Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Představujeme

Představujeme

Představujeme Vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které můžou svými aktivitami zatraktivnit výuku nebo pomoci při řešení problémů.

Počet článků v rubrice: 480

Jak identifikovat nadané dítě ve školce? Využijte metodu NOMI!

Datum: Autor/autoři: Autorský Tým APIV B Vydání: MŠ 3/2022 Ročník: 2022

Tato jednoduchá a zábavná metoda v kombinaci s dalšími metodami pomáhá pedagogům s identifikací mimořádně nadaných dětí a tím jim umožňuje přizpůsobení prostředí a aktivit jejich potřebám tak, aby se děti s nadáním mohly optimálně rozvíjet. Stačí ...

Internetové stránky ZUŠ - pomoc i inspirace

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Mnohé internetové stránky českých základních uměleckých škol se v této době proměnily tak, aby potřebné informace a nabízená pomoc byly srozumitelné i pro ukrajinské uprchlíky. Oslovili jsme ředitele těchto škol a položili jim tři stejné otázky.

Doučování sociálně znevýhodněných žáků jako ideální praxe pro studenty pedagogických fakult

Datum: Autor/autoři: Zbyněk Němec , Barbora Dyrková Šimůnková Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V důsledku restrikcí a omezení prezenční výuky v základních školách vznikla v posledních dvou letech významná poptávka po doučování zejména u sociálně znevýhodněných žáků, kteří z různých důvodů nemají potřebnou vzdělávací podporu v rodinném zázem...

Válka na Ukrajině a jak se Post Bellum snaží pomáhat ukrajinským i českým žákům, studentům a pedagogům

Datum: Autor/autoři: Magdaléna Benešová Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Stojíme za Ukrajinou. A snažíme se pomáhat, jak nejlépe umíme. Jedním z prvních kroků bylo vytvoření webu Ukrajina na školách ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem. Na jednom místě sdružujeme vzdělávací aktivity a materiály, které slouží učitelů...

Školní infocentra umí ocenit aktivní žáky

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Se školními digitálními infocentry uděláte krok vpřed. Digitální a interaktivní technologie v praxi slouží k rychlému informování i zapojení žáků do důležitých témat. Umožňují také snadné přizpůsobení se novinkám a změnám – ať už prostřednictvím p...

Stálá konference ředitelů: Hodnoty a vize jsou i v MŠ velké téma

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Pokud bychom vzdělávání přirovnali k zapínání knoflíčků u košile, potom by vzdělávání v MŠ mohlo představovat ten první. První knoflíček se většinou od těch ostatních neliší, je určitě stejně důležitý, ne-li nejdůležitější, říká Mgr. Jitka Luňákov...

Funkční studium v Libchavách: Jde to i jinak!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Nové kvalifikační studium Lídr školy vrací pozornost ředitelů k dětem

Datum: Autor/autoři: Anna Francová Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

          Pro budoucí a začínající ředitele se od září otevírá nové kvalifikační studium, na kterém spolupracuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR), organizace Učitel naživo a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program Lídr ško...

Rozmanitost ve školní třídě

Datum: Autor/autoři: Salim Murad Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Na začátku dubna se na Gymnáziu Paměti národa uskutečnil workshop „Rozmanitost ve školní třídě“. Byl prakticky orientovaným setkáním, kde byly prezentovány didaktické hry, které se věnují tématu diverzity ve škole, ale také byl debatou o tom, jak ...

Evropské školy

Datum: Autor/autoři: Michaela Lišková Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Evropské školy (EŠ) jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie, z nichž zásadní je tzv. Úmluva o statutu Evropských škol podepsaná v Lucemburku 21. června 1994. Ve všech zemích mají EŠ p...

Děti věnovaly seniorům to nejcennější: Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2022

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Na půdě Senátu PČR rozhodla porota o tom, který z projektů deseti žákovských parlamentů z celé republiky bude pro tento rok tím nejinspirativnějším. Slavnostnímu vyhlášení předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do něhož se zapojilo 3 827 hlasuj...

