Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 509

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

      Vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy či studenta vyšší odborné školy za úplatu v soukromé nebo církevní škole1) je relativně komplikovaným vztahem, do kterého se promítá jak přijetí žáka/studenta ke vzdělávání, tak uzavření s...

Čerpání dovolené - jednoduše a prakticky

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Léto a letní prázdniny jsou typicky obdobím trávení dovolené. U pedagogů to pak platí dvojnásob. Dá se tedy předpokládat, že většina vašich zaměstnanců již svou dovolenou se skončenými letními prázdninami vyčerpala a problematika čerpání dovolené ...

Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

o činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabude účinnosti 1. 9. 2021. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení školního stravování určitého zřizovatele, je tato skutečnos...

Zastupování nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Při výkonu práce častokrát dochází k potřebě zastoupit jiného zaměstnance z důvodu jeho absence v práci. V tomto článku vysvětlím podmínky pro zastupování jiného, řadového zaměstnance, a nároky z této práce ve veřejném školství vznikající.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako doplňková činnost školy? Podle Nejvyššího soudu už ne

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Mnoho odborných středních škol vykonává vedle své hlavní činnosti – poskytování vzdělávání, také činnost doplňkovou. Mohou tak na komerční bázi provozovat školní statek, restauraci nebo i jinou činnost, která s poskytováním vzdělávání souvisí. Dop...

Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vzt...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Článek je zacílen na základní termíny činností školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a zdůraznění postupů, které jsou s nimi spojeny1). Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby ...

Výkon práce nepedagogických pracovníků v době prázdnin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Rozsah pracovního volna a dovolené, které náleží nepedagogickým pracovníkům v porovnání s pedagogy, je ve výrazném nepoměru. V regionálním školství je typické, že výchova a vzdělávání neprobíhá nepřetržitě po celý kalendářní rok, ale je rozdělena ...

Krácení a přečerpání dovolené

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

V posledním čísle Řízení školy jsme si ukázali, jak se v praxi „krátí“ dovolená z důvodu (omluvených) překážek v práci na straně zaměstnance. Vysvětlili jsme si, že od ledna 2021 se z těchto důvodů dovolená ve skutečnosti nekrátí, ale tyto překážk...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby mateřská škola vycházela z aktuální...

Nový platový řád pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací náv...

"Krácení" dovolené při překážkách v práci

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

V legislativním okénku jsme se i tentokrát zaměřili na praktické dopady nové úpravy dovolené, a to konkrétně na to, jak se v průběhu roku může nárok zaměstnance na dovolenou zmenšit, když je kupříkladu dlouhodobě nemocný. Doposud v těchto případec...

Pozor na porušování autorských práv při distanční výuce

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Za více než rok od prvního uzavření se školy v distanční výuce značně posunuly. Učitelé již neřeší výběr vhodného videokonferenčního nástroje, ani technické problémy. Většina z nich se naopak snaží udělat maximum pro to, aby hodiny byly pro jejich...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Pravidla konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byla změněna opatřením obecné povahy čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 2)  (dále jen „opatření obecné povahy“). V článku jsou shrnuty povinnosti ředitele střední školy a práv...

Renesance odborného vzdělávání v SOU nebo jen zajímavá epizoda odborné přípravy v oborech vzdělání L0 + H

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. , Jaromír Krejčí Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Na podzim roku 2020 byla schválena novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kterou se umožňuje v některých oborech vzdělání končících výučním listem a maturitní zkouškou z...

Kdy rozhoduje a kdy nerozhoduje ředitel střední školy o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Před více než třemi lety jsem na stránkách Řízení školy upozornila na skutečnost, že školský zákon obsahuje od 1. září 2016 dva druhy individuálního vzdělávacího plánu (dále jen „IVP“). Tím prvním je původní IVP jako organizační úprava vzdělávání ...

Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením praco...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti učitelek v mateřských školách

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Platový tarif tvoří největší složku platu zaměstnance. Pro jeho určení je nutné zaměstnance zařadit do platové třídy a zpravidla i do platového stupně. Správné zařazení do platové třídy je důležité nejen pro určení výše platového tarifu, ale v mno...

Drogy, sex a alkohol aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků - část druhá

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme se zabývali tím, jak zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), definuje bezúhonnost a jaké jsou následky ztráty bezúhonnosti. V tomto článku ...

Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat, jak se poskytování pedagogické intervence (jako podpůrného opatření prvního stupně) projeví př.i vyplnění výkazu P1c-01 veřejnými základními a střední školami ve školním roce 2021/2022

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než jedním promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného ...

Nová úprava dovolené při změně úvazku a výměry dovolené - praktickya na příkladech

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme nastínili, jaké změny přinesla novela zákoníku práce v oblasti dovolené. Zásadní novinkou přitom i nadále zůstává nový výpočet nároku v hodinách, Jak konkrétně však postupovat v některých (ne)typických případech, kdy se v prů...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti vychovatelů

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

4. část Článek uzavírá sérii článků věnovaných analýze kritérií, pomocí kterých Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny. Obsahem článku je komentář kritérií vztažených k oblasti Vzdělávací výsledky žáků a Podpor...

Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Vedoucí kuchařka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 2/2021 Ročník: 2021

Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením praco...

Lyžařský kurz jako škola v přírodě nebo zotavovací akce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat lyžařský kurz optikou „školy v přírodě“ a „zotavovací akce“, jak je vymezuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně...

Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Jak jsme popsali minule, kvůli restriktivním opatřením dnes školy stojí před řadou otázek a problémů, které dříve nemusely řešit. A jelikož víme, že protiepidemická opatření budou v různých formách pokračovat i v roce 2021, jistě bude zajímavé zam...

Střední článek - další úředníci, nebo reálná pomoc školám?

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Mgr. Martina Běťáková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Pojem „střední článek“ se v posledních měsících objevuje čím dál častěji. Píší o něm média, mluví o něm ministr školství Robert Plaga, o středním článku debatují odborníci na seminářích, stal se i hlavním námětem 8. ročníku konference „Úspěch pro ...

Právní pohled na uvolňování z výuky z důvodu "strachu z nákazy"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Objevují se rodiče, kteří kvůli strachu z nákazy odmítají posílat své děti do školy. Jakou má takové jednání oporu v zákoně?

Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana. 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Školský systém poznamenaný pandemií COVID-19 trápí asi každého z nás. I bez pandemie čelí český vzdělávací systém řadě výzev a nedostatků, nyní se však musejí především žáci, ale také rodiče (suplující částečně učitele) a v neposlední řadě pedagog...

Proměna obsahu vzdělání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Když začala příprava Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, nikdo z nás by netipoval, že v době jejího schvalování vládou nebudou žáci ve školách a vzdělávání na dálku bude běžnou realitou. Mnoho škol dokázalo změnit pojetí v...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce – 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Článek pokračuje v rozboru kritérií, kterými Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny, a to se zaměřením na oblasti Kvalita pedagogického sboru a Zájmové vzdělávání1). Popis činností a dokumentace související s k...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách. 2. část: Možnosti autorizované konverze ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Převod dokumentů z digitální podoby do listinné a naopak je běžnou součástí praxe škol. Dokument doručený v elektronické podobě jako příloha datové zprávy datovou schránkou nebo e-mailem se jednoduše vytiskne. Stejně tak originální dokument v list...

Narušování online výuky cizími lidmi

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Aktuální situace spojená s onemocněním covid-19 přinesla významné ochromení kontaktu mezi lidmi. Právě výuka ve školách je něco, kde k významnému kontaktu dochází. Protože je potřeba vzdělávat žáky i během této pandemie, přenesla se do online pros...

Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci - pedagogickém pracovníkovi mateřské školy?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Jádrem vztahů zaměstnavatele a zaměstnance je práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Článek je zaměřen na praktické příklady výkonu práce, kterou může, nebo nemůže zaměstnavatel po pedagogickém pracovníkovi mateřské školy vyžadovat.

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

V pracovní době má zaměstnanec povinnost konat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Pro pedagogické pracovníky je specifické, že v rámci své pracovní doby vykonávají dva druhy činností – přímou pedagogickou činnost a práce s ní související....

Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Tento článek navazuje na text publikovaný v Řízení školy 10/2020 „Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení – základní informace“ přehledem údajů a dokumentů, které je třeba doložit k...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Cílem tohoto článku je vysvětlit, jak posuzovat nároky zaměstnance z více pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli, a také ukázat rozdíly mezi výkonem prací v jednom pracovněprávním vztahu a ve více pracovněprávních vztazích.

O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných...

Covid-19 jako učitelova nemoc z povolání

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Školy jako epidemický problém. Tak by se daly shrnout zprávy z posledních dní. Virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, se ve školách šíří. Dle Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR pochází až 20 % nových případů ze školství.1) V...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Článek svým obsahem navazuje na text publikovaný ve Speciálu pro školní družiny 5/2020 a vyčleňuje uzlové body činnosti školní družiny a školního klubu (dále jen "školní družina") vyplývající z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení - základní informace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty spojené se založením (zřízením) a vznikem právnické osoby, která má vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a se zápisem školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení.

FKSP po novele 2020

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Je třeba si uvědomit, že všechny činnosti ředitele při řízení školy musejí být realizovány v souladu s aktuální legislativou. Pro ředitele jistě není jednoduché sledovat všechny legislativní změny a správně podle nich rozhodovat. K výrazným změnám...

Základní momenty novely školského zákona - vzdělávání distančním způsobem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je okomentovat základní momenty novely školského zákona zavádějící povinnost vzdělávání distančním způsobem1) (se zaměřením na vzdělávání v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole) a vyvodit některé důsledky pro praxi škol.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit základní nové momenty činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a doplnit je upozorněním na tradiční, opakující se činnosti mateřské školy.

