Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Vzdělávání

Vzdělávání

Počet článků v rubrice: 182

Revize ICT: Využijte konzultace s odborníky, opakovaně a zdarma

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Upravit školní vzdělávací program, promyslet náběh výuky i organizační zajištění vč. dělení tříd či využití dvouhodinovek – jen za těmito stručně formulovanými cíli se skrývá množství dílčích úkolů a hodin jednání v širším vedení školy, porad s pe...

Revize ICT: Digitalizace školy s pomocí IT guru

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Digitalizace ve školství pokračuje. Po náročném covidovém období je už i prostor pro vstupní analýzy, strategické plánování rozvoje digitální infrastruktury, nákupy pomůcek k výuce nové informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí. IT guru jsou ...

Jak a proč učit matematiku

Datum: Autor/autoři: Daniel Mužátko , Kateřina Panešová , Tomáš Tatran Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Výuka matematiky a důležitost matematiky v životě každého jednoho člověka jsou témata, na která má nějaký názor prakticky každý. Ve veřejném prostoru jsou ale většinou slyšet především pohledy těch, kteří k matematice nemají zrovna pozitivní posto...

Provázející učitel jako slepá skvrna přípravy učitelů

Datum: Autor/autoři: Anna Francová Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Český vzdělávací systém zahrnuje spletitou síť mnoha aktérů a problémů, které si všechny zaslouží naši pozornost. Těžko tedy budeme hledat jeden pomyslný klíč ke zlepšení našeho školství, ale můžeme se vždy držet jednoho vodítka: vše, co pro jeho ...

Fair trade jako recept na průřezová témata i na environmentální úzkost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Jícha Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Jak se prohlubuje a medializuje klimatická krize a neubývá sociálních hrozeb v globálním měřítku, čím dál více škol zaujímá zodpovědný a aktivní postoj k tzv. soft skills, přípravě žáků na nepředvídatelné zvraty a obecně řečeno k tréninku lidskost...

"Textový editor" - mezioborový dovednostní předmět vzešlýz Didaktického inkubátoru v konkrétním provozu školy: první a druhá fáze inkubace

Datum: Autor/autoři: Miroslav Slowik , Miloš Kučera Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Dovednosti a činnosti spojené s komunikační gramotností opřenou o moderní technologie se propojují v nově ustaveném interdisciplinárním předmětu Textový editor. Je výsledkem spolupráce mezi Gymnáziem Karviná a Didaktickou dílnou Technické univerzi...

Revize ICT: Osvědčené kroky ke změně

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

V prvním díle seriálu k revizím vzdělávacího programu pro ZV v oblasti ICT jsme si díky zkušenostem ředitelů škol, které už výuku podle vlastního upraveného ŠVP zahájily nebo s úpravami finišují, udělali představu o náročnosti tohoto procesu. Ve d...

Družení naživo nyní ke zhlédnutí i ze záznamu

Datum: Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Národní pedagogický institut České republiky nabízí nejen vychovatelkám a vychovatelům školních družin a klubů výběr toho nezajímavějšího z oborového setkání Družení naživo, které se konalo letos v říjnu v Praze a Olomouci. Playlist videí nabízí z...

Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol

Datum: Autor/autoři: Tomáš Hruda Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.

Učitel na prvním místě. Systémový přístup jako pomocník s přetížením

Datum: Autor/autoři: Tomáš Hruda Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Čím komplexnější záležitost řešíme, tím větší přínos má systémový přístup a tím větší roli hraje úroveň kompetence. Těžko si představit kromě vzdělávání jinou oblast, do které by vstupovalo více faktorů a okolností a která by přitom měla tak zásad...

Středoškolské vzdělávání v Lichtenštejnsku

Datum: Autor/autoři: Zuzana Čílová Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Program Vzdělávání financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) umožňuje českým institucím navázat projektovou spolupráci s partnery v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku. Zapojit se do něj mohou školy na všech úrovních vzdělá...

Didaktická dílna - příprava učitelských adeptů

Datum: Autor/autoři: Miroslav Slowik Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Od dalšího akademického roku se na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci rozjíždí nový projekt v přípravě učitelů na jejich profesní dráhu. Fakulta se zúčastnila soutěže, již vyhlásil Nadační fond Abakus (dřív...

