Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inovace a inspirace ze škol

Inovace a inspirace ze škol

Proč se neinspirovat ve školách, které jsou úspěšné.

Počet článků v rubrice: 254

Přípravná třída jako významný pomocník pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do základní školy

Datum: Autor/autoři: Lucie Pavelková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Přípravné třídy nejsou v systému českého školství žádnou novinkou, avšak velice často o jejich existenci veřejnost neví. Pokud o přípravné třídě někdy někdo slyšel, často nemá představu, co to vlastně přípravná třída je a k čemu slouží. Považuji t...

Zásobník her

Datum: Autor/autoři: Ivana Böhmová Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Všude najdeme nepřeberné množství her a různých soutěží - v knihách, na internetu, ale ne všechny jsou uspořádané tak, aby vyhovovaly jak nám dospělým, tak právě samotným dětem, kterým jsou určené. Děti potřebují jasné a stručné pokyny, což, myslí...

Mít nasazené batohy i u počítačů aneb Jak odolává kolektiv Přírodní školy opatřením letošního roku

Datum: Autor/autoři: Adam Lustig Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Tiché šeptání spolužáků a zvuky zipů od spacáků, které se ozývaly z obou stran pískovcového převisu. Očima jsem se naposledy podíval na hvězdy, před nimiž se klidně houpaly koruny vysokých borovic, a zachumlal jsem se do spacáku. Taková je moje po...

Hra s fantazií aneb Tajemství a dobrodružství skřítkovy lesní říše

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola poskytuje dětem prostor k různým činnostem, soutěžím a hrám. Při těchto činnostech se učí děti mezi sebou spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat mezi sebou, porovnávat výsledky své práce. Proto nabízím k vyzkoušení i nápady...

Mateřské školy a mezinárodní projekty: Je to snazší, než bychom čekaly!

Datum: Autor/autoři: Jana Hůrská Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Program Vzdělávání financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) umožňuje českým institucím navázat projektovou spolupráci s partnery v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku. Zapojit se do něj mohou školy na všech úrovních vzdělá...

Školka V Lukách na návštěvě v Prešově

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola V Lukách je běžnou sídlištní školkou, jednou ze sedmi mateřských škol v Rakovníku. Vize naší mateřské školy je „Školka jako místo setkávání“. Chceme být školkou, kde se budou setkávat různí lidé s různými potřebami, možnostmi, názor...

FIE na ZŠ a MŠ Krčín

Datum: Autor/autoři: Ivana Nováková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Jednou z metod, která rozvíjí nadání a zároveň poskytuje prostor pro podporu a zlepšení schopností k učení žáků s různými, nejen vzdělávacími obtížemi, je metoda FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování). I u nás ve škole jsme se jí ...

S pomocí hry je každý úkol snazší aneb Gamifikujte, co se dá!

Datum: Autor/autoři: Jana Stoklasová , Juan Rafael Acedo Amigo Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Slovo gamifikace člověk zaslechne převážně v korporátním prostředí velkých firem, a když si jej chcete vyhledat na internetu, odkazy vás obvykle do firemního prostředí zavedou. Nás ale myšlenka gamifikace natolik uchvátila, že jsme se rozhodli při...

Klíčová slova

EarthKAM - program NASA, který láká žáky, učitele i rodiče na celém světě!

Datum: Autor/autoři: Vítek Peterka , Lenka Podzimková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

EarthKAM – Earth Knowledge Acquired by Middle School Students – je program umožňující již druhou desítku let žákům a studentům škol z celého světa zkoumat Zemi prostřednictvím snímků z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Program nabízí celou řadu ...

Labyrint poznávání na Gymnáziu Jana Palacha - v roce 2019 s názvem Demokracie a ekologie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Končel Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Labyrint poznávání je již tradiční podzimní akcí Gymnázia Jana Palacha v Praze, která se zaměřuje na aktuální problémy společenské reality. V minulosti se jednalo o témata spojená s migrací, terorismem, dnešní Čínou a vznikem Československa. V let...

Žáci ZŠ a MŠ Krčín předvedli kostýmy v historickém průvodu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Minaříková Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Letošní start nového školního roku byl v naší škole ve znamení Dnů evropského dědictví. Pro našeho zřizovatele, město Nové Město nad Metují, je to významná akce, která má tradici a na jejíž organizaci se podílejí další organizace a spolky. Po třec...

