Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Výzkumy a šetření

Výzkumy a šetření

Počet článků v rubrice: 7

Používání elektronické žákovské knížky při komunikaci se zákonnými zástupci na základních školách

Datum: Autor/autoři: Hana Gruntová Kolingerová , Otakar Ďurďa Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V komunikaci základních škol jsou významnou skupinou zákonní zástupci žáků, typicky rodiče. Zákonní zástupci mají právo být srozumitelně a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a měly by jim být dobře dostupné také další informac...

Co přinesl mezinárodní výzkum mezi účastníky zahraničních odborných stáží

Datum: Autor/autoři: Kateřina Lisnerová Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Erasmus již dávno není jen pro vysokoškoláky. S programem vyjíždějí na zahraniční stáže i žáci a studenti odborných škol a získávají tak neocenitelné zkušenosti, dovednosti a kompetence, které potřebují pro své uplatnění v neustále se vyvíjející...

Kdo jsme?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

S vědomím všech změn, které se v předškolním vzdělávání chystají (nebo už v něm probíhají), nemá stát zpětnou vazbu o tom, jací jsou a jak změny vnímají předškolní pedagogové. Proto bylo v období od března do června 2018 osloveno 140 náhodně vybra...

Střední škola může být pro žáky s odlišným mateřským jazykem stěží splnitelným snem

Datum: Autor/autoři: Michaela Jiroutová Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Ve školním roce 2017/2018 se na středních školách vzdělávalo 9 195 cizinců1), o rok dříve to bylo 9 063 cizinců a ve školním roce 2015/2016 potom 8 7632). Stejně jako na základních školách ani na středních školách nejsou ve statistických ročenkách...

Jak nadchnout dívky pro vědu a technologie?

Datum: Autor/autoři: Jana Rydlová Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Výrazně nižší podíl žen ve vědě a technologiích představuje nevyužitý potenciál a jeden z problémů pro současný a budoucí trh práce. Velký vliv na výběr budoucího povolání má kromě rodiny i učitel - ten může zájem o technologie v dívkách probudit,...

Co nám říkají dnešní středoškoláci?

Datum: Autor/autoři: Ing. Karel Strachota Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Začátkem léta provedla agentura Median pro společnost Člověk v tísni (program Jeden svět na školách) rozsáhlý průzkum mezi středoškoláky. Nenabízí pouze vhled do názorů a postojů našich dospívajících, ale umožňuje i porovnání trendů vývoje sledova...

Výsledky šetření mezi "deváťáky" po odevzdání zápisových lístků

Datum: Autor/autoři: Aneta Košíkova Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Společnost Než zazvoní, která se dlouhodobě věnuje průzkumům z prostředí základního a středního školství, na počátku června realizovala dotazníkové šetření mezi 2181 žáky devátých tříd, kteří již v září zasednou do lavic středních škol. Průzkum se...

Rubriky