Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Ohlasy

Ohlasy

Počet článků v rubrice: 26

Standard - než nekvalitní, raději žádný!

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Spilková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Dovolím si reagovat jen na část textu V. Krčála (Řízení školy 4/2021), který se týká standardu. Jinak totiž není nač reagovat, neboť většina textu jen obecně popisuje procesy vydávání stanovisek MŠMT jako regulačního orgánu ke studijním programům ...

Ad Příběh jedné inovace ve vzdělávání učitelů

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

  Dovolím si navázat na paní prof. PhDr. Vladimíru Spilkovou, CSc., a její příspěvek k tématu přípravy budoucích učitelů (Řízení školy 12/2020, Příběh jedné inovace ve vzdělávání učitelů). Chci nabídnout pohled z trochu jiného úhlu.

Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Množství potištěného papíru je dnes obrovské a nejspíš stále narůstá. Naproti tomu životnost jednotlivého i odborného sdělení je vskutku jepičí. Navíc naději na uplatnění má pouze nové, nikoli rozvíjení existujícího. Co na tom, že nov é často vůbe...

Nejsou učitelé? Nu což, pojďme raději do kina

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

V Řízení školy č. 11/2019 uveřejnil článek Ondřej Neumajer jako reakci na kulatý stůl týkající se nedostatku učitelů. 1) Dovolím si na tento článek a zmíněný kulatý stůl SKAV + EDUin také reagovat.

Společenský večer pro pracovníky školních jídelen

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Irena Ropková Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v prostorách Staroměstské radnice uskutečnilo společenské setkání pracovníků školních jídelen. Jednalo se o první společenskou akci věnovanou přímo personálu školních jídelen a já jsem velice ráda, že jsem mohla te...

Učitelé, učme (se) bez hranic!

Datum: Autor/autoři: Romana Studýnková Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. V rámci klíčové aktivity 1 (KA1) pro ško...

Rodiče a učitelé jsou na jedné lodi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Je poměrně snadné v časopise pro ředitele uvádět, co by měli rodiče dělat lépe. Samotné rodiče tím však nikterak neoslovíme ani neposuneme jejich jednání v pozitivním směru. Stejně jednoduché a navíc hrubě zavádějící je uvést nějaký extrémní přípa...

Porovnání projektů "Zdravá školní jídelna" a "Skutečně zdravá škola"

Datum: Vydání: ŠJ 6/2016 Ročník: 2016

Na Asociaci zřizovatelů školních jídelen se v poslední době obracejí zřizovatelé a ředitelé škol, kteří mají zájem certifikovat svá zařízení některým ze „zdravých certifikátů“, o radu ve věci jejich výběru. Jedná se o rozhodování mezi dvěma v souč...

Můj příběh s Talnetem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Ve Speciálu pro střední školy č. 6/2015 jsme informovali o aktivitách vzdělávacího programu Talnet.1) Program je zaměřen na poskytování přiměřených příležitostí pro rozvoj nadání žáků středních a základních škol. Soustava aktivit, z nichž většina ...

Ze zkušeností referentky školního stravování

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Při nástupu do funkce referentky školního stravování na pražském magistrátu jsem školní jídelny znala především jako bývalý strávník a rodič dvou žákyň základní školy. Bylo mi jasné, že i přesto, že uvedená pracovní pozice má být především o komun...

Pracovní setkání vedoucích a hlavních kuchařek školních jídelen z Olomouce a ŠJ Kojetín - výměna zkušeností

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Dne 17. února 2016 se ve Školní jídelně v Kojetíně uskutečnilo pracovní setkání vedoucích a hlavních kuchařek ze školních jídelen z Olomouce a Kojetína jako začátek spolupráce mezi jednotlivými jídelnami, což bylo i jedním z cílů porady k aktuální...

Křest knihy "Jak úspěšně řídit mateřskou školu"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2016 Ročník: 2016

Ve čtvrtek 4. února proběhl v Brně křest knihy „Jak úspěšně řídit mateřskou školu“. Autoři knihy společně s redaktorkami Wolters Kluwer a kmotrami publikace „pokřtili“ již druhé, aktualizované vydání této knihy.

Jak navázat bližší spolupráci mezi školními jídelnami, MŠMT, kontrolními orgány a jinými organizacemi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 2/2016 Ročník: 2016

Tato myšlenka vznikla z potřeby spolupráce jak s našimi ústředními orgány, jako je MŠMT, tak kontrolními orgány, jako ČŠI, KHS, KÚ, zřizovatel a v neposlední řadě mezi jídelnami navzájem. Taková setkání by měla přinášet přesné a důležité informace...

