Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Poradna

Poradna

Dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení.

Počet článků v rubrice: 357

Poradna: Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Měla bych dotaz na nárok čerpání řádné dovolené po nástupu zaměstnankyně zpět do pedagogického procesu po ukončení rodičovské dovolené. Vrací se nám paní učitelka po 8 letech, ve kterých porodila postupně tři děti. To znamená, že čerpala 3x mateřs...

Poradna: Kapacita třídy - mimořádný zápis

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Po zápisu do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápisu, když od zřizov...

Společná výuka tělesné výchovy chlapců a dívek

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Může výuka tělesné výchovy na střední škole probíhat ve spojené třídě? Tedy dívky a chlapci dohromady? Jedná se o početně malou třídu – 18 žáků.

Kvalifikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Dovoluji si obrátit se na vás s dotazem: Bývalý pan ředitel dal pracovní smlouvu (na dobu určitou) kolegyni, která má magisterské vzdělání v oboru pedagogických věd zaměřené na sociální pedagogiku. Tato kolegyně učí technická praktika a pracovní č...

Zmocnění k poskytování zdravotnických služeb na lyžařském výcviku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Ráda bych se zeptala, zda je povinností školy nechat rodiče podepsat zmocnění k poskytování zdravotnických služeb při lyžařském výcvikovém kurzu.

RVP - Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

Datum: Autor/autoři: Jan Zeman Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Info...

FKSP

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Chtěla bych požádat o radu. Oslovily mě kolegyně jako bývalou ředitelku s připomínkou a žádaly mě o radu. Nynější ředitelka změnila zásady, které jsem vytvořila se zaměstnanci (má na to právo, vím), ale bývalé zaměstnance-důchodce úplně vyloučila ...

Vzdání se funkce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

7. října 2021 jsem se vzdala funkce ředitelky školy k 31. 12. 2021. Na pozici byl MČ vyhlášen konkurz, ale s dobou nástupu do funkce až 1. 2. 2022. V měsíci lednu bude tedy pověřena vedením školy zástupkyně ředitele. To znamená, že bude vykonávat ...

Odměna za očkování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Rád bych se zeptal, zdali je možné v rámci mimořádných odměn dát zaměstnanci odměnu za to, že je očkovaný. Někteří neočkovaní učitelé „komplikují“ provoz, např. tím, že nemohou jít s dětmi do divadla, kde se nemají čím prokázat (covid neměli a očk...

Doplňková činnost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Rádi bychom si v naší MŠ zvýšili rozpočet poskytnutím doplňkové činnosti, a to pronájmem venkovního hřiště, popř. třídy a malé kuchyňky soukromým osobám, např. na dětské oslavy. Chtěli bychom vědět, zda je toto možné a za jakých podmínek? Nejvíce ...

Začátek vyučování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Rád bych se informoval, jak správně postupovat, pokud bych chtěl posunout začátek vyučování z 8:00 na 8:15 či 8:30. Plánuji debatu s učiteli, žáky i rodiči. Je však nutné schválení školskou či pedagogickou radou? Dle mého výkladu je: ped. rada je ...

Platová třída

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Dle Katalogu prací se do 10. platové třídy zařazují učitelé, kteří mají v náplni práce „tvorbu a koordinaci školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorbu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuál...

Výkaz práce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Jakým způsobem máme zadávat ve výkazu práce dny, kdy si učitel doplňuje si kvalifikaci (studuje vysokou školu). Toto studium je v zájmu zaměstnavatele.

Poradna

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

 

Školení o víkendu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Pedagog byl vyslán na školení v rámci prohlubování kvalifikace o víkendu. Náleží mu příplatek za práci o víkendu? Školení je delší než "nepřímá" pedagogická činnost pedagoga, náleží mu příplatek za "nadúvazkové" hodiny?

Smlouva

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

V naší základní škole je v provozu školní družina a dvacet let i školní klub. Po celou tuto dobu měly vychovatelky jednu pracovní smlouvu jako "vychovatelka ŠD a ŠK". Od března letošního roku se situace změnila a vychovatelky mají dvě smlouvy (jak...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Kolik dní dovolené má asistent pedagoga s úvazkem 0,5? Platí, že má 40 dnů po 4 hodinách?