Seznamte se - Evropská škola v Bruselu

Datum: Autor/autoři: Petr Koubek Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Jsem učitelem vyššího stupně Evropské školy Brusel 3. Jako vyslaný učitel členského státu EU zde mám za povinnost vyučovat lege artis a s nejlepším vědomím a svědomím děti z bezmála celé EU. Já konkrétně vyučuji humanitní předměty, zejména výtvarn...

Budoucnost vzdělávání - na míru pro každého

Datum: Autor/autoři: Martin Herman Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Využití informačních technologií ve vzdělávání otevírá netušené možnosti pro každého, od mateřské školky po univerzitu třetího věku. Jak rychle a efektivně budou tyto možnosti využity, bude rozhodovat o tom, zda a jak se Česko/lidstvo vyrovná se z...

Čtenářský systém nakladatelství Fragment

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: ŠD 3/2022 Ročník: 2022

Naučit se číst je v současné době daleko důležitější dovednost než v minulosti. Čtenářská gramotnost je totiž nedílnou součástí funkční gramotnosti, kterou potřebujeme v současnosti k životu, kdy se na nás doslova valí psané informace ze všech str...

Česko-německé Příběhy našich sousedů 2021: Jak na vzdělávací projekty na mezinárodní úrovni

Datum: Autor/autoři: Jitka Doubravová Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum, z. s., jsou vzdělávacím projektem pro žáky 2. stupně základních škol a škol středních. Jedná se o půlroční projekt, ve kterém se žáci stanou mladými dokumentaristy a naučí se novým dovednostem.

"Ředitelé ředitelům" aneb do čeho se budete moci zapojit?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Uvádění začínajících učitelů do praxe mateřských škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. , PhDr. Irena Borkovcová, MBA Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Název tohoto příspěvku je i názvem nové monografie, která přichází v současné době na pulty knihkupectví. Uvádění začínajících učitelů do praxe je oblastí, které stále není v České republice věnována dostatečná a systematická pozornost. Neznamená ...

Digitální pomocník pro žáky i učitele

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Po udržitelném září se obsah ve školních infocentrech ÁMOS vision v říjnu věnoval bezpečí na internetu – pro žáky i studenty velmi aktuální a důležité téma. Listopad byl zasvěcen samozřejmě sametové revoluci a s ní spojenými hodnotami svobody a de...

EDUin - Pomáháme lidem, aby porozuměli světu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Pavla Lioliasová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Co vlastně dělá nezisková organizace, která letos oslavila jedenácté narozeniny?   Posláním EDUinu je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřej...

Školní družiny a kluby našeho regionu opět společně

Datum: Autor/autoři: Hana Hladká Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Žáci a žákyně školních družin a klubů rozzářily výtvarnou tvorbou druhé patro Chomutovské knihovny. Výstava se konala od 2. 11. do 30. 11. 2021. Byla několikrát posunuta z důvodů covid-19. Nakonec se však tuto výstavu podařilo zrealizovat.

Malí bastlíři

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Možná je titulek trochu zavádějící, protože mnozí si pod pojmem bastlíř představí pouze počítačového kutila. My jsme tomuto pojmu ponechali jeho širší užití pro pojmenování všech kutilů. Bastlířem či bastlířkou jsou označováni technicky zdatní jed...

Výukové streamy jako efektivní doplněk středoškolského učiva pro žáky i pedagogy

Datum: Autor/autoři: Edgar Fusko Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Integrály, funkce, výroky. To jsou některá z témat, s nimiž zápasí v matematice nejeden středoškolák...

Klub zřizovatelů v novém

Datum: Autor/autoři: Tomáš Drozd Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V roce 2019 se EDUin o. p. s. rozhodl rozšířit portfolio služeb pro svou tradiční cílovou skupinu zřizovatelů škol prostřednictvím Klubu zřizovatelů.

