Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Ředitel školy - a co ještě?

Ředitel školy - a co ještě?

Často s nadhledem a vtipem glosované problémy, které právě hýbou světem škol.

Počet článků v rubrice: 124

Data o platech ředitelů škol vyvolávají řadu otázek

Datum: Autor/autoři: Marek Adler Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Téma platů pedagogických pracovníků se v různě silných vlnách prohání českými médii a sociálními sítěmi. A to zpravidla ve chvílích, kdy zintenzivní boj o každé procento navýšení v platových tabulkách či se objeví nová data popisující aktuální sta...

Stálá konference ředitelů - "Sněmovna lordů" českých škol

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Je hodně lidí, kteří mají potřebu vyjadřovat se k podobě vzdělávání v naší zemi. Je to především proto, že se domnívají, že jejich vlastní zkušenost, kterou si v mládí ze škol odnesli, je přesně to, co je v současnosti opravňuje mít nějaký „odborn...

Péče o pedagogický sbor aneb dobrý učitel je spokojený učitel

Datum: Autor/autoři: Gabriela Kermesová Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je proto zásadní, aby vedení pedagogický sbor podporovalo a naslouchalo jeho potřebám. Vedení by mělo o svůj pedagogický sbor pečovat systematicky, podporovat ho v r...

Kdo je výš a kdo má pravdu?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Na jednom z mnoha seminářů jsem absolvovala aktivitu „Kdo je výš?“, při níž jsme simulovali vztah žáka a učitele. Kolega v roli učitele se měl poklonit druhému kolegovi, který se stal žákem. Připadá vám to jednoduché či zbytečné? Omyl. Nesmírně tě...

Výběr ředitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Fungování ředitele ve škole je pro kvalitu vzdělávání úplně stejně důležité jako působení učitele ve třídě. Je proto dobře, že se otázka výběru a profesního rozvoje ředitelů – a povědomí o ředitelování coby svébytné profesi ve školství – dostává d...

Začínám ředitelovat

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Hazlbauer , Jaroslav Novák Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Nejprve rozhodnutí – stát se ředitelem školy a proměnit ji k lepšímu. Pak příprava na výběrové řízení: tvorba koncepce a vize, snaha zaujmout členy komise a hlavně zřizovatele. Následně jmenování do funkce a velká radost z úspěchu. Ale co pak? Pak...

Na co nemáme zapomenout v debatě o podpoře ředitelské profese

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Smyslem série debat, kterou odstartoval na konci dubna Aspen Institute CE ve virtuálním studiu Nadace České spořitelny, je pojmenovat, v čem a proč je profese ředitele klíčová pro proměnu a rozvoj školy, a především se zamyslet, jak to zařídit, ab...

Školní vzdělávací program musí být příběhem každé školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Posledních několik týdnů se znásobilo používání termínů jako revize kurikula a školní vzdělávací program do takové míry, že se bez nich neobejde snad žádná ředitelská či učitelská debata. Obsahy těchto diskuzí ale hodně často ukazují, že účastní...

Jak se vede, řediteli? Aneb dilema mezi řízením a vedením

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Fenomén leadershipu (vedení) je nejen ve vzdělávání často skloňovaným tématem. Teorie má někdy tendence definovat, vymezovat to, co leadership je, oproti tomu, co zcela jistě není. Dostali jsme se tak do debaty o rozdílech mezi řízením a vedením, ...

Řízení školy jako instituce obhajující a reprezentující vědecké vidění světa

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jindřich Kitzberger Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Vzhledem k tomu, že ředitel školy je dle ustanovení školského zákona odpovědný za odbornou i pedagogickou kvalitu vzdělávání v dané škole a současně se jeho podpis nachází pod vydáním školního vzdělávacího programu, nemůžeme pochybovat o tom, že r...

Další vzdělávání - a co dál?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Jednou z mnoha oblastí, které máte jako ředitelky a ředitelé dnes na starosti, je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jde o oblast na první pohled zcela jasnou, bezproblémovou, konsenzuálně přijímanou, a přitom obestřenou tolika mýty a náno...

