Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Ohlasy

Ohlasy

Počet článků v rubrice: 24

Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Množství potištěného papíru je dnes obrovské a nejspíš stále narůstá. Naproti tomu životnost jednotlivého i odborného sdělení je vskutku jepičí. Navíc naději na uplatnění má pouze nové, nikoli rozvíjení existujícího. Co na tom, že nov é často vůbe...

Nejsou učitelé? Nu což, pojďme raději do kina

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

V Řízení školy č. 11/2019 uveřejnil článek Ondřej Neumajer jako reakci na kulatý stůl týkající se nedostatku učitelů. 1) Dovolím si na tento článek a zmíněný kulatý stůl SKAV + EDUin také reagovat.

Společenský večer pro pracovníky školních jídelen

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Irena Ropková Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v prostorách Staroměstské radnice uskutečnilo společenské setkání pracovníků školních jídelen. Jednalo se o první společenskou akci věnovanou přímo personálu školních jídelen a já jsem velice ráda, že jsem mohla te...

Učitelé, učme (se) bez hranic!

Datum: Autor/autoři: Romana Studýnková Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. V rámci klíčové aktivity 1 (KA1) pro ško...

Rodiče a učitelé jsou na jedné lodi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Je poměrně snadné v časopise pro ředitele uvádět, co by měli rodiče dělat lépe. Samotné rodiče tím však nikterak neoslovíme ani neposuneme jejich jednání v pozitivním směru. Stejně jednoduché a navíc hrubě zavádějící je uvést nějaký extrémní přípa...

Porovnání projektů "Zdravá školní jídelna" a "Skutečně zdravá škola"

Datum: Vydání: ŠJ 6/2016 Ročník: 2016

Na Asociaci zřizovatelů školních jídelen se v poslední době obracejí zřizovatelé a ředitelé škol, kteří mají zájem certifikovat svá zařízení některým ze „zdravých certifikátů“, o radu ve věci jejich výběru. Jedná se o rozhodování mezi dvěma v souč...

Můj příběh s Talnetem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Ve Speciálu pro střední školy č. 6/2015 jsme informovali o aktivitách vzdělávacího programu Talnet.1) Program je zaměřen na poskytování přiměřených příležitostí pro rozvoj nadání žáků středních a základních škol. Soustava aktivit, z nichž většina ...

Ze zkušeností referentky školního stravování

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Při nástupu do funkce referentky školního stravování na pražském magistrátu jsem školní jídelny znala především jako bývalý strávník a rodič dvou žákyň základní školy. Bylo mi jasné, že i přesto, že uvedená pracovní pozice má být především o komun...

Pracovní setkání vedoucích a hlavních kuchařek školních jídelen z Olomouce a ŠJ Kojetín - výměna zkušeností

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Dne 17. února 2016 se ve Školní jídelně v Kojetíně uskutečnilo pracovní setkání vedoucích a hlavních kuchařek ze školních jídelen z Olomouce a Kojetína jako začátek spolupráce mezi jednotlivými jídelnami, což bylo i jedním z cílů porady k aktuální...

Křest knihy "Jak úspěšně řídit mateřskou školu"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2016 Ročník: 2016

Ve čtvrtek 4. února proběhl v Brně křest knihy „Jak úspěšně řídit mateřskou školu“. Autoři knihy společně s redaktorkami Wolters Kluwer a kmotrami publikace „pokřtili“ již druhé, aktualizované vydání této knihy.

Konečně to řešte!

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Vydání: SŠ 2/2016 Ročník: 2016

Různé formy šikany jsme zažili snad každý z nás. Jednou z nejobludnějších je šikana ve škole. Ale na co už moje chápání nestačí, je šikana učitele/učitelky ze strany žáka/žáků.

Jak navázat bližší spolupráci mezi školními jídelnami, MŠMT, kontrolními orgány a jinými organizacemi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 2/2016 Ročník: 2016

Tato myšlenka vznikla z potřeby spolupráce jak s našimi ústředními orgány, jako je MŠMT, tak kontrolními orgány, jako ČŠI, KHS, KÚ, zřizovatel a v neposlední řadě mezi jídelnami navzájem. Taková setkání by měla přinášet přesné a důležité informace...

