Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy

Pravidelný seriál článků zabývající se všemi aspekty personalistiky v řízení školy.

Počet článků v rubrice: 63

Jak vybrat tu správnou spolupracující dvojici učitelka-vychovatelka?

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Blíží se doba, kdy se vedoucí vychovatelky společně se zástupci a řediteli začínají zamýšlet nad personálním obsazením příštího školního roku. A i když to bude několik etapových závodů (o konečném vítězství se nejspíš rozhodne až na konci příštího...

Jak vybrat tu správnou dvojici (popř. trojici) do třídy mateřské školy?

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Blíží se doba, kdy se ředitelky mateřských škol začínají zamýšlet nad personálním obsazením příštího školního roku. A i když to bude několik etapových závodů (o konečném vítězství se nejspíš rozhodne až na konci příštího školního roku po závěrečné...

Jestliže na vás příležitost neklepe, postavte si dveře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Anglický dramatik George Bernard Shaw údajně prohlásil, že na světě jsou tři druhy lidí: „Ti, kteří se přičiňují, aby se věci děly, ti, kteří sledují, co se děje, a ti, co se diví, co se to stalo.“ Obdobnou myšlenku (ve vztahu k organizacím, nikol...

Engagement v českých školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V předchozím díle (Řízení školy 2018/1) jsme vyložili význam novotvaru z oblasti řízení lidských zdrojů, pojmu engagement,1) a vysvětlili jsme, že engagement pracovníků významně ovlivňuje výkonnost organizace. Dnes přinášíme informace o tom, jak l...

ENGAGEMENT - klíč k úspěchu organizace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Engagement1 je jedním z pojmů moderního managementu, "buzzword" (stále omílané, až nadužívané slovo) v oblasti HR (human resources). Jak už to v takových případech bývá, význam tohoto novotvaru dosud není ukotven, různí odborníci ho definují odliš...

Personalistika pro ředitele škol

Datum: Autor/autoři: Helena Futerová Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

"Personální nástroje jsou kamennými sekerami s účinky atomové zbraně." Tento citát zřejmě nenajdete v žádné manažerské literatuře. Je to věta, kterou pronesl jeden z mých bývalých kolegů top manažerů, když pochopil, jak mu nástroje personálního ří...

Kolegyně je tady! Já a moje školní družina

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2017 Ročník: 2017

Výběr máte za sebou a nová kolegyně se těší na svou práci. Práce je náročná, možná ji nová vychovatelka tak úplně neovládá, také stávající kolektiv ji nemusí dobře přijmout. Rizika jsou evidentní, můžeme je odstranit? Úplně odstranit samozřejmě ne...

Co znamená pohoda na pracovišti?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: ŠJ 4/2017 Ročník: 2017

Pohoda na pracovišti? Pocit jistoty, bezpečí a klidu? Jsou to vůbec věci související s personalistikou? Ač se to tak úplně nezdá, opravdu se tyto činnosti v personální problematice objevují a skrývají, ale nejen ony, pod pojmem péče o pracovníky. ...

Bez lidí to nepůjde! - Jak zajistit ještě lepší výkon práce?

Datum: Vydání: ŠJ 3/2017 Ročník: 2017

V minulém čísle našeho seriálu jsme vymezili termín adaptace jako začlenění nové pracovnice do kolektivu školní jídelny (sociální adaptace) i jako seznámení s odbornými postupy (pracovní adaptace). Zároveň byla zdůrazněna nutnost nastavení plánu a...

Bez lidí to nepůjde!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Ze seriálu: Bez lidí to nepůjde! Vydání: ŠJ 2/2017 Ročník: 2017

Máme pracovníka! V okamžiku, kdy vedoucí školní jídelny pronese tuto větu, má většinou vyhráno. Díky správnému výběru (popsaném v předchozím díle našeho seriálu) konečně má někdo nastoupit na dosud neobsazené prázdné místo. Hurá! Jenže vyhráno tak...

Bez lidí to nepůjde!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Ze seriálu: Bez lidí to nepůjde! Vydání: ŠJ 1/2017 Ročník: 2017

Milé vedoucí a milí vedoucí školních jídelen, všechno máte již připravené - víte, kolik pracovníků potřebujete, na jaká místa a co musí umět. Ale kde je vzít? Od prvních dvou personálních činností, personálního plánování a analýzy pracovního místa...

Bez lidí to nepůjde!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2016 Ročník: 2016

Milé (milí) vedoucí školních jídelen, základy managementu v rámci seriálu „Nebojme se managementu“ máte zdárně za sebou. Umíte uplatňovat ty správné styly vedení, vhodně motivovat, spravedlivě hodnotit i řešit případné konflikty. Jenže abyste mohl...

