Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Testování

Testování

Téma, které už do života školy neodmyslitelně patří, a proto má samostatnou rubriku. Najdete tu informace nejen o projektu NIQES.

Počet článků v rubrice: 42

Výtvarné činnosti ve školní družině

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Maluji, maluji obrázky a tvary, čtverce, kolečka, elipsy, nejrůznější čáry. Obrázky jsou barevné, na pohled plné kouzel, malíř, co je vyčaroval, různé techniky zkoušel. Malování, čarování, všechny malíře láká, časně ráno, po obědě, večer, když se ...

Porovnání výsledků ČR v šetření TALIS 2013 s výsledky ve vybraných zemích, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vendula Kašparová Vydání: 7/2015 Ročník: 2015

Mezinárodní šetření o vyučování a učení, TALIS 2013, je projektem OECD a v České republice (dále jen ČR) je realizováno Českou školní inspekcí jako součást projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozp...

Evaluace, přidaná hodnota, testování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 8/2015 Ročník: 2015

Již dávno nejsou pojmy evaluace a přidaná hodnota v učitelském slovníku něčím cizím. Snad každý pedagogický pracovník potřebuje ke své kvalitní práci zpětnou vazbu. Je logické, že každého kantora zajímá, co jeho žáci znají a jaké kompetence ovláda...

Výsledky žáků v přírodovědných a společenskovědních předmětech

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 8/2015 Ročník: 2015

Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání je důležitou součástí řízení vzdělávací soustavy. Na absenci národních dat o výsledcích poukazovala dlouhodobě i OECD. Od roku 2012 je elektronické zjišťování realizováno pravidelně Českou školní inspekcí ...

Jak podle ICILS 2013 učitelé používají ICT při výuce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Řezáčová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

V listopadu roku 2014 byly na tiskové konferenci MŠMT zveřejněny výsledky šetření ICILS 2013, do kterého se zapojila i Česká republika. Jedná se o první mezinárodní srovnávací projekt tohoto druhu, který byl zaměřen na mapování reálných dovedností...

Co lze pro situaci v ČR doporučit na základě zjištění ICILS 2013

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Na jaře 2013 se celkem 19, zejména evropských států, mezi nimiž byla Česká republika, zapojilo do mezinárodního šetření ICILS 2013. Šetření bylo zaměřeno na žáky 8. ročníků (v České republice se jednalo o 8. ročník základních škol a odpovídající r...

TALIS 2013 - Hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby

Datum: Autor/autoři: Mgr. Simona Boudová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Další článek ze série věnované výsledkům šetření TALIS 2013 se blíže zabývá tématem hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby. Mezinárodní šetření o vyučování a učení (TALIS) proběhlo v České republice a dalších 33 zemích a regionech na jaře ro...

Čeští osmáci jsou v počítačové a informační gramotnosti výborní. Nevíme ale proč

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Nechat se nachytat v nedbalkách není pro nikoho jistě příjemné. Ale pokud se to stane v oboru, kterému se dlouhodobě věnujete, a to hned dvakrát během jednoho dne, musíte se cítit minimálně zaskočeně. A přesně to se nám stalo v případě zveřejnění ...

Čeští žáci umí používat sociální sítě, zaostávají ve vyhledávání na internetu

Datum: Autor/autoři: Ing. Vladimíra Pavlicová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Od května do září minulého roku si mohly české školy i široká veřejnost otestovat počítačové dovednosti v testu IT Fitness. Výsledky testu ukazují mírně stoupající počítačovou gramotnost i zlepšující se vybavení škol i domácností, ale stále je co ...

TALIS 2013 - Spokojenost učitelů v zaměstnání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vendula Kašparová Vydání: 12/2014 Ročník: 2014

Tento text navazuje na článek o subjektivně vnímané vlastní zdatnosti učitelů (viz Řízení školy č. 11/2014, s. 34) a představuje dílčí výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) 2013 neboli TALI...

Mapy učebního pokroku pomáhají rozvíjet gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Martin Drnek Vydání: 12/2014 Ročník: 2014

Mezinárodní šetření PISA měří gramotnosti a také ČŠI se začíná na gramotnosti zaměřovat. Jak dopadne měření na vaší škole? Koncept funkčních gramotností není žádnou velkou novinkou. Na téma gramotnosti se pořádají konference, je možné získat kvali...

TALIS 2013 - Subjektivně vnímaná vlastní zdatnost učitelů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vendula Kašparová Vydání: 11/2014 Ročník: 2014

Tento článek představí další dílčí výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) 2013 neboli TALIS 2013, které v České republice realizovala Česká školní inspekce jako součást projektu Kompetence I...

