Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Téma měsíce

Téma měsíce

Články, které komentují současné dění v oblasti českého školství.

Počet článků v rubrice: 151

Jak si pamatuji svého ředitele?

Datum: Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Rok 2020 - neobyčejný rok v neobyčejné OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava

Datum: Autor/autoři: Libor Fasora Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

 OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava je velká a pestrá škola s vysokým potenciálem, která optimalizovanou historii v popsaném rozsahu píše již sedmým rokem. Poděkování patří všem kolegům za pomoc, přízeň, podporu i odpovědně odvedenou práci v roce 2020. ...

Maturanti v době koronakrize

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Nestává se tak často, aby se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obraceli studenti s obavami ohledně své další studijní kariéry. Přesněji řečeno, do doby jarního nouzového stavu se tyto případy počítaly na jednotky za rok. Od poloviny března 2020 ...

Jak předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Neúspěšní maturanti, věční hledači ideálního oboru, žáci, kteří nemají vyhraněné zájmy, neznají své silné a slabé stránky a nedokážou ukotvit svá (či rodičovská) přání v realitě. Ale i ti, kteří si nechali při studiu ujet vlak a sami ho nedohoní, ...

Účast žáků v Ekonomické olympiádě pomůže učitelům zlepšit výuku ekonomie

Datum: Autor/autoři: Karolína Balatková Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Středoškolská soutěž Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a financí a musela přesunout své finále do online prostředí. Cilem olympiády je zvyšovat povědomi a znalosti studentů střednich škol o ekonomii a fin...

Rozhovor s vítězem IV. ročníku Ekonomické olympiády

Datum: Autor/autoři: Karolína Balatková Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Otakar Kořínek studuje 3. ročník mezinárodního gymnázia Nový PORG. Ve volném čase se baví sledováním Netflixu a cvičením, s úsměvem však dodává, že jeho neoblíbenější aktivitou je jídlo. Kromě toho se zajímá o ekonomii, stejně jako o finance a akc...

Zahraniční stáže v odborném vzdělávání - přínosy a bariéry

Datum: Autor/autoři: Kolektiv autorů Domu zahraniční spolupráce Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Již 20 let podporují evropské vzdělávací programy výjezdy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol do zahraničí. Od roku 2013 se projektů mezinárodní mobility zúčastnilo přes 40 000 žáků a studentů. V posledních letech věnovala Evropská ...

Pro žáky z ciziny jsou středoškolské zkoušky z češtiny velkou (ne však jedinou) bariérou

Datum: Autor/autoři: Michaela Jiroutová Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Zatímco žáků cizinců na základních školách za posledních pět let přibylo téměř o třetinu, jejich počet na středních školách zůstává více méně stejný (cca 9 000)1). A to mluvíme jen o žácích s cizím státním občanstvím. V ČR ale studuje mnoho žáků s...

Odborně i v cizím jazyce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Jak by mělo vypadat jazykové vzdělávání v maturitních i nematuritních oborech na středních odborných školách? Zaměstnavatelé čím dál častěji upozorňují na význam alespoň základní odborné jazykové výbavy absolventů, pozvolna přibývá i škol, které s...

Pardubický kraj seznámil školy s 6. Výzvou Operačního programu Potravinové a materiální pomoci pro školní rok 2020/2021

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík , Mgr. Šárka Nováková Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

Ve dnech 15. až 17. června 2020 proběhla série tří pracovních seminářů věnovaných Operačnímu programu Potravinové a materiální pomoci (dále též "OP PMP"), konkrétně ke Specifickému cíli 1: Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Aktuální ...

Vyjádření k rozhovoru uveřejněnému v Učitelských novinách č. 1/2020 ve vztahu k prostředí vysokých škol a přípravě učitelů

Datum: Autor/autoři: Jiří Němec Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Z daného textu je patrné, že snahou redakce není vést rozhovor s cílem prezentovat odlišný postoj ke světu kolem nás. Redaktor Lukáš Doubrava (který se v rozhovoru ptá) je zjevně sympatizantem Petra Hampla a během celého rozhovoru mu nahrává na sm...

Formativní hodnocení v praxi učitele

Datum: Autor/autoři: Michal Orság Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Jakákoliv změna v oblasti školství a vzdělávání by měla vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení je již řadu let pevnou součás...

