Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inovace a inspirace

Spolupracovat nestačí - Co má největší dopad na učení žáků?

Datum: Autor/autoři: Šárka Miková , Miloslav Kubíček Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Který z následujících faktorů podle vás nejvíce zefektivňuje výuku učitelů a zlepšuje výkony žáků? Aktivity pro zlepšení týmové spolupráce a komunikace mezi učiteli, sdílení dobré praxe mezi učiteli, anebo posilování vztahů s žáky a učiteli? Určit...

Sociální pedagog - budování mostů mezi školou a rodinou se vyplatí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Nadhazovat v covidové době „trendy témata“ jako wellbeing je podobné jako prohlásit, že všechno souvisí se vším. Jistě. Všichni dobře víme, že pozitivní klima je pro studijní výsledky dětí a především pro jejich motivaci dále se vzdělávat skutečně...

Tajemné kouzlo Vánoc

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Z textů a not vánočních koled dýchá romantika, jež vyvolává kouzelnou představu o prožívání vánočních svátků. Ať už slavíme vánoční svátky jakýmkoliv způsobem, neměli bychom zapomínat, že jsou to především svátky plné sváteční harmonie, radosti a ...

Cesta pro děti s obtížným zařazením do kolektivu

Datum: Autor/autoři: Pavel Vyhňák Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Zájmový kroužek Cesta na naší škole vznikl z iniciativy speciální pedagožky Mgr. Evy Heinzové. Někteří žáci zařazení do základní školy totiž potřebují obrovskou míru podpory ze strany pedagogů a asistentů, aby zvládali nároky, které na ně učební p...

Zkoumání vlastní praxe prostřednictvím spolupráce a náročných rozhovorů

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Jana a Adéla pracovaly párově po celý školní rok. Jednou týdně vedly společnou hodinu češtiny, která se zaměřovala na rozvoj čtenářské kompetence žáků v šesté třídě, kde je Jana třídní. Adéla vedle toho vyučovala sama v paralelní šestce.

Pohádkové hry a hraní

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Nabízené aktivity poskytují podněty pro pestrou a mnohotvárnou činnost, otevírají cestu k zajímavým možnostem - k uplatnění dětských nápadů a myšlenek, k prohloubení školních vědomostí. Aktivity jsou vhodné pro děti mladšího školního věku.

Kouzelné ruce

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Nejlepším nástrojem pro tvoření jsou naše vlastní ruce. Nejen že naše ruce tvoří, ale jejich otisky jsou skvělou možností, jak vytvořit krásná a originální díla. Příspěvek bude více zaměřen na sociální dovednosti s mottem: Naše ruce neubližují, al...

Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Naši žáci se bez ohledu na to, jaké mají zázemí, potřebují naučit stále komplexnějším dovednostem, aby dobře zvládali život v propojeném a nepřehledném světě. Učitelé jsou pro ně nejdůležitějším faktorem úspěchu ve škole. Dobrý učitel může dokonce...

Nechme děti objevovat

Datum: Autor/autoři: Monika Rezková , Světlana Jelenová Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Děti jsou zvídavé. To není nic nového pod sluncem. Někdy nás zaskočí svými otázkami, jindy zase tím, co vymyslí za „kulišárny“. Takový pytel blech jsou i děti ze třídy Žabiček z MŠ Kamarád, Veverkova, v Hradci Králové. Děti jsou aktivní, a proto j...

Venkovní učebna "jurta" v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Olga Vyhnánková Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Naše sídlištní mateřská škola na okraji Prahy je šestitřídní, z toho jsou dvě třídy „speciální“ především pro děti s řečovým a kombinovaným postižením. Podařilo se nám sladit potřeby všech tříd, dětí a pedagogů s podmínkami Výzvy č.37/2017 z Opera...

Ředitelé na Kutnohorsku s podporou Eduzměny sdílejí své zkušenosti

Datum: Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Už více než rok se ředitelé na Kutnohorsku scházejí, aby sdíleli zkušenosti ze své práce a inspirovali se od kolegů. Přibližně jednou měsíčně spolu diskutují o tom, jaké záležitosti právě řeší a co se u nich ve škole osvědčilo, ale sdílí i to, c...

Žijeme zeleně

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 5/2021 Ročník: 2021

Přátelé z neznámé planety

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2021 Ročník: 2021

Týmové vaření v Malšicích

Datum: Autor/autoři: Iveta Brunová Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Během složité doby koronavirové se na vedoucí ŠJ hrnula jedna online nabídka seminářů, konferencí a školení za druhou. Nabídka na online vaření a praktické kuchařské dovednosti téměř žádná. Na přímé setkávání nebyla zkrátka doba. V březnu mě napad...