Dietní stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Pokud nemá dítě žádné dietní omezení, musí se v době podávání stravy stravovat s ostatními (tedy pokud je v mateřské škole přítomno)? Aktuálně se mi jedná o různá stravovací specifika (vegetariáni, záležitosti náboženské apod.). Právní předpisy př...

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Pracovnělékařské prohlídky

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta , PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Rád bych se zeptal, jak je to s pracovnělékařskými periodickými prohlídkami. Marně se snažím dopátrat, ale jestli správně chápu, tak zaměstnanci školy (učitelé, jídelna i ostatní) jsou kategorie 2 se zvýšeným rizikem, chodí tedy 1x za 4 roky (do 5...

Počet dnů dovolené

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

 Kolik dní dovolené má asistent pedagoga s úvazkem 0,5? Platí, že má 40 dnů po 4 hodinách?

Zástupce ředitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Jako nový ředitel školy mám za minulého vedení jmenovanou statutární zástupkyni a také, protože jsme základní a mateřská škola, pověřenou vedoucí učitelku MŠ. Mám tedy několik otázek:

Přímá vyučovací povinnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Prosím o radu ke správné výši přímé vyučovací povinnosti ředitele a jeho zástupce. Jsem nově ředitelkou v příspěvkové organizaci, jejíž součástí je základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídeln...

Volby do školské rady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Chystáme volby do školské rady naší ZŠ. Tedy i volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Zájem o práci ve školské radě naší ZŠ projevila jedna maminka, jejíž dítě není žákem naší základní školy. Zatím (i od 1. 9. 2021) dítě navště...

Úvazek

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Měla bych dotaz ohledně úvazků ve škole. Je nějaký limit, kolik může jeden zaměstnanec mít maximální úvazek u jedné organizace? Např. 1,2 nebo nějaký jiný limit a nebo je to neomezené? Samozřejmě by to bylo poskládáno z různých pozic.

Výše úvazku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ŠJ 3/2021 Ročník: 2021

Chtěla bych se poradit, na jakou výši úvazku mám nárok na pozici vedoucí školní jídelny při ZŠ a MŠ: v mateřské škole vaříme pro svých 50 dětí a pro další dvě mateřské školy vařená jídla dovážíme (pro celkový počet 40 strávníků). Ve školní jídelně...

Kvalifikace

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Zaměstnankyně má vystudovanou VŠ (Ing.). Absolvovala studium pedagogiky v délce 120 hodin a získala kvalifikaci pedagoga volného času. Když ji zaměstnám jako vychovatele ve školní družině, bude mít kvalifikaci? Ve vyhlášce č. 317/2005 Sb. je pro v...

Dar školní družině

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

  Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká minimální částka při přijetí daru, která se nemusí projednávat a schvalovat na zasedání rady městské části, pod kterou spadáme. Konkrétně se jedná o rodiče, který nechce vrátit poplatek za družinu (cc...

Jmenování zástupce ředitelky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 1/2021 Ročník: 2021

Chtěla bych se zeptat, jak správně jmenovat zástupce ředitelky MŠ. Nyní má jmenování dodatkem smlouvy, ale to je prý špatně.

Platový předpis

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

V platovém předpisu máme stanoven rozsah PPČ dle ŠVP (20 hodin) pro učitele v 1. třídách na 20 hodin = 100 % úvazku. Třídní učitelky učí v 1. třídě 18 nebo 19 hodin, protože angličtinu vyučuje jiná učitelka. Třídní učitelky z 1. tříd dobírají chyb...

Dohoda o výkonu práce z domova

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Prosím o radu, jak postupovat, pokud ředitel školy požaduje podepsat dohodu o výkonu práce z domova, ve které jsou sporné body, se kterými nesouhlasím. Dohodu jsem dostala vytištěnou, nemám, jak ji upravit. Ale ráda bych se zeptala, jestli do doho...

Řetězení pracovních poměrů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Jsme malá škola, jednotřídka s jednou pí učitelkou na plný úvazek s nadúvazkovými hodinami a jednou vychovatelkou ŠD. V průběhu minulých tří let jsme přijali opakovaně řetězením pracovních poměrů zástup za učitelku ZŠ, která byla na MD a RD a již ...

Vracení úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Bude se vracet úplata za zájmové vzdělávání (školní družinu), když byla zakázána osobní přítomnost žáků nařízením vlády? Pokud ano, v jaké poměrné části?