Pohled zprostředkovatelů programu Feuersteinova instrumentálního obohacování

Datum: Autor/autoři: Petr Jíša , David Schicker Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Zdá se vám, že děti nepřemýšlejí? Trápí vás, že se žáci špatně orientují?

Předvánoční čas ve školní družině

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Blíží se období Vánoc, kdy všechny děti dostávají dárky. K Vánocům patří letité tradice, zvyky, pečení perníčků a další činnosti. A jak prožívají vánoční atmosféru děti ve školní družině?

Postavy adventu a Vánoc

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Pomalu a jistě se blíží čas, který na celém roce asi nejvíce milují děti. Čas předvánoční a vánoční. Zkusme se v této uspěchané době zastavit a podívat se na tuto část roku, která byla odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředena starými pohansk...

Víkendový pobyt pro děti

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Děti školní družiny prožily víkend v Jeseníkách. A jaký tam měly program?

Bádáme a přemýšlíme hrou 4

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Příspěvek přináší další inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu hlavolamů, řešení rébusů a další aktivity, které můžete zařadit do činnosti klubu zábavné logiky v rámci „Šablon II“ nebo prostě do bě...

Pomocníci čarodějky Knihodějky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

Školní jídelna Olešská Koncept interiéru školní jídelny - snaha o propojení vzdělávání v oblasti potravin a zlepšování kultury stravování v prostředí jídelny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Vrtiška Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Školní stravování se stále potýká s důsledky toho, že nutriční a výživová hodnota pokrmů a zpracovávaných surovin bývá často víceméně jediným sledovaným měřítkem jeho kvality. Stravovací návyky dětí jsou navíc stále soustředěny spíše k tradičním a...

Zaměstnávání absolventů se škole vyplatí

Datum: Autor/autoři: Adam Pelej Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Smíchovská střední průmyslová škola je unikátním jevem nejen v České republice tím, kolik jejích absolventů na ní zůstává a se školou i po maturitě nadále spolupracuje. Dle slov jednoho z nich totiž zapomněli ze školy odejít.

Alternativní model pro plánování konstruktivistické výuky: 5E

Datum: Autor/autoři: Jitka Oktábcová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Konstruktivistický přístup ve výuce je významným fenoménem ve vzdělávání. V České republice dnes již mnoho škol a učitelů využívá pro efektivní plánování konstruktivistické výuky model E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe). Ten byl u nás populariz...

Ve své kultuře má ředitel školy zakotveno: "To, co chci, aby dělali `moji` učitelé, to napřed vyzkouším a udělám sám..."

Datum: Autor/autoři: Jana Štybnarová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Inovace a změny ve výuce fungují dobře, pokud je ve škole bezpečné klima. Bezpečné zázemí potřebuje pedagog zejména v situaci, kdy se pouští do jiného stylu výuky, aby žáky aktivizoval. Jaká bude reakce třídy? Zapojí se všichni? Obavy učitele ze v...

Pozvánka na jednu ze zajímavých cest

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Mnoho článků bylo napsáno o sdílení a potřebě společně práce. Jak by také ne, ukazuje se nakonec v každodenní práci (nejen) našich škol, že se jedná o správnou věc. Vždy je přece lepší s kolegou ze sborovny či vedlejšího kabinetu, popř. s ředitelk...

Aby se z úklidu dětského pokoje či školní herny nestávala válka mezi dospělým a dítětem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Valová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Jako pedagog mateřské školy určitý čas trávíte tím, že s dětmi uklízíte místo, kde si hrají. A někdy se vám může zdát, že právě tato aktivita je pro vás černým odběrem energie. A možná také znáte dny, kdy pořád dokola dětem připomínáte, aby si ukl...

S pohlednicí kolem světa podruhé

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Konvalinová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Jak to s námi dále bylo? Co nám poštou dorazilo? Pohlednice z velké dálky či obrázky do obálky. Příběhy v obrázcích schované, inkoustem pečlivě napsané. Barevné a krásné známky, zavedly poštu do naší schránky. Světem tam a zase zpátky, to vám poví...