Vyučovací postupy učitelů působících na úrovni ISCED 2

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vendula Kašparová Vydání: 10/2014 Ročník: 2014

Tento článek představí dílčí výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) 2013 neboli TALIS 2013. V České republice je šetření realizováno Českou školní inspekcí jako součást projektu Kompetence I...

Výchova k finanční gramotnosti v českých školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Finanční gramotnost je v moderním světě stále více považována za nezbytnou životní dovednost. Již v roce 2005 doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj svým členským zemím, aby věnovaly této oblasti zvýšenou pozornost: „... finanč...

V České republice byla zveřejněna Národní zpráva šetření TALIS 2013

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vendula Kašparová Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Dne 25. června v 11 hodin byly na mezinárodní úrovni zveřejněny výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení 2013 neboli TALIS 2013. Jedná se o dotazníkové šetření s dotazníkem pro učitele působící na úrovni ISCED 2 (v ČR 2. stupeň ZŠ a nižš...

Hlavní zjištění šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Vydání: 6/2014 Ročník: 2014

V prosinci minulého roku byly na tiskové konferenci OECD zveřejněny výsledky šetření projektu PISA 2012 v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Kromě uvedených tří funkčních gramotností však byla v tomto cy...

ČŠI: Jak dál s elektronickým testováním žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Česká školní inspekce (dále též „ČŠI“) v rámci projektu NIQES vyvíjí univerzální elektronickou aplikaci pro ověřování výsledků žáků v různých ročnících a různých předmětech. V souladu s programovým prohlášením vlády České republiky z roku 2010 i v...

Co rozhodovalo při přechodu na SŠ: snímek z roku 2013

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: SŠ 6/2013 Ročník: 2013

Data z přijímacích zkoušek Scio, zahrnující tisíce uchazečů, ukazují v okamžiku přechodu mezi základní a střední školou mimo jiné rozdíly v přísnosti klasifikace a v atraktivitě oborů.

Jak obsah srovnávacího testu ovlivňuje pořadí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 8/2013 Ročník: 2013

Obsah didaktického testu může být velmi různorodý i velmi speciální. Konkrétní složení testu je stěžejní u ověřovacích testů, kdežto u testů srovnávacích si obvykle hledíme jiných věcí. Bylo by ale chybou si myslet, že na obsahu srovnávacího testu...

Dnešní šesťáci umějí víc než ti před třemi roky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 7/2013 Ročník: 2013

Na konci minulého roku jsme se mohli radovat z povzbudivé informace o výsledcích vzdělávání žáků 4. ročníku. Ti v mezinárodním testování TIMSS dosáhli oproti ostatním účastnickým zemím v průměru významně lepších výsledků. Co je však ještě důležitě...

Zaškrtávat, samostatně tvořit, vést rozhovor?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 6/2013 Ročník: 2013

Různé způsoby hodnocení ve vzdělávání a role testů s uzavřenými úlohami.

Ověřovací a srovnávací testy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 5/2013 Ročník: 2013

Bylo by skvělé stejným testem spolehlivě rozlišit žáky lepší a žáky horší a zároveň zjistit, kdo z nich dosáhl určité požadované úrovně. Je to možné?

ČŠI: Několik komentářů k problematice elektronického ověřování výsledků žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 5/2013 Ročník: 2013

Česká školní inspekce (dále též „ČŠI“) vyvíjí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) řadu nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení škol a vzdělávací soustavy. Jedním (nikoli jediný...

Jak těžký má být test?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 4/2013 Ročník: 2013

Proč je důležité nastavit správně náročnost testu, jak ji dodatečně korigovat a co přesahuje možnosti školy?

Šetření finanční gramotnosti v rámci PISA 2012

Datum: Autor/autoři: Mgr. Simona Křečková Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Na jaře roku 2012 proběhlo nejen v České republice, ale také v dalších 65 zemích světa šetření OECD PISA (Programme for International Student Assessment). Více než 6 000 českých patnáctiletých žáků z téměř 300 náhodně vybraných škol vyplnilo připr...

Testování klíčových kompetencí ukázalo pokrok

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Kurikulární reforma zaznamenává na ZŠ šestou sezonu ostrého provozu. Jednou z nejviditelnějších změn zaměření výuky se staly klíčové kompetence (dále jen „KK“) - zjednodušeně řečeno soubor dovedností pro úspěšně zvládání obvyklých životních situací.

