Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva

Počet článků v rubrice: 14

Preventivně vzdělávací projekty HZS Středočeského kraje

Datum: Autor/autoři: Hynek Černý Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Videoprojekt OČMU HZS Středočeského kraje vznikl v roce 2015 na základě požadavků ze strany pedagogů, kteří chtěli doplnit výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí (dále OČMU) novými materiály.

Evakuace školy a školského zařízení, její příprava a provedení po vyhlášení cvičného požárního poplachu

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová , Pavel Krčílek Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Obecně se slovem evakuace označuje souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z mí...

Školní kolektivy v hasičských stanicích

Datum: Autor/autoři: Luďka Palzerová Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Současná společnost je vystavena celé řadě běžných rizik a také rozličných hrozeb přírodního nebo antropogenního původu. Funkční systém výchovy a vzdělávání jako jedna ze souboru společensky významných oblastí by měl zajistit, aby jedinec dokázal ...

Přehled aktivity HZS ČR pro střední školy

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

V rámcových vzdělávacích programech od mateřských po střední školy je zakotvena problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) jako soubor znalostí a dovedností, které mají připravit děti, žáky a studenty na...

Preventivní vzdělávací projekt Vaše cesty k bezpečí aneb Chytré blondýnky radí

Datum: Autor/autoři: Pavla Pražáková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V roce 2008 se na základě velmi špatné informovanosti a především znalosti obyvatelstva, jak řešit nejčastější typy mimořádných událostí, rozhodli příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JMK) s touto situací něco udělat....

Umět se ochránit

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) se na poli výchovy a vzdělávání snaží svými aktivitami společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších...

Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí

Datum: Autor/autoři: pplk. Mgr. Jaromír Šiman Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Zhoršující se bezpečnostní situace ve světě i v České republice vyžaduje cíleně kvalitativně zlepšit přípravu obyvatelstva jako jeden z prvků bezpečnostního systému. Důležitou součástí této aktivity je vzdělávání v bezpečnostních tématech ve školá...

Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie

Datum: Autor/autoři: kpt. Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Řada školských zařízení je situována v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení, které jsou vymezovány v okolí objektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Připravenost managementu školských zařízení na případnou závažnou havárii spojenou s...

Shrnutí aktivit Hasičského záchranného sboru ČR vůči mateřským školám

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

O sebeochranu, vzájemnou pomoc a bezpečí našich domovů, o ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí by se měl přiměřeně ke svému věku a svým schopnostem starat každý jedinec od nejútlejšího věku. Jen je třeba volit adekvátní formy a me...

Akreditovaný kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události pořádaný Hasičským záchranným sborem ČR

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Může školu či školské zařízení nečekaně postihnout mimořádná událost spojená s přírodními živly nebo s důsledky nějaké havárie? Všichni si jednoznačně odpovíme, že může. Žijeme sice v klidném středoevropském podnebí, ale ani zde se nám nevyhýbají ...

Požáry ve školách

Datum: Autor/autoři: Martin Podjukl Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Počet požárů ve školách je z hlediska statistické významnosti zanedbatelný. Požár sám o sobě však zanedbatelný není. Zejména požár v budově s vysokou koncentrací osob zvyšuje riziko, že v důsledku jeho působení bude někdo zraněn nebo usmrcen. Našt...

Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Datum: Autor/autoři: Michal Fanc Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Školy a školská zařízení (dále jen „vzdělávací zařízení“) spolupracují se státní správou a územní samosprávou při vytváření podmínek pro řešení krizových situací 1) a při plnění povinností stanovených příslušnými orgány krizového řízení. Příslušné...

Rubriky