Hry podle scénáře

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Děti nechtějí být samy a od nás dospělých vyžadují neustálou pozornost. Přejí si, abychom jim věnovali svůj čas, hráli si s nimi, povídali, plnili společně nejrůznější úkoly. Při společných hrách a dalších činnostech můžeme s dětmi komunikovat, ok...

Nápady do školní družiny

Datum: Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Výchovně-vzdělávací činnost v podobě distanční výuky se určitě žádné vychovatelce nelíbí, proto jsme byly rády, když se nám do družin děti vrátily a s chutí jsme se mohly pustit do práce. Nabízíme některé náměty na činnost ve školní družině.

Po stopách indiánů

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Evergreenem mezi celoročními hrami ve školních družinách či náměty na tábory je motivační hra na indiány. Pojďme si připomenout několik známých či zcela nových aktivit s tímto tématem. V naší družině jsme v loňském školním roce realizovali celoroč...

Mezinárodní den dětí v školní jídelně v Kojetíně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Mezinárodní den dětí se slaví s radostí snad na celém světě. Je oslavou dětí, ale hlavně snahou připomenout jejich práva a potřeby. Pro děti se v tento den pořádají různé zábavné akce plné atrakcí, zajímavých her, soutěží a dětských písniček. Děti...

Včelí království

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Jarní období přímo vybízí k vycházkám do přírody, k pozorování a zkoumání rostlin, zvířat i drobných živočichů. Připravili jsme pro děti vzdělávací environmentální program, jenž je seznámí se způsobem života včel, s hierarchií ve včelstvu a důleži...

Pověz mi to obrázkem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Konvalinová Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Jak již název napovídá, při práci s dětmi nejčastěji využijeme jako metodickou pomůcku obrázky. Obrázky jsou skvělé pro své variabilní využití jak s dětmi s logopedickými problémy, poruchami autistického spektra, poruchami sluchu, tak i s dětmi s ...

Příroda je kouzelnice

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Příroda kolem nás je plná krás a vždy inspirovala umělce i vědce. Při pozorování přírody mohou děti popustit uzdu své fantazii a vyzkoušet svoji představivost. S dětmi v družině můžete sledovat, jak se mění spektrum a dostupnost přírodnin od jara ...

Kouzelné hry se zvířátky

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Cílem tohoto příspěvku je motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti, rozvíjet ekologické cítění, prohlubovat lásku k přírodě. V přírodě můžeme pozorovat nejen zvířata a rostliny, ale i zvláštní tvary, rozmanité barvy a mnoho dalších pozoruhodn...

Aktivity a tvoření v naší školní družině

Datum: Autor/autoři: Bc. Stanislava Horská Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Ráda bych vás seznámila s aktivitami v naší školní družině. Žáci jeví velký zájem o tvoření a rádi se zapojují do různorodých aktivit. Při realizaci různých projektů se všichni těší a účastní se jednotlivých činností. Během školního roku jsme akti...

Úkoly a hry z Papírového království

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Hry a nápady, které jsme si společně s dětmi vyzkoušeli, navozují atmosféru spolupráce, důvěry a tolerance. Při jejich realizaci lze pozorovat rozvíjení komunikačních dovedností, řešení vzniklých problémů, dětské reakce. Pestrá a rozmanitá náplň v...

Průvodci po okolí a galerie na plotě

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 3/2021 Ročník: 2021

Rok se s rokem sešel a družiny se opět zavřely. Výuka běží online, ale jak znovu uchopit zavřenou družinu? Každá družina to má nastavené podle svého místa a školy. Někde se setkávají vychovatelky s dětmi a rodiči alespoň na chvíli online, někde pa...

Pohádkové hry

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: MŠ 1/2021 Ročník: 2021

Nápady do školní družiny

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Aktivity vyzkoušené v naší družině můžete vyzkoušet i s vašimi dětmi podle našich návodů. Lze je realizovat dle vlastního výběru s menší i větší skupinou dětí. Některé aktivity lze vyzkoušet venku, jiné v místnosti.

Hrátky s písmenky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Upcyklace je ekologická, hravá a kreativní

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Upcycling neboli upcyklace je filozofií, uměním, ale také životním stylem 21. století. Zkuste s dětmi přeměňovat staré a nepotřebné produkty, které by se jinak staly odpadem, na produkty s vyšší užitnou hodnotou, než jakou měl původní výrobek. Mot...

Congroo FAIR: Online veletrh vysokých a vyšších odborných škol, kde hraje uchazeč ústřední roli

Datum: Autor/autoři: Vojtěch Očenášek Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Možností, kam se po střední škole vydat za dalším studiem, je v dnešní době spousta. Oproti existujícím alternativám si veletrh congroo FAIR klade za cíl vytvářet prostor, ve kterém se žák střední školy může o své budoucnosti rozhodovat autonomně ...