Jak proměnit pregraduální přípravu učitelů?

Datum: Autor/autoři: Kateřina Cohnová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Inspirace ze zahraničí a vize pro ČR Příprava učitelů je jedním z klíčů ke kvalitě vzdělávacího syst é mu. Formování profesn í identity skrze reflektivní práci s kompetenčním rámcem, integrace teoretických a praktických složek studia ...

Věděli jste o tom, že vaše škola může vydávat výuční listy nebo maturitní vysvědčení i někomu jinému než žákům vaší školy?

Datum: Autor/autoři: Dana Mikšíková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Chceme vám představit trochu jiný způsob, jímž mohou občané ČR získat maturitu nebo výuční list. Platná legislativa ČR totiž umožňuje složení závěrečné nebo maturitní zkoušky, případně absolutoria v konzervatoři, bez toho, aby byl uchazeč o zkoušk...

Škola, která se sama neučí, popírá samotný smysl své existence

Datum: Autor/autoři: Tomáš Hruda Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Musí se sama škola učit? Jistě! Kvalitní průběžná a strategická zpětná vazba pro školy však často chybí. Nabízíme techniky a nástroje, které snižují přetížení učitelů a přitom zefektivňují výuku. Školám, které se neustále učí, jak učit co nejlépe.

Online interaktivní konference pro pět set lidí? Skutečně?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Koukat celý den do ploché obrazovky a komunikovat s lidmi vzdálenými v prostoru už nějak patří k normálu pracovního dne a již nás to nerozhodí. Prostě to tak je a můžeme si stále dokola říkat, že už bychom chtěli vidět nějaké živé lidi, diskutovat...

Jak na efektivní středoškolskou výuku cizích jazyků?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová , PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Zaznamenali jsme pro vás zajímavé tipy a inspirace k výuce cizích jazyků využitelné na gymnáziích i odborných školách. Co mají společné? Fakt, že jsou ověřené praxí konkrétních škol, učitelů i žáků a že jako nástroje pro rozvoj výuky cizích jazyků...

Mysleme na to, že konečným příjemcem DVPP je žák

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner , Monika Šimonová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) realizovaný Národním pedagogickým institutem (NPI) přináší přímou podporu pedagogům, a to nejen těm zkušeným, ale i začínajícím a dále pedagogům ve vedení škol. Mezi nejvýznamnějš...

Vzdělávání zaměřené na žáka a výuka v roce 2020

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Jedním ze tří cílů Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která vznikla na návrh MŠMT, je otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií. Zkušenosti učitelů z posledních měsíců školního roku 2019/...

Kabinety SYPO přinášejí profesní podporu všem učitelům

Datum: Autor/autoři: Josef Slovák Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, dále jen SYPO, je určený zejména aktivním pedagogům se zájmem o oborovou didaktiku a vlastní rozvoj v různých fázích profesní kariéry. V rámci projektu jsou, kromě dalších aktivit, prop...

Někde se strategie vymýšlí, na Říčansku se už žije...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Někde se Strategie 2030+ teprve dokončuje a cizeluje, někde se bez velkých okolků již naplno žije, bez přehánění. Někde se bude řadu měsíců vymýšlet, jak, kdy a kdo bude tuto celostátní strategii implementovat, někde se naopak přímo v terénu naplň...

Jak se daří polytechnickému vzdělávání na SŠ?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Růst vědeckých poznatků a rychlost, s jakou se promítají do rozvoje techniky, ovlivňují požadavky na kvalifikaci současných a budoucích pracovníků už na středoškolské úrovni. Nejde jen o rozšiřování poznatků, ale též o vytváření dovedností a návyk...

Online kurzy pro učitele z celé Evropy

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Kyselková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Chcete diskutovat s kolegy ze zahraničí a zároveň stihnout vyzvednout děti ze školky? Rádi byste se profesně rozvíjeli, ale zůstali přitom v pohodlí domova? Hledáte tipy na užitečné aplikace a další inspiraci do výuky, ale čas tomu chcete věnovat,...

Audit vzdělávacího systému České republiky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy seznamuje odbornou i laickou veřejnost s hlavními směry vzdělávací politiky na příští deset let, která je promítnuta do Strategie 2030+. Jádrem této politiky budou učitelé, kterým, a nejen jim, vrátí dů...