Převrácená třída - ověřený model pro hybridní výuku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Podstatou „převrácení třídy“ je, že se studenti nejprve setkají s novým materiálem mimo vyučování, obvykle prostřednictvím četby nebo online přednášek, a poté využijí čas ve třídě k tomu, aby zvládli těžší práci na osvojení si těchto znalostí, nap...

Institut Paměti národa v Pardubicích

Datum: Autor/autoři: Tomáš Heller Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

29. listopadu 2021 otevře Post Bellum první Institut Paměti národa v České republice. Podzemní výstavní prostor pod Machoňovou pasáží v centru Pardubic nabídne návštěvníkům historický materiál v zajímavé multimediální podobě. Moderní dějiny tu bud...

Klimatické vzdělávání: strach, lední medvěd a váha zkušenosti

Datum: Autor/autoři: Radka Tyslová Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

České děti vnímají změnu klimatu a mají z ní obavy. Vyplývá to z posledního výzkumu v českých školách. Strach, který pociťují, nám spolu s pesimismem, který navíc cítí ohledně budoucnosti klimatu, maluje poměrně černý obrázek, a to jak pro naši pl...

Pilotní projekt benchlearningu a co vyplynulo z jeho evaluace

Datum: Autor/autoři: Vendula Ježková Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) vytvořil základní teoretický a metodický rámec pro realizaci benchlearningu (BL) ve školách v České republice. Následně pilotně ověřoval možnost realizace a přínosy benchlearningo...

Preventivní projekt Rubikon

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jaroslav Jindra Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

RUBIKON (www.projektrubikon.info) je vzdělávací projekt učící žáky a studenty principům zodpovědného rozhodování, rozpoznání a odmítnutí potenciálních rizik. Mezi nejžádanější patří divadelní představení Patrik, komiks Patrik a on-line programy.

Komenský do tříd!

Datum: Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Future Port Youth nadchne mladé lidi do technologií. Pro studenty připravuje celodenní on-line konferenci streamovanou na středních a vysokých školách

Datum: Autor/autoři: Zuzana Kašparová Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Způsob, jak ozvláštnit vyučovací hodinu nebo přednášku, a zároveň tím studentům představit bohatý svět technologií a jejich potenciál, který skrývají pro řešení výzev, přináší první ročník nové hybridní akce pro školy Future Port Youth.

Maturita 21

Datum: Autor/autoři: Barbora Grečnerová Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Proč se máme zajímat o politiku, když stejně nic nezměníme? Jsou kauzy sexuálního násilí pravdivé, nebo jde o fakenews? Jak může člověk ovlivnit tolik skloňovanou biodiverzitu přírody?

Edusíť: představujeme Katalog odborníků ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Projekt P-KAP stojí u zrodu Edusítě – jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků ve vzdělávání – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu, které je možné jednoduše, okamžitě kontaktovat prostřednictvím od...

Storytelling

Datum: Autor/autoři: Martin Hak Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

„Tak vy děláte ten Storytelling? A co to vlastně přesně je, jestli se můžu zeptat?“

"Září udržitelné" se školními infocentry ÁMOS vision

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

V ÁMOS vision chceme, aby naše děti měly zářnou budoucnost. Proto byl obsah našeho vysílání na září ve znamení udržitelnosti. Na obrazovkách školních infocenter byly promítány informace o udržitelném rozvoji, globálních cílech nebo o správném způs...

Školka, kde se večeří a spí

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Mateřské školy mě, jako ředitelku základní školy, vždycky fascinují. Všechno je v nich takové barevné a útulné a člověk se jejich prostřednictvím vrací do dětských let. Takové jsou snad všechny školky, ale některé jsou navíc něčím netradiční. Třeb...

