Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Reforma v ZUŠ

Reforma v ZUŠ

Počet článků v rubrice: 74

Stálá konference ředitelů má svou Sekci ZUŠ a konzervatoří!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Stálá konference ředitelů (SKŘ) vznikla v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů v Národním pedagogickém institutu (NPI). Jde o společenství nezávislých ředitelských osobností (vybraných na základě konkurzního řízení) ze všech dr...

Digitální etika na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Selčanová Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Doba pandemie udělala z ochrany osobních údajů aktuální téma a do ZUŠ přinesla téma digitální etiky. Ochrana soukromí a bezpečnost jsou základními prvky pro budování důvěry a v případě digitální etiky nemluvíme pouze o soukromí a ochraně dat, ale ...

Mluvit nejen o Ukrajině

Datum: Autor/autoři: PhDr. Hana Chvátilová Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Umění, které zprostředkujeme našim žákům, je zároveň prostorem pro sdílení poznatků, ale i souvislostí a cest, jak rozumět hudbě, tanci, divadlu a výtvarným činnostem.

Otevřeme ZUŠ ukrajinským dětem?

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Začátkem března začaly přicházet desetitisíce lidí z Ukrajiny do České republiky, za další týden počet uprchlíků atakoval 200 000 osob. Mezi nimi jsou tisíce dětí, které se doma umělecky vzdělávaly, a nutno připomenout, že systém ukrajinského uměl...

Celostátní konference tanečních oborů ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Karolína Bulínová Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Již dvakrát odložená, o to více s napětím očekávaná konference tanečních oborů ZUŠ se uskutečnila na půdě Hudební a taneční fakulty AMU 8. října 2021. Do třetice všeho dobrého se taneční pedagogové, umělci a odborníci spojili k debatě nad tématem ...

Environmentální témata a výuka na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Mají témata, jako je udržitelný rozvoj, environmentální výchova nebo změna klimatu, něco společného s uměleckým vzděláváním na ZUŠ? Existují mezi uměním a ekologií nějaké souvislosti? Dává smysl nad tím přemýšlet? A nebylo by chybou témata 21. sto...

Vychováváme na ZUŠ profesionálního interpreta, nebo kultivovaného člověka?

Datum: Autor/autoři: Barbora Mikysková Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Takto zněla úvodní otázka panelové diskuse „Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání a pedagog: Hodnoty ve výchově“, která 28. 5. 2021 probíhala ve virtuálním prostoru. Mezi pozvanými panelisty byli odborníci na otázky uměleckéh...

Celostátní konference tanečního oboru ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Záměrem nové „předsedkyně“ Taneční sekce Umělecké rady ZUŠ ČR je zefektivnit fungování a zvýšit povědomí nejen o aktivitách Taneční sekce UR, ale především o samotném oboru, který je již mnoho let nedílnou součástí uměleckého vzdělávání na ZUŠ.

Akademie umění a kultury v ZUŠ Třešť je naše radost

Datum: Autor/autoři: Lenka Meister Vydání: ZUŠ 3/2021 Ročník: 2021

Myšlenka založení Akademie na ZUŠ pro naše starší spoluobčany mne naprosto uchvátila. Sama mám hluboce zakořeněnou úctu a vztah ke starším lidem. Vážím si jejich zájmu, zkušeností, a především jejich životní moudrosti, kterou tito spoluobčané disp...

Doba, na kterou jsme si zvykli, je pryč

Datum: Autor/autoři: Lenka Meister Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Přemýšlím, jak uvést svůj příspěvek. Jestli citátem nebo nějakou „chytrou větou“. Nejsem ve své podstatě psavec, a proto vlastně malinko zklamaně a nešťastně docházím k myšlence, jak moc je mi líto, že místo, abychom se spolu všichni nějakým možný...

ZUŠky svítí na dálku (2)!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V minulém vydání jsem vás seznámil s aktivitou pražské AZUŠ „ZUŠky svítí na dálku!“. Jedná se o cyklus online inspirativních setkání pedagogů ZUŠ nad vstřícnou a užitečnou distanční výukou. Máme za sebou setkání učitelů tanečního oboru, sborového ...