Pracovní zařazení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Jsem vychovatelka ve školní družině na plný úvazek. Momentálně, když je škola zavřená, jsem přeřazena do MŠ, protože kolegyně jsou na ošetřovném. Smlouvu změněnou nemám. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny, ale naše školka bude v provoz...

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Mám dvě kolegyně v pracovní neschopnosti, zřejmě dlouhodobé. Píšu záměrně zřejmě, protože tyto kolegyně nekomunikují a nedávají o sobě vědět. Jedna z nich má opakovaně vystavenou pracovní neschopnost od psychiatra. Za jednu nemám zástup. Jen mám o...

Stravování zaměstnance na MD

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Je možné, aby zaměstnanec, který je na mateřské dovolené, měl nárok na stravování, resp. odebíral obědy, které jsou částečně hrazené z FKSP?

Učitel odborných předmětů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Dovoluji se na vás obrátit s dotazem ohledně zaměstnaneckého poměru na gymnáziu. V rámci odborných uměleckých předmětů (jedná se o umělecké gymnázium) bych rád zaměstnal „odborníka z praxe“ – významného grafika. Avšak jeho formální vzdělání je pou...

Žák se změněnou zdravotní způsobilostí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V posledních letech se nám ve školní družině běžně stává, že žáka se změněnou zdravotní způsobilostí (např. zlomená ruka/noha, úraz, operace a následné používání fr. holí...) nechají rodiče ve školní družině a považují za samozřejmé, že se o něj p...

Odměna

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Chci se zeptat, jak má být odměněn vychovatel, kterému byla ranní školní družina opatřením MŠMT nyní zrušena? Má nárok na 100 % platu, či jinak?

Polední pauza

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Předchozí vedení školy řešilo polední pauzu mezi dopoledním a odpoledním blokem výuky tak, že pokud děti chtěly opouštět školu, museli rodiče podepsat, že za dítě přebírají odpovědnost. Domnívám se, že v době pauzy za děti odpovídají rodiče, neboť...

Záznam v trestním rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

Potřebovala bych poradit v následující situaci: Již dlouho hledám člověka na pozici kuchařky / pomocné kuchařky školní jídelny. Najít vhodného adepta je obtížné. Nyní se mi hlásí paní, která by připadala v úvahu. Má ale záznam v rejstříku trestů a...

Statutární zástupce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Prosím o odbornou radu ohledně statutárního zástupce ředitele školského zařízení: Statutárním zástupcem našeho školského zařízení je účetní (pracovní smlouva) a zastupování má řešeno v dodatku smlouvy s účinností vždy na 1 rok, poslední z prosince...

Odborná kvalifikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Dovoluji se na vás obrátit s dotazem ohledně zaměstnaneckého poměru na gymnáziu. V rámci odborných uměleckých předmětů (jedná se o umělecké gymnázium) bych rád zaměstnal „odborníka z praxe“ – významného grafika. Avšak jeho formální vzdělání je pou...

Práce vychovatelek v mimořádné situaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Prosím o sdělení, jak postupovat v případě vychovatelek ve školní družině v souvislosti se zákazem školní docházky, potažmo pobytu ve školní družině. Musí chodit do školy a vykonávat nějaké jiné práce (např. přerovnání archivu), nebo je to překážk...

Nástup do práce po znovuotevření škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Lze při znovuotevření školy nařídit pedagogům, že nastoupí do práce, tj. že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Příprava jídla žáky ve ŠD

Datum: Autor/autoři: Kateřina Pilařová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Za jakých podmínek mohou žáci, za účelem neformálního vzdělávání v rámci školní družiny, připravit jednoduchý pokrm/ochutnávku pro ostatní žáky nebo příchozí rodiče?

Odpis zboží ze skladu

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: ŠJ 3/2020 Ročník: 2020

Jak naložit se zbožím ve školním stravovacím zařízení, které má krátkou trvanlivost a musíte jej odepsat ze skladu a nezapočítat tento odpis do finanční bilance?

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Využití úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Na co lze použít úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině? Můžeme např. nakoupit skříně?