Moderované diskuze nejen pro začínající učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. , Romana Lisnerová Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V rámci projektu SYPO v klíčové aktivitě Začínající učitel probíhají velmi úspěšné moderované diskuze s jednotlivými aktéry adaptačního období začínajících učitelů – tedy s učiteli začínajícími, uvádějícími, ale i s vedeními škol. Tyto debaty jsou...

Národní pedagogické muzeum ukazuje historii branné výchovy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Branná cvičení v pláštěnkách a igelitových pytlících na končetinách patří mezi výrazné školní vzpomínky dnešní střední a starší generace, která ještě prošla socialistickou školou. Branná výchova však měla širší záběr a delší historii. Podrobně se ...

Konflikty ve škole. Od prevence k řešení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V mailové schránce se vám zase kupí maily typu: Proč neučíte matematiku Hejného nebo proč učíte matematiku Hejného? Proč trávíte tolik času venku, děti se nic pořádného nenaučí nebo neměli byste trávit raději více času venku, když informace si dne...

Ochránce - ve škole každý někdy potřebuje zastání

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Existuje cesta, jak do debaty o vzdělávání zapojit i tu část veřejnosti, která se o něj nezajímá? Existuje cesta, jak vysvětlit těm, kteří kauzy spojené se školstvím prostřednictvím médií sledují, že jejich podstata je často složitější, než se jev...

Hry do lesa a do přírody

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2021 Ročník: 2021

Očima současné generace

Datum: Autor/autoři: Barbora Grečnerová Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

„Škola musí vést mladé lidi také k sebevědomému občanství; nebudou-li se o politiku zajímat všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných,“ napsal Václav Havel v roce 1991 v knize Letní přemítání. Vzdělávací projekty Knihovny Václava Havla motiv...

Moderní dějiny i aktuální společenská témata: objednejte si aktivity do výuky prostřednictvím Sametu na školách

Datum: Autor/autoři: Matouš Ettler Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Během nadcházejícího podzimu se uskuteční už třetí ročník projektu Samet na školách. Jde o unikátní vzdělávací platformu pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Stojí za ní spolek Díky, že můžem a organizace  Post Bellum . Školy si mohou o...

Kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání dává školám i žákům možnost využít netradiční způsoby výuky o bezpečnosti a ochraně zdraví

Datum: Autor/autoři: Irena Kuhnová Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání iniciovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a podporovaná Českou školní inspekcí soustředí pozornost na středoškolskou mládež připravující se na vstup do pracovního života v učňovských a studijní...

Samet na školách nabídne na podzim zdarma desítky aktivit napříč předměty

Datum: Autor/autoři: Matouš Ettler Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Na nový školní rok chystají organizace Post Bellum a spolek Díky, že můžem další ročník projektu Samet na školách. Tato jedinečná vzdělávací platforma spojuje řadu dalších organizací, které se rozhodly středním a základním školám zdarma nabídnout ...

Přirozený pohyb dnešním dětem nestačí. Ale ony to nevědí

Datum: Autor/autoři: Petra Nyklová , Pavel Nykl Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Děti to pochopitelně nevnímají, že mají málo pohybu, a tak bez výčitek tráví se svými „hračkami“ se svítícím displejem hromady času. Běžně setrvávají desítky minut, mnohdy i hodiny ve strnulé poloze a jedinou pohybující se částí jejich drobných tě...

Úžasné divadlo fyziky

Datum: Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Pomoc jazykářům z odborných škol

Datum: Autor/autoři: Gabriela Juránková Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Každý, kdo učí cizí jazyk na odborné škole, ví, jak náročné je kromě obecného jazyka zvládnout alespoň základ toho, co žáci potřebují v praxi svého oboru. Když se objevila možnost připravit pro školy volně přístupné materiály pro tuto výuku, rozho...