"Matoušův efekt" a úplata za vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V poslední době se do popředí dostalo téma placení (nebo spíše nezaplacení) úplaty za vzdělávání na našich školách. Ač by se chtělo říci, že z pohledu právních norem, kterými se vzdělávání na ZUŠ řídí, jde o věc celkem jasnou (viz právní rozbor AZ...

Vzdělávací aktivity Portedo, o. p. s.

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

V minulých třech letech jsem ve Speciálu pro ZUŠ v několika článcích popisoval projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který jsme ukončili v únoru 2020. Rád bych vám v dnešním textu představil vzdělávací aktivity, které na te...

Kvalita ŠVP v ZUŠ - žádné velké překvapení

Datum: Autor/autoři: Alexandros Charalambidis Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti byly v tomto roce zveřejněny analýzy školních vzdělávacích programů (ŠVP) partnerských škol. Analýzy probíhaly od dubna do srpna roku 2018 s tím, že úkolem expertního týmu bylo ...

"Hlava" v době koronavirové

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Když věci běží tak, jak mají, člověk ani nepátrá po tom, kdo má co na starost. Když ale věci přestanou běžet, jak by měly, hned nám to připomene, kdo tu věc má vlastně na starost a zda je ten člověk, instituce nebo úřad pro nás důležitý a jak moc ...

Vyrovnávání se s pochybnostmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Dostavují-li se pochyby o smyslu zavádění inkluze v ZUŠ, je to přirozené a není to k odsuzování sebe ani druhých, ale ani samotné inkluze.

"Hodnotové vzdělávání" na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Dominika Valešková Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Někdy člověk podlehne pocitu, že toho již ve svém oboru zná docela dost, že už je profesionálem a nic ho nepřekvapí. Také jsem si myslela, že jsem pedagogem hodně dlouho a už to prostě umím, že na cestě svého osobního rozvoje mám už skoro „hotovo“.

CHARANGA - moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Díky mezinárodnímu projektu MECLA (Music Education Cultural Learning Alliance – projekt podpory hudebního vzdělávání k rozvoji kulturní kompetence) se otevřela možnost nabídnout i učitelům hudební nauky na ZUŠ a hudební výchovy na ZŠ v České repub...

(Sebe)hodnocení žáků - cesta k efektivnější práci

Datum: Autor/autoři: Barbora Prokešová Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Sebehodnocení žáků, zpětná vazba, formativní hodnocení, partnerský přístup, to všechno jsou napříč školstvím často skloňovaná slova. Tak č asto, že je př i tro še zájmu nelze v edukativním prostředí minout. Jak nám jsou prospěšná v základní m um ě...

S dětmi o kolečko míň

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Rád bych se s vámi podělil o osobní zkušenost, kterou jsem získal při realizaci projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“. O tomto projektu jsem již několik článků do Speciálu napsal – cílem projektu je podpora inkluze, techn...

I ve mně je lídr

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

O co ve skutečnosti běží (ne)běžné ZUŠ? Umíme brát osud do svých rukou a pomáhat druhým docílit téhož? Jsme opravdu běžná základní umělecká škola?

Konference se zdravým rozumem

Datum: Autor/autoři: Marek Korbélyi Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

V měsíci únoru se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze konference „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, které jsem se za AZUŠ ČR zúčastnil. Můj článek nemá ambici detailně ani doslovně přednést průběh konference a panelové ...

"Jiné" pojetí výuky hudební teorie

Datum: Autor/autoři: Petra Akritidu Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

ZUŠ PAMFILIA Velké Losiny funguje teprve od září 2017. Ambicí jejích učitelů je pečlivě se věnovat problému, který provází vzdělávání na českých ZUŠ již dlouhá léta (ne-li desetiletí) – pojetí, obsah a forma výuky hudební teorie, předmětu, který j...

"Kreativní budoucnost" - témata, o kterých se v ZUŠ teprve bude mluvit!