Celoroční projekt školní družiny "Pomocníci čarodějky Knihodějky"

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Jedním z hlavních cílů vzdělávání je vést žáky k tomu, aby zvládli základy komunikace - slovní i písemné. Děti čtou méně než dřívější generace. Je větší výběr různých zdrojů informací. Nedostatek čtení má však určitě vliv na způsob vyjadřování, na...

Zdravě jíme, sportujeme

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Votavová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

V pondělí 3. června 2019 se ve školní družině ZŠ T. G. Masaryka v Písku konal projektový den s názvem "Zdravě jíme, sportujeme". Děti si pod odborným vedením výživové poradkyně Markéty Witzenleiterové společně povídaly o tom, jak správně jíst.

Jak to bylo, jak to je

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

V minulém článku (Speciál pro školní družiny 3/2019) jsme se podívali, jak se vyvíjelo bydlení, oblékání a účesy, kniha, papír a písmo, psací potřeby... Pozorný čtenář se dovtípil, neboť v textu bylo i lehce naznačeno, kam se ubírala naše hra dál....

Úkoly pohádkového krále

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Děti mají rády pohádky, ale také nejrůznější úkoly a hry. A pokud je plnění úkolů a her doplněno vhodnou motivací, děti se do jejich plnění pouští s nadšením a chutí. Navíc veškeré aktivity doplňují a realizují s využitím dětské fantazie, která ne...

Vlastní mediální dům na střední škole? Pro studenty Smíchovské SPŠ nic nemožného

Datum: Autor/autoři: Michael Kalista Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Na některých školách se mediální výchova vyučuje pouze formálně, jako průřezové téma, na které však mnohdy nevyjde čas. Na Smíchovské střední průmyslové škole naproti tomu rovnou vybudovali Mediální dům Preslova.

Divadelní brána jazyků otevřená

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Školní divadlo má dlouhou tradici, jeho propagátorem a autorem her byl i Jan Amos Komenský. V posledních desetiletích ožívá, zejména na gymnáziích, divadlo cizojazyčné – žáci hrají představení v angličtině, francouzštině, němčině či španělštině. H...

Hravé úkoly aneb úkoly a hry

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Děti si rády hrají. Pro nás dospělé to znamená neustálé přemýšlení nad tím, čím děti zaujmout, jak je správně motivovat, jak účelně využít jejich volný čas. Cílem nabízených činností je rozvíjet získané schopnosti a dovednosti, dát dětem příležito...

Družina (za) školou

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Pro děti v minulosti bylo zcela přirozené učit se venku. Družiny mají velkou možnost a příležitost děti k tomuto učení znovu přivést. Můžete se zapojit do projektů, které vám pomohou s náplní i metodikou. Vzdělávání venku je názorné, pestré, zaměs...

Lampionový průvod se svatým Martinem

Datum: Autor/autoři: Marie Čtvrtníčková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Úspěch žákovského týmu byl skvělým dárkem Základní škole Salvátor ve Valašském Meziříčí k jejím 25. narozeninám, které oslaví v letošním školním roce. Školní parlament se svým projektem Lampionový průvod se svatým Martinem uspěl v soutěži „Co děla...

Cíle profesního učení - úspěšný učitel se učí od svých žáků

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Paní učitelka Zdenka sledovala už potřetí kousek nahrávky své hodiny. Třeťákům napsala na tabuli jména postav, s nimiž se za chvíli setkají v textu, a děti měly za úkol ve trojicích vymyslet příběh: „O čem asi budeme číst, když v příběhu vystupuje...

Tak trochu jiná expedice: do divadla!

Datum: Autor/autoři: Romana Bartůňková Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Expediční týdny jsou pro alternativní vzdělávací program ALT Gymnázia Na Zatlance (GNZ) povinné. Běžně se třídní skupina pohybuje v terénu mimo školní prostředí a získává reálné zkušenosti z praktických úkolů v přírodě nebo třeba v zapadlých sudet...

Dějepis není o rekapitulaci faktů, ale o interpretaci

Datum: Autor/autoři: Petr Sedlák , Lenka Hanovská Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

O tom, jak vyučovat lépe dějepis, zvláště pak moderní dějiny, se v současné době vede široká celospolečenská diskuse. V médiích často můžeme číst komentáře o nedostatečnosti výuky dějepisu na středních a základních školách, o potřebě výuky soudobý...