Pedagogické praxe budoucích učitelů biologie: zkušenosti z pohledu didaktiků

Datum: Autor/autoři: Lukáš Rokos , Lenka Pavlasová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Studium učitelství připravuje učitele na výkon konkrétního povolání. V odborném tisku se v podstatě permanentně objevují požadavky na zvýšení podílu praktické výuky budoucích učitelů. Nejedná se jen o praktickou výuku oborových předmětů, ale zejmé...

Zeptejme se studentů samotných, co by se chtěli naučit

Datum: Autor/autoři: Petr Gal Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Vypočítat z hrubé mzdy čistou. Přečíst a zhodnotit sociologický výzkum. Znát svá práva, ale i povinnosti. Umět je najít v zákoně. Vědět, kdy můžu jít k volbám, ale hlavně proč. A když už si z kandidátů nevyberu, tušit, jak založit vlastní stranu. ...

Všeobecným přehledem je kompetence vyhledat si a ověřit informace

Datum: Autor/autoři: Radek Aubrecht Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Na úvodní hodině volitelného společenskovědního semináře na čtyřletém gymnáziu jsem studentům položil otázku, proč si seminář vybrali a co by mělo být jeho cílem. Nejčastější odpověď byla, že by si chtěli rozšířit všeobecný přehled. Když měli konk...

K některým aspektům svobody vyznání v České republice: Reakce na rozhovor se sociologem Petrem Hamplem nazvaný "Evropa se islamizuje"

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

V Učitelských novinách 1/2020 byl publikován rozhovor se sociologem Petrem Hamplem, který poukazuje na údajnou islamizaci společnosti v Evropě. Tento článek rezonoval v naší společnosti i s ohledem na nedávný rozsudek Nejvyššího soudu týkající se ...

Proč Petr Hampl nepatří do Učitelských novin

Datum: Autor/autoři: Zuzana Schreiberová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Nekritický rozhovor s doktorem sociologie a protimuslimským aktivistou Petrem Hamplem v Učitelských novinách (UN) vyvolal prudkou diskusi. Zároveň přinesl skvělé postřehy k problematice svobody slova, kritického myšlení, ale třeba i k tomu, jakým ...

Sociolog Hampl jako nekorektní hrdina Učitelských novin

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Nejčtenější učitelský tištěný časopis Učitelské noviny přinesl od čísla 1/2020 čtenářům nové překvapení – rubriku „Nekorektně“. A „nekorektnost“ začala opravdu těžkým kalibrem – rozhovorem s údajně „nejčtenějším“ sociologem Petrem Hamplem. Aby čte...

Vyjádření k článku o islamizaci v Učitelských novinách

Datum: Autor/autoři: Michal Černý Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Někteří členové naší asociace zaregistrovali článek již krátce po uveřejnění a obrátili se na Radu AŘZŠ se žádostí o uveřejnění stanoviska. Rada AŘZŠ se však většinově usnesla, že jsme a chceme být vnímáni jako organizace odborná, a budeme se tedy...

Kam kráčíte, Učitelské noviny?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

V obhajobě svých kontroverzních článků „Klimakult“ a „Evropa se bezpochyby islamizuje“ (45/2019 a 3/2020) se redakce Učitelských novin (UN) vymezuje jako publicistický týdeník nabízející alternativní (nekorektní) pohledy na fenomény jako inkluze, ...

Global Money Week 2020 opět i v ČR přiblíží, jak efektivně hospodařit s penězi

Datum: Autor/autoři: Vendula Raymová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Česká republika se již počtvrté připojí k více než 175 zemím světa, ve kterých se v rámci Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti (Global Money Week, GMW, www.globalmoneyweek.org) pořádá na stovky tisíc akcí. Cílem je bojovat ...

Hranice mezi právem na svobodu projevu a protiprávním jednáním

Datum: Autor/autoři: Adam Tietz Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Dnešní doba by se dala označit jako doba dezinformací šířených vysokou rychlostí. Jakákoliv zpráva, obzvláště ta v online prostředí, se dostane k široké veřejnosti během několika minut. Ověřit pravdivost informace je v některých případech téměř ne...