Mezi proudy

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Jak proplout mezi dvěma protichůdnými proudy? Tuto otázku si nekladou pouze jachtaři, ale poslední dobou možná kromě mě i další ředitelé škol. Obzvláště ve velkých městech, kde v posledních patnácti dvaceti letech přibylo neuvěřitelné množství byt...

Řešit, nebo vyřešit?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Během dokončování rukopisu své další knížky, věnované (jak jinak) ředitelkám a ředitelům českých škol, jsem našel čas na pohled zpět. Jednak pro ověření informací, pro utřídění myšlenek a také pro připomenutí, o čem všem se už v otázce ředitelů šk...

Ředitel a zřizovatel aneb Láska za časů cholery

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Nikoho z nás před pár týdny nenapadlo, co budeme nyní prožívat. Najednou jsme v situaci, kdy se běžné věci staly nedostupnými a naopak něco dříve nepředstavitelného se stalo každodenní realitou. Školy jsou zavřené, dětem chybí každodenní kontakt s...

Ředitelé středních škol chtějí být pedagogickými lídry, jsou však spíše správci školy. Některé kompetence vůbec nechtějí

Datum: Autor/autoři: Jakub Černý Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Z výsledků dotazníkového šetření mezi řediteli středních škol v Karlovarském a Jihomoravském kraji vyplývá, že ředitelé středních škol se z drtivé většiny cítí být pedagogickými lídry, nikoli provozními správci školy, byť jejich náplň každodenní č...

Stálá konference ředitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Již několik měsíců se v ředitelském terénu zabydluje termín Stálá konference ředitelů a nyní je načase o něm něco napsat, informovat a přizvat k činnosti tohoto dosud málo známého společenství.

Změňme determinaci v proaktivní chování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Kolikrát čeští ředitelé i učitelé slyšeli mantru: Dělejte to jako ve Finsku. Kdo nebyl v minulém školním roce v Helsinkách, jako by neexistoval…

Od hospitace ke sdílení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Milé ředitelky, rád bych navázal na článek z jarního speciálu pojednávající o pedagogickém vedení. V této oblasti samozřejmě rád zůstanu a dnes obrátím vaši pozornost na často používaný termín pedagogické sdílení.

Dlouhá trať opuštěnou krajinou aneb "Potřebujeme střední článek řízení?"

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jindřich Kitzberger Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Článek vznikl na základě úvodního příspěvku předneseného autorem na Kulatém stolu ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v Dolních Břežanech v červnu 2019.

Paradoxy pedagogického lídra aneb Kdo zvedne štít?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Je příjemné vidět, kdo všechno už používá termín pedagogický lídr. Původní upozornění formulované ve zprávě McKinsey & Company o nutnosti proměny práce ředitele se v roce 2010 nějak ztrácelo. Později přišla Santiagova zpráva, hodně rozvířilo v...

Mateřská škola je opravdu škola! Ale musí to dávat najevo

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Kolikrát jsem to jen slyšel, že si v mateřských školách učitelky s dětmi jen hrají, že se nejedná o žádnou školu, že se stejně všechno potřebné naučí dítě doma nebo později v první třídě. Možná jsem na tato slova v poslední době více citlivý, ale ...

Obdivuji... a žaluji aneb Pohled pod pokličku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V době psaní článku sice nevíme, jak bude probíhat a jak vyzní další konference věnovaná málotřídním školám Jak se žije málotřídkám 2019, ale už nyní vím, o čem budu mluvit, protože mi své názory předala velká část ředitelek a ředitelů těchto škol.

Popelka mezi řediteli? Ale vůbec ne...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Jak rozmanitý může být význam jednoho slova. Vyslovíme-li slovo ředitelka, každý si v duchu představíme jiného člověka, jinou školu, jiný sociální kontext. Přitom školské předpisy hovoří studeným nerozlišujícím a neosobním způsobem, jako bychom by...

Katův šleh

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Nechci přicházet s křížkem po funuse a komentovat stokrát komentované, ale plasticita debat o tzv. cut-off skóre začala skutečně připomínat katovo dílo, k čemuž už musím něco říci. Jako u mnoha podobných debat se jejich účastníci (a to jich nyní b...