Projekt patronů pro první ročníky

Datum: Autor/autoři: Marek Hlaváč Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

V rámci podpory žáků prvních ročníků přišla žákovská rada ze SŠ Polytechnické Brno, Jílová, s projektem patronů. Přechod na střední školu znamená pro mnohé nové výzvy a vzrušení z objevování jiného prostředí, ale také s sebou nese stres a nejistot...

S pohlednicí kolem světa

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Konvalinová Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Lepší než obrázky jen z počítače stahovat je hlídat schránku a z pohlednic se radovat. To se pak jinak poznává svět, když přijde pohled a na něm pár vět. Prohlížíme obrázky a v mapách je pak hledáme a klademe si otázky, co všechno ještě neznáme.

Týden plný zábavy, her a dobrodružství

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Děti mají rády pestrý program. A nám dospělým nezbývá než přemýšlet nad tím, co dětem připravit, jak je zajmout, aby si to ve svém volném čase, který tráví se svými kamarády ve školní družině, užily. Dnešní děti mají rády, když činnost není jednot...

Nesmírně vesmírné nápady 2

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Každý rok motivuji děti v družině celoroční hrou, která je zároveň mnoho let po sobě i eTwinningovým mezinárodním projektem. V předchozím školním roce jsme se slovenskou partnerkou zrealizovali projekt s názvem KOSMOTOUR PROXIMA, který získal evro...

Jak to bylo, jak to je

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Každý den odpovídáme v družině dětem na zvídavé dotazy, některé jsou běžné, ale nad některými se pozastavíme i my dospělí. Jak se asi dříve bydlelo, co bylo kdysi módní, jaké se nosily účesy, na co se dříve psalo, než byl poprvé vyroben papír? Vzd...

Školní družiny a kluby přivítaly jaro

Datum: Autor/autoři: Hana Hladká Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Díky dětem ze školních družin a klubů rozkvetla chomutovská knihovna "Jarní výstavou chomutovských školních družin a klubů".

Bezmasé moderní pokrmy

Datum: Autor/autoři: Iveta Brunová Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Od června 2018 jsem měla v plánu praktické školení pro kuchaře. Téma znělo "Bezmasé moderní pokrmy". Oslovila jsem pana Zdeňka Hladíka s prosbou o pomoc při této akci. Kdo zná pana Hladíka, tak ví, že neodmítl. Každý kuchař si měl vymyslet své dva...

Masopust ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Romana Opršalová Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Zní to netradičně, ale proč to nezkusit. Každoročně v našem městě pořádá Základní a Praktická škola Český Brod tradiční masopustní průvod. Již 8. masopustní průvod se konal ve středu 13. března v Českém Brodě. Škola měla vše připraveno jako obvykl...

S pohlednicí kolem světa

Datum: Autor/autoři: Kateřina Konvalinová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Lepší než obrázky jen z počítače stahovat je hlídat schránku a z pohlednic se radovat. To se pak jinak poznává svět, když přijde pohled a na něm pár vět. Prohlížíme obrázky a v mapách je pak hledáme a klademe si otázky, co všechno ještě neznáme.

Velikonoční tvoření

Datum: Autor/autoři: Alexandra Hejlová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

V dnešních výtvarných dílničkách se budeme věnovat Velikonocům, které se kvapem blíží. Tentokrát vám představím pět zajímavých, a přitom lehkých nápadů, které hravě s dětmi vytvoříte. Na závěr si dnes vyrobíme velmi praktický dárek, třeba pro kole...

Práce senátu na ZŠ v Jílovém u Prahy

Datum: Autor/autoři: Klára Doudová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Už třetím rokem se s koordinátorem – a hlavní kreativní silou – Matějem Vrhelem snažíme vést děti prostřednictvím žákovského senátu k realizaci projektů, na kterých si děti vyzkoušejí vyrazit za hranice školy a podívat se do reálného světa. V loňs...

Českobrodská školní jídelna opět hostila nevšední strávníky

Datum: Autor/autoři: Veronika Reinischová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Kdo chyběl v úterý 20. listopadu 2018 ve školní jídelně ZŠ Žitomířská v Českém Brodě, zajisté prohloupil. Proběhl zde již třetí ročník „Zážitkové večeře“. To je akce určená pro kohokoliv, kdo chce zažít, na čem si mohou pochutnat děti v této školn...