Sledujeme dopad výuky na čtenářství žáků

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Před měsícem jsme se zastavili nad tím, jak je důležité vypěstovat v dětech důvěru ve čtení prostřednictvím hojných příležitostí zažívat uspokojení z četby. Ty může v první řadě přinášet ponor do světa příběhu, který kniha nabízí. Proto se vyplácí...

Musí to být jejich příběh... aneb Dopis autorům revize kurikula

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Mnohokrát se stalo, že nějaké slovo postupně ztratilo svůj sémantický význam a začaly se na něho nabalovat citově zabarvené konotace, v horším případě negativního rázu. Případů bychom našli dost, stačí třeba již Janem Nerudou používané slovo soudr...

Zpětná vazba jako základ efektivní výuky

Datum: Autor/autoři: Michal Orság Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Dylan Wiliam, pedagogická celebrita a guru formativního hodnocení, popisuje současný stav ve školách pomocí parafráze výroku rakousko-britského filosofa Karla Poppera jako „sérii nechtěných odpovědí na nevyřčené otázky“. Učitelé, kteří to mohou zm...

Několik nesoustavných poznámek k tématu školní četby

Datum: Autor/autoři: Tomáš Čada Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

četba, -y ž. to, co se čte n. co je ukládáno k přečtení (knihy, noviny ap.); čtení: zábavná, nezáživná č.; školní č.

Nebojme se do seznamů četby zařadit dílo, jež se zdá být nad síly maturantů

Datum: Autor/autoři: Josef Soukal Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Školní seznamy literárních děl jsou sice od původu textem administrativního charakteru, představují však dokument vypovídající mnohé o konkrétní škole, učitelích a jejich pojetí výuky. Svého času jsem – budu mírný – kroutil hlavou, když jsem mezi ...

Aby žákovský parlament nebyl jen bodem ve školním řádu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Holubec , Mgr. Zuzana Paseková Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jednou z mnoha věcí, které nás baví na učitelství, je koordinace a realizace Žapky – žákovského parlamentu Karlínské OA. I když stojí všechny zúčastněné běh Žapky spoustu času a energie, tak je to energie, která se škole, učitelům, ale hlavně žáků...

Školní parlament funguje dobře i na éčkových oborech učilišť

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Petlachová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Nápad vytvořit školní parlament jako komunikační most mezi žáky jednotlivých oborů a všech žáků s učiteli působil na začátku jako šílený plán. Po čtyřech letech práce parlamentu je již jasné, že samosprávný žákovský orgán má své místo i na učilišt...

Je nutné posilovat pocit, že na názorech a činech studentů záleží

Datum: Autor/autoři: Marek Hlaváč Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

V parné místnosti na židlích postavených v kruhu nedočkavě hltá tucet párů pedagogických očí čtyři mládence ze Střední školy polytechnické v Brně. Žáci se připravují na kariéru instalatérů, truhlářů nebo elektromechaniků a poprvé zažívají pocit, k...

Studentský parlament je nekončící proces učení

Datum: Autor/autoři: Martina Feursteinová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Studentský parlament lze bezesporu považovat za jeden z efektivních nástrojů pro rozvoj demokratické kultury ve školách. Letošní školní rok jsme zahájili třetí funkční období již usnášeníschopného Studentského parlamentu Gymnázia Na Zatlance (SP G...

Žákovské parlamenty musejí chtít školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Hazlbauer Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jako všechny věci ve škole ani žákovský parlament (ŽP) bez podpory vedení vlastně nemá moc smysl. Nejedná se o jednohubku, kterou je možné delegovat na motivovaného učitele. Jedná se o komplexní vzdělávací nástroj, který v každý škole zabubnuje na...

Cermat - vždy ve střehu

Datum: Autor/autoři: Oldřich Botlík Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Je třeba neustále kontrolovat, zda Cermat, organizátor jednotných přijímacích testů, neudělal chybu. Skutečný příběh z jara 2019 ukazuje, že chyba se může objevit i tam, kde by z logiky věci vůbec neměla nastat. Cermat si navíc při její nápravě po...

Jednotná přijímací zkouška a její zveřejnění z pohledu autorského práva

Datum: Autor/autoři: Michaela Garajová , Jiří Císek Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

V rámci tohoto právního rozboru pojednáváme o tom, zda je testovací zadání jednotné přijímací zkoušky (dále jako „Zadání“) dílem autorským ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších novel (dále jako „AutZ“), a pokud ano,...