Bez ředitele to stejně nepůjde...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Letošní téma konference Škola jako místo setkávání nemá na první pohled ve svém obsahu ani záměru ředitelské téma a nechci být ten, kdo ho tlačí všude za každou cenu. Jenže při podrobnějším pohledu a zamyšlení se nad anotací konference mne napadlo...

Ředitele základních škol nejvíce trápí byrokracie, finance a inkluze

Datum: Autor/autoři: Michal Orság Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Během října proběhl mezi řediteli základních škol průzkum realizovaný vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Tutor. Ředitelé se vyjádřili k otázce, co jejich školu nejvíce trápí, a sdělili svůj názor na jednotné přij...

Ředitelé všech... druhů a typů škol..., spojte se...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Moji milí kapitáni, nadpis evokující cosi v české minulosti je možná na pověstné hraně použitelnosti, ale v posledních týdnech nabývám sílícího přesvědčení, že je to namístě. Komunikace s představiteli některých ředitelských asociací, návštěva jed...

Volby školou povinné aneb Zaplatěj to děcka, až přijdou ze školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Je měsíc po volbách, proto se zdá být nějak mimo mísu zabývat se jejich průběhem a obsahem - prosím čtenáře o jistou shovívavost, protože u nich přesto chvíli zůstanu. Pořád na mne doléhají dozvuky voleb, které nebylo možné přehlížet. Všechny ty r...

Černobílé fotografie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Kdo z nás by si občas nevzpomněl na černobílé fotografie. Jejich poměrně dlouhá výroba, vyžadující svůj díl trpělivosti, zkušeností i štěstí, měla nakonec něco do sebe. Od cvaknutí závěrky přes vyvolání filmu až po vytažení opláchnuté fotky ve fot...

Konec je nový začátek

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

V předchozím článku tohoto vydání Řízení školy jsem popisoval situaci začínajících ředitelů. V tomto textu změníme perspektivu a podíváme se na profesní dráhu manažera z druhého, méně veselého konce: zaměříme se na některé aspekty případu skončení...

Úděl začínajícího ředitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Během prázdnin byly do funkcí uvedeny desítky nových ředitelů. Řada z nich se ujímá vedoucí role poprvé, bez předchozích manažerských zkušeností, jen s entuziasmem a přesvědčením, že chtějí vést školu jinak a lépe. Jaké šance na úspěch má ředitel ...

Udělejte refresh!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Každoročně se v jarním období odehrávají desítky konkurzů na místa ředitelů škol. Ať už budou vybraní uchazeči nastupovat do funkce poprvé, nebo přicházejí na novou školu s předchozí manažerskou zkušeností, určitě si budou klást otázku, za jaký ko...

Ředitel = funkce na dobu přechodnou

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Kdy má ředitel školy skončit ve funkci? Nechme stranou situace zřejmé – že je povýšen, jde do penze, je odvolán, skončí mu funkční období a případně neuspěje v konkurzu, škola je zrušena, sloučena apod. Ty jsou asi nejběžnější. Nám však jde o ty p...

Ředitelkování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jana Podoláková Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Byla jsem povolána k panu řediteli a jako vždy se mi zatajil dech: Něco jsem provedla? Něco bylo špatně? Něco provedla moje třída? Tentokrát to však byl úplně jiný pohovor. Pan ředitel by si mne prý dovedl představit (za pár let) na svém místě, a ...

Zpověď jedné ředitelky

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

„Jak to začalo, neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, jen ty a já...“ To je fragment písničky, jejíž volná parafráze by mohla napovídat, co bylo před mým ředitelováním.

Jak se řídí škola o dvou budovách

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Jak se řídí škola umístěná ve dvou budovách? Existuje tolik přídavných jmen, která vystihují různé situace, a ještě si můžeme pohrát s jejich opaky: lehká či těžká, dobrá či špatná... Je pravda, že přídavná jména dodají všemu „barvu“ (jen si vzpom...

Úvaha zřizovatele, který nevypisoval konkurz

Datum: Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Proč jste nevypisovali konkurzy? Konkurz rozhodně není forma, která by v případě dobré práce ředitele školy potvrdila jeho kvality. Ředitel má svou vizi, dlouhodobé plány do budoucna a „hrozba“ konkurzu by byla brzdou jeho řídicího procesu, vyvola...