Zážitková večeře ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Romana Opršalová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Gastronomický zážitek ve školní jídelně? Proč ne. Uspořádali jsme tuto akci již po třetí. Večeře byla velice brzy vyprodaná a nás těšil zájem o tuto akci. Informace o akci jsme měsíc předem zveřejnili na stránkách města, školy i jídelny a prostřed...

Active citizens Zatlanka aneb I škola už je život

Datum: Autor/autoři: Romana Bartůňková Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

„Každej si hledá svý, kam sebe vrazit,“ zpívá Monika Načeva v devadesátkovém hitu. Určité procento studentů z našeho gymnázia se očividně rádo „vráží“ do užitečných a reálnému životu blízkých projektů. Kromě studia se snaží vyšetřit zbývající čas ...

Aktivní občan: Spokojenější stáří

Datum: Autor/autoři: Lenka Budínská , Ivana Celnarová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Od dubna 2018 bylo pro ZŠ Chrast každé pondělní odpoledne pravidelnou společnou akcí žáků a seniorů. Návštěvy probíhaly v rámci projektu AKTIVNÍ OBČAN: Spokojenější stáří, který vznikl podle metodiky Active Citizens programu Varianty společnosti Č...

Bohumil Sucharda - vzor pro mladé. Projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Jana Třetinová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Dětské zastupitelstvo na Základní škole T. G. Masaryka Milovice působí již 10 let. Během této doby prošlo překotným vývojem. Nastavilo nejen pravidelná týdenní setkávání, kdy dětští zastupitelé zasedají v rámci volitelného předmětu vždy v pondělí ...

Proč učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Daniš Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Málokdo dnes zpochybní, že pobyt a pohyb dětí v přírodě jim přináší celou řadu benefitů spjatých s jejich fyzickým a psychickým zdravím. Děti, které jsou často venku, jsou méně nemocné, mají menší problémy s nadváhou, jsou spokojenější a odolnější...

Zábavné hry

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Cílem tohoto příspěvku je podnítit dětskou aktivitu, samostatnost a nápaditost v návaznosti na získané zkušenosti a vědomosti již osvojené.

Hry plné zvířecích kamarádů

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Je mnoho dětí, které mají doma zvířecího kamaráda. Někdo má doma pejska, někdo kočičku, chameleona, křečka, želvičku, papouška či jiné zvířátko, o které se musí starat.

Včelí týden ve školní družině

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Smyslem a zároveň cílem tohoto tematického týdne bylo, aby se děti hravou a nenásilnou formou dozvěděly více o včelách samotných, o životě v úlu, o práci včelaře, o včelích produktech, ale i o tom, co se může stát při včelím bodnutí.

Nesmírně vesmírné nápady

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Každý rok motivuji děti v družině celoroční hrou, která je zároveň mnoho let po sobě i eTwinningovým mezinárodním projektem. V předchozím školním roce jsme se slovenskou partnerkou zrealizovali projekt s názvem KOSMOTOUR PROXIMA, který získal evro...

Metoda vědomé stopy pohybu

Datum: Autor/autoři: akad. mal. Táňa Svatošová Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

„Jakýkoliv lék lze nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nenahradí žádný lék.“ Hippokrates „Umět dobře psát znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Hudba hrou

Datum: Autor/autoři: Bc. Jarmila Závěrková, DiS. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Je dávno známo, že hudba pozitivně působí již na malé děti. Ty milují zpěv, tanec, hru na hudební nástroje i poslech hudby. A tak není nic krásnějšího, než když je hudba doprovází až do dospělosti. Už malé děti v mateřských školách můžeme hravou f...

Jak vedení praxí přispívá k rozvoji zkušených pedagogů - příklad výcviku Učitel naživo

Datum: Autor/autoři: Barbora Zavadilová , PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Je známo, že dostatečná pedagogická praxe hraje u začínajících učitelů zásadní roli pro rozvoj pedagogických dovedností, zisk důvěry ve vlastní schopnosti a celkové překlenutí propasti mezi teorií a skutečnou praxí.1) Již méně výzkumů a pozornosti...

