe zajistit organizaci celostátních soutěží a jak jejich prestiž ještě zvýšit?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2016 Ročník: 2016

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Být lídrem, jít příkladem a opakovat lidem vize!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2016 Ročník: 2016

V polovině dubna 2016 se uskutečnilo v Peci pod Sněžkou výjezdní zasedání ředitelů pražské organizace AZUŠ ČR. Cílem bylo co nejintenzivněji využít čas, kterého se v Praze při běžných schůzkách ředitelům nedostává. Výsledek předčil očekávání stejn...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Cena AZUŠ ČR za rok 2015 pro realizační tým reformy v českých ZUŠ

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Na poslední valné hromadě AZUŠ ČR v Českých Budějovicích nebyla poprvé v historii udělena Cena AZUŠ jednotlivci, ale hned celému týmu. Šlo o pracovní skupinu, která v letech 2005-2013 realizovala kurikulární reformu v základních uměleckých školách...

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Ani kdyby mně ruky pozlatili...?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Kadlec Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Už podruhé se na koncertním pódiu potkali hudebníci České filharmonie a žáci základních uměleckých škol. Pod taktovkami šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka a Ladislava Ciglera zazněly Dvořákova Osmá symfonie a Smetanova Šárka.

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Rada Asociace základních uměleckých škol ČR je podle stanov Asociace orgánem, který odpovídá za veškerou její činnost. Jaké jsou názory těchto čtrnácti představitelů krajů?

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Rada Asociace základních uměleckých škol ČR je podle stanov Asociace orgánem, který odpovídá za veškerou její činnost, včetně jejího hospodaření. Zabývá se vším, co není vyhrazeno valné hromadě. Jaké jsou názory těchto čtrnácti představitelů krajů?

Návrh textu vyhlášky o ZUŠ pracovní skupiny AZUŠ ČR

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Koncem ledna 2015 se sešla v Písku pětičlenná pracovní skupina, aby připravila návrh nové podoby vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Zadáním MŠMT bylo, aby se vyhláška sladila s RVP ZUV a zároveň se aktualizovaly ty oblasti, které byly post...

Vypořádání zaslaných připomínek k vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Veškeré připomínky, došlé do termínu 7. 11. 2014, byly pracovním týmem AZUŠ ČR po pečlivé diskuzi vypořádány. Některé otázky i návrhy změn byly konzultovány přímo s autory, aby se dosáhlo kvalitních a zároveň rychlých úprav předkádaného materiálu.

Projekt AZUŠ ČR a České filharmonie vstoupil do druhé sezóny

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2015 Ročník: 2015

Povznášející atmosféra červnového koncertu filharmoniků a žáků ZUŠ na Hradčanském náměstí v Praze je již minulostí, ale díky velkorysé podpoře České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol ČR pokračuje ve stejném pozitivním duchu příprav...

Cvičte, stojí to za to!

Datum: Autor/autoři: Bc. Miroslav Pikhart Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Dne 24. června 2014 se návštěvníci Hradčanského náměstí v Praze stali svědky mimořádné události. Na odpoledních open-air koncertech se přítomným představilo unikátní stočlenné symfonické těleso, ve kterém zasedli členové České filharmonie společně...

Výzva ze setkání ředitelů na Seči

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jiří Tomášek Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Setkání s kolegy, kteří prožívají stejné strasti a slasti a řeší podobné problémy, je vždy přínosné. Tak uvažovalo i 65 ředitelů ZUŠ z celé republiky, kteří se na konci školního roku 2013/2014 sjeli do hotelu Jezerka na Seči u Pardubic.

Setkání skupiny V4 a sněm AZUŠ EMU na Slovensku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Prezidentka AZUŠ ČR Jindřiška Kudrlová se zúčastnila spolu s výkonným ředitelem AZUŠ ČR Tomášem Kolafou ve dnech 10. až 13. dubna 2014 na pozvání prezidentky Anny Gondášové sněmu (valné hromady) AZUŠ EMU Slovensko a pracovního setkání představitel...

ROK ČESKÉ HUDBY - příležitost pro tvořivé školy

Datum: Autor/autoři: MŠMT Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, jejíž tradice započala od velkých oslav výročí B. Smetany v r. 1924. Od té doby byly roky zakončené čtyřkou chápány u nás ale i v zahraničí jako Roky české hudby.

Chvála lidství aneb Co všechno nezaznělo...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Drábek Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Příspěvek Mgr. Petr Drábka, ředitele Středočeského inspektorátu České školní inspekce na 15. valné hromadě AZUŠ ČR, která se konala v loňském roce v Kutné Hoře.

Cena AZUŠ 2013 - cena pro znalost i zralost

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

V říjnu 2013 se v Kutné Hoře uskutečnila již 15. řádná valná hromada AZUŠ ČR. V jejím programu se objevilo mnoho zajímavých vystupujících s aktuálními zprávami z domova i zahraničí.

Etický kodex ředitelů pražských ZUŠ (v období rozpadu uranu)

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

Ředitelé pražských základních uměleckých škol si v minulém školním roce schválili vlastní Etický kodex. Jde o první a v současnosti zřejmě ojedinělý počin v prostředí ředitelů uměleckých škol a možná ředitelů českých škol vůbec.

Nová podoba financování škol? Pro ZUŠ stará písnička v novém kabátě

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo materiál, který by měl sloužit jako podklad pro diskuzi o nastavení financování regionálního školství. V zásadě jde o to, nastavit nový systém financování tak, aby byl sladěn se „Strategií vz...

"Edice ZUŠ" - podpora reformě

Datum: Autor/autoři: Jiří Dohnal Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Již před šesti lety vznikla spolupráce mezi Asociací základních uměleckých škol ČR a Hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu. Výsledkem je stálé rozšiřování instruktivního katalogu nakladatelství a nárůst společných projektů, včetně prezentací a...

Historie a současnost AZUŠ ČR

Datum: Autor/autoři: Jindřiška Kudrlová Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

Před několika lety popsal tehdejší ředitel ZUŠ a předseda Ústřední umělecké rady pan Pravoslav Kohout fungování základního uměleckého školství tak, že se jedná o „dvě ruce jednoho těla“. Je zde Asociace ZUŠ starající se o existenční a ekonomické z...

Rubriky