Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Pracovní právo

Pracovní právo

Počet článků v rubrice: 27

Povinnost zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Zaměstnancům z pracovněprávního vztahu vyplývají povinnosti, jež musejí zpravidla plnit v rámci zaměstnavatelem rozvržené pracovní doby. Povinnost zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele trvá i v době mimopracovní. Zaměst...

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Petr Bukovjan Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Pokračující komentář vztahu zřizovací listiny, vnitřního platového předpisu a písemnosti, kterými je zaměstnanec informován nebo kterými se aplikuje existující právo nebo povinnost.

Pracovnělékařské prohlídky - vstupní prohlídka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Téměř před rokem (s účinností od 1. 11. 2017) se podstatně změnila právní úprava pracovnělékařských prohlídek zakotvená zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách1). Na ni (s účinností od 15. 12. 2017) navázala novela vyhlášky č....

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Petr Bukovjan Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Článek je věnován logickým souvislostem dokumentů příspěvkové organizace tří úrovní: 1) zřizovací listiny, 2) vnitřního platového předpisu a 3) písemností, kterými je zaměstnanec informován nebo kterými se aplikuje existující právo nebo povinnost....

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: ŠJ 2/2017 Ročník: 2017

V průběhu pracovního života se asi každý z nás v roli zaměstnance ocitne v situaci, kdy nemůže vykonávat svou práci, protože je například nemocný nebo pečuje o své děti apod. Jak je tomu ale v případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci z...

Přespočetné (nadúvazkové) hodiny a jejich proplácení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Novela zákona o pedagogických pracovnících, která zavedla nové vymezení přespočetných (nadúvazkových) hodin a tím i nové podmínky jejich proplácení, nabyla účinnosti již před více než půl rokem (1. 9. 2012). Přesto její aplikace stále vyvolává pot...

Postavení matek a těhotných zaměstnankyň v pracovním právu

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 2/2013 Ročník: 2013

Podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu pr...

Postavení těhotných žen v pracovním právu

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

Je zcela nepochybné, že těhotné ženy jsou v pracovněprávních vztazích jednou z nejproblematičtějších kategorií zaměstnanců. A zároveň je také nepochybné, že ženy, které se ocitly ve věku, kdy obvykle plánují děti, nebo jsou již dokonce těhotné, ma...

Souběžná zaměstnání ve škole

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 11/2012 Ročník: 2012

Od začátku školního roku už uplynuly dva měsíce a ve školách se kromě výuky žáků musí řešit také řada provozních úkolů, se kterými se budou muset vypořádat nepedagogičtí pracovníci školy. Počet těchto úkolů často vede ředitele škol k úvahám, zda m...

Změny v právní úpravě dovolené v roce 2012

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Přichází čas letních měsíců a společně s nimi i čas hlavních prázdnin. Prázdniny znamenají dobu odpočinku nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele a ostatní zaměstnance školy, kteří (zejména) v této době čerpají svou zaslouženou dovolenou. Právě p...

Možnost a nutnost úspor na platech v roce 2012

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

K 1. lednu 2012 došlo k nárůstu prostředků na platy pedagogických pracovníků, ale jen krátkodobému. I když je plat pedagogům poskytován v roce 2012 opět podle jediné tabulky platových tarifů, ve které byly některé platové tarify dokonce navýšeny, ...

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Jak jsem avizoval ve svém předchozím dubnovém článku, budu se dnes věnovat dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to i s ohledem na změny, které s sebou s účinností od 1. ledna 2012 přinesla tzv. věcná novela zákoníku práce.

Pracovnělékařská péče po 1. 4. 2012

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

Ke dni 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Nová úprava pracovních poměrů od 1. ledna 2012

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Vzhledem k četným dotazům na problematiku nové úpravy pracovních poměrů, se kterou se od začátku roku 2012 střetáváme v personální praxi, která se dotýká i činnosti ředitelů škol (případně zástupců ředitelů škol), se bude tento článek podrobněji z...

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství od 1. ledna 2012

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se změnami v oblasti odměňování pedagogických pracovníků, které s sebou přináší tzv. věcná novela zákoníku práce a novelizované nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,...