Den s učitelem - projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Členové žákovského parlamentu na Základní škole K. V. Raise Lázně Bělohrad před třemi lety vymysleli projekt zaměřený na sblížení učitele se žákem a na podrobnější poznání učitelovy práce z pohledu žáků. Nazvali ho Den s učitelem. Žáci při běžném ...

Vlci z Cermatu a koza čtenářka aneb Co sám nerad, nečiň jinému

Datum: Autor/autoři: Monika Stehlíková Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Monika Stehlíková učí češtinu a ZSV na Gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni a soustřeďuje se na kultivaci čtenářství a výchovu k lidským právům. Ve své úvaze se zamýšlí, jak lze studenty v četbě podpořit, a ukazuje, jak češtináři v její škole b...

Dějiny jinak: Prožít Palachovu smrt či spojit politiku se sportem

Datum: Autor/autoři: Pavel Fiala Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Učitel dějepisu nemusí svádět každodenní boj s nezájmem studentů. K dějepisu lze přistoupit jinak, a to i na odborné škole, kde je časová dotace tíživě malá. Při výuce dějepisu je proto potřeba přemýšlet jinak. Třeba učit v bloku, řešit případové ...

Hudba hrou

Datum: Autor/autoři: Bc. Jarmila Závěrková, DiS. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

V družinách se nemusíme držet zkrátka, co se hudby týče. I tam je velký prostor pro hudební tvoření. Ráda bych vám ukázala, jak kreativně zapojit hudební prvky v družině. Výborné je propojení výtvarného umění s hudbou a tancem.

Klíčová slova

Jako v pohádce

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Jako v pohádce se ocitly děti ze školní družiny. A jak vypadal pohádkový svět dětí? A co všechno společně prožily? Pokud jste zvědaví a máte rádi pohádkový svět, můžete se s námi do pohádky podívat. A při troše fantazie prožít neuvěřitelné chvíle ...

Klíčová slova

Bádáme a přemýšlíme hrou 3

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Třetí díl inspirací a nápadů pro malá bádání hlavou a rukama zaměřená na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů a další aktivity, jež můžete použít v klubu zábavné logiky, který si můžete založit v rámci vyhlášen...

Klíčová slova

Jak se vařilo za první republiky

Datum: Autor/autoři: Olga Johanidesová Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

V dobách první republiky se kuchyně rozdělila na tu tradiční, chudší lidovou kuchyni a bohatší, ovlivněnou hlavně francouzskou kuchyní, kde se konzumovala zejména jídla z dražších surovin.

100pa výročí republiky ve školních jídelnách na Vysočině

Datum: Autor/autoři: Olga Johanidesová Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Důstojně, vtipně, a přitom tematicky se rozhodly některé školní jídelny na Vysočině pro akci, ke které se přihlásily prostřednictvím výzvy úseku školního stravování krajského úřadu. Školní jídelny měly připravit pro děti, žáky netradiční menu podl...

Výherci 2. ročníku soutěže "Školní jídelna chutně a zdravě"

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Školním jídelnám nechybí fantazie ani odvaha Finálové kolo 2. ročníku soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“ se uskutečnilo dne 26. 10. 2018 na Středním odborném učilišti gastronomie a podnikání v Praze. Soutěž připravila Asociace zřizovatelů šk...

Školní jídelny zdravě a chutně

Datum: Autor/autoři: Miroslava Segar Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Ostravský magistrát vyhodnotil 29. 10. 2018 ve Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce III. etapu celoměstského projektu „Školní jídelny zdravě a chutně“. Letos si cenu za poskytování dietního stravování a mimořádné aktivity v oblas...

Hejného metoda jako cesta ke kritickému myšlení

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Hejného metoda je nejen matematika, ale hlavně filozofie. Děti mají možnost se seznámit s početními operacemi nenásilnou a hravou formou. Jsou motivovány hrou a zajímavými prostředími k přemýšlení, jak by početní operace šla provést jinak, díky če...

Systém právních informací ve výuce práva

Datum: Autor/autoři: Jan Novák Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

Každá střední škola se jistě snaží svým studentům vytvářet pluralitní nebo také náročné a motivující prostředí, aby v co největší míře přivedla studenty k dovednostem a schopnostem potřebným pro budoucí uplatnění v životě. V případě gymnázií ještě...

