Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školní jídelny

Klima školní jídelny

Klima školní jídelny

Počet článků v rubrice: 20

Stravování dětí v mateřské škole - 6. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 4/2022 Ročník: 2022

Pěstujeme bylinky - Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zelen...

Stravování dětí v mateřské škole - 5. část: Bylinky na naší zahradě a v přírodě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 3/2022 Ročník: 2022

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Stravování dětí v mateřské škole - 4. Část Hody, hody doprovody...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 2/2022 Ročník: 2022

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Stravování dětí v mateřské škole - 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Stravování dětí v mateřské škole - 1. Část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Školní jídelna jako součást mateřské školy - ano, nebo ne?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Příspěvek nabízí pohled na různá organizační uspořádání školní jídelny. Již z názvu vyplývá, že školní jídelna je zařízení, jež slouží k účelům vaření a podávání jídla pro školy, tedy i školy mateřské. Dětem by měla být zajištěna kvalitní strava, ...

Nejčastější závady zjišťované při hygienických kontrolách a jak se jich vyvarovat

Datum: Autor/autoři: Kateřina Pilařová Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Školní jídelny musí při své činnosti dodržovat mnoho legislativních hygienických požadavků, které jsou zastoupeny jak českou, tak i evropskou legislativou. Kontrola dodržování těchto požadavků náleží příslušné krajské hygienické stanici (dále jen ...

Co se zatím povedlo ve školní jídelně v rámci zapojení do programu Skutečně zdravá škola

Datum: Autor/autoři: Olga Chlápková Vydání: ŠJ 3/2020 Ročník: 2020

Waldorfská základní škola Pardubice a Mateřská škola Děvčátka MOMO Slatiňany se do programu Skutečně zdravá škola zapojily jako jedny z prvních již v roce 2015. Ve školních jídelnách obou škol aktivně působí Olga Chlápková. Přečtěte si, co se jí a...

Předjaří přineslo do okresů Pardubického kraje semináře školního stravování

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík , Mgr. Šárka Nováková Vydání: ŠJ 3/2020 Ročník: 2020

Pracovníkům ve školním stravování Pardubického kraje jarní prázdniny ve školách vyplnila série okresních seminářů realizovaných odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen "KrÚ Pk"). Cyklus seminářů se uskutečnil ve dnech 11. až ...

Ohlédnutí za Vánocemi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 2/2020 Ročník: 2020

Již se stalo tradicí, že v předvánoční čas nejen našim strávníkům, ale i široké veřejnosti nabízíme ochutnávku vánočních pokrmů s ukázkou aranžmá štědrovečerní tabule, která k vánočnímu menu jistě patří. Nechyběly ani ukázky vánočních lidových zvyků.

Tady nám chutná

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

Možnost školního stravování, jeho kvalita a vůbec celková atmosféra školní jídelny se v současné době stává jedním z důležitých faktorů při výběru základní i střední školy. Pro většinu rodičů je možnost kvalitního oběda ve školní jídelně vítaným b...

Jak se vaří úsměv a jak se nezadusit trémou

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Je Zdeněk Pohlreich slavný, protože umí vařit, nebo protože umí mluvit? Určitě by mu ke slávě jen ta kuchařská dovednost nestačila. Dokonce si myslím, že mnozí kuchaři z různých televizních zábavných pořadů bývají na první pohled zajímaví lidé, kt...

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech jsme si přiblížili definici stresu, popsali jsme, co konkrétně se děje v lidském organismu, podívali jsme se na to, jak ovlivňuje stres komunikaci. Dnes se budeme zabývat syndromem vyhoření a jeho prevencí.

Supervizi potřebují všichni pomáhající profesionálové (ne však za každou cenu...)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Supervize patří do „kufříku“ s nástroji, metodami a další nutnou či podpůrnou výbavou pomáhajících profesionálů, ale i pracovníků v jiných pozicích. Ze zkušenosti supervizorky vím, jak rozdílné, ba i protichůdné, bývají představy lidí o tom, co se...

Stres a komunikace v kontextu práce ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat problematice stresu a jeho ovlivňování u provozních zaměstnanců školských zařízení. Seznámíme se se základními informacemi o stresu v souvislostech, které postupně přinesou zvýšení porozumění určitým situacím, kter...

I zaměstnanci školní jídelny jsou v kategorii pomáhajících profesí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠJ 2/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat problematice provozních zaměstnanců školských zařízení z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucí nároky.

Dotování stravy dětem z chudých rodin v mateřských a základních školách - analýza současné situace v ČR

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marie Palečková Vydání: ŠJ 6/2017 Ročník: 2017

Podle Eurostatu žije v České republice přibližně 20 % dětí v prostředí ohroženém příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Rodiče těchto dětí se tak často potýkají s problémem, jak pokrýt náklady spojené se školními obědy či stravným v mateřské ...

Akustické opatření ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Jaroslav Kopecký Vydání: ŠJ 2/2017 Ročník: 2017

Nadměrný hluk je častým problémem jídelen. V krátkém časovém rozmezí se v jídelnách soustředí velký počet žáků. Jídelny se většinou nacházejí ve velkých prostorách s vysokými stropy. Je zde konstantní hluk díky probíhajícím rozhovorům a používání ...

Spolupráce školní jídelny se zřizovatelem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová , Jiří Šírek Vydání: ŠJ 1/2017 Ročník: 2017

Dobrá spolupráce školní jídelny se zřizovatelem je polovička úspěchu jídelny a spokojenosti strávníka. Jsme samostatná příspěvková organizace, tedy právní subjekt, který hospodaří s finančním příspěvkem na provoz od zřizovatele. Velmi dobrá spolup...

Ředitel školy versus školní jídelna - partneři nebo protivníci?

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 5/2016 Ročník: 2016

Jak již název napovídá, určitým problémem se ukázala být spolupráce a vzájemná komunikace mezi vedením školy a vedoucí školní jídelny. Zvláště po ukončení cyklu seminářů pro vedoucí školních jídelen, které proběhly plošně po celé Praze v průběhu l...

Rubriky