Zaměstnavatel má možnost vám doručit výpověď, aniž byste byli na pracovišti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

S účinností od 30. 7. 2020 jsou zákonem č. 285/2020 Sb. novelizována některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Novelizační zákon provádí i změny v doručování právních jednání...

Vývoj právní úpravy a některé problémové momenty zpracování osobních údajů ve školství

Cílem článku je popsat právní názory autorů ve vztahu k některým momentům zpracování osobních údajů, které jsou současně častými situacemi zpracování osobních údajů ve školách.1) Článek je pojat jako velmi krátká varianta odborné diskuse, kdy k ur...

Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

… aneb co (ne)musíme, (ne)smíme a (ne)můžeme nejen ve školství. Abych se vyhnula debatám o tom, že nevím, co je informace, protože každý čtenář může tomuto slovu rozumět rozdílně, snažila jsem se najít její definici. Až jsem se málem nevyhnula tau...

Základní momenty novely školského zákona

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty novely školského zákona a nastínit změny v činnosti školy nebo školského zařízení.

Změny právních předpisů v roce 2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout změny právních předpisů, které nabyly nebo nabudou účinnosti v roce 2020 a které jsou významné pro praxi škol a školských zařízení. Článek mapuje právní stav ke dni 15. 7. 2020.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce: 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je spojit kritéria České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) modifikovaná pro školní družiny a školní kluby (dále jen „školní družina“) uvedená v „Kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/20211) “ s...

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby š...

Přihlašování ke školnímu stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Praxe školních jídelen, školních jídelen - výdejen při přihlašování strávníků ke školnímu stravování se často různí. Cílem článku je vyčlenit východiska a důsledky uvedených odlišných přístupů a popsat postup, který se má použít dle názoru autorek...

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Školy a cestování žáků. Vady školního zájezdu: V. část

V minulých číslech jsme se zabývaly právními vztahy mezi školou a cestovní kanceláří a zmínily jsme též situaci, kdy škola může od smlouvy odstoupit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti. V tomto článku se však přesuneme do průběhu zájezdu. Za...

Změny právních předpisů a činnost mateřské školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit změny nebo očekávané změny právních předpisů, které ovlivní činnost mateřské školy ve zbývajících měsících školního roku 2019/2020 a ve školním roce 2020/2021. V kontextu novel právních předpisů jsou následně shrnuty zákla...

Některé problémové momenty základního uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé zkušenosti s řešením problémových situací při organizaci základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole. Článek je zaměřen zejména na postup předepsaný příspěvkovým organizacím.

Školy a cestování žáků: koronavirus - IV. část

Opět se v Řízení školy věnujeme cestování žáků. V předchozím vydání jsme rozebraly situaci, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit kvůli mimořádným a nepředvídatelným okolnostem. Měsíc se s měsícem sešel a mimořádná okolnost v podobě pandemie koro...

Mimořádná opatření a některé pracovněprávní souvislosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vyvolala řadu otázek zaměstnavatelů a zaměstnanců. Cílem článku je okomentovat některé z nich, a to zejména v kontextu specifik práce pedagogických ...

Přijímání k zájmovému vzdělávání, příprava dokumentace školní družiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout některé zásadní momenty přijímání ke vzdělávání ve školní družině a souvislost obsahu školního vzdělávacího programu školní družiny a vnitřního řádu školní družiny s její činností.

Přijímací řízení, maturitní a závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020: Základní momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Jedním z důsledků usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, je zákaz osobní přítomnosti žáků ve středních školách, a proto i potřeba ve školním roce 2019/2020 speciálně stanovit pravidla přijímání uchazečů ke střednímu vzděláván...

Důtka i pro rodiče?

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

U většiny dětí školou povinných a jejich rodičů vyvolávají pojmy ředitelská důtka či důtka třídního učitele negativní reakce. U většiny rodičů pak současně tyto pojmy evokují i potřebu zlepšit chování a jednání svého potomka. Stejně tak se i větši...

Sebezaměstnání ředitele? Raději ne aneb Možné spáchání trestného činu

Datum: Autor/autoři: Jakub Matocha Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Velmi rozšířenou praxí ředitelů příspěvkových organizací, zejména školských zařízení, bylo a někde stále je uzavření pracovní smlouvy/dohody sama se sebou, mnohdy označované jako tzv. sebezaměstnání. Uvedený nežádoucí jev však může mít i případné ...

Činnosti střední školy v období únor-květen školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Článek shrnuje základní činnosti střední školy v období od února do května školního roku 2019/2020. Je zaměřen na organizaci přijímacího řízení, závěrečné a maturitní zkoušky. "Podrobnější informace včetně termínů jednotlivých činností jsou uveden...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy: III. část

V minulých číslech jsme představily různé právní režimy, které se aplikují při pořádání školních akcí, přičemž jsme zvláštní pozornost věnovaly zájezdu. Rozebraly jsme některé aspekty týkající se uzavírání smluv o zájezdu s cestovní kanceláří a si...

Rubriky