Co mohou školy udělat pro vzdělávání instruktorů?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Žáků, kteří absolvují minimálně část praktické výuky na reálných pracovištích, přibývá. Zájem mají nejen školy, ale v posledních letech vzhledem k situaci na trhu práce i zaměstnavatelé. V odborném vzdělávání proto nabývá na významu téma vymezení ...

Kontexty kariéry v učitelské profesi, 2. část

Datum: Autor/autoři: Ivan Pavlov Ze seriálu: Kontexty kariéry v učitelské profesi Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Kariéra v učitelství je dosažitelný výhled na získání formálních kariérových stupňů (pozic) a příležitost k úspěchu a osobní spokojenosti (uznání a ocenění) při výkonu profese. Je to šance na seberealizaci jednotlivce v profesním životě, spojující...

Kontexty kariéry v učitelské profesi

Datum: Autor/autoři: Ivan Pavlov Ze seriálu: Kontexty kariéry v učitelské profesi Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Hledání a ověřování strategií ke zkvalitnění výkonu učitelské profese je charakteristickým znakem vzdělávacích politik posledních desetiletí. Koncept profesionalizace učitelství otevírá nové pohledy na tuto profesi a nabízí interdisciplinární přís...

Kritické myšlení - dovednost pro 21. století

Datum: Autor/autoři: Lukáš Hána Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

V roce 1842 palentolog Richard Owen vymyslel označení dinosaurus, což v řečtině znamená "strašlivý ještěr". Problém je, že vědci nedávno přišli na svůj omyl, a to že dinosauři jako ještěři vůbec nevypadali. Byli totiž mnohem podobnější ptákům. Pře...

Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka

Datum: Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance, o. p. s. Pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. Systémově a individuálně rozvíjí učitele a metodicky přispívá k zavádění principů finanční...

Příprava budoucích učitelů nesmí zůstat výhradně v rukou teoretiků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

V dnešním textu se obracím na kolegy ředitele škol, kteří spolu se mnou zažívají alarmující nedostatek kvalitně připravených absolventů pedagogických fakult. Ti nezřídka nastupují do praxe bez adekvátní výbavy ujmout se samostatně a kvalifikovaně ...

Modernizujeme odborné školy s pomocí modulů

Datum: Autor/autoři: Taťána Vencovská Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

Evropský akcent na flexibilitu vzdělávacích cest významně souvisí s potřebou reagovat na výzvy současnosti i budoucnosti, které přináší globalizace, digitalizace, migrace i stárnutí evropské populace. Společnou reakcí na požadavek flexibility vzdě...

Blízká budoucnost vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

V tomto příspěvku chci argumentovat pro naléhavou potřebu proměny současného vzdělávání, a to ze tří perspektiv. První zdroj argumentace se zakládá na výsledcích nejnovější empirické studie McKinsey, druhý pohled představuje inspirace z osobní náv...

Vzdělávání budoucích učitelek mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Romana Studýnková Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

V současné době existuje více cest k získání kvalifikace pro výkon učitele/učitelky v mateřské škole. Prioritou je možnost individualizace kvalifikace podle úrovně schopností žáků a studentů. Vzdělávání se uskutečňuje na středních odborných školác...

Zhodnotili jsme naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. No a co jako?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Na vojně jsem byl u spojařů (kdysi časté konverzační téma, stačilo naznačit a pánové asociovali, dámy předstíraly pochopení). Zdůrazňovali jsme svůj význam: Bez spojení není velení. Proč mě to napadlo, když uvažuji o strategickém plánování, řízení...

K Auditu vzdělávacího systému ČR 2017

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Téměř vše, co jsem napsal k Auditu vzdělávacího systému ČR 2016 (dále jen Audit), bych mohl zopakovat i k Auditu 2017. Tedy také to, že jde o dokument otevřený, nezávislý, podnětný a strategický. Nově zdůrazním atribut odborný, neboť Audit důsledn...

Audit vzdělávacího systému v ČR 2017: Situace se zhoršuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V českém prostředí dlouho chybělo zhodnocení událostí a změn, které byly v daném roce důležité pro vzdělávání. Už počtvrté proto EDUin vydává ve spolupráci s odborníky Audit vzdělávacího systému, který lze chápat jako ucelený monitoring stavu vzdě...