Konkurzní řízení

Datum: Autor/autoři: JUDr. Hana Poláková Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Ve školství, jako v jediném odvětví veřejných služeb, je místo ředitele veřejné právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení obsazováno konkurzním řízením upraveným právním předpisem. Je to vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitost...

Příspěvek České školní inspekce k podpoře pedagogického leadershipu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce, vedle všech dalších aktivit souvisejících s hodnocením kvality a efektivity počátečního vzdělávání, je již od roku 2011 v rámci ČR také garantem a realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků a rovněž stěžejního mezináro...

Mějme na paměti, že ředitelé jsou klíčovým prvkem kvality škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce si je dobře vědoma klíčové role vedení škol v zajišťování kvality vzdělávání. Proto jsou také dvě první oblasti modelu tzv. kvalitní školy, z nějž vycházejí kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, úzce spo...

Parník se potápí, kapela hraje

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Vrátím se zase po nějaké době k podobenství školy jako lodi plující na vzdálený ostrov pro vzácné koření. Vyjděme z premisy, že na lodi je dobrý kapitán a má zájem o úspěšný průběh plavby, o jiné kapitány mi skutečně nejde. Kapitán ovšem není maji...

O zápisu trochu jinak

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

V minulém čísle jsem na tomto místě psal o přidávaném balastu a častém zpochybňování potřebnosti škol jako takových. Moc děkuji čtenářům za názory a zpětnou vazbu, budu s nimi dále pracovat a k tématu se jistě jednou vrátím. Dnes se podívám na zák...

Je třeba vyplout na moře, či jen odstranit balast?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Stalo se poslední dobou velice módní strefovat se do veřejného, zejména základního školství a pojmenovávat, co všechno nezvládá a neumí. Nepřipravuje děti do života, nerealizuje ty pravé (nejraději cool) aktivity, neumí děti zaujmout, a dokonce po...

Zápis - nutnost, či přežitek?

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Obvyklým každoročním rituálem vstupujícím do života každé základní školy je zápis do budoucích prvních tříd. Pro děti a jejich rodiče se jedná o první kontakt se školním prostředím. Zároveň pro malé předškoláky znamená zápis první životní zkoušku,...

Proč děkuji svým učitelům

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

Nebývá zvykem děkovat učitelům na začátku školního roku. Všechno se rozbíhá, žáci obvykle ještě nejsou v době konání první pedagogické rady ve škole. Spíše se, jako na začátku čehokoliv jiného, přeje hodně elánu a sil, ve školách možná i trpělivosti.

Značky kvality ve světle nové zkušenosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, jako orgán příslušný k výkonu dozoru podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodl v řízení vedeném ve věci uložení pokuty takto: právnické osobě Zákl...

Ředitelská studia

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

Nastupující ředitel přicházející poprvé do své kanceláře se nutně záhy ocitne v pracovním „šoku“. Jeho představy, co bude dělat a co dělá (nebo musí dělat), se spolu poněkud rozcházejí. I přes své vysoké vzdělání zjišťuje vlastní znalostní a doved...

Řád a neřád aneb Parodie na kariéru

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Vždy se těším do posluchárny či seminární místnosti za svými studenty, když se blíží téma řízení změny v pedagogickém procesu. Je to téma stále živé, stále nebude nikdy hotové, stále se něco okolo nás děje.

Skutečně škola (a její vedení) zastarává?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Nejsem jediný, kdo se poslední dobou zúčastňuje nejrůznějších debat, kulatých stolů a dalších setkání lidí různých krevních skupin diskutujících o vzdělávání. Je dobře, že toto téma oslovuje lidi, že jsou mu ochotni věnovat energii, čas i kus živo...

Šikana ředitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Slovo šikana se díky událostem posledních týdnů stalo tak zprofanovaným, že už o něm není zdánlivě co napsat. Televizní šoty, reportáže i komentáře na sociálních sítích bohužel černobíle hledají viníka, přiklánějí se na jednu či na druhou stranu a...