Moderní dějiny v pojetí Občankářů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tereza Vodičková Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Občankáři jsou dobrým příkladem kolegiální spolupráce a vzájemného sdílení. V článku najdete popisy tří volně dostupných metodik a témat moderních dějin zastoupených na Letní škole Občankářů či v e-learningových kurzech.

Zapojujeme rodinnou paměť a technologie do historických referátů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bohuslav Hora Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Referát může být při výuce moderních dějin skvělý nástroj, jak využít zájem žáků, vytvořit prostor pro spolupráci s učitelem a zapojit technologie. Moderní dějiny jsou taktéž příležitostí, jak propojit rodinnou historii s velkými politickými dějin...

Seminář osobního rozvoje pro studenty 4. ročníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

„Nejde o to ptát se, co chci od života, důležitější je ptát se na to, co život čeká od nás!“ V. E. Frankl

Online zdroje pro výuku dějin 20. století

Datum: Autor/autoři: Marcel Mahdal Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

K pochopení toho, kdo jsme, jaká je naše pozice a kterým směrem kráčíme, je nesmírně důležité orientovat se v tom, odkud přicházíme a z jakých kořenů vyrůstáme. Jedině tak se můžeme v našem komplikovaném světě neztratit. Znalost dějin 20. století ...

Proč učit o genocidách

Datum: Autor/autoři: Martin Šmok Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Na seminářích pro učitele často dostávám jednu zásadní otázku: Proč učit o genocidách minulosti, když se u nás nic takového opakovat nemůže? Většina přeživších Židů se dávno vystěhovala, Armény u nás skoro žádné nemáme a o Tutsiích ani nevíme, kdo...

Druhý odboj ve výuce dějin

Datum: Autor/autoři: Radek Aubrecht Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

V letošním kalendářním roce si připomínáme 80. výročí začátku 2. světové války. Jedním z témat, která by neměla být opomenuta ve výuce moderních dějin, je i československý domácí a zahraniční odboj v tomto období. Jedná se o téma, které bylo v dob...

Předškolní vzdělávání v roce 2019 v roce 150. výročí založení první mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Předškolní vzdělávání je dlouhodobě hodnoceno jako kvalitní. Zlepšují se materiální podmínky, což přispívá k podpoře kvality vzdělávání. Pedagogové lépe využívají názorně-demonstrativní a dovednostně-praktické metody vzdělávání, uvědomují se podst...

Sto padesát let od založení první české mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Milada Rabušicová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Na první pohled se jedná o výročí, které si pozornost veřejnosti nezískává, snad jen historiků školství či dětství a zainteresovaných předškolních pedagogů, případně studentů oboru předškolní pedagogika, pokud jsou svými učiteli na tuto událost up...

Mateřská škola jako pramen poznání dítěte a příležitost k jeho osobnostnímu rozvoji

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Veřejná institucionální výchova založením první mateřské školy překročila hranice běžného filantropismu a sociální charity a otevřela cestu k důkladnějšímu poznání předškolního dítěte. Široký prostor, v němž lze skupinu dětí sledovat, podnítil hle...

150. výročí založení ústavu pro malé děti u sv. Jakuba v Praze (1869)

Datum: Autor/autoři: Jana Uhlířová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Život v českých městech – v nejprůmyslovější zemi Rakouska-Uherska, se v 19. století začal postupně proměňovat. Souviselo to s přijetím patentů Josefa II., toleranční patent (1781 – tolerance k některým nekatolickým církvím, tzn. respekt ke svobod...

Právní komentář k projektu www.zakladky.eu

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Tento komentář se zaměřuje na právní stránku projektu www.zakladky.eu. z pohledu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických oso...

Česká školní inspekce varuje před sestavováním žebříčků základních škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Zvýšený zájem rodičovské veřejnosti o kvalitu škol, které vzdělávají jejich děti, je pochopitelnou součástí záměru většiny rodičů zajistit pro své děti kvalitní a smysluplné vzdělání, které bude reflektovat výzvy současnosti i budoucnosti, bude pr...

