Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školní družiny

Klima školní družiny

Klima školní družiny

Počet článků v rubrice: 23

Rubikon pro praxi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jaroslav Jindra Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

RUBIKON (www.projektrubikon.info) je vzdělávací projekt učící žáky a studenty principům zodpovědného rozhodování, rozpoznání a odmítnutí potenciálních rizik. Mezi nejžádanější patří divadelní představení Patrik, komiks Patrik a on-line programy. V...

Školní družina jako místo odpočinku i podpory vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Jde to vůbec dohromady?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Školní družina je místo nejen odpočinku žáků, ale může to být i místo, kde se formou her mohou rozvíjet percepce , ať už se jedná o zrakové nebo sluchové vnímání, nebo se procvičuje paměť či serialita, dokonce zde lze hravou formou podpořit i výuk...

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s m...

Kráva není fialová, kuře není vždy žluté a maso opravdu neroste v mrazáku

Datum: Autor/autoři: Vlastimil Jura Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Bezpečné zabarikádování se v budově školy anebo školní družiny není jen pouhý termín „odcizování dětí přírodě“. Je potřeba vnímat tuto přemíru péče i jako ochuzování dětí o osobní zkušenosti a prožitky, na které chtějí samy přijít a chtějí si je s...

Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Rodiče se často ptají, zda je nutné a přínosné vědět, jestli je jejich dítě intelektově nadané (tzv. MiND dítě). Učitelé, vychovatelé v družinách či lektoři kroužků zase, jak jim tato informace pomůže při práci s dítětem. Dost často totiž převládá...

Starosti školních družin na Lince pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Ať už dobrovolně, či nikoliv, spousty prvostupňových dětí tráví ve školních družinách podstatnou část svého času. Jde častokrát o prostor „mezi“, který není tak striktně upraven jako doba školního vyučování a současně není tak volný jako čas stráv...

Pět pravidel na pěti prstech: jednoduchý návod na lepší atmosféru ve třídě

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Aby bylo v kolektivu dětí všem dobře, je nutné dodržovat určitá pravidla. Když děti budou vědět, jak se mají chovat, budou se zároveň cítit jistě a bezpečně. Nová metodika Dobrý začátek nabízí konkrétní návod, jak společně s dětmi pravidla nastavi...

Poradenství pro budoucnost

Datum: Autor/autoři: Adriana Dergam Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Všichni jsme v dětství dostali otázku: Čím chceš být, až budeš velký? Těm, kteří během žákovských let nenajdou odpověď nebo si nejsou jistí svým posláním, má pomoci kariérní poradenství. Nakolik ale dnes odráží potřeby a možnosti digitální doby?

Intelektové nadání bývá často danajským darem

Datum: Autor/autoři: Ing. Miriam Janyšková, MBA Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Někdy je mimořádný intelekt dítěte rozpoznatelný snadněji, jindy je jejich cesta k úspěchu hodně trnitá. Snadné to neměl ani malý Albert. Mluvit začal až ve čtyřech letech, ve škole byl průměrný a učitelé mu říkali, že z něj nic nebude... Dopadlo ...

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2019

Datum: Autor/autoři: Jitka Rydvalová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Již potřinácté se SOU gastronomie a podnikání Pramen v Praze 9 stalo dočasným domovem "Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů", který se letos netradičně uskutečnil již koncem měsíce května. Celková kapac...

Rukověť zpovědnice aneb Jak na rodiče?

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Jaký je rozdíl mezi venčením psa a družinou? Skoro žádný, snad jen ten, že vychovatelka ve školní družině nemůže použít obojek. Bohužel, chtělo by se říci. Snažit se zkrotit hlučné stvoření plné energie a mít jen omezené možnosti zabránit kolizi j...

Proč vyzkoušet družinu venku?