E-řízení jako požadavek e-doby

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Žijeme v technickém věku. Počítače se stávají běžnou součástí života školních, ale i předškolních dětí. Místo gigabytů začínáme řešit terabyty. Virtuální realita vytlačuje vitální realitu. Systémy ve škole se postupně elektronizují. Předponu „e-“ ...

Češi na zahraničních školách

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ředitel základní školy zodpovídá podle školského zákona za vzdělávání žáků, které má tzv. „ve stavu“. Žákem školy však může být i Čech konající povinnou školní docházku v zahraničí, resp. zahraniční škole. Jak determinovat parciální zodpovědnost ř...

Každý na svém písečku?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Usedám ke psaní následujících řádek během odpoledne první adventní neděle, kdy je mysl nastavena na blížící se vánoční pohodu. Jak rád bych přál tuto atmosféru všem ředitelům i školám, ale vkrádají se mi do těchto myšlenek tóny povýtce falešné...

Zase ta pravidla...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2015 Ročník: 2015

Tak máme před sebou další školní rok, kapitáni mají kompletní posádky a již vyplouvají z přístavu. Všichni bychom si přáli, aby cesta byla úspěšná. Na admirálském můstku je od léta nová, neokoukaná tvář, o to více energická.

Knížka o zástupcích je na světě!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Před několika měsíci jsme na tomto místě časopisu slibovali, že bude vydána knížka věnující se zástupcům ředitelů škol. Tato specifická osoba ve škole stála publikačně dosud v pozadí, přitom je to veliká škoda - vzhledem k její důležitosti a výjim...

Pořadí důležitosti zákonů aneb ředitelská Sofiina volba

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Jako začínající učitel jsem působil v krásném kraji pod Pálavou. Mnozí moji tehdejší žáci jsou dnes úspěšnými vinaři a já se učím zase od nich, jak vínu rozumět a správně je vychutnat. Proto si dovolím dnes vínem orámovat svůj vstup do ředitelské ...

Dilemata vzdělavatelů ředitelů škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Nedá se spočítat, kolikrát bylo poukazováno na současnou podobu práce a množství rolí ředitele české školy. Je evidentní, že souhrn činností a odpovědnosti přesahuje rozumnou mez a v důsledku této situace je často upozaďována základní činnost ředi...

Institucionální odpovědnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Nechci být sentimentální, ale svůj článek píšu na den přesně - tedy 17. listopadu -čtvrt století po událostech, které společnost i školství jednoznačně posunuly. Mým úmyslem není hodnotit Listopad ani vývoj po něm, to udělali mnozí jiní - často ov...

Pedagogický proces a jeho říz...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Konec léta se blíží. Je tomu tak každoročně a k životu tento koloběh prostě patří. Posádky našich lodí jsou již na palubách a vydávají se pod vedením svých kapitánů na cestu. Jistě nejsem sám, kdo jim přeje klidnou a úspěšnou plavbu.

Všem stranám stejným metrem neměříme

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 8/2014 Ročník: 2014

Pane kapitáne, platíme si vaši loď a vaši posádku proto, abychom byli co nejdříve na slíbeném místě. Proto prosím neváhejte a plujte nejkratším směrem, ať nemeškáme. Každý z nás v tomto moři kdysi plul, a proto nás nemusíte balamutit svými řečmi o...

Letní přemítání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7/2014 Ročník: 2014

Šoproň je krásné a historicky velice významné maďarské město, plné nádherných uliček, kostelů, kaváren a bezprostředních lidí. Silná a hlavně vynikající káva popíjená ve větru obsahujícím vůni blízkého Neziderského jezera byla zřejmě spouštěčem ná...

Krize důvěry aneb O koho se chceme opřít?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Není dobré sedat k psaní článku pod vlivem emocí či přímo být nazlobený, ale dnes nemohu jinak. Mnoho slov bylo napsáno o kariérovém systému, o celoživotním vzdělávání pedagogů, o požadavcích a kvalitních výsledcích. Jedno zásadní, vskutku klíčové...