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Pracuji jako vedoucí vychovatelka a měla bych dotaz týkající se přihlášky do školní družiny, kterou jsme si vytvořili na naší škole. Je správný název PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ? Název ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠD už se nepoužívá? Na některých školác...

Čipy ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 2/2020 Ročník: 2020

Obracím se na vás s dotazem ohledně čipů ve školní jídelně. Čipy jsou dětem prodány za určitou částku, která jim je po ukončení stravování vrácena. Čipy musí vracet čisté, funkční, nepoškozené. Po mé předchůdkyni zde byly čipy, které byly špinavé ...

Poradna

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Pracovnělékařská prohlídka

Datum: Autor/autoři: JUDr. Marcela Smutná Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Zaměstnanec s pružným rozvržením pracovní doby (základní pracovní doba je 8:00 až 13:00 hod., volitelná pracovní doba je 6:00 až 8:00 hod. + 13:00 až 18:00 hod.) je vyslán na periodickou pracovnělékařskou prohlídku. V tento den nastoupí směnu v 6:...

Frekvence lékařských prohlídek

Datum: Autor/autoři: Jiří Vala Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

      Jak často musí zaměstnanci chodit na preventivní lékařské prohlídky v souvislosti s absolvováním školení pro vyhlášku č. 50/1978 Sb.? V jakém předpise je to stanoveno, případně jak tato frekvence závisí na práci, kterou dotyčný školený vykon...

Konzumace energetických a kofeinových nápojů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Je možné zakázat dětem konzumaci energetických a kofeinových nápojů ve škole?

Odstoupení od pracovní smlouvy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Budu přijímat nové zaměstnance s nástupem 2. 9. 2019. Chtějí mít jistotu místa a žádají uzavřít smlouvu v předstihu, například už v červenci. Vím, že je možné sjednat pracovní smlouvu kdykoliv dopředu, ale jak postupovat s termínem lékařské prohlí...

Samostatný výpočet Phmax

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školy je i MŠ, která nemá ředitelku, pouze vedoucí učitelku. Počítá se PHmax pro MŠ přesto samostatně?

Žáci 2. stupně ve školní družině

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Jaká jsou pravidla financování školní družiny - započítávají se také žáci druhého stupně základní školy? Co je rozhodující pro poskytnutí finančních prostředků?

Stravování v přípravném ročníku ZŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

V jakém rozsahu se poskytuje školní stravování žákům přípravných tříd základní školy?

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka SŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (srovnatelné s maturitními) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedos...

Propustky k lékaři

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Existuje nějaké pravidlo, které by „řídilo“ nárok na propustky k lékaři? Kolikrát do měsíce a na jak dlouho je možné zaměstnance uvolnit? Kolegyně vychovatelky si vyzvedávají propustky střídavě bez omezení a někdy nepřijdou celý den do práce. Někt...

Poskytování závodního stravování

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Jako právní subjekt máme 3 školní jídelny se samostatnou účetní evidencí a samostatnými vedoucími školních jídelen. Vždy to bylo tak, že se zaměstnanci v rámci závodního stravování stravovali ve školní jídelně, která patří k budově, kde pracují. A...

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Ve škole máme školní družinu a školní klub. V družině máme 125 účastníků, v klubu pak 270. V platné legislativě (vyhl. č. 74/2005 Sb.) se dočtu pouze následující: § 9 odst. 4) O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) ...

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Pracuji jako vedoucí vychovatelka a měla bych dotaz týkající se přihlášky do školní družiny, kterou jsme si vytvořili na naší škole. Je správný název PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ? Název ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠD už se nepoužívá? Na některých školác...

Školní jídelna a ředitelské volno

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Jaké jsou možnosti pro zaměstnance školní jídelny v případě vyhlášení ředitelského volna? Školní jídelna v tyto dny nevaří.

Poskytnutí osobních údajů

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Kontaktoval nás bývalý student, že by chtěl zorganizovat třídní sraz po 30 letech, ale nepamatuje si jména svých spolužáků, a proto by chtěl opisy výučních listů nebo alespoň příjmení a adresu. Můžeme mu tyto informace poskytnut?

Odpovědnost za škodu způsobenou žákem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

V případě, že žák v době exkurze (školního výletu) způsobí svou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslně škodu na majetku zařízení, kde exkurze probíhá (např. poškození matrace, zničení koberce, podpálení budovy apod.), po kom může provozovatel vymáh...