Řízení znalostních pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 11/2014 Ročník: 2014

Znalostní pracovník je nositelem a vlastníkem specifických znalostí, které jsou pro školu důležité, a škola si je nemůže opatřit jiným způsobem, a proto znalostního pracovníka zaměstnává, využívá a rozvíjí při vykonávání sjednané práce, dosahování...

Stres v práci

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 10/2014 Ročník: 2014

Stres vyplývající z nepřiměřené pracovní náplně, nepříznivého pracovního prostředí nebo nepřátelských pracovních vztahů negativně ovlivňuje spokojenost a výkonnost pracovníků, stejně jako fungování a výsledky organizace.

Principy a formy odměňování zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 6/2014 Ročník: 2014

Smyslem odměňování je ocenit skutečný výkon zaměstnanců a stimulovat je k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Strategie odměňování musí zabezpečit spravedlivé a efektivní odměňování zaměstnanců v souladu s pracovněprávními ...

Odborný rozvoj zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Systematický odborný rozvoj zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických pracovníků) je výchozím předpokladem účinného využití jejich schopností, znalostí a dovedností k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a realiz...

Personální role zástupce ředitele školy

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 4/2014 Ročník: 2014

Zástupce ředitele školy je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech otázkách řízení školy, včetně řízení a vedení ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Motivace pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 3/2014 Ročník: 2014

Účelná motivace pedagogických i nepedagogických pracovníků je výchozím předpokladem účinného využití jejich schopností, znalostí a dovedností k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a realizaci strategických cílů školy.

Rozvoj schopností a posilování motivace pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Systematický rozvoj schopností a soustavné posilování motivace všech pedagogických i nepedagogických pracovníků je základním předpokladem jejich úspěšného řízení a vedení k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a rea...

Hodnotící rozhovor

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 12/2013 Ročník: 2013

Hodnotící rozhovor je nástrojem systematického řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím pracovníkům formálně informovat a projednat s podřízenými pedagogickými i nepedagogickými pracovníky skuteč...

Hodnocení pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 11/2013 Ročník: 2013

Hodnocení pracovníků je nástrojem řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím pracovníkům kontrolovat, usměrňovat a podněcovat podřízené pedagogické i nepedagogické pracovníky v průběhu vykonávání sjednané prá...

Řízení pracovního výkonu

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 10/2013 Ročník: 2013

Řízení pracovního výkonu je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy, stejně jako ostatním vedoucím pracovníkům školy řídit a vést podřízené pedagogické i nepedagogické pracovníky školy k vykonávání sjednané práce, do...

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Bc. Pavla Serbusová Vydání: 9/2013 Ročník: 2013

Teoretická znalost i vysokoškolský diplom jsou základem pro přímou pedagogickou činnost. Ale to zdaleka nestačí. Vysokoškolští absolventi s čerstvě nabytými znalostmi postrádají zkušenosti, které mohou získat v praxi, a učitelé s dlouholetou praxí...

Přijímání a adaptace zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 8/2013 Ročník: 2013

Přijímání a adaptace zaměstnanců jsou personální činnosti související s obsazováním volných pracovních míst a zahrnující formální i neformální procedury spojené s uzavřením pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem o zaměstnání a odborným zapra...

Výběrový pohovor

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 7/2013 Ročník: 2013

Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných zástupců školy (ředitele školy a ostatních vedoucích zaměstnanců a/nebo zaměstnanců školy pověřených výkonem personální práce ve škole) s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou předbě...

Předběžný výběr uchazečů o zaměstnání

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 6/2013 Ročník: 2013

Účelem předběžného výběru uchazečů o zaměstnání je rozhodnout, který z potenciálních uchazečů o zaměstnání je způsobilý vykonávat požadovanou práci a může být pozván k dalším výběrovým procedurám, zejména k výběrovému pohovoru.

Nabídka zaměstnání

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 4/2013 Ročník: 2013

Nabídka zaměstnání je nejběžnějším prostředkem navázání komunikace s potenciálními uchazeči o zaměstnání během obsazování volných pracovních míst.

Volné pracovní místo

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (například v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (například v důsledku plánovaného odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, ...

Neverbální komunikace v řízení lidí

Datum: Autor/autoři: Nadezda Babkina Vydání: 2/2013 Ročník: 2013

Neverbální komunikace je proces dorozumívání se neslovními prostředky, zejména pomocí řeči těla, to znamená výrazů obličeje, pohybů hlavy, rukou, paží a nohou nebo postojů celého těla. Důležitým prostředkem neverbální komunikace je i celkový obraz...