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Vydání: ZUŠ 1/2019 Ročník: 2019

Dne 9. a 10. listopadu 2018 se v hotelu Avanti v Brně uskutečnila dvoudenní konference o uměleckém vzdělávání s názvem „Kreativní budoucnost“, která se věnovala výzvám a příležitostem pro umělecké vzdělávání v budoucnosti a jeho nezastupitelné rol...

Studenti na konzervatoři?

Datum: Autor/autoři: Alexandros Charalambidis Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Je jasné, že na konzervatoři se nerodí jen umělci. Přesto, při vyslovení pojmu konzervatoř, si většina lidí nejspíše představí instituci, kde žáci studují zpěv, hru na hudební nástroj, tanec či herectví a jejich ambice jsou namířeny k sólové či or...

"OČI DOKOŘÁN 2017" - soutěžní přehlídka VO ZUŠ ČR očima porotců, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Josef Lorenc, Ph.D Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

V letošním ročníku byla porota rozdělena do několika skupin. První se soustředila na výtvarné řady a projekty, druhá hodnotila ostatní kategorie a pracovala i porota, která posuzovala multimédiální díla v elektronické podobě. Roli metodika letošní...

Zobcová flétna na ZUŠ - kompetentní a nekompetentní učitelé

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jakub Kydlíček, DiS Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

Zobcová flétna je nejrozšířenější vyučovaný nástroj na ZUŠ, který ale postrádá dostatek kompetentních pedagogů. Velmi se různí nejen úroveň výuky na školách, ale také to, jak jednotliví ředitelé, kteří mají na starost kvalitu poskytovaného vzděláv...

Kritéria značky "Rodiče vítáni" pro ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

Zjistit, zda naše školy opravdu plní funkci "veřejné služby", dnes můžeme i jinými nástroji, než je pouhé posouzení od zřizovatele nebo České školní inspekce. Vstřícnost směrem k rodičovské veřejnosti je u základních uměleckých škol tradiční, ale ...

Sebehodnocení žáků ZUŠ - motivační nástroj k seberegulaci, 2. část

Datum: Autor/autoři: Egli Prifti Vydání: ZUŠ 2/2018 Ročník: 2018

V předcházejícím čísle jsem otevřel problematiku sebehodnocení žáků na ZUŠ jako nástroje k efektivní domácí přípravě. Z pedagogického hlediska je výborné, když si žák sám přijde na to, co mu jde, co nikoliv, jakých cílů již dosáhl a jakou cestou s...

Sebehodnocení žáků ZUŠ - nástroj k efektivní domácí přípravě, 1. část

Datum: Autor/autoři: Egli Prifti Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Už druhým rokem pracuji na tématu sebehodnocení žáků a na způsobech, jak ho podporovat a rozvíjet. Pracuji na tom, jak využít sebehodnocení k sebemotivaci a k seberegulaci žáka. Tomuto tématu jsem se začal věnovat v rámci svého vlastního osobního ...

Kulatý stůl NIDV - tři otázky a dvanáct odpovědí

Datum: Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

V listopadu 2017 se uskutečnil v Praze pátý „Kulatý stůl Podpora ZUŠ“. Jeho cílem bylo vyhodnotit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ZUŠ a odpovědět, zda mají ředitelé škol opravdu zájem se vzdělávat, motivovat ke vzdělávání své u...

Na NÚV vznikla "Expertní skupina NÚV pro ZUŠ"

Datum: Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Při kurikulární reformě a tvorbě dokumentu RVP ZUV se plánovalo, že zástupci pilotních škol vytvoří v jednotlivých krajích (ze svých škol) jakási přirozená konzultační centra pro poskytování rad a informací, jak při reformě postupovat. Následná tv...

První kroky na cestě k inkluzi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Českou veřejností stále, a to nejen tou pedagogickou, ale i politickou a společenskou, „hýbe“ téma inkluze. Ozývají se hlasy pro a proti, které se podle svého nejlepšího svědomí, ale také (ne)vědomí, k tématu vyjadřují.