Věcná novela zákoníku práce, 2. část

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Ze seriálu: Věcná novela zákoníku práce Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

Tento článek navazuje na listopadové vydání časopisu Řízení školy (s. 4), ve kterém jsem se zabýval tzv. věcnou novelou zákoníku práce z pohledu těch nejpodstatnějších změn, které přináší. Tedy novou úpravou vzniku pracovního poměru, zkušební doby...

Věcná novela zákoníku práce, 1. část

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Ze seriálu: Věcná novela zákoníku práce Vydání: 11/2011 Ročník: 2011

S blížícím se příchodem roku 2012 nás čeká řada změn. Za nejvýznamnější lze bezesporu označit změny v oblasti pracovního práva, které s sebou přináší tzv. věcná novela zákoníku práce, která by měla vstoupit v účinnost k 1. lednu 2012. Cílem tohoto...

Platové výměry ve veřejném školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 10/2011 Ročník: 2011

Následující krátký příspěvek doplňuje článek „Složky platu a platové výměry ve veřejném školství“ zveřejněný v zářijovém vydání časopisu Řízení školy. Z technických důvodů tehdy nebyla do článku zahrnuta část pojednávající o platových výměrech, a ...

Složky platu a platové výměry ve veřejném školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 9/2011 Ročník: 2011

Závěrečný díl seriálu o odměňování zaměstnanců ve školství se věnuje jednotlivým složkám platu, se kterými se v praxi běžně střetáváme. Pozornost je věnována zejména rozlišení nárokových a nenárokových složek platu a dále také problematice tzv. ku...

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: ZUŠ 1/2011 Ročník: 2011

Poskytování platu v základních uměleckých školách (dále jen „ZUŠ") je téměř stejné jako v jiných typech škol a příspěvkových organizacích. Malé odchylky se týkají jen požadavku na odbornou kvalifikaci učitelů ZUŠ.

Vnitřní platový a mzdový předpis

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

Navzdory prázdninovému období se množí práce související s příchodem nového školního roku, jako jsou například uzavírání nových pracovních poměrů a změny těch stávajících. Jednou z otázek, kterou se musíme při řízení školy zabývat, je i odměňování...

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 6/2011 Ročník: 2011

Tento článek navazuje na pojednání o principech a zásadách, na kterých je odměňování zaměstnanců založeno (Řízení školy č. 4/2011). Nyní se zaměřím na konkrétní aspekty odměňování pedagogických pracovníků ve veřejných školách, tedy určování platu,...

Zásady odměňování ve školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 4/2011 Ročník: 2011

Začnu obecně platnými principy odměňování, a to s přihlédnutím k dílčím aspektům veřejného i soukromého školství. Příště se odkloním od teoretických zásad odměňování a budu se podrobněji zabývat problematikou určování platu a platových tarifů ve š...

Úsporná opatření v mateřských školách

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Vydání: MŠ 2/2011 Ročník: 2011

Příchod nového roku bývá vždy očekáván s nadějemi a vírou ve zlepšení pracovních podmínek a platů. Ve školství se toto pravidlo v posledních letech ale zřejmě mění ve zcela opačné a letošní rok co do množství úsporných opatření a škrtů předčil vše...

Daňové aspekty odborného rozvoje zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 2/2011 Ročník: 2011

Předmětem posledního článku seriálu zaměřeného na problematiku odborného rozvoje pedagogických pracovníků jsou daňové dopady prohlubování a zvyšování kvalifikace, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tedy ředitelů škol, tak i z pohledu samotných zam...

Řešení pracovněprávních a dalších právních vztahů členů maturitních komisí

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

Platná právní úprava kromě samotného zajištění průběhu maturitních zkoušek obsahuje poměrně nepřehledně uspořádaná ustanovení týkajících se buď přímo, nebo nepřímo pracovněprávních vztahů členů maturitních komisí.

Kvalifikační dohoda u pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

Tento článek navazuje na prosincové číslo časopisu Řízení školy, ve kterém jsem se zabýval zvyšováním kvalifikace pedagogických pracovníků, a to z pohledu obecných pracovněprávních ustanovení a též z pohledu zvláštní úpravy určené pedagogickým pra...

Rubriky