Tvořivá hra - polytechnika v MŠ jako běžná součást každého dne

Datum: Autor/autoři: Carolina Sidon , Petra Skřivánková Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Stejně jako si děti stavějí stavebnice nebo si hrají s plyšáky, tak také řežou opravdovou pilou kus větve u ponku nebo pracují s vlnou. „Návrat ke kořenům“, kdy děti pracují s opravdovými nástroji, tvoří a hrají si s přírodními materiály – to je p...

Projekt přesahující hranice...

Datum: Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Při předškolním vzdělávání vlastně nenásilnou formou předkládáme nové informace mladším dětem v určitém tvaru, s daným obsahem a formou odpovídající jejich věku. Cílem edukace je v podstatě ukázat okolní svět jako zdroj informací, které by měly př...

Vyprávěj příběhy 20. století pro 4. a 5. ročníky ZŠ

Datum: Autor/autoři: Hana Mlynářová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Nezisková organizace Post Bellum , která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových událostí 20. století, nyní přichází s novým projektem pro žáky 1. stupně ZŠ. Projekt Vyprávěj příběhy 20. století chce pomocí prožitkové pedagogiky rozvíjet...

Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Dana Moree Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Tento text přinášíme u příležitosti 9. ročníku Konference Úspěch pro každého žáka, která se uskuteční 20. dubna 2021 online a kde jako hlavní řečník vystoupí Michael Fullan, emeritní profesor Torontské univerzity a autor mnoha celosvětově úspěšnýc...

Náboženské alternativy ve vzdělávání: Scientologické "studijní technologie"

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Jednu ze zajímavých alternativ s náboženským přesahem představují v českém školství studijní centra Basic a Základní a mateřská škola Basic v Brně a v Praze. Spolu s jazykovými školami LITE staví na tzv. studijních technologiích L. R. Hubbarda, za...

Co je to metodika "Dobrý začátek"?

Datum: Autor/autoři: Alice Beranová Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Cílem neziskové organizace Schola Empirica je podpora učitelů mateřských i základních škol, sociálních pracovníků a rodičů tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Způsobů a cest existuje určitě mnoho. Schola Empirica se snaží hleda...

Cesta k finanční gramotnosti vede přes finančně gramotné učitele

Datum: Autor/autoři: Markéta Beková Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Se zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a Ekonomické olympiády Martinou Bacíkovou jsme si v rozhovoru povídaly o finanční gramotnosti studentů i učitelů a taky o vizi společnosti, kde každý rozumí...

Připravuje se nová učebnice pro SŠ

Datum: Autor/autoři: Naděžda Dvořáková , Aranka Řezníčková Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

V současné době se chystá do tisku nová učebnice Osobnostní a etická výchova pro střední školy. Publikace se může stát užitečnou pomůckou nejen pro učitele osobnostní nebo etické výchovy, ale i společenskovědních předmětů, českého jazyka, pedagogi...

Z čeho zaplatit studium na univerzitě v zahraničí? S úhradou nákladů může pomoci grant od rodinné nadace manželů Kellnerových

Datum: Autor/autoři: Martina Beranová Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Studium na zahraniční univerzitě už dnes nemusí být nesplnitelným snem. Počítá-li ale student ve svém rozpočtu s externími financemi, je nejvyšší čas zapracovat na žádosti o grant. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION přijímá žádosti od 1. února d...

Národní VET TEAM - podpora zahraničních výjezdů v odborném vzdělávání od roku 2021

Datum: Autor/autoři: Jaromír Coufalík Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

České odborné školy už řadu let využívají evropský vzdělávací program Erasmus+ k vysílání svých žáků i učitelů na stáže do zahraničí. Za období realizace programu Erasmus+ bylo podpořeno přes 350 odborných škol a na mobilitu vysláno více než 20 00...

Co prozrazují webináře P-KAP?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Před rokem se skokově překlopila z běžného prostředí do online prostoru nejen školní výuka, ale i vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností formou webinářů.