Plánování zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Předpokladem účelného obsazování pracovních míst a účinné realizace strategických cílů školy je systematické plánování zaměstnanců (pedagogických, nepedagogických i vedoucích pracovníků), kdy ředitel školy předpovídá současnou i perspektivní potře...

Analýza pracovních míst

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 11/2012 Ročník: 2012

Analýza pracovních míst spočívá v systematickém zpracování a využívání údajů o pracovních místech a jejich požadavcích na zaměstnance za účelem efektivního provádění jednotlivých personálních činností, zejména vytváření pracovních míst, plánování ...

Motivující pracovní místa

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 10/2012 Ročník: 2012

Osvědčeným přístupem k dosahování požadované úrovně motivace, schopností a výkonu zaměstnanců je vytváření motivujících pracovních míst s dostatečnou mírou komplexnosti, rozmanitosti, významnosti a autonomie vykonávané práce.

Personální role ředitele školy

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 9/2012 Ročník: 2012

Zajišťování personalistiky (personální práce) spojené s řízením a vedením zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických pracovníků) je pravomocí a odpovědností ředitele školy a ostatních vedoucích zaměstnanců pověřených řízením a vedením podřízenýc...

Systém personalistiky ve škole

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

Důležitou součástí řízení školy je personalistika (personální práce), která je spojená s řízením a vedením zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických pracovníků) školy. Zajišťování personalistiky je pravomocí a odpovědností ředitele školy a osta...

Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců školy - jiný pohled, nový přístup

Datum: Autor/autoři: PhDr. Bc. Miroslav Liška , Mgr. Bc. Tomáš Mašek Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

Škola je složitým systémem vzájemně propojených a zdánlivě samostatně fungujících oblastí. Na zcela jasně stanovenou primární oblast vzdělávání navazují oblasti personální, ekonomická, materiální, právní nebo oblast public relations.

Jak outsourcovat personální informační systém?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 7/2012 Ročník: 2012

Součástí strategického rozhodování o zavedení a využívání personálního informačního systému je posuzování možných alternativ. Pokud chceme rychlý a spolehlivý přístup k vybraným funkcím personálního informačního systému a přitom nechceme provozova...

Budoucnost středního managementu školy

Datum: Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

V předchozím článku o středním managementu škol došlo k určitému vyvrcholení – vytvoření kompetenčního modelu středního managementu školy. K úplnému závěru však ještě chybí porovnání středního managementu škol se středním managementem v jiných org...

Jak zavést personální informační systém?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Praktické zkušenosti potvrzují, že vytvářet a zavádět personální informační systém vlastními silami je ekonomicky neefektivní a fakticky téměř neproveditelné. Zpravidla chybí nejen čas a peníze, ale především rozhodující znalosti a technologie. Ja...

Jak vybrat personální informační systém?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

Moderní personální informační systém bývá řešen jako počítačová aplikace umožňující počítačové zpracování personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností v pracovněprávních vztazích a zabezpečování personální práce v organizaci.

Kompetence středního managementu školy

Datum: Vydání: 5/2012 Ročník: 2012

Tématem dnešního příspěvku o středním managementu školy jsou jeho kompetence a následné vytvoření kompetenčního modelu. A i když se mnohým z vás může zdát termín kompetence nadužívaný, pokusím se vysvětlit jeho oprávněnost a hlavně přínos pro vede...

Jak vést personální evidenci?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Pracovní dráha manažera, její kontexty a dilemata

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Přijetí manažerské pozice a s ní spojené role představuje významný mezník v pracovním životě člověka. Od chvíle, kdy jedinec vstupuje na manažerskou dráhu, dochází k výrazné změně jeho kariérového vývoje a ke dramatickému zlomu v požadavcích a oče...

Jak pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 3/2012 Ročník: 2012

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky pozitivně ovlivňují motivaci, schopnost...

Organizační zajištění činnosti středního managementu školy a jeho role

Datum: Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

Minulý článek, věnovaný střednímu managementu školy, se zabýval činnostmi, které střední management řídí. Ukázalo se, že střední management je ochoten samostatně převzít pravomoci a odpovědnost rovněž pouze nad výběrem akcí pro žáky, na některých ...

Jak organizovat pracovní dobu?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 1/2012 Ročník: 2012

Organizace pracovní doby je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance (pedagogické i nepedagogické pracovníky) vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Organizace pracovní doby určuje časovou využitelnost zaměstnanců a ...

Jak pečovat o zaměstnance?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o pracovní podmínky a pracovní vztahy zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Smyslem péče o zaměstnance, jejich pracovní podmínky a pracovní vztahy, je dosáhnou...

Styly řízení manažerů - přístupy k vedení lidí

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

Zájem o to, jak efektivně a jakými prostředky vést pracovníky k lepší výkonnosti, k přijetí pracovních cílů organizace a jednotlivých úkolů, ke vzájemné podpoře a kooperaci v týmu a k aktivnímu přístupu k práci v organizaci, je historicky dlouhodobý.

