Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 571

Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Návštěva lékaře

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2022 Ročník: 2022

U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.

Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 3/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Spisový řád - obsah (1. část)

Datum: Autor/autoři: Miroslav Čejka Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V minulých číslech jsme popsali základní charakteristiky spisového řádu a probrali výchozí doporučení pro jeho tvorbu. Nyní se podívejme na obsah spisového řádu, na co byste neměli při jeho tvorbě zapomenout. Rozsah článků bohužel neumožňuje jít d...

Tzv. digitalizace a školy a školská zařízení - část 2.: Spisový plán

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V předchozí části jsme si popsali, jak využít přechodné období, které poskytuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů (tzv. DEPO), abychom...

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, miliony vyhnaných z domovů. Další miliony žijící ve strachu z toho, že je zasáhne raketa, náboj, střepina… A to aniž by se jakkoli provinili. Každému soudnému člověku je jasné, kde je dobro a kde zlo. Kdo je...

Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to...

Změny nebo očekávané změny v činnosti škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Cílem článku je vyčlenit základní nové úkoly vznikající při řízení školy nebo školského zařízení ve školním roce 2022/2023, které jsou důsledkem změn nebo očekávaných změn právních předpisů a změn rámcového vzdělávacího programu.

Školní řád základní školy optikou nedávných legislativních změna kritických míst

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Nedávná hektická doba často se měnících podmínek činnosti základní školy neumožňovala se systémově věnovat aktualizaci školního řádu a vyjevila jeho dosud skrytá „kritická místa“. Cílem článku je shrnout momenty, ve kterých změněná právní úprava o...

Spisový řád - jak začít

Datum: Autor/autoři: Miroslav Čejka Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

V minulém čísle jsme psali o základních charakteristikách Spisového řádu. Je to jedna z nejdůležitějších interních směrnic, musí v rámci legislativních mantinelů popisovat skutečný výkon spisové služby a musí být vždy aktuální, kontrolovatelný a v...

Tzv. digitalizace a školy a školská zařízení - část 1.

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Nejedno školské zařízení (dále též „původce“) je v současné době vystaveno otázce tzv. digitalizace. Děje se tak různými formami. Stát prostřednictvím různých ministerstev (nejčastěji jde patrně o pokyny ministerstva vnitra) posílá orgánům veřejně...

Které dokumenty může škola odesílat/přijímat datovou schránkou?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Od roku 2017 byla všem školám bez ohledu na jejich zřizovatele zřízena povinně datová schránka orgánu veřejné moci. Do té doby měly některé školy datovou schránku právnické osoby buď povinně ze zákona (byly zapsané v obchodním rejstříku), zřídily ...

Lex Ukrajina a základní úkoly škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Cílem článku je shrnout základní činnosti mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol a školských zařízení v souvislosti s normami, které zakotvuje zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konf...

Jak na vyloučení nebo podmíněné vyloučení žáka ze školy? - 2. část

Datum: Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

V minulém článku jsme představili rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným vyloučením ze školy. Věnovali jsme se rozdílům mezi jednotlivými typy a situacím, kdy lze a nelze vyloučit podmíněně a nepodmíněně. Ačkoliv mohou být v praxi podmínky pro vylo...

Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy je institut, se kterým se setkávají všechny střední školy. Cílem článku je upozornit na některé momenty, které vyvolávají obtíže při jeho použití, a popsat způsob jejich řešení1). Obsah článku se sh...

Pracovní pohovor

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Pracovní pohovor je jedním z prvních kroků směřujících ke vzniku pracovněprávního vztahu. Jde o proces selekce ze strany zaměstnavatele, ale i ze strany zaměstnance. Smluvní strany pak na základě pracovního pohovoru rozhodnou, zda pracovněprávní v...

Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 3/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Tři roky se jmennými rejstříky

Datum: Autor/autoři: Vít Cvrček Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Dvanáctého března uplynuly tři roky od nabytí účinnosti zákona č. 111/2019 Sb., který v návaznosti na nový Zákon o zpracování osobních údajů novelizoval několik desítek právních předpisů včetně zákona o archivnictví a spisové službě (č. 499/2004 S...

Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Tento text shrnuje právní pohled na situaci, kdy některý z žáků ve škole veřejně schvaluje agresi Ruské federace proti Ukrajině. Shrnuje především právní aspekty věci. Těžiště působení školy však leží ve výchovném a vzdělávacím působení. Rovněž je...

Pracovní pohovor

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Pracovní pohovor je jedním z prvních kroků směřujících ke vzniku pracovněprávního vztahu. Jde o proces selekce jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Smluvní strany pak na základě pracovního pohovoru rozhodnou, zda pracovněpráv...