Omlouvání dítěte v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Jakým způsobem správně řešit případ dítěte, pro které je povinná předškolní docházka (jedná se o předškoláka), ale rodiče ho každý týden na 1–2 dny omlouvají, píší rodinné důvody.

Pověření vedením mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Od 1. 1. 2018 byla paní učitelka v mateřské škole pověřena vedením mateřské školy. Bylo jí vystaveno pověření vedením mateřské školy se stanoveným rozsahem oprávnění. Je nutné ještě vystavit dohodu o změně pracovní smlouvy (změna funkce), nebo sta...

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou střední odbornou školu obor sociální péče a vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého od...

Uvolnění žáka z výuky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Chlapec má psychické postižení, poruchy chování atd. Je ve 4. stupni. Má přidělenu AP, IVP. Z výuky utíká, ničí majetek a občas fyzicky zaútočí na spolužáky i pedagogické pracovníky. Dle PPP má mít chlapec zkrácenou výuku. V doporučení, které jsme...

Povinnost stanovit počet přijímaných žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Podle našich předběžných odhadů očekáváme kolem 40 spádových dětí. Chtěli bychom tedy otevřít dvě první třídy. Při otevření dvou prvních tříd nenaplníme zcela rejstříkovou kapacitu školy. Je mou povinností otevřít více prvních tříd v případě zájmu...

Právo ředitele školy volit zástupce do školské rady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Má ředitel školy právo volit zástupce za pedagogické pracovníky do školské rady?

Odpovědnost za škodu způsobenou žákem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V případě, že žák v době exkurze (školního výletu) způsobí svou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslně škodu na majetku zařízení, kde exkurze probíhá (např. poškození matrace, zničení koberce, podpálení budovy apod.), po kom může provozovatel vymáh...

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny a usnesení soudu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Mgr Filip Rigel, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Mám vykonatelné usnesení soudu, podle kterého jsem oprávněn v dané dny a v daný čas vyzvedávat dítě ze školní družiny. Matka je dle tohoto předběžného opatření povinna tuto skutečnost písemně oznámit škole. Matka tak neučinila. Můj dotaz zní: Jak ...

Vyzvedávání dítěte ze ŠD

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Mgr Filip Rigel, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Mám vykonatelné usnesení soudu, podle kterého jsem oprávněn v dané dny a v daný čas vyzvedávat dítě ze školní družiny. Matka je dle tohoto předběžného opatření povinna tuto skutečnost písemně oznámit škole. Matka tak neučinila. Můj dotaz zní: Jak ...

Poskytování informací

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

E-shop zabývající se prodejem surovin požaduje po školní jídelně dodací listy a faktury za celý školní rok. Firma napsala, že pokud jim dané faktury a dodací listy nebudou poskytnuty, bude postupovat dále dle zákona č. 106/1999 Sb. Je to značný ob...

Omlouvání předškoláka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Jakým způsobem správně řešit případ dítěte, pro které je povinná předškolní docházka (jedná se o předškoláka), ale rodiče ho každý týden na 1-2 dny omlouvají, píší rodinné důvody.

Návštěvy a natáčení hodiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

1. Může ředitel školy vpouštět na vyučovací hodiny kdykoliv podle svého rozhodnutí rodiče a cizí osoby, o kterých tedy ví a je to v souladu s pravidly školy (otevřenost hodin pro veřejnost a rodiče)? 2. Může se průběh hodiny natáčet na video pro ...

Dozory

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Jak je to s dozory? Jsme velká škola a držíme dozory v šatně před zahájením výuky do 8:05, na chodbách od 11:40 do 12:35, v jídelně od 11:40 do 12:35, protože končí některé třídy v tomto čase. Vše jako nepřímá práce vychovatelky školní družiny.

Výuka plavání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Vychovatelky, protože v naší škole probíhá výuka plavání, chodí pomáhat učitelkám před skončením hodiny asi 10 minut sušit hlavy dětí (na naší škole, kde máme menší bazén) a také děti doprovází při cestě na plavání (přechod od školy do městských l...

Forma přihlášení ke stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Musí být přihlášení ke stravování písemné a co by měla obsahovat přihláška? Je to tiskopis, který zákonný zástupce odevzdává po uveřejnění seznamu o přijetí? Musí být v žádosti o přijetí do mateřské školy uvedena doba docházky - polodenní x celode...