Konečně to řešte!

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Vydání: SŠ 2/2016 Ročník: 2016

Různé formy šikany jsme zažili snad každý z nás. Jednou z nejobludnějších je šikana ve škole. Ale na co už moje chápání nestačí, je šikana učitele/učitelky ze strany žáka/žáků.

Konference nutričních terapeutů k implementaci systému dietního stravování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Daniel Štěpán Vydání: ŠJ 1/2016 Ročník: 2016

Asociace zřizovatelů školních jídelen uspořádala ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a s odborným garantem implementace systému dietního stravování Sekcí výživy a nutriční péče České asociace sester dne 10.11.2015 „Konferenci nutriční...

Mezinárodní konference u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 1/2016 Ročník: 2016

V roce 2015 tomu bylo již 70 let, co začaly vznikat v Československu první školní jídelny, a to s jediným cílem - zlepšit zdravotní stav mladé populace. Od té doby uteklo pár desítek let a školní jídelny slouží našim dětem, žáků a studentům dosud.

Projekty vychvalované a proklínané - reakce MŠMT

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Současné vedení MŠMT se do značné míry ztotožňuje s kritickými slovy, která zazněla v příspěvcích PaedDr. Soni Lamichové, ředitelky VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové, „Projekty vychvalované a proklínané“ a Mgr. Vladimíra Blažeje, ředitele SŠTŘ v Novém B...

InspIS - praktický pomocník pro školy?!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce po deseti letech fungování školních vzdělávacích programů vyvíjí interaktivní prostředí pro jejich tvorbu, modifikaci a hodnocení. Je to pozdě, nebo brzy? Je vůbec nějaký takový systém potřebný? Neslouží pouze k jednoduché ko...

Právní otazníky pilotního ověřování

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Štěpán Pudlák Vydání: SŠ 2/2015 Ročník: 2015

Pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek na střední školy je klasický „kočkopes“. Na jednu stranu má jít o „experiment“ či „pokusné ověřování“, na druhou stranu mají být výsledky z těchto testů započítávány do reálného přijímacího řízení, ...

Zavedení povinného posledního roku před vstupem do základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Zákonodárcům se blíží návrh předpisu na zavedení povinného posledního roku před vstupem do základní školy. Toto opatření obhajují jak pan ministr školství Chládek, tak nově i jeho náměstek Fidrmuc. Slibují si od tohoto opatření zlepšení připraveno...

Celostátní seminář vychovatelek školních družin a školních klubů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Svatava Šimková Vydání: ŠD 1/2014 Ročník: 2014

„Po těch pětatřiceti letech mě nejvíc baví práce se samotnými dětmi. My jsme malá venkovská družina a menší děti z první a druhé třídy se dají ještě hodně nadchnout jak pro práci výtvarnou, tak pro ekologickou výchovu, kterou hodně zařazuji. Staro...

Reakce na letní přemítání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Vždy je mi příjemnější, když mohu souhlasit a podpořit názory druhých, jenže Letní přemítání Václava Trojana (viz Řízení školy č. 7/2014, s. 10) mi to nedovoluje. V úvaze o osudu výborného, leč formálně nekvalifikovaného fyzikáře Milana a jeho řed...

Reakce na článek Čtenářská gramotnost, RVP a státní maturitní zkouška

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Čtenářská gramotnost je jednou z gramotností, které by měly v souhrnu tvořit základ obecné (funkční) gramotnosti. V době vzniku RVP ZV (2001-2004) nebyly gramotnosti ani na úrovni EU zcela jednoznačně definovány a Evropská komise pro klíčové kompe...

Odvolávání ředitelů škol - reakce na reakci

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Reakci pana Petra Vokáče z MŠMT v článku „Šestileté funkční období ředitelů je rozumný kompromis“ (Řízení školy 11/2012) upřímně vítám, protože záměrem mého, trochu vyhroceného požadavku ředitelské definitivy bylo vyprovokovat širší diskuzi, a to ...

Kudy kráčíte, školní řády?

Datum: Autor/autoři: Petr Vokáč Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Tři dokumenty protínají moderní historii školství, tři dokumenty sjednocují paměť generací a dávají jistotu, že je to stále táž školská soustava, kterou navštěvoval děd, otec i syn. Vysvědčení, třídní kniha a školní řád. Zatímco vysvědčení a třídn...

Rubriky