Spisový řád je základ

Datum: Autor/autoři: Miroslav Čejka Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Když se staví dům, samozřejmě nezačínáme od komína, ale od základu. A tím je pro kvalitní výkon spisové služby právě Spisový řád.

Policie ve škole: Další důležité aspekty při podání vysvětlení žáka

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Policie ČR musí ze zákona učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení protiprávního jednání a směřující ke zjištění jeho pachatele. V některých případech provádí policie šetření přímo ve škole, při kterém je nejčastěji využíván institut ...

Spádová turistika a neshody rodičů při přijímání do základních škol

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

  Ředitelé a ředitelky základních škol se musí během procesu přijímání k povinné školní docházce vypořádat s řadou souvisejících otázek. Některými z nich se ve své praxi zabýval i veřejný ochránce práv. Problematiku spádové turistiky a neshod rod...

Když se rodiče neshodnou při žádosti o odklad

Datum: Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Neshody rozvedených rodičů mají vliv nejen na jejich děti, ale mohou působit problémy i ve fungování škol. Tatínek si přeje, aby jeho dítě jelo na lyžařský kurz, maminka to však odmítá. Maminka si zase přeje, aby dítě chodilo na soukromou základní...

Příplatek za vedení pro řadové zaměstnance

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 2/2022 Ročník: 2022

Příplatek za vedení zpravidla náleží vedoucím zaměstnancům. Jde o zaměstnance vykonávající práci na určitém stupni řízení, kteří jsou oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich prác...

Změna pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 2/2022 Ročník: 2022

V průběhu trvání pracovního poměru může být nutné změnit jeho obsah s ohledem na měnící se potřeby smluvních stran. Tyto změny mohou být trvalé, nebo pouze dočasné.

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2022 Ročník: 2022

Mimořádný průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 v mnohém zastínil standardní pravidla jejího konání. Cílem článku je zdůraznit organizaci společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 podle pravidel ...

Jak na vyloučení nebo podmíněné vyloučení žáka ze školy? - 1. část

Datum: Vydání: SŠ 2/2022 Ročník: 2022

S některými žáky si neví rady ani ten nejlepší učitel nebo učitelka, a proto je potřeba mít právní povědomí i o krajních opatřeních, která může škola ve vztahu k žákovi použít. Jde o podmíněné vyloučení, nepodmíněné vyloučení a vyloučení ve zkušeb...

Přijímání na střední školu v činnosti veřejného ochránce práv

Datum: Autor/autoři: Eva Kočí Svobodová Vydání: SŠ 2/2022 Ročník: 2022

Veřejný ochránce práv se v souvislosti s přijímáním na střední školu doposud setkal s pestrou škálou stížností. Článek nastíní možnosti působení ochránce a představí některé případy, jimiž se v souvislosti s přijímáním na střední školy zabýval.

Zastupování nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Při výkonu práce častokrát dochází k potřebě zastoupit jiného zaměstnance z důvodu jeho absence v práci. V tomto článku vysvětlím podmínky pro zastupování jiného, řadového zaměstnance, a nároky z této práce ve veřejném školství vznikající.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Článek je zaměřen na podstatné činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 a akcentuje situace nebo činnosti, ve kterých se použije nová právní úprava. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je...

Elektronizace startuje 1. 2. Pro školy přechodem k elektronické správě dokumentů

Datum: Autor/autoři: Vít Cvrček Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

V posledních měsících uplynulého roku jste se mohli setkat s řadou informací o novele zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Počínaje 1. 2. 2022 se mezi původce, kteří jsou povinni vést elektronickou spisovou službu, řadí nově i ...

Policie ve škole: Úloha pedagoga při podání vysvětlení žáka

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Podle průzkumu společnosti Scio se v roce 2018 setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě až 85 % žáků a počet případů se dlouhodobě zvyšuje.1) V závažných případech provádí Policie ČR přímo ve škole šetření, při kterém je nejčastěji ...

Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových schránkách a v e-mailových schránkách

Datum: Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

V poslední době mnoho ředitelů a učitelů ráno otevře e-mailovou nebo datovou schránku a v ní nalezne několik právních stanovisek, výzev k ukončení dělení na očkované a neočkované a upozornění, že páchá trestné činy a bude na něho podáno trestní oz...

Odklad není podpůrné opatření ...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

… jde o rozhodnutí ředitele základní školy, kterým uděluje předškolákovi výjimku ze zahájení školního vzdělávání bez posuzování jeho speciálních vzdělávacích potřeb   Od podzimu 2016 se občas setkám s názorem, že „pokud má dítě odklad, tak potř...