Postupové zkoušky - dotazování po smyslu

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Na většině českých ZUŠ jsou postupové zkoušky běžným jevem, který má v harmonogramu školního roku své pevné místo. Uvažování o jeho účelu a významu, které před několika lety provázelo tvorbu ŠVP, ustalo a dnes je nastolování otázek proč, jak, a př...

Značku "Rodiče vítáni" budou moci přivítat i ZUŠ!

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Smyslem značky "Rodiče vítáni", kterou v současného době můžete najít na dveřích zhruba pětistovky mateřských a základních škol v celé České republice, je pojmenovat, co to znamená, že škola je vstřícná k rodičům.

Školní kolo soutěže - příležitost něco změnit!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Při diskuzích o soutěžích často upozorňuji na nebezpečí, které při užívání tohoto (jinak užitečného a mnohdy cenného) pedagogického nástroje hrozí, když si nedáme dostatečný pozor na nejrůznější "vábidla". To ovšem platí i tehdy, pokud se jedná o ...

Pro rozvoj dětí má "matka příroda" lepší plány než škola

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 1/2017 Ročník: 2017

Všichni žijeme pod silným tlakem dosahovat co nejlepších výsledků v kolejích závazných a vymahatelných požadavků ze stran našich zřizovatelů. Není ale chybou školství obecně, že je kladen přílišný důraz na standardizované postupy, tabulky, testy a...

"Balíčky" - systematická podpora učitelů ZUŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ilona Juhásová Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Kurikulární reforma uměleckého vzdělávání vstupuje v tomto školním roce do pátého roku. Školní vzdělávací programy, které učitelé a vedení škol připravili před zhruba šesti lety, naznaly potřeby aktualizace. V návaznosti na tuto situaci sami učite...

Co znamená být výběrovou školou?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Také jste slyšeli onu nosnou a oblíbenou větu, že ZUŠky jsou školy „výběrové“? A co to vlastně znamená, když je škola „výběrová“? V čem spočívá její výběrovost a nemá v sobě právě ona výběrovost i skrytá rizika, o kterých možná na první pohled ani...

Mapy učebního pokroku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner , Anna Marie Špičková, DiS. Vydání: ZUŠ 3/2016 Ročník: 2016

Minulý školní rok jsme v naší ZUŠ začali pracovat na pedagogické novince v oblasti sebehodnocení žáků. Úplně na začátku byla touha dělat hodnocení jinak -atraktivněji pro děti a zároveň smysluplně pro všechny strany. Tedy pro žáky, pro jejich rodi...

Keyboard - kam s ním?

Datum: Autor/autoři: Igor Vašut Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Plnohodnotný, stále se vyvíjející a kreativitu žáků rozvíjející hudební nástroj, nebo podivná přítěž skutečně kvalitního uměleckého vzdělávání?

Vrátí ČŠI ředitelům škol (a učitelům) sebevědomí?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce startuje model tzv. kvalitní školy. Jaké změny by mohl přinést v pohledu na to, co pokládáme za „kvalitní“ dnes? Lze očekávat i změny v přístupu samotných školních inspektorů (a také nás samotných)?

Nejen nové metody práce, ale i vhodný výběr not hraje roli!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Selčanová Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Po třech letech od spuštění reformy na základních uměleckých školách je dobré se podívat, zda vedle využívání nových přístupů v pedagogické práci nezapomínáme i na to, že je třeba vedle školních výstupů v ŠVP aktualizovat i didaktickou literaturu ...

Předškolní vzdělávání - suuri, mahtava!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

V dubnu 2015 se uskutečnil v Praze seminář pořádaný AZUŠ ČR a European Musicschool Union pod názvem „Mnoho studentů, mnoho pedagogik“. Vynikající lektoři z Finska představili témata, kterými se v následujících článcích budeme zabývat - předškolní ...

Variace na téma "postup žáka do dalšího ročníku"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Jedním z cílů připravované novely vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání je i nastavení jasných pravidel tam, kde jejich absence může způsobit problémy řediteli školy při zdůvodňování svých rozhodnutí. Mezi tyto situace patří postup žáka do dal...