Datum: Autor/autoři: Justina Danišová Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Jaké by to bylo udělat jen malou změnu a získat novou inspiraci pro hry i tvoření, znovu ve své práci zažívat radost z objevování společně s dětmi, vyzkoušet nové materiály a pomůcky zdarma, cítit při práci větší pohodu a odpočinek nebo získat s d...

Zvyšování psychické odolnosti pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se při nich konkrétně děje v lidském organismu, podívali jsme se na stres z pohledu komunikace, definovali jsme adaptační mechanismy a jejich důležitost a vysvě...

Jak nekřičet na děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

Družina je sice součástí školy, nicméně na rozdíl od dopolední docházky, která je pro dítě ve věku základní školy povinná, a navíc je výkonově orientovaná s řadou jasných prvků soutěživosti, a tedy i konkurence, zápasení, vítězství, úspěchů, nevra...

Prevence syndromu vyhoření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech jsme si přiblížili definici stresu, popsali jsme, co konkrétně se děje v lidském organismu, podívali jsme se na to, jak ovlivňuje stres komunikaci. Dnes se budeme zabývat syndromem vyhoření a jeho prevencí.

Supervizi potřebují všichni pomáhající profesionálové (ne však za každou cenu...)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

V únorovém čísle, když byla řeč o sebezkušenosti a osobnostním rozvoji, jsem slíbila napsat více k tématu supervize, která také patří do "kufříku" s nástroji, metodami a další nutnou či podpůrnou výbavou pomáhajících profesionálů. Ze zkušenosti su...

Vychovatelky - kategorie pomáhající profese

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat povolání vychovatelky ve školní družině z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucích nároků na vychovatels...

Obědy do škol

Datum: Autor/autoři: Petr Zábojník Vydání: ŠJ 6/2017 Ročník: 2017

Obědy do škol jsou v poslední době tématem velmi diskutovaným, někdy bych se možná nebál říci až kontroverzním. Přitom si myslím, že úplně zbytečně. Objevují se názory některých politiků, že jde o nadbytečnou podporu, která nikomu nepomůže a je ne...

Pár minut pohybu pro příjemnější den

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kristýna Došková Vydání: ŠD 3/2017 Ročník: 2017

Specifická chůze po dvou dolních končetinách je charakteristický rys pro člověka. Aby dolní končetiny mohly tuto funkci plnit, musejí splňovat mnoho předpokladů. Ze základních předpokladů je správné anatomické uspořádání kostěných struktur a fyzio...

Pár minut pohybu pro příjemnější den

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kristýna Došková Vydání: ŠD 2/2017 Ročník: 2017

V tomto článku se dozvíte zásady správného posilování dolní poloviny těla u dětí mladšího a staršího školního věku. Navážeme tak na předchozí článek „Pár minut pohybu pro příjemnější den. Posilování horní poloviny těla“ ve Speciálu pro školní druž...

Pár minut pohybu pro příjemnější den

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kristýna Došková Vydání: ŠD 1/2017 Ročník: 2017

Posilování je velmi široký pojem, můžeme ho charakterizovat například jako zvyšování svalové síly nebo nabývaní svalové hmoty. Obecně známe několik důvodů, proč posilovat: touha po krásné, svalnaté, vyrýsované postavě; posilování s cílem vyrovnání...

Pár minut pohybu pro příjemnější den

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kristýna Došková Vydání: ŠD 6/2016 Ročník: 2016

Přemýšlíte, jak ve třídě školní družiny zorganizovat pořádek, a zároveň chcete zaujmout pozornost žáků, kteří jsou již unavení z koncentrace na právě ukončenou školní výuku? Nechte se inspirovat zábavnou rozcvičkou v rytmu letních olympijských her...

Agrese dítěte ve školní družině

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: ŠD 5/2016 Ročník: 2016

Agrese u dětí je aktuální téma. Na agresi lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu – medicínského, psychologického, psychiatrického, sociologického a v neposlední řadě pedagogického. Agrese dětí se nevyskytuje pouze během školního vyučování, ale i během ...

Rubriky