Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Od teorie k praxi

Od teorie k praxi

Počet článků v rubrice: 12

Pokud dostáváte od života citrony, udělejte citronádu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Běžná situace: děti přijdou z koupelny, kde si myly ruce, do třídy, vezmou si talířek s jídlem a posadí se na místo, kde už stojí hrníček s nalitým čajem. Většinou jsou u všech stolků všechny židle. Tentokrát však učitelka záměrně před svačinou ně...

Kam směřuje přírodovědné vzdělávání v kontextu mezinárodních výzkumů v primární výuce?

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr Jiří Škoda, Ph.D , Mgr. et Ing. Jan Tirpák Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Česká republika se od počátku 90. let zúčastnila celé řady mezinárodních šetření zaměřených na zjišťování výsledků ve vzdělávání. Výzkumy byly zaměřeny na různé oblasti vzdělávání a na různé věkově kategorie žáků a poskytly řadu cenných informací ...

Kompetence lídra změny

Datum: Autor/autoři: Markéta Mátlová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Jaké kompetence musí mít lídr změny, který chce úspěšně realizovat radikální změny ve vzdělávacím systému? Nejen na tuto výzkumnou otázku odpovídá diplomová práce Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky1), ...

Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky

Datum: Autor/autoři: Markéta Mátlová Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Problematika změn a jejich vedení či řízení je ve vzdělávání velmi diskutovaným tématem nejen na úrovni ministerstva, ale i na jednotlivých školách mezi učiteli a řediteli škol a v neposlední řadě mezi rodiči lačnícími po nových formách vzdělávání...

Pět nejlepších otázek, díky kterým lze mezi dětmi poznat leadera

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Ve Spojených státech jsou vůdčí schopnosti (leadership ability) jednou z dimenzí definice nadaného dítěte, kterou vyhlásila federální vláda již roku 1972. V našem nepravidelném seriálu věnovaném dětskému leadershipu (ŘŠ 2/2017, Speciál MŠ 1/2017) ...

Rotace ředitelů - dobrý nápad, nebo nepoužitelná věc?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Odpočíváte, sbíráte síly, čtete něco zajímavého, poznáváte nové lidi a v klidu si promýšlíte, co chcete udělat ve své škole, obci či ve svém vlastním životě. Kdy jindy než ve chvílích zastavení a ztišení duše dostáváme příležitost k reflexi, bilan...

Jak se pozná dětský leader

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2017 Ročník: 2017

V Řízení školy č. 2/2017 se dočtete, že již na děti v předškolním věku lze pohlížet jako na (budoucí) leadery. Představujeme tři knižní zdroje (Krenz, 2008; Williams, 2008; MacGregor, 2013) a výsledky výzkumné sondy realizované PedF UK mezi 180 dě...

I ve vaší škole vychováváte budoucí leadery

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Výchova budoucích lídrů je častým tématem managementu. Ať už v podnikání, v neziskové sféře, ve sportu či v politice, vždy a všude potřebujeme lídry, kteří nás povedou vstříc sociální a hospodářské prosperitě a trvale udržitelné budoucnosti. Dnešn...

Zasedací pořádek ve třídě

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Některé věci ve škole bereme za takovou samozřejmost, že nás ani nenapadne, že by mohly být předmětem pedagogického výzkumu. A že na základě poznatků z tohoto výzkumu bychom mohli uvažovat o jejich změně. Jedním z takových fenoménů, přítomným v ka...

Během prázdnin propadnou všichni žáci

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

Anglický odborný termín „summer learning loss“ můžeme do češtiny volně přeložit jako prázdninový propad v učení. Představuje úbytek školních (akademických) znalostí a dovedností během letních prázdnin.

Značky kvality ve školství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

„Značka kvality“ je dnes obecně používaný termín, především v oblasti spotřebního zboží. Na českém trhu existuje řada značek kvality, kterými často řídíme své spotřebitelské chování (Česká kvalita, Zaručená kvalita, Český výrobek, Klasa, Banka rok...

Prokrastinace žáků - výzva pro učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Již dříve jsme vám, čtenářům, přinášeli různé zprávy o aktuálních výzkumech, avšak spíše ad hoc, příležitostně. Zařazením nové, pravidelné rubriky „Od teorie k praxi“ se chceme ucházet o vaši pozornost a představovat vám inspirativní výzkumné práce.

Rubriky