Kdo hledá, najde; kdo se chybně ptá, zajde (si)

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Většina skutečných odborníků na vzdělávání (nikoliv těch, kteří mají vzdělávání jako politické zviditelnění) ve školství i mimo ně nepochybuje o tom, že vzdělávání musí projít změnami, aby nabídka škol byla relevantní, tj. reagovala na vývoj spole...

Nechtěný vánoční dárek

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Vím, Vánoce máme sice dávno za sebou, a někteří z nás už možná přemýšlejí o Vánocích příštích (ostatně kdo by se na ně netěšil). Ale jsou mezi námi určitě i lidé, kteří si při dočtení nové knížky, psaní novým perem nebo – milé kolegyně – ukládání ...

Projekt Soutěž a Podnikej zná svého vítěze. Čeká ho cesta do Chicaga

Datum: Autor/autoři: Martin Vítek Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Republikové finále třetího ročníku Soutěž a Podnikej přivítalo v pátek 25. ledna 2019 v prostorách KPMG Česká republika devět finalistů. Ti mezi sebou zabojovali o hodnotné ceny v čele s desetidenní obchodní cestou do Chicaga.

Aktuální TES AWARD zamířila do Hradce Králové

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Pospíšil Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové získala společně s dalšími 16 evropskými středními školami prestižní ocenění TES Award (The Entrepreneurial School Award). Ocenění je každor...

Co nám říká hlas přírody o podnikavosti?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Hruda Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Dášeňce radil hlas přírody jednoznačně: „Ty, Dášeňko, když už máš kukadla, dívej se před sebe a zkus chodit.“ V dané situaci nejlepší možná rada. Dášeňce hlas přírody radí, jak maximálně využít svůj psí potenciál. Co by asi radil hlas přírody nám ...

Jak rozvíjet kompetence k podnikavosti v českých školách

Datum: Autor/autoři: Kateřina Lichtenberková Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Kompetence k podnikavosti je jednou z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní učení podle tzv. evropského referenčního rámce. Právě podle tohoto pojetí klíčových kompetencí se nyní chystají úpravy rámcových vzdělávacích programů – tedy jejich re...

Cut-off score u přijímacího řízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na počátku tohoto školního roku se Asociace krajů ČR nechala slyšet s požadavkem zavést tzv. cut-off score u přijímacích zkoušek. Jinými slovy chce stanovit minimální bodovou hranici úspěšnosti těch, kteří mohou být přijati na střední školu. Je-li...

Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: Radovan Bogdanowicz Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Česká školní inspekce zpracovala a v září 2018 zveřejnila zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení (dále také jen "škola"), která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů...

Na konkurzech mi vadí politická zneužitelnost, formálnost a neodbornost

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Ředitelem jsem 18 let a za dobu své kariéry jsem se čtyřikrát zúčastnil konkurzu na ředitele školy, kde působím. První konkurz v roce 2000 jsem vyhrál z pěti účastníků, byl jsem hodně nervózní, ale hodně intenzivně jsem se připravoval, studiu legi...

Nazrál čas na reformu systému ředitelských konkurzů?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Česká republika má za sebou vlnu rekonkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení. Jak obtížné je dnes pro zřizovatele najít ředitele a co se dá udělat pro to, aby byl vybraný uchazeč kvalitní? Postačuje stávající vyhláška č. 54/2005 Sb., o ...

Dvě školy při střídavé péči

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Od roku 2012 je možné, aby dítě v Česku navštěvovalo střídavě dvě základní školy. Toto opatření se týká situace, kdy bylo svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Při patrně nejběžnější frekvenci střídání jednou za týden je dítě každý týden v jiné šk...

Od Vybydlova k rezidentsví aneb Uvědomělý život v mediálním světě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Vonášek Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Předmět mediální výchova vyučujeme na našem gymnáziu v Hladnově u Ostravy jako samostatný předmět přibližně od roku 2008. Zpočátku výuka probíhala formou volitelného semináře, později jako povinný předmět s dotací jedné hodiny týdně. Dnes mediální...

Není nutné témata mediální výchovy do výuky tlačit násilím, lze je včlenit organicky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Šindlerová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V Naší základní škole v Litni považujeme internet za významné prostředí, ve kterém se dnešní děti přirozeně pohybují. Využívání virtuálního prostoru při výuce českého jazyka učiteli nabízí mnoho možností, jak se dětem stát průvodcem ve světě médií...