Zaostřeno na střední článek ve vzdělávání a wellbeing žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Dne 3. listopadu 2020 proběhl již 8. ročník konference Úspěch pro každého žáka, tentokrát se akce uskutečnila kompletně online. Za její ústřední témata byla zvolena oblast vedení a podpory škol v územích neboli střední článek ve vzdělávání a pod...

Ohlédnutí za konferencí Nezastupitelný zástupce

Datum: Autor/autoři: Dominik Lipovský Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Konference Nezastupitelný zástupce vzdala úctu těm, na které se ve vzdělávacím procesu často zapomíná – zástupcům ředitelů škol. Svůj život žijí mezi dvěma mlýnskými kameny, ředitelem školy a pedagogickým sborem, a jejich práce je proto více než n...

Komunita vzdělavatelů učitelů - platforma pro ty, kteří se podílejí na profesní přípravě budoucích učitelů

Datum: Autor/autoři: Blanka Vaculík Pravdová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

V prosinci 2020 iniciovaly organizace Učitel naživo a Otevřeno historicky první setkání vzdělavatelů učitelů. Cílem akce bylo propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mez...

Dřevěnka se stala mateřskou školou roku 2020

Datum: Vydání: MŠ 1/2021 Ročník: 2021

Pražský inovační institut jako laboratoř pro hledání nových řešení nejen ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Šárka Mrázová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Inovační centrum netradičního střihu, které propojuje vzdělávání, veřejný prostor a podnikání. Tak by se dal popsat Pražský inovační institut, z. ú. (Pii), založený v loňském roce magistrátem hlavního města. Na rozdíl od jiných center, která se za...

INEV akademie pomáhá pedagogům rozvíjet znalosti v oblastech ekonomie a financí

Datum: Autor/autoři: Michal Svoboda Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Znalosti základních ekonomických principů patří k důležitým předpokladům úspěšného života. Přináší lepší schopnost hospodařit s penězi, jsou předpokladem pro dobrou orientaci v aktuálním dění a umožňují správně reagovat na náhlé makroekonomické si...

Aktivita MAP na Orlicku

Datum: Autor/autoři: Ivana Vanická Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

„Na Orlicku přinesla aktivita MAP do škol smysluplný a ucelený systém podpory a spolupráce: pomáhá, propojuje a přitom nezahlcuje…“ Tak by se dalo shrnout hodnocení toho, co přinesla na Orlickoústecku aktivita místního akčního plánování („MAP“) a ...

Jsou hračky bezpečné?

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Na výstavišti v německém Norimberku se vždy koncem ledna koná největší světová oborová obchodní akce, veletrh hraček Spielwarenmesse, na kterém výrobci z celého světa nabízejí více než jeden milion různých hraček. Každoročně je tento sortiment ješ...

Mezigenerační propojení

Datum: Autor/autoři: Pavla Janoušková Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

V minulém Speciálu (Speciál pro MŠ 5/2020) jsme se jako společnost Mezi námi, o. p. s., představili, přiblížili vám naše cíle v oblasti mezigeneračních vztahů, pomoc zejména tam, kde se vazby mezi generacemi vytrácejí. Do našich aktivit se zapojil...

Ochutnávka nedávné historie studenty učí zodpovědnosti a občanské statečnosti

Datum: Autor/autoři: Věra Tůmová Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Zavřete oči a alespoň na malý okamžik si zkuste vybavit pozapomenuté vzpomínky na svět bleděmodrých pionýrů, nedostatkového toaletního papíru, šustivých tuzexových bonů, utajených estébáků, zakázaných demonstrací, angažovaných soudružek a soudruhů...

Erasmus+ a ochrana přírody

Datum: Autor/autoři: Markéta Beťková Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Celosvětově aktuální otázka ochrany životního prostředí se promítá i do programu Erasmus+. V lednu 2021 vstupuje Erasmus+ do nového programového období, které si klade za cíl ekologicky šetrné aktivity podpořit. I současné projekty však na ekologi...