Různé testy, přesto společné hodnocení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Test z angličtiny měl dvě verze. Lenka psala lehčí a získala 70 % bodů, Tomáš psal těžší a získal 50 % bodů. Dá se určit, kdo z nich je lepší?

ČŠI: Několik informací k druhé generální zkoušce testování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

V minulých číslech časopisu Řízení školy jsme informovali o obsahu projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (dále také „NIQES“), jehož realizátorem je Česká školní inspekce. Cílem ČŠI je s podporou projek...

Dobré a špatné úlohy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 2/2013 Ročník: 2013

Co všechno může dělat úlohu nevhodnou pro použití v testu? Na co je potřeba při tvorbě úloh myslet? Lze udělat dobrý test „na koleně“?

Měří výsledek testu přesně?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

Co určuje platnost a spolehlivost výsledků testu? Proč je důležité tyto ukazatele znát? Nic na světě není absolutně přesné, ani sebelepší test. Nejpřesněji změříme věci, které se nehýbou a nemění, což o žákovi a jeho mysli vůbec nelze říct. Výsled...

Jak se posunou žáci na 2. stupni a nižším gymnáziu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

Ve skupině žáků, kteří mají stejnou startovní pozici, dosáhnou po třech letech významně lepších výsledků žáci nižšího stupně osmiletých gymnázií oproti žákům 2. stupně ZŠ. V češtině podobně utečou dívky chlapcům. Naopak se neliší výsledky žáků hom...

Jak probíhá šetření PISA v České republice?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

V uplynulém školním roce 2011/2012 se na vybraných školách v České republice uskutečnil hlavní sběr dat projektu OECD PISA. Jedná se již o pátý cyklus tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu, do kterého se Česká republika zapojila v roce 1998, ...

ČŠI: Základní shrnutí první celoplošné generální zkoušky testování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle časopisu Řízení školy jsme představili základní parametry transformačního projektu České školní inspekce (dále „ČŠI“) „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)“. Součástí tohoto projektu je...

Náhodné tipování v testech

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Co možná nevíte o testech a testování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: 11/2012 Ročník: 2012

Jednou ze zásad řízení je: „co neměříme, to neřídíme“. Ve školství a ve vzdělávání obecně může mít zpětná vazba mnoho podob, nicméně testování žáků je v současnosti díky své efektivitě jednou z hlavních forem. I u testu však platí, že může být dob...

ČŠI: Testování a další nástroje inspekčního hodnocení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 11/2012 Ročník: 2012

V měsíci září 2012 představila Česká školní inspekce médiím i veřejnosti Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném n...

Těžká cesta k jednotným požadavkům

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Hučín Vydání: SŠ 4/2012 Ročník: 2012

Průzkum společnosti Scio na 447 středních školách v letech 2007 až 2011 ukázal, že v různých skupinách oborů mají sice žáci stejné známky, ale diametrálně odlišné výsledky v didaktických testech. Přitom učitelé známkují dívky jinak než chlapce. A ...

Jak se posunulo české školství za posledních šest let?

Datum: Autor/autoři: Bc. Šimon Stiburek Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Společnost Scio zadala žákům na podzim roku 2011 v rámci dobrovolného testování 9. tříd základních škol stejné testy jako v roce 2005. Díky plné porovnatelnosti testů a velmi rozsáhlému vzorku tak můžeme činit jisté závěry o tom, jak se v testovan...

Česká školní inspekce: testování je pouze jedním z mnoha hodnotících nástrojů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) realizuje od 1. července 2011 vlastní rozvojový a transformační projekt s názvem Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (dále jen „NIQES“). Jeho součástí je také problemati...

Kvalita přijímacího řízení - jak ji zjišťovat?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslava Simonová Vydání: SŠ 2/2012 Ročník: 2012

Žáků je málo, volných kapacit na středních školách dost. Je to přirozený důsledek omezené schopnosti českého vzdělávacího systému reagovat na populační výkyvy. Přesto jsou školy, které si díky převisu poptávky nad nabídkou mohou své studenty vybír...

Cíle a využití celostátního testování žáků v povinném vzdělání

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

Podle vyjádření vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by mělo být v roce 2013 naostro spuštěno státem organizované plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Tento záměr přinesl bouřlivou diskusi o možnostech a mezích takového opatření a o ...

Aktuální poznatky o dopadech a možnostech plošného testování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

V uplynulých desetiletích začaly být v řadě vyspělých zemí používány plošné testy jako jeden z důležitých nástrojů k zajištění kvality vzdělávání. Výkon žáků o těchto testech má často zásadní důsledky pro žáky, jejich učitele a školy, které navště...

Rubriky