Jak učinit vzdělávání učitelů praktičtějším?

Datum: Autor/autoři: Barbora Zavadilová Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Co by mělo být obsahem vzdělávání učitelů? A v jaké instituci by se měli připravovat? To jsou otázky rezonující mezi teoretiky i mezi vedením škol - učitelé přicházejí do praxe neadekvátně připraveni a rozvíjejí své dovednosti postupně během práce...

Microsoft Education Exchange 2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Ve dnech 12. a 15. března 2018 se v Singapuru konalo globální fórum ve vzdělávání Microsoft Education Exchange (E2). Tato akce je každoročním vyvrcholením celosvětové iniciativy prosazující transformaci učení v souladu s nároky pokročilého 21. sto...

Soutěž Domino

Datum: Autor/autoři: Věra Ondřichová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Žáci si sami vytvořili test z matematiky a moc je to bavilo Petr Němec učí matematiku a informatiku na Gymnáziu Palackého a Střední odborné škole živnostenské v Přerově. Stal se vítězem soutěže DOMINO v roce 2016 s výukovým objektem „Test z matema...

Projekt SRP uspořádal první infopanely pro zřizovatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Baťková Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Odborníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) uspořádali v nedávné době ve všech krajských pracovištích NIDV vůbec poprvé infopanely pro zřizovatele škol. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s aktivitami projektu...

Celostátní seminář vychovatelů je rok od roku prestižnější

Datum: Autor/autoři: Radek Chuděj Vydání: ŠD 5/2017 Ročník: 2017

Během 2. a 3. června 2017 se uskutečnil další ročník „Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů“, který i tento rok probíhal v prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze. V zahajovacím plénu vystoupili v...

Rozvoj vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Místní akční skupina Nad Prahou, která mapuje potřeby regionu v oblasti vzdělávání a zájmových aktivit, zadala na přelomu roku 2016/2017 rodičům dětí a žáků, ale i samotným žákům dotazník, který zjišťoval jejich názory na vzdělávání a jeho momentá...

Výsledky prvních konferencí projektu SRP

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Baťková Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

První vlnu místních krajských konferencí ukončil na konci února tým systémového projektu, který působí v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV). Experti Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) cílili jejich obsah hlav...

O auditu vzdělávacího systému 2016

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Náš vzdělávací systém čelí mnoha problémům, v celosvětovém měřítku to ale není žádná katastrofa. Potenciál, který spočívá v jeho zlepšování, je ale obrovský. EDUin se svým auditem pokouší k rozvoji tohoto potenciálu přispět.

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2017

Datum: Vydání: ŠD 2/2017 Ročník: 2017

Národní institut pro další vzdělávání

Vzdělávání pedagogů mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 6/2016 Ročník: 2016

V září 2016 uspořádala Místní akční skupina Nad Prahou společně se Společností pro předškolní výchovu a s Mateřskou školou Dr. E. Beneše v Kralupech nad Vltavou přednášku doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc., s názvem: „Individualizace + inkluze = kval...

Společně za strategickým vzděláváním

Datum: Autor/autoři: Mgr. Helena Plitzová Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Klíčový vzdělávací projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) ohlásil na úvodní konferenci začátkem listopadu první výsledky. Iniciativa běží prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) od letošního kvě...

Celostátní seminář

Datum: Autor/autoři: Jitka Rydvalová Vydání: ŠD 5/2016 Ročník: 2016

Již podesáté se SOU gastronomie a podnikání Pramen stalo dočasným domovem „Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů“, který se již tradičně uskutečnil v prvním červnovém týdnu v Praze. Celková kapacita akce...

Krátce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Helena Plitzová Vydání: ŠD 5/2016 Ročník: 2016

Desátý ročník celostátních setkání vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů, jehož pořádání zajišťuje od roku 2014 Národní institut pro další vzdělávání, opět bezesporu prokázal rostoucí zájem této cílové skupiny o společná setk...

Praktická výuka moderního vaření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Daniel Štěpán Vydání: ŠJ 5/2016 Ročník: 2016

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s., uspořádala v červnu 2016 pilotní projekt „Praktický kurz moderního vaření pro pracovníky ŠJ“, který se konal ve výcvikovém prostoru firmy InterGast za účasti zkušených kuchařů znalých problematiky škol...

Vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách

Datum: Autor/autoři: Kamila Sladkovská Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Česká populace se zdá být v porovnání s jinými zeměmi, které mají tradiční menšiny migrantů, stále ještě víceméně monolingvní, zvláště co se povinného vzdělávání a situace na školách týká. Některé školy mají několik žáků cizinců s odlišným prvním ...

Společnost pro předškolní výchovu stále vzdělává učitelky mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 3/2016 Ročník: 2016

Kreslení, jako jedna z nejběžnějších výtvarných činností dětí předškolního věku, je opředeno řadou mýtů. Jedním z nich je i poučka, že čím menší dítě, tím větší papír. Vyvracením těchto „didaktických omylů“ (a nejen jim) se věnoval seminář dr. Hel...

Konference Škola jako místo setkávání 2016

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

V minulých číslech Řízení školy jste byli opakovaně zváni na konferenci Škola jako místo setkávání 2016, která se letos již podeváté konala na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní už máme vše za sebou.

Spojení dvou světů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Ve druhé polovině dubna organizovala naše katedra již pátý ročník mezinárodní vědecké konference, tentokráte s názvem Efektivita vzdělávání. Nechce se věřit, jak čas rychle utíká.

Co je nového na portále pro další vzdělávání pedagogických pracovníků?

Datum: Autor/autoři: Richard Lukáš Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Dvpp.info je portál pro prezentaci široké škály kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v lednu bylo na portále uloženo cca 1200 akcí. Jedná se o jediný ucelený portál v ČR, který shromažďuje nabídku DVPP od státních, neziskových i kome...

"Spojujeme, spolupracujeme, rosteme"

Datum: Autor/autoři: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Blíží se 1. března 2016 - termín spuštění registrace na mezinárodní festival vzdělávání Eduspace. V následujících řádcích vám přinášíme základní informace o této akci, určené všem, kdo se zajímají o vzdělávání.

Rozvíjet znamená v prvé řadě popsat a poznat

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Vzdělávací systém je vážně „velká věc“: statisíce žáků, učitelů, vlastní ministerstvo a finanční kapitola, průniky do téměř jakékoliv oblasti lidské činnosti a společenského života. Je to mechanismus uskutečňování jednoho z největších veřejných zá...

Zástupce ředitele školy - a co ještě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Naďa Eretová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Lehce pozměněný název zavedené rubriky, se kterou se pravidelně setkáváte na stránkách našeho časopisu, jsme zvolili jako výstižný název pro konferenci, která byla určená lidem zastávajícím klíčovou roli ve škole, roli školního důvěrníka a tlumící...

Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané know-how využily při vzdělávání dospělých

Datum: Autor/autoři: Ing. Jarmila Halouzková Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Po deseti letech končí v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné know-how. Je teď především na samotných školách, aby získaný kredit na trhu vzdělávání dospělých dl...

Inspirace pro vychovatelky školních družin a školních klubů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Svatava Šimková Vydání: ŠD 6/2015 Ročník: 2015

V hlavách mnohých lidí dosud převládá představa, že školní družina je zařízení sloužící k pouhému hlídání dětí, bez jakékoliv ambice přidávat k nutnému pobytu v takové „hlídárně“ něco navíc. Proti tomuto názoru se ve svém úvodním projevu na 9. cel...

Tvorba předmatematických představ a mateřská škola

Datum: Autor/autoři: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Vydání: MŠ 3/2015 Ročník: 2015

Vývoj dítěte je fascinující. Během několika málo let si osvojí řeč, získá velkou slovní zásobu, zvládne základní orientaci ve světě, který je obklopuje, vyspěje fyzicky i psychicky. Již v útlém věku se budují základní mechanismy jeho pozdějšího vn...

Vize "Úspěch pro každého žáka"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

21. dubna proběhla v pražském DOXu konference „Úspěch pro každého žáka 2015“ (www.ucimekvalitne.cz). Dvě stovky účastníků se zamýšlely nad tím, jak společně vytvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka v každé škole. Šlo o odborník...

IV. ročník úspěšné konference

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Tým pracovníků Centra školského managementu Pedagogické fakulty UK v Praze se po třech letech konferencí věnovaných školskému managementu rozhodl jít velice neprošlapanou cestou a postavil konferenci „Management vzdělávání v současném diskurzu ane...