Vrána s pozlacenýma nohama aneb Rozmanitost, otevřenost a zkušenost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2014 Ročník: 2014

Ačkoli se letos jaro blíží nezvykle rychle, skákala nedávno přímo v centru Prahy vrána se zlatýma nohama. A navíc pořád hledala nějaké mlýnské kameny...

Někdy zkrátka stojíme na rozcestí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2014 Ročník: 2014

Často píšeme a hovoříme o potřebě změny nějaké situace, o posunu vývoje a přitom sami nevíme, zdali změnu vůbec chceme, popřípadě zda domýšlíme, co ta změna ve skutečnosti přinese. Dovolte mi učinit dnešní krátké zastavení u samých kořenů ředitels...

Kvalifikovanost učitelů - další oříšek pro ředitele škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Tak máme druhé pololetí. Zkušení kantoři i ředitelé vědí, že delší polovina školního roku je za námi, je to tak každý rok a jinak tomu nebude ani letos. Pamatuji si, jak jsem se tomuto názoru divil jako žák devítiletky a začal jej postupně chápat,...

Přiznáme si už konečně alespoň ve výchově, že král je nahý?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 12/2013 Ročník: 2013

Starosta jedné světové metropole dal před několika lety šéfům městské policie pokyn, aby byla mnohem důsledněji kontrolována a postihována malá kriminalita. Tedy špatné parkování, rychlá jízda ve městě, jízda načerno v městské dopravě, pozdní plac...

Opravdu potřebujeme kariérový model?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2013 Ročník: 2013

Světla ubývalo, zimy přibývalo a broučci se rozhodli, že už nikam nepoletí. Kdo z mojí generace by neznal tato krásná slova? Je tomu tak - léto uteklo jako všechna léta před ním a jednotlivé lodi pod vedením svých kapitánů opět plují podzimním moř...

Kormidelník na kapitánském můstku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7/2013 Ročník: 2013

Ve škole jednoho z našich studentů onemocněl ředitel. Jak už to bývá - náhle, ze dne na den. Vše do té doby fungovalo, každý věděl, co má dělat. Najednou zůstal balík ředitelských povinností ležet na stole. Což o to - na podpisech stovek vysvědčen...

Je nezbytné, aby kapitán občas zasednul k veslům?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2013 Ročník: 2013

Poslední dobou se hodně diskutuje o kariérovém systému učitele i ředitele školy, o výhodách i úskalích vytvářeného systému. Stejně tak bylo již vícekrát pojmenováno, že ředitel školy nemá čas na řízení kvality výuky, na vlastní pedagogický proces,...

Kariéra ředitele - už se brzy dočkáme?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2013 Ročník: 2013

Před jistou dobou jsem ve svém článku psal o systému vzdělávání řídících pracovníků v České republice. Vracím se k tomu tématu znovu, ovšem z jiného úhlu pohledu.

Vzory či antivzory našich ředitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Ponechám dnes stranou úvahy o délce ředitelské smlouvy, dokonce i Pandořina skříňka s kariérovým modelem ředitelů škol zůstane do příštího čísla zavřená. Chci svoje čtenáře vtáhnout do předředitelského období. Do období hledání se, zrání a rozhodo...

Možnosti hodnocení ředitelů škol

Datum: Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 se konal již šestý kulatý stůl Centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s názvem Možnosti hodnocení ředitelů škol. Téma bylo zvoleno v souvislosti s ustanovením šestiletého funkčního období...

Nuda (nejen) v Brně...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Nevím, proč mne při přepisu mého textu napadl název filmu s (kdysi brněnským) Miroslavem Donutilem. Jak dávno jsou doby jeho působení v divadle Husa na provázku, doba původního Bolka Polívky a dalších herců. Ale rychle zpátky ke školám.

Kam kráčíte, školní řády?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 11/2012 Ročník: 2012

Dnešní ředitelské zamyšlení budu směřovat do zdánlivě nudných vod právních předpisů. Tyto by měly vymezovat nejrůznější pravidla a pomáhat orientovat se v řešení každodenních situací, do nichž se mohou ředitelé, učitelé i žáci dostat. Jistě bychom...