Malý průvodce informační džunglí hoaxů a konspirací

Datum: Autor/autoři: Petr Nutil Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Jak se vyznat ve spletitém světě plném hoaxů a konspirací? Jak ověřovat zdroje? A jak se věnovat tématu falešných zpráv? Na položené otázky odpovídá Petr Nutil, specialista na dezinformace a zakladatel Manipulátoři.cz.

Učíme děti, jak nad problémem přemýšlet, ne co si o něm myslet

Datum: Autor/autoři: Vojtěch Bruk Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Předloni na podzim se na půdě katedry politologie brněnské fakulty sociálních studií zformoval studentský projekt Zvol si info. Svět zrovna objevoval pojem fake news, ve velkém se začínaly řešit dezinformace a propaganda. Uprostřed horké debaty js...

Na základní škole kombinujeme mediální výchovu s informatikou

Datum: Autor/autoři: Jolana Fuchsová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

K mediální výchově jsem se dostala v době, kdy jsme tvořili školní vzdělávací program. Absolvovala jsem dlouhodobý kurz kritického myšlení u lektorky Niny Rutové, u níž jsem se poté zúčastnila i kurzu mediální výchovy. Při tvorbě ŠVP jsme se rozho...

Ukážeme, co je datový stín

Datum: Autor/autoři: Bc. Michal Kučerák Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Technologie mají vliv na náš každodenní život, učení, práci, na naše práva a taky na naši osobnost. Jejich používáním se měníme; ony se mění naším používáním. Centrum DOX1) se v rámci svých vzdělávacích aktivit, které navazují na výstavní projekty...

Vzdělávací systém potřebuje řádnou aktualizaci

Datum: Autor/autoři: Ing. Karel Strachota Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Před několika týdny, v průběhu března a dubna, jste měli možnost navštívit některou z projekcí dokumentárních filmů festivalu Jeden svět, které probíhaly nejdříve v Praze a následně ve 36 městech po celé České republice. Letošní 20. ročník vybízel...

RVP pro mediální výchovu zestárly, učitel by měl proto sám vyhledávat nová témata a ta pak řešit ve výuce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Dříve se přistupovalo k mediální výchově tak, že učitel měl dětem předat to, co sám umí, nyní se ale doporučuje navazovat na znalosti a dovednosti, které už děti získaly dříve, například v mimoškolním prostředí. Třeba při diskusi o sociálních sítí...

Nesnažme se zastavit digitální revoluci sentimentem ke starým médiím a respektujme mediální kulturu rodičů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Učitelé mediální výchovy jsou novodobí Koniášové a společnost se třese strachy, že se implementací mediální výchovy vracíme před rok 1989. To jsou hlavní obavy, které rezonují společností na sociálních sítích. Učitelé mediální výchovy se však muse...

Vyjádření MŠMT ve spolupráci s ČŠI a NÚV

Datum: Autor/autoři: MŠMT Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Nutnost posílení výuky cizích jazyků v českých školách je neoddiskutovatelná, stejně jako potřeba tuto výuku monitorovat a nabízet pedagogům možnosti dalšího vzdělávání. To vše Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho organizace ...

Nezapomněli jsme na zajišťování kvality výuky cizího jazyka?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Aktuální stav výuky cizích jazyků je na mnoha základních i středních školách kritický. Ačkoli to vypadá, že nikdo kritiku neposlouchá, znovu pojmenuji některé příčiny kritického stavu a jeho významné souvislosti. Česká školní inspekce neposkytuje ...

Pozice chůvy v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Do 1.9.2016 byly podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), k předškolnímu vzdělávání přijímány děti „zpravidla od tří let“. V posledních dvou letech až na místní výjimky n...

Dvouleté dítě do školky - ano, či ne?

Datum: Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Otázka bývá kladena nesprávně. Z pohledu výzkumu bychom se měli spíše ptát, na jak dlouho do školky půjde, jaká bude kvalita péče v zařízení a z jaké rodiny dítě je. Jedním z hlavních ukazatelů kvality péče je počet dětí na jednoho pedagogického p...