Ohlédnutí za první harfovou soutěžní přehlídkou

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

O tom, že by bylo dobré vymyslet také nějakou soutěž nebo přehlídku pro mladé harfistky a harfisty, se v minulých letech vedly příležitostné diskuse učitelů nejen v uměleckých radách, ale i mezi řediteli. Vše se ale diskutovalo převážně v akademic...

Popisná zpětná vazba namísto pochvaly

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Na stránkách Speciálu pro ZUŠ se vracíme k tématu hodnocení žáků. Tentokrát se zaměříme na dovednost „popisné zpětné vazby“. Toto téma se stává poměrně naléhavým v okamžiku, kdy si do důsledku připustíme, že hlavním smyslem hodnocení není odměnit ...

"Oči dokořán 2014"

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Zuzana Hrubošová Vydání: ZUŠ 1/2015 Ročník: 2015

Přelom září a října roku 2014 patřil vrcholu soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR, vyhlašované každé tři roky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve Šternberku u Olomouce se konalo ústřední kolo této přehlídky. Porota, instalace v...

Mýlíte se, pane prezidente!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 1/2015 Ročník: 2015

Nedávno se vyjádřil prezident Zeman k problematice inkluze: „Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapované, měly být umisťované do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba.“ Tato slova nestačí ...

Slovní hodnocení žáků v základní umělecké škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

V předchozích dvou vydáních Speciálu pro ZUŠ jsme se zabývali hodnocením žáků. Věnovali jsme se všem základním situacím, při kterých v ZUŠ dochází k hodnocení žáků, a také různorodým kritériím hodnocení. V tomto článku se zaměříme na méně tradiční...

Specifické poruchy učení u žáků ZUŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

S příchodem kurikulární reformy a tvorbou školních vzdělávacích programů se také v základních uměleckých školách začalo intenzivněji hovořit o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejpočetnější skupinu takových žáků v běžných školách před...

Mezioborová spolupráce - výzva nejen pro klavíristy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Selčanová Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Při tvorbě výchovných a vzdělávacích strategií (VVS) jsme na naší škole brzo zjistili, že jednotlivé obory (výtvarný, dramatický, hudební i taneční) se v různých momentech zajímavě shodují.

Hodnocení žáků v základní umělecké škole (2)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

V minulém Speciálu pro ZUŠ jsme se zabývali všemi základními situacemi, při kterých v ZUŠ dochází k hodnocení žáků. V dnešním pokračování se mírně ponoříme do teorie a principů a budeme se věnovat kritériím hodnocení. Zamyslíme se nad tím, na zákl...

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - víme, rozumíme, umíme?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Pracujeme-li se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba si uvědomit, a možná právě u nich o to více, že děti nevzděláváme pro tuto chvíli, pro tento okamžik, ale proto, aby jednou v dospělosti mohly vést kvalitní život. Škola by měla ...

Co si myslí ředitelé ZUŠ o reformě?

Datum: Autor/autoři: Bc. Pavel Vališ Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Po zavedení RVP ZUV a dvou letech fungování ŠVP se začínají objevovat nejrůznější dotazníková šetření (jako přílohy diplomových prací, výzkumy vzdělávacích institucí apod.) a je zajímavé, že ve výsledcích se liší pouze v drobných segmentech. V zás...

Hodnocení žáků v základní umělecké škole, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Hodnocení žáků je v základních uměleckých školách často nazíráno jako individuální záležitost každého učitele i každého žáka, neboť „v oblasti umění se nedá hodnotit jinak než srdcem“. Avšak i pro základní umělecké školy platí, že vzdělávání v nic...

Odborná příprava pro výuku hendikepovaných žáků na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Milana Havlíčková Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Hudba má z mnoha důvodů pro postiženého jedince velký význam, i když se jí nebude věnovat profesionálně. Hudba formuje u dítěte morální a charakterové projevy, rozvíjí jej po stránce intelektuální, volní, citové, podporuje jeho fantazii, paměť a v...

Nový úkol pro učitele ZUŠ - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Datum: Autor/autoři: PhDr. Bojana Kljunic, Ph.D. Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Od doby, kdy byl schválen a vydán Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké školy (RVP ZUV) a kdy se na všech ZUŠ začalo učit podle vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP), byli učitelé postaveni před úkoly, kterými nebyli zvyklí se ...