Evropský týden odborných dovedností

Datum: Autor/autoři: Lucie Rychlá Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy, firmy, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další instituce se mohou aktivně zapoj...

Kinopříběhy nově i online

Datum: Autor/autoři: Jan Blažek , Markéta Reszczynská Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Kinopříběhy jsou formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa, který využívá krátká videa vzpomínek pamětníků. Za běžných okolností je žákům a studentům přímo ve škole promítne lektor, který je zároveň doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím...

Eduzměna: Učíme se ze zpětné vazby

Datum: Autor/autoři: Marianna Sršňová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Jedním z cílů Nadačního fondu Eduzměna je podpořit na Kutnohorsku rozvoj učících se organizací. Naše snahy primárně směřují k podpoře rozvoje škol jako učících se organizací, ale vzhledem k propojenosti jednotlivých aktérů, kteří ovlivňují vzděláv...

Buďte konkrétní a srozumitelnější, zaznívá z regionu

Datum: Autor/autoři: Martina Pařízková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Eduzměna na začátku roku spustila unikátní pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání na školách na Kutnohorsku. Situace okolo koronaviru nás zasáhla v okamžiku, kdy jsme měli „vstoupit“ do kutnohorského regionu a začít se velmi i...

Projekt Pěšky do školy

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Patříte-li k lidem, kteří chápou chůzi pouze jako prostředek k přemístění a jako tu nejzazší možnost přesunu z bodu A do bodu B, čtěte pozorně. Chůze je totiž mnohem víc! I letos proběhne projekt Pěšky do školy, který kromě benefitů zdravotních př...

ÁMOSkové na 150 školách, v moderním kabátu a s mnoha novinkami

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Multimediální informační panely ÁMOS vision, které ve školách nahrazují klasické nástěnky, mají už v českých vzdělávacích institucích pevné místo. Panely, familiárně nazývané ÁMOSkové, úspěšně fungují již na 150 školách po celém Česku, oblékají no...

Mateřská škola Vratimov a její aktivity v rámci programu Skutečně zdravá škola

Datum: Autor/autoři: Simona Gajdová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Naše mateřská škola se do programu Skutečně zdravá škola zapojila ve školním roce 2017/2018. V průběhu celého školního roku jsme ve spolupráci se školní jídelnou aktivně pracovali na naplnění kritérií k získání bronzového certifikátu. Protože jsme...

Správná hračka 2019

Datum: Autor/autoři: Oskar Brůža Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Ve Speciálu pro MŠ 3/2020 podal Ing. Jiří Šťastný informace o Sdružení pro hračku a hru. Mezi jinými aktivitami zmínil i téměř třicet let trvající odborné hodnocení hraček spojené s udělováním oprávnění užívat označení SPRÁVNÁ HRAČKA.

Akreditovaný vzdělávací program s mezigenerační tematikou

Datum: Autor/autoři: Pavla Janoušková Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Mezi námi, o. p. s., nabízí pedagogickým pracovníkům akreditovaný vzdělávací program. Znalosti a zkušenosti, které chceme předávat, opíráme o mnohaletou práci v oblasti mezigeneračních vztahů.

Eduzměna na Kutnohorsku: Komunikace mezi školou a rodiči jako jeden z klíčů ke zlepšení vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Angelika Gergelová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Období koronakrize odhalilo důležitost některých vztahů v rámci českého školství, o kterých se dříve tolik nemluvilo. Rodiče se stali partnery učitelů a jejich role ve výuce dětí se výrazně posílila. A právě nastavení a způsob komunikace mezi nimi...

Zdravá školní jídelna - jak jde čas

Datum: Autor/autoři: Alexandra Košťálová Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Není asi potřeba dlouze vzpomínat na začátky projektu, které se datují do roku 2013. Za tu dobu jsme udělali velký kus práce.

Program Skutečně zdravá škola

Datum: Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá ško...