Demokratický styl vedení

Datum: Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

V předchozím článku, který popisoval předpoklady pro činnost středního managementu školy, byl jedním ze zmiňovaných i demokratický styl vedení ředitele školy, který umožňuje předávání odpovědnosti a pravomocí. A protože je tato činnost obtížná nej...

Motivačně-hodnotící pohovory

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jana Churáčková Vydání: 11/2011 Ročník: 2011

Hodnocení zaměstnanců je jedním z důležitých úkolů ředitelů škol v oblasti personálního managementu a motivačně-hodnotící pohovory mají v systému hodnocení zaměstnanců nezastupitelné místo.

Předpoklady pro činnost středního managementu školy

Datum: Vydání: 11/2011 Ročník: 2011

V minulých dvou kapitolách o středním managementu školy jsem se soustředila na jeho vymezení a krátce jsem nahlédla do historie. Dnešní, třetí část bude vyhrazena předpokladům, které jsou nutné pro činnost středního managementu školy. Bez těchto p...

Jak aplikovat metody vzdělávání zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 10/2011 Ročník: 2011

Úspěšná realizace vzdělávání zaměstnanců je podmíněna aplikací správné metody vzdělávání zaměstnanců na pracovišti nebo mimo pracoviště, kdy si zaměstnanci systematicky osvojují, prohlubují a zvyšují kvalifikaci pro vykonávání sjednané práce, dosa...

Jak systematicky vzdělávat zaměstnance?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 9/2011 Ročník: 2011

Systematické vzdělávání zaměstnanců je strategické, organizované a soustavné prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, které vytváří předpoklady pro dosažení požadovaného pracovního výkonu zaměstnanců stejně jako žádoucí připravenosti zamě...

Střední management v kontextu školy

Datum: Vydání: 9/2011 Ročník: 2011

Časopis Řízení školy se mnohokrát zabýval řediteli škol, zmíněni byli i jejich zástupci. Existuje však ještě jedna skupina řídících pracovníků ve školství, na které se neprávem zapomíná. Jsou jakýmsi tradičním článkem v řízení pedagogického proces...

Jak vést hodnotící rozhovor?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

Hodnotící rozhovor je podstatnou součástí systematického řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Umožňuje vedoucím zaměstnancům formálně informovat a projednat s podřízenými zaměstnanci skutečný pracovní výkon v uplynulém období a usměrň...

Jak hodnotit zaměstnance?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 7/2011 Ročník: 2011

Hodnocení zaměstnanců je nástrojem řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje vedoucím zaměstnancům usměrňovat a stimulovat zaměstnance k dosažení požadovaného pracovního výkonu prostřednictvím zpětné vazby o skutečném pracovním výkonu.

Jak řídit pracovní výkon?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 6/2011 Ročník: 2011

Řízení pracovního výkonu je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy, stejně jako všem vedoucím zaměstnancům školy, dosahovat očekávaných výsledků (především očekávané úrovně vzdělávání a výchovy ve škole) prostřednic...

Jak adaptovat zaměstnance?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 5/2011 Ročník: 2011

Adaptace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální procedury spojené s informováním, odborným zapracováním a sociálním začleněním nových zaměstnanců školy.

Jak poznat dobrého učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2011 Ročník: 2011

Vybrat si dobrého učitele není pro ředitele jednoduchý úkol. Zejména, když nemá z koho vybírat. Připusťme však, že existuje množství formálnu vhodných uchazečů a ředitel si vybírat může. Jak to má udělat, aby zvolil co nejlépe?

Jak přijímat zaměstnance?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 4/2011 Ročník: 2011

Přijímání zaměstnanců zahrnuje formální procedury spojené s uzavřením pracovněprávního vztahu, obvykle pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, případně právního vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr, dohodou o pracov...

Kvalifikovanost pedagogů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 3/2011 Ročník: 2011

Výběrový pohovor je považován za nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců, neboť umožňuje komplexní a efektivní posouzení a porovnání způsobilosti uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci. Podmínkou úspěchu je však profesionální příprava a ...

Jak připravit a vést výběrový pohovor?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 3/2011 Ročník: 2011

Výběrový pohovor je považován za nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců, neboť umožňuje komplexní a efektivní posouzení a porovnání způsobilosti uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci. Podmínkou úspěchu je však profesionální příprava a ...

Jak hodnotit životopisy uchazečů o zaměstnání?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 2/2011 Ročník: 2011

Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.

Jak získávat zaměstnance pomocí internetu?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komu...

Rubriky