Co mohl přinést učitelům kariérní řád - a co můžeme udělat i bez něj

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Poslanecká sněmovna neschválila novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí kariérní řád pro učitele. Poslanci tak učinili poté, co byl návrh zákona s několika pozměňovacími návrhy vrácen Senátem. Původní souhlasné stanovisko změnili ...

Několik poznámek ke kariérnímu řádu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Nekuda Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

To, co se v poslední době odehrálo pod označením „kariérní řád“, můžeme považovat za další smutnou kapitolu v příběhu českého školství...

Potřebujeme kariéru?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

„Má to pánbíček ale divnou čeládku,“ říkávala moje máma ve chvílích, kdy okolo sebe viděla nepochopitelné lidské reakce. Asi by koukala, jak je i po mnoha letech její rčení živé a jak vystihuje situaci z přelomu jara a léta letošního roku v souvis...

Jak by to mohlo být jinak?

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Na počátku letošního školního roku bylo založeno poměrně mnoho nových soukromých škol. Jde o trend, který postupně narůstá, ač jde zatím o malou část škol a dětí do nich nastupujících. V čele ale vždy stojí ředitel a je vidět, že o nějaké stabilit...

Co si představíte, když se řekne... aneb trocha nostalgie, pobavení i zamyšlení

Datum: Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Znáte to sami – někdy stačí říci jedno slovo a myšlenky se rozběhnou do všech světových stran. Někdy skáčí bez rozmyslu jako opice, někdy nás naopak zavedou na místa, která bychom nečekali. Často na tom místě potkáme dávno zasutou vzpomínku, dosud...

Inspirace odjinud

Datum: Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Jedním z úskalí našich (a nejen našich) škol je určitá míra zahleděnosti do sebe a malá zkušenost odjinud. Nebudeme polemizovat, zdali je to správné, nebo ne, ale je to tak. Leckdy je třeba odejít ze školy, trávit čas s jinými lidmi, abychom byli ...

Každodenní ředitelování

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

V úvodu časopisu jsme slíbili, že nabídneme i ředitelský pohled. Necháváme na vás, jaké podobnosti naleznete mezi následujícími výpověďmi, které nám poskytlo několik ředitelek.

Od ředitele ke zřizovateli aneb čím to začíná

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Že se nám ale zadřelo za posledních pár let pod kůži slovo dříve nepoužívané – zřizovatel školy. Je hodně jednoduché se do zřizovatelů strefovat a poukazovat na častou politickou, nikoli odbornou objednávku a zaměření. Nebude ale lepší cestou poku...

Škola a její význam v rámci města

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Velké město i malou obec tvoří kromě soukromé výstavby i budovy, které obci slouží a zároveň ji reprezentují. Ukazují, že lidská společnost není jen souhrnem jednotlivců či rodin, ale že potřebuje něco společného. Ve hmotě města tvoří základní opě...

Národní pedagogické muzeum objevuje historii školních budov

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Mnoho starých pohlednic zobrazujících význačné budovy té které obce vyhrazuje první okénko kostelu, druhé škole a triádu nejvýznamnějších obecních budov dotváří dle místní situace buď fara, hospoda, obchod, nebo továrna. Pozice školní budovy je v ...

Architektura škol v 21. století

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Až na spaní neexistuje žádná jiná činnost, která by dítěti zabírala soustavně tolik času jako školní docházka. Souhlasíte? A kromě jeho pokoje (kde má dítě stejně většinu času oči zavřené) pak neexistuje jiný prostor, v němž tráví delší dobu než v...

Jak vzbudit zájem a aktivitu žáků v odborném školství?

Datum: Autor/autoři: Kateřina Mrvová Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

Titulek článku tvoří otázka, nad kterou si láme hlavu nejeden ředitel střední odborné školy. Problematika je všeobecně známá, proto se pokusím podělit se o dobré zkušenosti v naší škole. Střední odborné učiliště gastronomie má více než stotřicetil...

Odborný cizí jazyk na středních školách - od teorie k praxi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karolína Bostlová Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

O nutnosti ovládat alespoň jeden cizí jazyk není třeba v dnešní době společného evropského prostoru diskutovat. Tato potřeba se plně odráží i v důležitosti, která je cizím jazykům přikládána při skládání maturitní zkoušky. Otázkou však zůstává, zd...