Divide et impera aneb Kdo vlastně rozhoduje o českých školách?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2012 Ročník: 2012

Tématem současného právního postavení lidí stojících v čele školy jsme se zabývali již několikrát. Dva roky uplynuly od článku o možné rotaci ředitelů, který rozpoutal vějíř zajímavých diskuzí a ukázal, že udeřil hřebík na hlavičku ve všech pohled...

Plán činnosti školy na 1. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

Zdůrazňovat důležitost plánování pro takovou složitou organizaci, jakou je škola nebo školské zařízení, je jistě zbytečné. Všichni víme, že dobře promyšlený a sestavený plán šetří čas a energii ředitele školy i jeho podřízených. Je jednou z nutnýc...

V možnosti odvolávat ředitele škol se hraje o víc než jen o ředitele

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

V článku „Může naše školství opravdu přijít o dobré ředitele?“ (Řízení školy 7/2012) se autor Václav Trojan obrací na starosty, radní a zastupitele s apelem, aby „se nedopouštěli předem domluvených konkurzů, jmenování svých přátel a příbuzných do ...

Komentáře k Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Petr Fiala schválil dne 19. července 2012 Plán hlavních úkolů České školní inspekce (dále i „ČŠI“) na školní rok 2012/2013, tedy stěžejní a závazný dokument, podle kterého inspekce plánuje svou dohl...

Proč?

Datum: Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

S příchodem nového školního roku pociťuje téměř každý z nás ředitelů zvláštní pocit, s jehož identifikací si tak úplně nevíme rady. Je to radostné očekávání věcí příštích? Je to strach z toho, co nás čeká? A právě v tu chvíli si mnozí z nás položí...

Může naše školství opravdu přijít o dobré ředitele?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Kolik bylo v naší zemi konkurzů, to lze v současné době ještě těžko spočítat. Někde šlo o lavinu zasáhnuvší všechny školy, někde o jednotlivost. Někde bylo vše domluveno předem, někde docházelo k nečekaným i nepříjemným překvapením, někde naopak v...

Klidný závěr školního roku...

Datum: Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Blíží se konec školního roku a nastává čas zpětné vazby a klidného plánování věcí příštích – tedy nového školního roku. Asi se nad tímto tvrzením pousmějete – sehnat pro příští školní rok např. kvalitního učitele fyziky rozhodně neprobíhá klidně, ...

Hospitace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Bělecký Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Učitelé nedostávají mnoho informací, které by jim umožňovaly s rozmyslem korigovat vzdělávací proces a objektivně posoudit kvalitu vlastního výkonu. Názory rodičů a žáků jsou sice významné, ale postrádají aspekt profesionality a často bývají příli...

... nejen ředitelé škol, ale i jejich zřizovatelé si zaslouží klidný závěr roku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Filip Kuchař Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Blížící se konec roku a projevovaná nespokojenost rodičů, žáků nebo zaměstnanců škol s tím či oním organizačním rozhodnutím ředitele školy v rámci jejího řízení dnes nekončí pouze na půdě školy.

Spravedlivé či nespravedlivé konkurzy?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Korda Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

V současné době probíhající konkurzy na ředitele škol vyvolaly u pedagogické veřejnosti rozporuplné ohlasy. Jedna část odborníků souhlasila se zavedením konkurzů, neboť vnímají tento krok jako důležitý nástroj k zlepšení práce škol, a tím i zlepše...

Veliké sousto pro kapitány aneb Oslovit Zachea

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Dámy a pánové, snad čtete tento článek již v plném jaru, dobře naladěni na toto krásné (snad nejkrásnější) roční období. Čas utíká velice rychle a ať už chceme nebo ne, začneme v blízkých dnech svoje úkoly rozdělovat nikoli podle naléhavosti, důle...

Konkurzy

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Podle původního záměru pomáhat ředitelům škol s jejich přípravou na konkurzní řízení mělo být na tomto místě přehledné, ucelené povídání ke konkurzům, jejich průběhu a prvním zkušenostem. Současné dění kolem konkurzů to bohužel neumožňuje a tak ch...

Plánované rekonkurzy zvýší potřebu vzdělávání řídících pracovníků škol - na tento fakt je NIDV dobře připraven

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miloslav Vyskočil Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

„Jednou z priorit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je další vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. V souladu se strategickými záměry a dokumenty České republiky a Evropské unie v oblasti naplňování inovačních změn ro...