Učíme online. Vytvořte webové stránky vaší třídy zdarma

Datum: Autor/autoři: Jana Gecelovská Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Pandemie koronaviru přinesla do života nás všech mnoho nových věcí. Ve školním batohu vedle svačiny většina školáků a studentů nosí roušky i vlastní lahvičku s dezinfekcí. I výuka se musí přizpůsobit nové době. Na začátku jara si všechny školy vyz...

HistoryLab pomůže učit dějepis online

Datum: Autor/autoři: Kamil Činátl Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Chcete se ve výuce dějepisu zaměřit na podporu dovedností? Může vám pomoci HistoryLab.cz, který umožňuje tvořivou práci s prameny v interaktivním prostředí digitální aplikace. Aktuálně obsahuje přes 60 cvičení k moderním dějinám, která nabízejí ko...

Hra s fantazií aneb Tajemství skřítkovy lesní říše

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Školní družina poskytuje dětem prostor k různým činnostem, soutěžím a hrám. Při těchto činnostech se učí děti mezi sebou spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat mezi sebou, porovnávat výsledky své práce. Proto nabízím k vyzkoušení i nápady...

Rok zvířat (celoroční družinová hra)

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Téměř každá část naší planety je oživena rozmanitou flórou a faunou. Rostliny a živočichy najdeme všude - na pevnině, v oceánech i ve vzduchu. Zvířata máme všichni rádi, obdivujeme je, mazlíme se s nimi... Je dokázáno, že přítomnost zvířat ovlivňu...

Strašidlácké běsnění

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Co v sobě ukrývají dva nejznámější podzimní svátky? Jak je s dětmi slavit? Po roce 1989 se i u nás v České republice, a tím pádem i ve školách, zabydlel svátek Halloween a některé jeho zvyky jsou u dětí velmi oblíbené. Co je tedy Halloween, odkud ...

Mateřská škola Vratimov a její aktivity v rámci programu Skutečně zdravá škola

Datum: Autor/autoři: Simona Gajdová Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

      Naše mateřská škola se do programu Skutečně zdravá škola zapojila ve školním roce 2017/2018. V průběhu celého školního roku jsme ve spolupráci se školní jídelnou aktivně pracovali na naplnění kritérií k získání bronzového certifikátu. Protož...

Reportáž z Letní školy Paměti národa

Datum: Autor/autoři: Jana Pírková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Nádherné prostředí barokního areálu kláštera v Broumově letos už počtvrté hostilo Letní školu Paměti národa. Učitelé z celé České republiky dostali na čtyři dny příležitost prozkoumat, jakými způsoby je možné zapojit pamětnická vyprávění do výuky.

Školka je zavřená - jak na vzdělávání předškoláků?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Po přerušení provozu škol základních a středních postupně většina zřizovatelů přikročila ke stejnému kroku i v mateřských školách. Nastala zcela nová situace, se kterou se běžně nesetkáváme.

Hrátky s domácími mazlíčky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Klíčová slova

Aktivity nejen do školní družiny

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Cílem každého z nás, kdo pracuje s dětmi, je poskytnout dětem dostatek příležitostí k účelnému využití volného času. Nápady a náměty, které jsou zde uvedeny, mají oddechový a rekreační charakter a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktic...

Klíčová slova

Kódujeme v družině

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Kyselková Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Hledáte pro děti do družiny nové aktivity, při kterých budou muset přemýšlet a zároveň to pro ně bude zábava? Co třeba zkusit propojit odpolední hry se základy programování a nechat děti ovládat jednoduchého robota nebo se na chvíli stát „programá...

Aktivity nejen do školní družiny

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Cílem každého z nás, kdo pracuje s dětmi, je poskytnout dětem dostatek příležitostí k účelnému využití volného času. Nápady a náměty, které jsou zde níže uvedeny, mají oddechový a rekreační charakter a většina z nich navazuje zábavnou formou na pr...

Houbové hrátky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Letní čas není jen koupání, slunění a hry venku. Někdy přijde déšť či jinak nevlídné počasí... a pak jsou vám k dispozici naše Houbové hrátky.

Hrajeme si za rouškou

Datum: Autor/autoři: Laděna Hejzlarová , Dana Haškovcová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Úvodní slovo paní ředitelky Ilony Hulínové: „Jako ředitelka jsem o odborné úrovni celého týmu naší mateřské školy nikdy nepochybovala. A v březnu po uzavření školky mě k tomu napadla modifikace jednoho českého přísloví: ,V nouzi poznáš učitelku.‘ ...