Kritéria pro přijímání do základních škol

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Na veřejného ochránce práv se často obracejí rodiče dětí, které nebyly přijaty do vybrané základní školy. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání žáků do základních škol a jednotlivá kritéria rozebral v doporučení k rovnému př...

Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované "velké novely" ZZVZ

Datum: Autor/autoři: Marek Buday Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu...

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Datum: Autor/autoři: Barbara Kubátová Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Vznik pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V tomto článku vysvětlím, jak vzniká pracovní poměr a jaký je postup před jeho vznikem.

První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

      V předcházejících dvou školních letech bylo přijímání ke vzdělávání ve střední škole ve znamení pravidel daných speciálními právními předpisy nebo opatřením obecné povahy MŠMT. Cílem článku je usnadnit středním školám přípravu přijíma...

Elektronická spisová služba pro školy: nová povinnost může být příležitostí

Datum: Autor/autoři: Vladimír Přech Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Balík změnových zákonů známý pod názvem DEPO, přijatý v letošním roce, přinesl i novelizaci zákona o archivnictví, která mj. rozšiřuje okruh institucí povinných vést elektronickou spisovou službu. Nově mezi ně budou patřit i základní a střední ško...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených z...

Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?

Datum: Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba počítač, zaplatíte ho, přijde vám a … nefunguje kamera. Jak v takovém případě postupovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Datum: Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Tzv. Depo a školy a školská zařízení

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Zkratkové slovo, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku, se čím dál tím více objevuje v různých souvislostech zejména s tzv. digitalizací. Vzniklo zkrácením názvu právního předpisu, a to zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v...

Nové úvazky pro zástupce?

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo začátkem října do vnějšího připomínkového řízení návrh nového konceptu určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů. MŠMT navazuje na svůj první návrh, s nímž přišlo ...

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % š...

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Třetí část1) článku2) uzavírá rozbor možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je popsat důsledky ukončení smlouvy odstoupením od sml...

Je zápisová turistika legální a jak jí mohou školy zabránit?

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Mnoho „dobrých“ škol se setkalo s fenoménem zápisové turistiky. Rodič přehlásí krátce před zápisem do první třídy trvalý pobyt svého dítěte do školského obvodu a tím zvýší jeho šance na přijetí. V tomto článku se pokusím nalézt odpověď na to, zda ...

Výkon práce vychovatele ve více pracovněprávních vztazích u jednoho zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele konat práci ve více pracovněprávních vztazích. Počet pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli není omezen. Je však zakázáno, aby ve více pracovněprávních vztazích k témuž zaměstnavateli zaměstnan...

Příplatek za vedení pro řadové zaměstnance

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Příplatek za vedení zpravidla náleží vedoucím zaměstnancům. Jde o zaměstnance vykonávající práci na určitém stupni řízení, kteří jsou oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich prác...

Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na některé aktivity zařízení školního stravování (školních jídelen, výdejen a vývařoven), které představují rezervy při zajištění jejich optimální činnosti a zaslouží si zvýšenou pozornost ředitele školy nebo jiných vedoucích zam...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabyla účinnosti 1. 9. 2021, a to v té části, která souvisí s činností mateřské školy. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení š...

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout povinnosti mateřské školy vyplývající ze změny Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, spojených s jazykovou přípravou dětí s nedostatečnou znalo...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná - Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a ...

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Druhá část1)článku2) pokračuje v rozboru možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je shrnout podmínky vymáhání úroku z prodlení a sm...

Indispoziční volno

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Indispoziční volno (§ 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité ...

Zvláštní příplatek pedagogického pracovníka ve škole odměňující zaměstnance platem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je okomentovat určení výše zvláštního příplatku podle nařízení vlády  č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to od 1. 9. 2021.

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

      Vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy či studenta vyšší odborné školy za úplatu v soukromé nebo církevní škole1) je relativně komplikovaným vztahem, do kterého se promítá jak přijetí žáka/studenta ke vzdělávání, tak uzavření s...

Čerpání dovolené - jednoduše a prakticky

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Léto a letní prázdniny jsou typicky obdobím trávení dovolené. U pedagogů to pak platí dvojnásob. Dá se tedy předpokládat, že většina vašich zaměstnanců již svou dovolenou se skončenými letními prázdninami vyčerpala a problematika čerpání dovolené ...

Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

o činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabude účinnosti 1. 9. 2021. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení školního stravování určitého zřizovatele, je tato skutečnos...