Konference nutričních terapeutů k implementaci systému dietního stravování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Daniel Štěpán Vydání: ŠJ 1/2016 Ročník: 2016

Asociace zřizovatelů školních jídelen uspořádala ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a s odborným garantem implementace systému dietního stravování Sekcí výživy a nutriční péče České asociace sester dne 10.11.2015 „Konferenci nutriční...

Mezinárodní konference u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 1/2016 Ročník: 2016

V roce 2015 tomu bylo již 70 let, co začaly vznikat v Československu první školní jídelny, a to s jediným cílem - zlepšit zdravotní stav mladé populace. Od té doby uteklo pár desítek let a školní jídelny slouží našim dětem, žáků a studentům dosud.

Projekty vychvalované a proklínané - reakce MŠMT

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Současné vedení MŠMT se do značné míry ztotožňuje s kritickými slovy, která zazněla v příspěvcích PaedDr. Soni Lamichové, ředitelky VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové, „Projekty vychvalované a proklínané“ a Mgr. Vladimíra Blažeje, ředitele SŠTŘ v Novém B...

InspIS - praktický pomocník pro školy?!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce po deseti letech fungování školních vzdělávacích programů vyvíjí interaktivní prostředí pro jejich tvorbu, modifikaci a hodnocení. Je to pozdě, nebo brzy? Je vůbec nějaký takový systém potřebný? Neslouží pouze k jednoduché ko...

Právní otazníky pilotního ověřování

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Štěpán Pudlák Vydání: SŠ 2/2015 Ročník: 2015

Pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek na střední školy je klasický „kočkopes“. Na jednu stranu má jít o „experiment“ či „pokusné ověřování“, na druhou stranu mají být výsledky z těchto testů započítávány do reálného přijímacího řízení, ...

Zavedení povinného posledního roku před vstupem do základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Zákonodárcům se blíží návrh předpisu na zavedení povinného posledního roku před vstupem do základní školy. Toto opatření obhajují jak pan ministr školství Chládek, tak nově i jeho náměstek Fidrmuc. Slibují si od tohoto opatření zlepšení připraveno...

Reakce na letní přemítání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Vždy je mi příjemnější, když mohu souhlasit a podpořit názory druhých, jenže Letní přemítání Václava Trojana (viz Řízení školy č. 7/2014, s. 10) mi to nedovoluje. V úvaze o osudu výborného, leč formálně nekvalifikovaného fyzikáře Milana a jeho řed...

Celostátní seminář vychovatelek školních družin a školních klubů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Svatava Šimková Vydání: ŠD 1/2014 Ročník: 2014

„Po těch pětatřiceti letech mě nejvíc baví práce se samotnými dětmi. My jsme malá venkovská družina a menší děti z první a druhé třídy se dají ještě hodně nadchnout jak pro práci výtvarnou, tak pro ekologickou výchovu, kterou hodně zařazuji. Staro...

Reakce na článek Čtenářská gramotnost, RVP a státní maturitní zkouška

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Čtenářská gramotnost je jednou z gramotností, které by měly v souhrnu tvořit základ obecné (funkční) gramotnosti. V době vzniku RVP ZV (2001-2004) nebyly gramotnosti ani na úrovni EU zcela jednoznačně definovány a Evropská komise pro klíčové kompe...

Odvolávání ředitelů škol - reakce na reakci

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Reakci pana Petra Vokáče z MŠMT v článku „Šestileté funkční období ředitelů je rozumný kompromis“ (Řízení školy 11/2012) upřímně vítám, protože záměrem mého, trochu vyhroceného požadavku ředitelské definitivy bylo vyprovokovat širší diskuzi, a to ...

Kudy kráčíte, školní řády?

Datum: Autor/autoři: Petr Vokáč Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Tři dokumenty protínají moderní historii školství, tři dokumenty sjednocují paměť generací a dávají jistotu, že je to stále táž školská soustava, kterou navštěvoval děd, otec i syn. Vysvědčení, třídní kniha a školní řád. Zatímco vysvědčení a třídn...

Rubriky