Naše cesta se "Skutečně zdravou školou"

Datum: Autor/autoři: Lenka Ordeltová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

V Karlovarském kraji se nachází malá vesnička Tři Sekery, která je obklopena lesy. Byť svou rozlohou a počtem obyvatel není nijak velká, nachází se zde škola, která se pyšní stříbrným certifikátem.

Praktické tipy pro práci s intelektově nadanými dětmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Divínová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

V předchozích číslech časopisu měli čtenáři možnost seznámit se s typickými charakteristikami i osobnostními profily MiND dětí (MiND = nadprůměrně a mimořádně intelektově nadané dítě/žák) a s nástroji pro jejich včasné rozpoznání. Nyní vám pro ně ...

Družiny venku 2 - Dny, které táhnou ven

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Vaňková Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Téma učení venku se zdá být ve školách stále populárnější a pomalu se začíná prosazovat i do běžné výuky. Jak je to ale s družinami? Máte takové podmínky a inspiraci, abyste s dětmi vyráželi často ven, do lesa, do přírody a trávili odpoledne aktiv...

Pomocníci čarodějky Knihodějky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Družina ve stavu nouze

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Zamyšlení, praktické nápady a příklady dobré praxe v době zavření škol, kdy nefungují ani školní družiny. Na začátku příspěvku předesílám, že je psán v počáteční fázi nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koro...

Prezentiáda jako ukázka komunikace a spolupráce žáků v praxi

Datum: Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Městská knihovna v Hradci Králové poskytla ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 10 do 16 hodin své prostory i zázemí pro pořádání městského kola prezentiády, kterého se zúčastnilo 10 týmů z 9 základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hradec Králové.

Astronomický ústav očima předškolních dětí

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Hvězdná obloha od nepaměti lákala různé vzdělané lidi, umělce, krále nebo jenom obyčejné snílky, kteří mohli rozprostřít svou fantazii… Co však znamená hvězdná obloha pro děti předškolního věku? Jak vidí vesmír děti, které žijí v blízkosti Astrono...

Canisterapie v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Jednou z priorit naší mateřské školy je vzájemná kvalitní a otevřená spolupráce s rodiči, kterou se snažíme podporovat a rozvíjet. Proto jsme také velmi rádi uvítali nabídku jedné maminky, která se po dokončení kurzu canisterapie nabídla, že uskut...

Kreativní aktivity

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Ve školní družině je velký prostor, jak pomocí jednoduchých her rozvíjet dětskou kreativitu, zábavnou formou opakovat učivo, rozšiřovat slovní zásobu, spolupracovat napříč ročníky, a ještě si při tom užít mnoho legrace. K těmto hrám nepotřebujete ...

Klíčová slova

Ruce mluví

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Všichni, kdo s dětmi pracují, moc dobře vědí, že děti mladšího školního věku cítí větší potřebu aktivity a my dospělí se snažíme vycházet jim vstříc. Nejlepším prostředkem, jak jejich aktivitu podpořit a vyburcovat, je vhodně zvolená motivace tvoř...

Akční výzkum na školách jako příležitost k učení nejen studentů učitelství přírodopisu a biologie

Datum: Autor/autoři: Lenka Pavlasová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jako zajímavou zkušenost pro studenty učitelství, ale i akademické pracovníky a učitele v praxi bychom rádi uvedli možnost spolupracovat na akčním výzkumu. Tuto příležitost jsme dostali v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, roz...

Inspirace z Milovic

Datum: Autor/autoři: Jana Třetinová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Dětské zastupitelstvo Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích pomáhá již jedenáctým rokem budovat pozitivní a bezpečné klima na škole. Zároveň se skrze své působení snaží šířit dnes tolik důležité myšlenky demokracie a svobodné volby. Součástí ...

Tradiční předvánoční akce v naší mateřské škole

Datum: Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Předvánoční období je v naší školce spojené s konáním tradičních akcí. Děti ze třídy Kytiček a paní učitelky si společně připravily předvánoční besídku plnou básniček a písniček s pohybem. Děti besídku poctivě nacvičovaly pro své maminky, tatínky,...

Týden plný pohybu, her a zábavy

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Pohyb přináší dětem radost. Zvláště v odpoledních hodinách, kdy je důležitý odpočinek po náročném dopoledním vyučování, kde děti převážně sedí v lavicích a pilně se učí. Po skončení školních povinností nastává čas relaxace prostřednictvím zajímavý...

Pomocníci čarodějky Knihodějky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Proč si něco pamatovat, když to jde vygooglit?

Datum: Autor/autoři: Matěj Krejčí Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Stejně jako nadpis tohoto článku se jmenuje jedna z kapitol z knihy Digidetox – jak na digitální minimalismus, která si klade za cíl pomoci pochopit digitální svět ve spojení s naším mozkem. Skrz vědecké výzkumy a jedinečné know-how se knížka opír...

Rubriky