Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Pohled do historie

Pohled do historie

Počet článků v rubrice: 10

Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady? - 5. část

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Dlouhodobě bývám dotazován, proč byly školské úřady (ŠÚ) zrušeny. Zejména po vzniku krajů jsem byl ve funkci vedoucího odboru školství krajského úřadu takto dotazován i starosty obcí. Zjištění jediného relevantního výzkumu o ŠÚ (1996, doc. Malach,...

Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady? - 2. část

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Při vysvětlování činností odvětvového řízení školství veřejnosti jsem používal formulaci: „Legislativa po školském úřadě chce, aby byl koordinátorem školství v regionu, metodickým rádcem, spravedlivým rozpočtářem a garantem efektivity.“ Co to konk...

Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady? - 1. část

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Ve Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+ můžeme číst: „V průběhu přípravy Hlavních směrů vzdělávací politiky jsme mnohokrát a opakovaně narazili na požadavek opětovného zřízení školských úřadů, které by koordinovaly školy v daném území, poskytova...

Historie školní inspekce - 5. část: Školní inspekce v současnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Ve čtyřech minulých vydáních časopisu Řízení školy pojednával historik Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze Jan Šimek o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po konec osmdesátých let d...

Historie školní inspekce: 4. část: Školní inspekce v Československu (1918-1989)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Další pokračování seriálu věnovaného dějinám školní inspekce ukáže, jak dohled nad školami fungoval v době trvání Československa, a to od vzniku tohoto státního útvaru do konce socialismu. Rok 1948 během této etapy znamenal zlom nejen politický, a...

Historie školní inspekce. 3. část: Počátky moderní školní inspekce (1868-1918)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Definitivně převzal stát dohled nad školstvím až roku 1868. O rok později byl vydán nový školský zákon, který zásadním způsobem proměnil organizaci školství i obsah výuky. Ani jedna z těchto výrazných změn se však v praxi neprosazovala snadno. Obt...

Historie školní inspekce, 2. část: Od státního dohledu zpět k církevnímu (1786-1868)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Ruku v ruce se školstvím se vyvíjel i dohled nad školami, dějiny školní inspekce však nepatří mezi příliš známá témata. Podat základní přehled vývoje inspekce je námětem tohoto seriálu, jehož první díl pojednával o zavedení systematizovaného dozor...

Historie školní inspekce, 1. část - Od církevního dohledu ke státnímu. Reformy 18. století

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Stejně jako se v průběhu věků měnilo školství, měnila se i podoba dohledu nad školami a jejich kontrola. V každém případě však „školní inspekce“ provází školství od samého počátku, ať už se v té které době nazývala jakkoliv. Je proto s podivem, že...

Rubriky