Zastupování nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Při výkonu práce častokrát dochází k potřebě zastoupit jiného zaměstnance z důvodu jeho absence v práci. V tomto článku vysvětlím podmínky pro zastupování jiného, řadového zaměstnance, a nároky z této práce ve veřejném školství vznikající.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako doplňková činnost školy? Podle Nejvyššího soudu už ne

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Mnoho odborných středních škol vykonává vedle své hlavní činnosti – poskytování vzdělávání, také činnost doplňkovou. Mohou tak na komerční bázi provozovat školní statek, restauraci nebo i jinou činnost, která s poskytováním vzdělávání souvisí. Dop...

Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vzt...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Článek je zacílen na základní termíny činností školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a zdůraznění postupů, které jsou s nimi spojeny1). Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby ...

Výkon práce nepedagogických pracovníků v době prázdnin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Rozsah pracovního volna a dovolené, které náleží nepedagogickým pracovníkům v porovnání s pedagogy, je ve výrazném nepoměru. V regionálním školství je typické, že výchova a vzdělávání neprobíhá nepřetržitě po celý kalendářní rok, ale je rozdělena ...

Krácení a přečerpání dovolené

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

V posledním čísle Řízení školy jsme si ukázali, jak se v praxi „krátí“ dovolená z důvodu (omluvených) překážek v práci na straně zaměstnance. Vysvětlili jsme si, že od ledna 2021 se z těchto důvodů dovolená ve skutečnosti nekrátí, ale tyto překážk...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby mateřská škola vycházela z aktuální...

Nový platový řád pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Vít Krčál Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací náv...

"Krácení" dovolené při překážkách v práci

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

V legislativním okénku jsme se i tentokrát zaměřili na praktické dopady nové úpravy dovolené, a to konkrétně na to, jak se v průběhu roku může nárok zaměstnance na dovolenou zmenšit, když je kupříkladu dlouhodobě nemocný. Doposud v těchto případec...

Pozor na porušování autorských práv při distanční výuce

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Za více než rok od prvního uzavření se školy v distanční výuce značně posunuly. Učitelé již neřeší výběr vhodného videokonferenčního nástroje, ani technické problémy. Většina z nich se naopak snaží udělat maximum pro to, aby hodiny byly pro jejich...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Pravidla konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byla změněna opatřením obecné povahy čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 2)  (dále jen „opatření obecné povahy“). V článku jsou shrnuty povinnosti ředitele střední školy a práv...

Renesance odborného vzdělávání v SOU nebo jen zajímavá epizoda odborné přípravy v oborech vzdělání L0 + H

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. , Jaromír Krejčí Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Na podzim roku 2020 byla schválena novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kterou se umožňuje v některých oborech vzdělání končících výučním listem a maturitní zkouškou z...

Kdy rozhoduje a kdy nerozhoduje ředitel střední školy o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Před více než třemi lety jsem na stránkách Řízení školy upozornila na skutečnost, že školský zákon obsahuje od 1. září 2016 dva druhy individuálního vzdělávacího plánu (dále jen „IVP“). Tím prvním je původní IVP jako organizační úprava vzdělávání ...

Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením praco...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti učitelek v mateřských školách

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Zařazení zaměstnance do platové třídy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Platový tarif tvoří největší složku platu zaměstnance. Pro jeho určení je nutné zaměstnance zařadit do platové třídy a zpravidla i do platového stupně. Správné zařazení do platové třídy je důležité nejen pro určení výše platového tarifu, ale v mno...

Drogy, sex a alkohol aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků - část druhá

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme se zabývali tím, jak zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), definuje bezúhonnost a jaké jsou následky ztráty bezúhonnosti. V tomto článku ...

Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat, jak se poskytování pedagogické intervence (jako podpůrného opatření prvního stupně) projeví př.i vyplnění výkazu P1c-01 veřejnými základními a střední školami ve školním roce 2021/2022

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než jedním promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného ...

Nová úprava dovolené při změně úvazku a výměry dovolené - praktickya na příkladech

Datum: Autor/autoři: Kristýna Menzelová , Michal Peškar Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V minulém článku jsme nastínili, jaké změny přinesla novela zákoníku práce v oblasti dovolené. Zásadní novinkou přitom i nadále zůstává nový výpočet nároku v hodinách, Jak konkrétně však postupovat v některých (ne)typických případech, kdy se v prů...

Za řízení pod vlivem nehrozí jen ztráta "papírů" aneb pár slov k bezúhonnosti vychovatelů

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Asi si každý umíme představit, že něco takového se může stát. Po návštěvě u známých nasedneme opilí do automobilu s tím, že těch pár set metrů domů odřídíme. Jenže když řídíte s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustili jste se trestného činu ...

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

4. část Článek uzavírá sérii článků věnovaných analýze kritérií, pomocí kterých Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny. Obsahem článku je komentář kritérií vztažených k oblasti Vzdělávací výsledky žáků a Podpor...

Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Rubriky