Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Spotřební koš

Spotřební koš

Spotřební koš

Počet článků v rubrice: 3

Hodnocení pestrosti stravy podávané v ŠJ dle nutričního doporučení

Datum: Autor/autoři: Michaela Pavelková Vydání: ŠJ 4/2017 Ročník: 2017

V plánu kontrolní činnosti pro rok 2016 bylo zvoleno jako celostátní priorita odboru HDM krajských hygienických stanic hodnocení jídelníčků školních jídelen dle metodiky „Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši Ministerstva zdravotnictví ČR“ (dá...

Objektivizace údajů spotřebního koše

Datum: Autor/autoři: Michaela Pavelková Vydání: ŠJ 4/2017 Ročník: 2017

V roce 2016 se pracovníci KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřili opět na sběr dat k ověření objektivity údajů vložených do spotřebního koše, které doplňovalo hodnocení jídelníčků dle metodiky „Nutričního doporučení ke spotřebnímu...

O čem spotřební koš nemluví

Datum: Autor/autoři: Anna Niklová Vydání: ŠJ 5/2016 Ročník: 2016

Spotřební koš byl poprvé uveden ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 48/1993 Sb., o školním stravování. V tehdejší době byl koncipován pro jeden druh podávaného pokrmu a byl vytvořen ve snaze co nejlépe a neobjektivněji zdok...

Rubriky