Sejdeme se ve škole, ale učíme se pro život

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Dne 17. dubna 2015 se konal již osmý ročník konference „Škola jako místo setkávání“, kterou každoročně pořádá katedra psychologie FF UK v Praze. Letos se konference nesla v duchu motta „Učíme se pro život, ne pro školu“. V porovnání s uplynulými l...

Synergie pomáhá ředitelskému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Nebývá zvykem, a proto to možná bylo pro řadu lidí překvapující, že by Česká školní inspekce organizovala vzdělávací program. Reaguje tak ovšem na výsledky šetření TALIS 2013 a na situaci ve vzdělávání ředitelů škol v oblasti pedagogického řízení ...

Globální fórum ve vzdělávání 2015

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

E2 Global Educator Exchange Event - Globální fórum učitelů je unikátní událostí na poli celosvětového vzdělávání. Setkávají se zde inovativní učitelé a vývojoví pracovníci Microsoft, kteří tu mají možnost spolupracovat, vytvářet a sdílet zkušenost...

Chybí nám hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Richard Lukáš Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

V následujícím článku se věnujeme tomu, jaké faktory na straně státu, ředitele i učitele ovlivňují funkčnost a kvalitu systému DVPP. Cestou ke zlepšení stavu může být mimo jiné důraz na kvalitu učitelů při prezentaci školy, vzdělávání nejen mimo š...

Vzdělávání učitelů je investicí do budoucnosti

Datum: Autor/autoři: František Dalecký Vydání: 12/2014 Ročník: 2014

Podobně jako zaměstnanci v komerčních firmách i učitelé ve školách tvoří klíčovou hodnotu organizace. Zatímco ve sféře firemního vzdělávání se uplatňují některé současné trendy, interní vzdělávání ve školách často vůbec nefunguje. Jak jej zlepšit,...

Nabídka NIDV pro vychovatelky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Svatava Šimková Vydání: ŠD 2/2014 Ročník: 2014

Na červnovém celostátním semináři pro vychovatelky školních klubů a školních družin, o němž jsme psali v prvním vydání Speciálu pro školní družiny, byla jednou z nejúspěšnějších dílen ta, kterou vedla Mgr. Bára Polívková, úspěšná lektorka řady vzd...

Národní institut pro další vzdělávání pomáhá pedagogům zvyšovat kvalifikovanost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vlasta Kohoutová Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Při řešení problému vysokého procenta nekvalifikovaných učitelů především v některých regionech České republiky sehrává již řadu let významnou roli Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), a to nabídkou dostupné možnosti pro učitele a další p...

Pohádky a hudba v logopedické prevenci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Prokešová Vydání: MŠ 2/2014 Ročník: 2014

Řeč se může správně rozvíjet jen za určitých podmínek, jako je dostatek přiměřených podnětů, rozvoj smyslového vnímání a motoriky na všech úrovních, zajištění kvalitních mluvních vzorů a přiměřených výchovných postupů. Teprve na tomto základě lze ...

Cena pro učitele němčiny 2012/2013

Datum: Vydání: 2/2013 Ročník: 2013

Motivace dětí v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Andrea Vřešťálová Vydání: MŠ 5/2012 Ročník: 2012

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Hovoříme tak o motivaci k poznávání, hraní, k výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti, ale také o sociálním vývoji dítěte v k...

Přijímací řízení do mateřských škol očima zřizovatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Filip Kuchař Vydání: MŠ 5/2012 Ročník: 2012

Zápisy do mateřských škol a s tím spojený celý průběh přijímacího řízení je každoročně zahalen do emocionálně vypjaté atmosféry. Základním důvodem byl po několik let probíhající porodní boom, který v současnosti doznívá, ale stávající kapacita mat...

Nadání dítěte je zapotřebí v předškolním věku především odhalit

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2012 Ročník: 2012

Tímto článkem vstoupíme do seriálu článků o mimořádně nadaných dětech v předškolním věku. V úvodním textu se budeme věnovat obhajobě péče o mimořádně nadané děti v předškolním věku a principům jejich identifikace.