Pracovní poměr pedagogického pracovníka na dobu určitou

Datum: Autor/autoři: Bořivoj Šubrt Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

1. Dne 28. 2. 2018 končí pracovní poměr učitelky v MŠ. Je možné za tuto učitelku přijmout jinou učitelku, které je více než 55 let a přímou pedagogickou činnost vykonávala déle než 20 let na příslušném druhu školy, tudíž pracovní poměr by s ní byl...

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou střední odbornou školu obor sociální péče a vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého od...

Výuka neaprobovaným učitelem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Mohu učiteli informatiky jako ředitelka nařídit, aby učil např. tělesnou výchovu? Je pravda, že i když mám jako středoškolský učitel vystudovanou např. biologii a chemii, mohu učit fyziku? Za jakých podmínek?

Ranní družina

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Na základě přihlášky k zájmovému vzdělávání pro školní družinu přihlašují rodiče účastníky zájmového vzdělávání také do ranní družiny. Jakým způsobem můžeme evidovat přihlášené účastníky zájmového vzdělávání do ranní družiny - Docházkový sešit neb...

Potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Předali jsme rodičům dítě s doporučením, ať zajdou k lékaři, že hodně kašle - celý den jsme registrovali štěkavý, ostrý kašel. Maminka nám ale poslala vyjádření lékaře, že dítě je zdravé, a lékař si za tento posudek naúčtoval 200 Kč s tím, že ho m...

Zdravotní prohlídky učitelů

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Dandová Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Existuje nějaký vzorový formulář pro zdravotní prohlídky učitelů? Dále jsem se chtěla zeptat na zařazování učitelů. Chodí na prohlídky po čtyřech letech (po 50 po dvou letech), protože mají „rizika ohrožení zdraví“ - a to je mimo kategorie práce. ...

Elektronická omluvenka žáků ve školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Může elektronická omluvenka zaslaná rodičem nahradit klasickou papírovou omluvenku podepsanou rodiči? V systému, který naše škola používá k evidenci žáků a jejich docházky, je možnost, aby rodiče mohli elektronicky omlouvat absenci dětí ve výuce, ...

Situace odvolaného ředitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Ředitel gymnázia bude odvolán k 28. 2. 2018. Nová ředitelka - má osoba - byla jmenována od 1. 3. 2018. Řediteli skončilo šestileté období a byl odvolán zřizovatelem. Má osm hodin matematiky (čtyři hodiny nadúvazkové) a požaduje, abych mu zaplatila...

Výkaz PAP

Datum: Autor/autoři: Ing. Miroslava Nebuželská Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola zřízená krajem. Od jakého termínu budeme muset sestavovat výkaz PAP v případě, že překročíme aktiva 100 milionů Kč k 31. 12. 2018?

Přenesená daňová povinnost

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, plátce DPH. Budeme nyní nakupovat repasované počítače asi za 150 000 Kč. Bude nákup podléhat přenesené daňové povinnosti a máme na to dodavatele předem upozornit?

"Převedení" vysvědčení vydaného zahraniční školou

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jak bude střední škola „bodovat“ jeho vysvědčení?

Žák získá předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Co kdyby vůbec do české deváté třídy nenastoupil (když už vlastně bude mít ukončené základní vzdělání v britském systému), jak by se řešilo jeho případné další studium, resp. kam by mohl nastoupit v příštím školním roce, když nebude dělat žádné př...

Stravenky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Nemáme školní jídelnu, a proto zaměstnancům poskytujeme stravenky SODEXO. Hodnota jedné stravenky je 60 Kč. V tomto roce na jednu stravenku přispíváme 18 Kč z provozních prostředků a 15 Kč z FKSP, zaměstnanec si hradí 27 Kč. Od ledna 2018 chceme z...

Poplatky za školní družinu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Existuje nějaká vyhláška či nařízení o nakládání s poplatky za školní družinu? Je dáno, že nějaká poměrná část zůstává na potřeby školní družiny?

Kvalifikace asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Je vychovatelka, která má střední pedagogickou školu, kvalifikovaná pro práci asistenta pedagoga? Pokud není, co musí vystudovat, aby byla?

Rubriky