Metodika hry na bicí nástroje - hra na pedály

Datum: Autor/autoři: Václav Zima Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Často se setkávám s řadou již pokročilých studentů, kteří zjišťují, že ve hře mají určité limity a nevědí co dál. Většina problémů pochází ze špatných technických návyků a zlozvyků.

ŠVP už všichni máme. A co dál?, 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

V prvním díle tohoto článku (v minulém vydání Speciálu pro ZUŠ) jsme se zabývali skutečností, že sepsáním školního vzdělávacího programu opravdová reforma nekončí, nýbrž začíná.

ŠVP už všichni máme. A co dál?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

V tomto školním roce začaly základní umělecké školy vyučovat podle školních vzdělávacích programů, které si v roce předchozím samy vytvořily. Na první pohled se může zdát, že reformní úkol je splněn. Sepsáním školního vzdělávacího programu však sk...

Reforma ZUŠ ukončena

Datum: Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Projekt Pilot ZUŠ, který měl za úkol provést reformu v základních uměleckých školách, byl v lednu 2013 ukončen. Z historického hlediska se jednalo o zcela mimořádný počin, na kterém spolupracovala čtyřicítka pilotních škol ve všech čtrnácti krajíc...

Můžeme mít soutěže bez kompromisů?

Datum: Autor/autoři: Pavel Fiedler Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Národní soutěž základních uměleckých škol má bezesporu velkou tradici a jednoznačně prokázala svoji důležitost. Jde o nenahraditelnou zkušenost pro žáky, učitele i vedení škol, jde o možnost slyšet ty nejlepší výkony, kterých lze v jednotlivých ob...

Soutěže ZUŠ, tentokrát trochu jinak...

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Ve chvíli, kdy budete číst tento článek, budou soutěže základních uměleckých škol již v plném proudu. Přesto (nebo právě proto?) bych se rád u tohoto fenoménu zastavil a pokusil se podívat na toto mnohdy „třaskavé téma“ i trochu z jiného úhlu. Sna...

Organizační řád soutěží není samospásný

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Jistě se mnou budete souhlasit, že soutěže žáků základních uměleckých škol jsou velmi „vděčným“ tématem při diskusích ve sborovnách škol, na poradách ředitelů i na schůzkách jednotlivých sekcí uměleckých rad v krajích i na úrovni republiky. Občas ...

Výzkum k tvorbě a realizaci ŠVP v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 1/2013 Ročník: 2013

V rámci projektu Podpora ZUŠ provádí Národní institut pro další vzdělávání (dále také „NIDV“) výzkum, jehož cílem je dodání údajů a podkladů pro zpracování strategických doporučení a návrhů na podporu kurikulární reformy a zejména dodání podkladů ...

Jak na vlastní hodnocení?

Datum: Autor/autoři: Jana Hrubá Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

Nedávno byla ze školského zákona vyňata povinnost psát zprávu o vlastním hodnocení, povinnost provádět vlastní hodnocení pro školy (tedy i ZUŠ) však zůstává.

Projekt Podpora ZUŠ nabízí 200 individuálních vyhodnocení ŠVP

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost realizuje NIDV projekt Podpora ZUŠ. Školám se tak dostává další podpory v implementaci ŠVP do praxe.

Reforma v ZUŠ je víc než jen příležitost udělat si školu podle svého

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2011 Ročník: 2011

„Horší než být slepý", je vidět a nemít žádnou vizi. Reforma základního uměleckého školství je v plném proudu. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (dále jen „RVP ZUV") je hotov. Nevznikal pouze na výzkumném pracovišti, ale ...

NIDV představuje projekt ESF na podporu ZUŠ při tvorbě školního vzdělávacího programu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 1/2011 Ročník: 2011

V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost NIDV realizuje projekt Metodická podpora pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení zavádění školních vzdělávacích programů. Zkrácený název projektu zní Podpora ZUŠ, čímž je vy...

Rubriky