Další maturitní běsnění kvůli ničemu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D. Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Nová maturita, zejména z českého jazyka a literatury (dále jen „ČJL“), působí na své odpůrce jako červený hadr na býka. Od jejího zavedení nemine rok, aby nespustili dehonestující kampaň s cílem zpochybnit ji, v ideálním případě zničit. Jednou nap...

Maturitní zkouška 2016

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Zíka Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Pokud chceme hovořit o maturitní zkoušce, je rozumné vždy začít informacemi o jejím postavení v rámci vzdělávacího systému, struktuře maturantů a právním rámci. Maturitní zkouška je tradičním významným mezníkem. Její náročnost se však zákonitě měn...

Proč se účastnit soutěže SOČ?

Datum: Autor/autoři: Ing. Miroslava Fatková Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Středoškolská odborná činnost jako největší soutěžní přehlídka vědeckých projektů v České republice se letos koná již po třicáté osmé. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a garantuje ji Národní institut pro další vzdělává...

Veletrh Věda Výzkum Inovace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se počátkem března uskutečnil v Brně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Úřadu průmyslov...

MŠMT finančně podporuje učitele, kteří pracují s talentovanými žáky na SŠ a ZŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Urban Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

MŠMT každoročně vyhlašuje desítky soutěží připravovaných odborníky v podobě náročných testů, příkladů a praktických úkolů, které poskytují rychlou, plošnou a dostatečně přesnou identifikaci znalostí a schopností nadaných žáků. Aby však mohl celý s...

Důležitost role vychovatelky školní družiny v dnešní škole i společnosti

Datum: Vydání: ŠD 1/2016 Ročník: 2016

V polovině listopadu se konalo v Hradci Králové již 6. celostátní setkání vychovatelů školních družin. Když jsem byla hlavní organizátorkou požádána o účast, ráda jsem přikývla. Zatím jsem totiž neslyšela o žádném setkání, které by bylo zaměřeno n...

Facka pohledem psychologa

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

V posledních měsících se opět rozvířila diskuze o fyzických trestech ve školách, případně o trestech ve výchově vůbec. Musím se přiznat, že mne ta potřeba diskutovat velmi překvapila. Z pohledu psychologie, mnoha studií a výzkumů bychom měli mít j...

Poučení z bohnické facky

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Debata o řediteli základní školy v pražských Bohnicích, který dal vzdorujícímu žákovi pohlavek, se táhla celým podzimem a stala se jedním z výrazných témat mediální a veřejné diskuze ve vztahu ke vzdělávání.

Bruslení po velice tenkém ledě inkluze

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Roztrhnul se nám pytel s akcemi, které se věnují tématu velice ožehavému. Společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich postižení či speciální vzdělávací potřeby není ničím novým. A přitom to vyvolává stále více debat, diskuzí, jsou cítit ob...

Strašák inkluze

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Každý den vycházejí články, reportáže, blogy, jejichž hlavním tématem je inkluze a v nichž autoři varovně zdvihají prst: Pozor! Inkluze! Sami před sebou za pomoci pedagogů z praxe obhajují názor, jak (ne)vzdělávat děti s handicapem.

Na cestě k právu na inkluzivní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Šárka Dušková Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Inkluzivní vzdělávání je téma, které je v českém školství aktuální již řadu let. V posledních letech cestu za inkluzivním vzděláváním jako svou strategii deklaruje, byť někdy poměrně zdrženlivě, i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zdá ...

Čím podepsat vysvědčení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Rok se sešel s rokem, prázdniny klepou na dveře a zase se blíží závěrečný podpisový maraton. Legislativa nařizuje podepsat každé vysvědčení vlastnoručně a pro mnoho ředitelů, zejména z těch větších škol, se tato představa stává noční můrou. Přitom...

Nesnesitelná lehkost volby

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: SŠ 3/2015 Ročník: 2015

Důvody, proč přibývá žáků, kteří „kočují“ z jedné střední školy na druhou, souvisejí se třemi faktory. Zaprvé je to dostupnost a snadnost volby. Zadruhé socioekonomický status rodiny. Zatřetí kvalita školy a obecně kvalita vzdělávacího systému.

Rubriky