Asociace zřizovatelů školních jídelen

Datum: Autor/autoři: Tomáš Cimbálník Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Naší filosofií je udržet systém školního stravování. Jsme přesvědčeni, že cesta ke zkvalitnění školních stravovacích služeb je nejúčinnější prostřednictvím zřizovatelů a ředitelů škol / školských zařízení, kteří mohou svými iniciativami nejlépe po...

Sdružení pro hračku a hru

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Spe...

Novinky ze světa ÁMOS vision aneb Plnou parou vpřed

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Školní informační panely ÁMOS vision, které poskytují žákům, učitelům a vedení škol důležité informace atraktivní, digitální formou, mají již v českých vzdělávacích institucích pevné místo. V roce 2019 získaly 1,1 milionu zobrazení a letos dosáhly...

Výuka regionálních nebo menšinových jazyků ve školách v Evropě

Datum: Autor/autoři: Jana Halamová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Co jsou regionální a menšinové jazyky? Kde se jimi hovoří a jak se je EU i jednotlivé státy snaží uchovat? Jaká podpůrná opatření existují pro jejich výuku? Odpovědi nabízí publikace Eurydice.

Erasmus in Schools - do vaší školy může přijít celý svět

Datum: Autor/autoři: Barbora Nájemníková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Chcete, aby si vaši žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit školní výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools, který iniciovala studentská organizace Erasmus Student Ne...

My jsme to nevzdali

Datum: Autor/autoři: Dagmar Erbenová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Většina učitelů řeší v současné době stejný problém – jak se žáky probírat látku, a přitom je nezavalit hromadou faktografie, jakým způsobem jim přiblížit některá z témat naplánovaného učiva tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a zároveň inspirují...

Letošní Zlatý Ámos byl plný překvapení a neočekávaných situací

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Sedmadvacátý ročník ankety Zlatý Ámos byl skutečně výjimečný. A nemám tím na mysli pouze problémy spojené s koronavirem. Už od začátku září 2019 nám chodily dotazy, jak přihlásit paní učitelku nebo pana učitele do ankety. Formulář přihlášky na web...

Sdružení pro hračku a hru

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Spe...

Jak vzbudit v každém dítěti zájem o technický svět kolem nás

Datum: Autor/autoři: Tereza Plundrová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Programem Malé technické univerzity od založení tohoto projektu, tedy od roku 2014, prošlo už víc než 70 000 nadšených dětí ze škol a školek v celé České republice. V loňském roce předala MTU svoji metodiku do dvou škol s dětmi se speciálními vzdě...

Eduzměna: co jsme se naučili během přípravné fáze

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Slejška Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Projekt Eduzměny se stále vyvíjí, roste a do práce na něm je v tuto chvíli zapojeno již přibližně 170 spolupracovníků – lidí z nadačního fondu, obsahových partnerů, členů správní či odborné rady i externích konzultantů. V takto početné skupině je ...

Michal Burian: Je těžší zaběhnout maraton, nebo učit v červnu?

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Na otázku v titulku článku mnoho z nás nedokáže odpovědět. Ne často se totiž stává, aby byl člověk schopný porovnávat zkušenosti ze školní třídy a zároveň i z maratonského běhu. Jedním z těchto lidí je ale Michal Burian, mladý učitel tělocviku, př...

Příběhostroj

Datum: Autor/autoři: René Nekuda Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Napsat knihu, která dokáže vytvořit hezké vzpomínky na dětství, je pěkná fuška. Ta moje na to šla přes příběhy...

Paddleboarding - zdravý pohyb pro studenty i učitele

Datum: Autor/autoři: Lucie Raab Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

MATH4U - portál pro procvičování středoškolské matematiky

Datum: Autor/autoři: Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. , RNDr. Petra Vondráková, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Portál Math4U učitelům umožní připravit si za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Studentům nabízí originální aplikaci pro procvičování matematiky na m...

Rubriky