Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Základní kámen spolupráce

Třeba tu o hlídacím psovi, paní předsedkyně...

Datum: Autor/autoři: Tereza Čápová Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Tento článek vznikl v divné době. Když mne v polovině února oslovil Václav Trojan s nabídkou, abych napsala příspěvek k tématu školské rady do letního čísla Řízení školy, byla jsem zaskočena. Mísily se ve mně pocity radosti, nadšení a pýchy s obav...

Školská rada

Datum: Autor/autoři: Alena Votavová Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Právě jsem byla již potřetí zvolena jako zástupce pedagogů do školské rady. Čeká mě tedy další tříleté období, kdy se budeme společně se zástupci z řad rodičů a jmenovanými členy za zřizovatele scházet nejméně dvakrát ročně a probírat vše možné i ...

Školská rada je pro osvíceného ředitele klíčový prvek řízení školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Funkční školská rada by měla být pro ředitele školy klíčovým partnerem. Proto by měl pro ni vytvářet otevřené a bezpečné prostředí, v kterém je dialog jediným komunikačním nástrojem. Je-li ředitel školy osvícený a sebevědomý, školskou radu vnímá j...

Přichází příležitost pro školské rady?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Školskou radu ze zákona zřizuje každá škola. Záměr zákonodárce je srozumitelný a ušlechtilý: doplnit tradiční „rakousko-uherský“ model, kdy je škola nástrojem těch mocných „nahoře“, samosprávným prvkem „zdola“. Tři komory zástupců učitelského sbor...

Institucionální odpovědnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Od napsání následujícího textu uplynulo šest let, vyšel v časopise Řízení školy i byl zařazen do knihy 55 úvah o českém školství. Možná byl tehdy hodně kritický, ale dodnes jeho myšlenky v části ředitelského terénu rezonují právě kvůli nevyváženos...

Volby do školské rady a aktivní volební právo zákonného zástupce nezletilého žáka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Školská rada je orgánem základní, střední a vyšší odborné školy, jehož jednu třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Cílem článku je zrekapitulovat předpoklady a důsledky dvou možných právních výkladů, jejichž optikou ...

Činnost školské rady očima rodiče

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

V roce 2015 jsem se rozhodl poprvé kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Starší dcera chodila do čtvrté třídy, mladší do první. Chtěl jsem být zvolen, což není samozřejmost, jak jsem posléze zjistil při přemlouvání další...

1. Základní kámen spolupráce

Datum: Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Rubriky