Kdo se baví, nezlobí

Datum: Autor/autoři: Kateřina Lichtenberková Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Děti se nejlépe učí ve chvíli, kdy jsou na to samy připraveny. Jediné, co k tomu potřebují, je nálada, motivace a ty správné podmínky. Průběh vyučování asi příliš neovlivníte, ale motivaci a příjemné prostředí ve školní družině vytvořit můžete. Uv...

Malý vědec

Datum: Autor/autoři: Dagmar Findová Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Hvězdné království

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Motivační pohádka Bylo jednou jedno království a nebylo to obyčejné království. Bylo to království plné hvězd. A v tom království, stejně jako v jiných královstvích, žili král a královna, kteří měli překrásnou dceru Hvězdičku. Bydleli společně na ...

Bádáme a přemýšlíme hrou 2

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Další inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů a další aktivity, které můžete použít v klubu zábavné logiky nebo prostě v běžném provozu ŠD, ŠK.

Klíčová slova

Projekt "Kuchyně našich babiček" odstartoval ve Svitavách

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Vařit zdravá jídla moderními způsoby nevyvolává u strávníků automaticky pocit nadšení, a často tak nepřináší ani očekávané ocenění nového přístupu kuchařů a kuchařek. V pestrých a vyvážených jídelníčcích s neotřelými kombinacemi se objevují nové n...

Hostování Školní jídelny Kojetín ve školní jídelně při Střední zdravotnické škole Svitavy - společné vaření a navázání spolupráce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Ve čtvrtek 14. června letošního roku jsme se v rámci projektu „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - Kuchyně našich babiček“ podíleli na přípravě oběda ve školní jídelně při SZŠ ve Svitavách. Ing. Bc. Vladim...

Zkušenosti se salátovým barem ve školní jídelně v Kojetíně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Stejně jako školní jídelna v Českém Brodě (uveřejněno ve Speciálu pro školní jídelny 5/2018) i my jsme zvažovali, zda pořídit salátový bar, či nikoliv. Hledala jsem zkušenosti jiných jídelen a tyto jsem vyhodnocovala. Na jedné straně obava, že se ...

Rok polévek

Datum: Autor/autoři: Romana Opršalová Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Ve školní jídelně ZŠ Žitomířská v Českém Brodě právě úspěšně skončila akce s názvem „Rok polévek“. Celý školní rok jsme věnovali zvýšenou pozornost hlavně polévkám. Loni v červnu jsme se rozhodli zkusit vymyslet a také připravit na každý den jinou...

Stolní hry pro děti v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Naše mateřská škola obdržela na jaře 2018 pět různých her od firmy MINDOK, s. r. o. Během jarního období jsme s kolegyněmi pozorovaly míru zájmu dětí o tyto hry a také jsme si všímaly, zda jednotlivé hry přispívají k rozvoji dětí v některých oblas...

Klíčová slova

Traveling in Europe

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Projekt s tímto názvem byl jedním z několika eTwinnigových projektů realizovaných v naší mateřské škole v loňském školním roce. eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami a vzájemnou komunikaci učitelů realizo...

Jak ve škole rozvíjet kreativitu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Jedním z nejsledovanějších záznamů z konferencí TED1) je přednáška Kena Robinsona2) z roku 2006 na téma „Zabíjejí školy kreativitu?“. Řečník v ní argumentuje, že kreativita je v současném vzdělávání stejně důležitá jako gramotnost a měli bychom k ...

Exit game aneb Tak trochu jiná výuka

Datum: Autor/autoři: Helena Mašláňová Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Právě jste na víkendové prohlídce velkého farmaceutického koncernu sídlícího ve městě, v němž žijete. Již několik let se mezi lidmi povídá, že zde probíhá tajný výzkum drog pravdy. V průběhu prohlídky nevidíte nic výjimečného, pak ale s několika k...

Příklad dobré praxe - kulatý stůl k problematice sociálního začleňování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se v budově radnice městské části Prahy 3 uskutečnilo setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci škol a školských zařízení z Prahy 3, z Prahy 5 a Kopřivnice, radní MČ Prahy 3 a 5, zástupci neziskových organizací...

Bádáme a přemýšlíme hrou

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů, využití geoboardů, hravé programování s včelkou Bee-bot. Praktické ukázky uvedených činností, vytvoření sbírk...