Dyslálie v MŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Prokešová Vydání: MŠ 5/2012 Ročník: 2012

„Rozdíl mezi téměř správně vysloveným slovem a správně vysloveným slovem je ve skutečnosti velmi velký – je to jako rozdíl mezi svatojánskou muškou a pouliční lampou.“

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání - potřeba nebo zbytečnost?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2012 Ročník: 2012

Hodnocení výsledků vzdělávání bylo jednou z oblastí vlastního hodnocení školy, jak o tom psala vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Tato vyhláška se po poslední ak...

Jak vytvořit elektronickou monitorovací zprávu - EU peníze středním školám

Datum: Autor/autoři: Bc. Hana Podubecká, MBA Vydání: SŠ 5/2012 Ročník: 2012

Vytvoření elektronické monitorovací zprávy k projektu z oblasti podpory 1.5 OP VK. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách se provádí stejně jako vytvoření projektové žádosti ve webové aplikaci Benefit7. Aby bylo možné vytvořit monit...

Význam cílů vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Lukáš H. Djakoualno Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

Jasně a konkrétně pojmenované cíle vzdělávání jsou důležité, pokud probíhají změny ve vzdělávacím systému. S vytyčenými cíli je možné konfrontovat jak nově zaváděné dílčí prvky, tak celý reformní záměr. Pokud také panuje jasná představa o smyslu v...

Nové závěrečné zkoušky mají i žáci s handicapem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zoja Franklová Vydání: SŠ 5/2012 Ročník: 2012

Nový školní rok 2012/2013 bude opět znamenat další krok k zavedení jednotné závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem. Jednotné zadání už bude připraveno pro všechny učební obory, které se na školách vyučují, včetně těch, v nichž převládají žác...

Multimédia ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Musil Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

Nové výukové prostředky a technologie představují především práci s multimédii, tedy zvukem, textem, grafikou, fotografií, animací a videem za podpory výpočetní techniky. Není tím myšlena náhrada stávajících a osvědčených výukových postupů, ale je...

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za využití informačních technologií

Datum: Autor/autoři: Ing. Kateřina Nevřalová , PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

V České republice (stejně jako v několika dalších zemích Evropské unie) probíhala v uplynulých dvou letech adaptace úspěšného britského systému „INGOT -Mezinárodní certifikace, otevřené technologie“. Nosnou myšlenkou systému je usnadnit hodnocení ...

Jak pracovat s dětmi s autismem ve třídě pro děti s PAS v MŠS

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Nová Vydání: MŠ 4/2012 Ročník: 2012

Následující řádky jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí s autismem ve speciální mateřské škole. Postupy a metody zde popsané však mohou sloužit jako určitý návod i pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra zařazenými do běžných mateř...

Světová škola - nabídka pro české základní i střední školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Vernerová Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy; žáci se pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; žáci, učitelé i širší veřejnost získávají inf...

Koktavost

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Milena Vránová Vydání: MŠ 4/2012 Ročník: 2012

Děti se většinu svých dovedností učí především napodobováním. To, co vidí kolem sebe, považují za správné a věří tomu. Hlavně osoby, které mají rády, jsou pro ně velkým vzorem. Co řekne učitelka v mateřské školce, to platí. Děti přirozené autoritě...

Počítačový program "Jazyky bez bariér" pomáhá při výuce angličtiny nejen dětem s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Ing. Dagmar Rýdlová Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Jsem dyslektička a výuka jazyků mi vždycky dělala potíže. Také moje dvě děti se potýkaly s dyslexií i s výukou jazyků. Proto jsem vytvořila program, který zajišťuje zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci. Obsahuje speciální hry, které dětem p...

Varianty ve vzdělávání učitelů

Datum: Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných p...

Problémy didaktického testu z fyziky 2012

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Böhm Vydání: SŠ 4/2012 Ročník: 2012

V minulém roce jsem sepsal, rozladěn mizernou prací CERMATu, podrobnou recenzi úloh didaktického testu z fyziky.1) Byl jsem patrně jedním z mála fyzikářů v ČR, které vůbec maturity z fyziky zajímaly. Měl jsem totiž jednoho maturujícího studenta a ...