Komentář ředitele ZŠ k návrhu MŠMT na financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Bělecký Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

Zásadní problém je, že nevím, do jaké míry lze brát tento návrh vážně, neboť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) pod vedením Josefa Dobeše mění názory ze dne na den a večer často neplatí, co bylo ráno vyhlášeno.

Budoucnost ředitelů v Čechách (doloženo v závorkách)

Datum: Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

Nový model financování regionálního školství - otázky a odpovědi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Patrik Kubas Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

Kolem koncepčního záměru reformy regionálního školství se za několik posledních měsíců objevila řada dezinformací a dezinterpretací. Zaměňují se pojmy optimální a minimální naplněnost třídy, čísla, která mají sloužit jako modelová, jsou prezentová...

Připomínky ke koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Pavel Schneider Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

Jeden z mých kolegů trefně poznamenal, že jde o reformu školství, nikoli o reformu financování. Co je dle mého názoru zásadně jiné? Ministerstvo přesouvá odpovědnost a povinnost financování školství na zřizovatele - tedy na kraje, obce, církve a s...

Manažer a organizační změny - sociální a psychologické aspekty změn

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

Proměnlivost a změny jsou součástí našeho života a zasahují do všech jeho sfér. Někdy mají podobu okamžitých dramatických zvratů, jindy dlouhodobé, postupné a pozvolné obměny. Některé změny plánujeme a iniciujeme sami, jiné vyplývají z objektivníc...

Funkční období ředitele školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

V září 2010 jsem v této rubrice rozebíral otázku možného omezení doby, kterou stráví kapitán na velícím můstku své lodi („Rotace ředitelů ano či ne“, Řízení školy č. 9/2010). Zamýšlel jsem se nad možnými úskalími neomezeného funkčního období, nad ...

Jak zvýšit kvalitu škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zoja Franklová Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

Školy, které chtějí zlepšit kvalitu vzdělávání, mají nově k dispozici soubor pomůcek a dotazníků volně přístupných na webu. Zasloužil se o to projekt„ Cesta ke kvalitě“, na který po tři roky přispíval Evropský sociální fond.

Oblasti činností řízené středním managementem školy

Datum: Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

Tématem dnešního příspěvku, zabývajícího se středním managementem školy, jsou činnosti, které v rámci své funkce řídí. Od spíše teoretických záležitostí, kterými jsem se až dosud zabývala (legislativa, styly vedení, motivace, předávání odpovědnost...

Kapacity škol - téma jistě nepříjemné

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

O čem jiném se zase bude povídat na počátku roku než o penězích. Kolik jich máme na školy, kolik jich chybí, co se podaří dokončit nebo na co se zase peníze nenajdou. Kapitáni lodí po krátkém odpočinku na Vánočních ostrovech budou scházet do svých...

Jak by měl vypadat kurikulární dokument: vybrané výsledky expertního šetření

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Vydání: 11/2011 Ročník: 2011

I když se to nezdá, učitelé a ředitelé sami sebe považují za ty, jejichž hlas má být v záležitostech kurikulární reformy vyslyšen na prvním místě. Ukázal to výzkum Kvalitní škola, který je v letech 2009–2011 realizován ve spolupráci Národního ústa...

Případy odvolání ředitelů škol a školských zařízení v letech 2010 a 2011

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: 10/2011 Ročník: 2011

Měsíc říjen je pro každého ředitele školy příjemným obdobím. Uplynulý školní rok se po dokončení výroční zprávy rozplynul v růžovém oparu nostalgického hrabalovského rozvzpomínání, který ohladil všechny ostré hrany, křivdy a ústrky. Nový školní ro...

Svatoplukovy pruty mohou inspirovat i po staletích

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2011 Ročník: 2011

Tak se rozběhl nový školní rok a zase je kapitánova v kůži vázaná osobní kniha přeplněna schůzkami, povinnostmi, úkoly stejně tak příjemnými osobními záležitostmi, jak už to život přináší. Přijměte prosím ode mne ještě jednou přání všeho dobrého v...

Rubriky