Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika O čem může ještě ředitel ve vztahu k žákům uvažovat?

Dobrovolnictví ve škole Open Gate

Datum: Autor/autoři: Kristýna Procházková , Luděk Michalik Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Gymnázium Open Gate je školou, která připravuje studenty pro další vzdělávání na českých i zahraničních univerzitách. I proto je dobrovolnictví a community servis, podobně jako v anglosaských zemích, pravidelnou součástí aktivit studentů i pedagog...

Ředitel jako spolutvůrce klimatu ve škole

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Existují agendy, které ředitelé mohou delegovat na své zástupce nebo jiné kolegy (například tvorbu rozvrhu, systém dalšího vzdělávání učitelů, plán hospitací, výkaznictví a účtování dotací), mají-li na to prostředky a schopné pedagogy. Oproti tomu...

Ředitelka mateřské školy očima rodiče aneb potřebuje moje dítě paní ředitelku, aby dobře zvládlo školku?

Datum: Autor/autoři: Lenka Klepáčková Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Nový batůžek a papuče, značka želvy, těšení se a zároveň obavy nás obou. Zvládne to? A zvládnu to já? Ano, můj první syn v září nastoupil do mateřské školy. Možná podobnou situací zrovna procházíte nebo si na ni dobře pamatujete, velká změna v živ...

Jak může mediace usnadnit řešení konfliktních situací ve škole

Datum: Autor/autoři: Helena Stöhrová Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Škola je živoucím organismem, ve kterém je konflikt znamením toho, že nestagnuje, ale vyvíjí se. Nicméně před konflikty se nemohou zavírat oči a musí se řešit. A jedním z možných způsobů řešení konfliktů je právě mediace. Tedy dobrovolný, důvěrný,...

Iniciativa Úspěch pro každého žáka vytváří podhoubí pro dlouhodobou změnu ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Už devátým rokem se v České republice rozvíjí iniciativa Úspěch pro každého žáka. Mnozí aktéři ve vzdělávání si určitě vybaví první konferenci Úspěch pro každého žáka v roce 2014, která navázala na konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé ...

O čem může ještě ředitel ve vztahu k žákům uvažovat?

Datum: Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Státní organizace dostaly slovo v první části Letního speciálu, ředitelé škol pak v části druhé. Přesto ještě zbývá mnoho věcí, či spíše institucí, které vztah ředitel - žák podporují. Zmiňme ve třetí části alespoň některé. Rozhodně to, že úspěch ...

Rubriky