Příležitost zkvalitnit výuku matematiky

Datum: Autor/autoři: RNDr. Michal Novák, Ph.D. Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Mezi množstvím pohledů na výuku matematiky na středních školách by neměla být opomíjena skutečnost, že matematika tvoří nezbytný teoretický základ mnoha studijních programů na různých typech vysokých škol. Absolvent střední školy, který je připrav...

Co se dá zachránit ze státní maturity

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: SŠ 4/2012 Ročník: 2012

Od druhého ročníku státní maturity si odborná i laická veřejnost slibovaly stabilizaci, větší profesionalitu a předvídatelnost, celkové uklidnění poměrů. Realita? Nevyzkoušené testy, které pravděpodobně zapříčiní další pokles už tak velmi slabé mo...

Jak se stát "BORCEM" v angličtině

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michaela MacDonnell Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

V tomto článku čtenáře blíže seznámíme s projektem ANGLIČTINA AKTIVNĚ a úspěchy žáků na nelehké cestě za zlepšováním jejich znalostí angličtiny.

Využívání informačních technologií ve výuce dětí se specifickými poruchami učení

Datum: Autor/autoři: Ing. Kateřina Nevřalová Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Využití informačních technologií pro podporu rozvoje znalostí a dovedností dětí se specifickými poruchami učení je téma, na které se zaměřujeme prostřednictvím různých projektových aktivit. Volně dostupné jsou výukové hry www.dys2.org, které využí...

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Vymezit pojem čtenářské gramotnosti lze různě. Definice, které jsou uváděny ve výzkumech PISA a PIRLS, zohledňují hlavně ty složky čtenářství, jež lze testovat.

"Jen ten, kdo přírodě rozumí, ji dokáže chránit"

Datum: Autor/autoři: Ing. Jitka Vašinová Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků se nachází v okrajové sídlištní zástavbě města Bystřice pod Hostýnem. Do provozu byla uvedena v roce 1959. V současné době ji navštěvuje 472 žáků, se kterými pracuje 36 pedagogických pracovníků.

Gramotnosti a jejich vymezení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Anna Doubková , PaedDr. Karel Tomek Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Pojem gramotnosti není v pedagogice ani v obecné mluvě žádný mladík. Používá se staletí a v mnoha jazycích. Nás bude zajímat především jeho aktuální význam a pojetí ve vztahu k hodnocení žáků, škol a především k centru našeho zájmu, tedy k efektiv...

Nový systém hodnocení veřejného školství v USA

Datum: Autor/autoři: PhDr. Irena Smetánková, CSc. Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

V uplynulých dvou letech byly ve veřejném školství USA zahájeny převratné změny. V roce 2010 byly zveřejněny společné standardy (Common Core Standards) pro angličtinu (English Language Arts), matematiku a v následujícím období se k nim přihlásila ...

Mezinárodní projekty na středních odborných školách: Jde to!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Šabatková Vydání: SŠ 3/2012 Ročník: 2012

Mezinárodní vzdělávací projekty již našly své pevné místo na českých školách. Velmi často jde o setkání v rámci programu Partnerství škol Comenius, kdy se partneři setkávají na jednotlivých školách a v průběhu těchto schůzek realizují v mezinárodn...

Do Německa na zkušenou

Datum: Autor/autoři: Jan Vařák Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

Doba současného propojeného světa umožňuje mladým lidem snadno a bez velkých rozmyslů jednoduše vyrazit do takřka kterékoli země na světě a objevovat tamní kulturu a poznávat lidi. Ale jenom málokdo si troufne vyrazit sám za sebe – opustit bezpečí...

Vytváření kvalitních vzdělávacích materiálů v rámci akce EU peníze středním školám, 1. část

Datum: Autor/autoři: Bc. Hana Podubecká, MBA Vydání: SŠ 3/2012 Ročník: 2012

V rámci projektu EU peníze středním školám si škola může vybrat z široké nabídky šablon klíčových aktivit. Jedním typem šablon jsou takové, které umožňují tvorbu nových vzdělávacích materiálů.

Knihou nezarmoutíš aneb Jak se co dělá

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

Čapkovský titulek jsem si dnes nevypůjčil jen tak náhodou. Když před dvěma týdny pan herec Petr Kostka svým nezaměnitelným hlasem četl ve Viole mého oblíbeného Karla Čapka, okamžitě se mi spojil herecký a ředitelský svět.

Rubriky