Hry jen tak pro zábavu

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Zdá se vám, že děti, když přijdou ze školy, nevnímají a jsou unavené? Není to důvod k zamyšlení? Myslím, že každý z nás si potřebuje občas odpočinout. Co to znamená? Není to o tom, že si lehneme a spíme, ale nejlépe se odreagujeme něčím, co nás ba...

Celoroční družinová hra "Máme rádi Česko", 2. část

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Přinášíme pokračování článku o celoroční družinové hře "Máme rádi Česko", jehož první část jste si mohli přečíst ve Speciálu pro školní družiny 3/2018. Tentokrát se budeme věnovat zejména krajům, ale i svátkům a tradicím začleněným do hry.

Salátový bar ve školní jídelně v Českém Brodě

Datum: Autor/autoři: Romana Opršalová Vydání: ŠJ 5/2018 Ročník: 2018

Myšlenku pořídit salátový bar do školní jídelny jsem měla již delší dobu. Nejprve proběhla rekonstrukce kuchyně, kde se s touto variantou nepočítalo. Posléze jsme se potýkaly s prostorem a některé vedoucí jídelen o salátových barech moc nadšeně ne...

Roční plán výchovné a vzdělávací práce ŠD

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

Ve školní družině se stále něco děje. A aby činnosti, které nabízíme dětem, byly zajímavé a přitažlivé, věnujeme tomu poměrně mnoho času a vynaložíme nemalé úsilí. Ale pokud se nám podaří vymyslet aktivity zábavné, a navíc motivačně propojené, zce...

Přenosný akvapark

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

Často se stává, že před prázdninami nebo hned po prázdninách je velmi horké a slunečné počasí. Jak vyplnit s dětmi odpoledne, když nemáme možnost vykoupat se v bazénu nebo nemáme vodní mlhu a různé trysky na svlažení? Někdy pomůžou jednoduché hry ...

Výstava o Ukrajině a ukrajinské jídlo v Kojetíně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová , Dana Dýmalová Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

V červnu 2017 byl naší škole udělen titul "Světová škola". Co za jeho ziskem stálo? Celoroční práce na projektu Kambodža. Připravili jsme výstavu o této zemi, uspořádali sbírku pro sirotčinec v Phnom Penh.

Odborná praxe ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Petra Šoukalová Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

Před dvěma lety mi zatelefonovala má sousedka z jižních Čech, která má dceru, a ta se rozhodla studovat obor nutriční terapie na Karlově univerzitě v Praze. Tento telefonát se týkal toho, zda by si dotyčná budoucí nutriční terapeutka mohla splnit ...

Pilotní projekt "Dny mezinárodní kuchyně" ve školních jídelnách se těší přízni školáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Vrtiška Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

Skvělého hodnocení ze strany malých i velkých strávníků se organizaci Školní jídelna Praha 10 dostalo při zahájení pilotního projektu nazvaného "Dny mezinárodní kuchyně". Tato novinka se rozšíří i do dalších školních jídelen.

Učení venku jako "normální" výuka

Datum: Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Výukový program Les ve škole1) vzdělávacího centra TEREZA2) motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se o lese v lese. Je zároveň mezinárodním programem, do kterého je zapojeno už 26 zemí z celého světa. Zeptali...

Stáže studentů GEVO na vysokých školách

Datum: Autor/autoři: Mgr. Matěj Bíža Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

V rámci výuky na našem gymnáziu byl již před lety zaveden předmět profesní volba, který středoškolákům pomáhá uvědomit si jejich další možnosti po ukončení studia a který je pevnou součástí ŠVP G. Probíhala v něm teoretická výuka, v níž jsme se sn...

Celoroční družinová hra "Máme rádi Česko"

Datum: Autor/autoři: Pavla Čivrná Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Výběr tématu pro letošní celoroční družinovou hru byl pro mě jasnou volbou. V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky a my jsme chtěli být o krůček napřed. S Českou republikou se žáci naší školy více seznámí v rámci vyučová...

Pohádková reportáž aneb Hra na reportéry a malíře

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Děti ze školní družiny pravidelně navštěvují babičky a dědečky v Centru sociálních služeb. Na každou společnou návštěvu se těší děti i dospělí. Protože se pravidelná setkávání uskutečňují již několik let, tak se stále snažíme vymýšlet nové a nové ...

Klíčová slova

Rubriky