Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inkluze

Inkluze

Mýty a skutečnost

Počet článků v rubrice: 63

Vzdělávání romských dětí v praxi veřejného ochránce práv: aktuální otázky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Pro veřejného ochránce práv byla a je otázka společného vzdělávání všech dětí prioritou. O zájmu o danou oblast svědčí nejen prověřování jednotlivých souvisejících kauz, ale také další aktivity právníků Kanceláře ombudsmana, realizované mimo jiné ...

Na Praze 3 aktivně řeší velké počty dětí s odlišným mateřským jazykem

Datum: Autor/autoři: Pavel Ostap , Štěpán Štrébl Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Praha 3 začala ve školním roce 2019/2020 realizovat přelomový projekt integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen „OMJ“). Na jedné ze zdejších základních škol byl zahájen projekt intenzivních, několikaměsíčních kurzů českého jazyka, kter...

Zkušenosti základních škol se vzděláváním intelektově nadaných žáků

Datum: Autor/autoři: Svatava Hajdová , Petr Lehký Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, a Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové, Úprkova 1, mají ve svém okolí pověst škol, které se umějí dobře postarat o vzdělávání a rozvoj žáků s nadprůměrným nebo mimořádným rozumovým nadáním (tzv...

Konkrétní tipy a návody z oblasti společného vzdělávání přináší pedagogům nová aplikace Zapojmevšechny.cz

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

PhDr. Kristina Březinová působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako tutorka webové aplikace Zapojmevšechny.cz. Pracuje také v Akademické psychologické poradně Vysoké školy ekonomické, kde se věnuje studentům se speciálními studijními...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v době hlavních prázdnin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout základní momenty hodnocení výsledků vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy v průběhu hlavních prázdnin, a to hodnocení v náhradním termínu, komisionálního přezkoušení žáka v případě pochybností o správnosti hodno...

MŠMT avizovalo přípravu významné změny v podpoře cizinců, ale opomíjí ostatní děti s odlišným mateřským jazykem

Datum: Autor/autoři: Tým Meta Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Současná situace přinesla školám, pedagogům, dětem i rodičům mnoho výzev. Z pohledu žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ukázala distanční výuka ještě výrazněji systémové nedostatky v podpoře i výuce těchto žáků. Naprostá většina dětí ...

Znalost češtiny je základním předpokladem akademického úspěchu

Datum: Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V českých školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a vzdělávací systém na ně není připraven. Podpora postrádá koncepci a nereaguje na konkrétní potřeby dětí ani na jejich úroveň jazyka. Je často závislá na přístupu jednotlivých škol...

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Jak už sám název napovídá, asistent pedagoga jako pedagogický pracovník podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) existuje ve více druzích. Jde o stav velmi podobný stavu individuálního vzdělávacího plánu, o jehož dvo...

Intelektové nadání bývá často danajským darem

Datum: Autor/autoři: Ing. Miriam Janyšková, MBA Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

„Ve třídě mám pět dyslektiků, čtyři žáky s dysgrafií nebo dysortografií, jedno dítě s LMP, jednoho autistu a tři žáky s ADHD… O jejich handicapech ještě něco vím, v rámci možností a s pomocí asistenta zvládám, ale řekněte mi, co a jak mám dělat s ...

Řízení inkluze ve škole, 3. díl: Podpora žáka v zapojení do kolektivu; participace na sociálním životě školy

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V tomto díle si ukážeme řízení inkluze v konkrétní škole, která bude jedním z připravovaných příkladů inspirativní praxe Českou školní inspekcí v projektu Komplexní systém hodnocení.

Stav tzv. inkluze v ČR očima vybraných statistik

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Obvykle se o tzv. inkluzi1) hovoří na základě jednotlivé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo s oporou o tvrzení zájmových skupin ředitelů, učitelů, speciálních pedagogů, méně často již rodičů žáků, který...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona: Část 2

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Před prázdninami jste se seznámili s první částí dezinformací o tzv. inkluzi, které publikoval představitel spolku Pedagogická komora na svém blogu. Závěr článku současně obsahoval příslib pokračování – tady je.

Řízení inkluze ve škole. Díl II: Podpora žáka v učení ve zkoumané škole; participace na akademickém životě školy

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Ze seriálu: Řízení inkluze Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

V tomto díle si ukážeme řízení inkluze v konkrétní škole, která bude jedním z příkladů inspirativní praxe připravovaných Českou školní inspekcí v projektu Komplexní systém hodnocení.

Slovo do pranice aneb Jak na učení, na dělení do skupin a inkluzi

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Růžena Preissová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Diskuse o školství nabývají na síle, politici se předhánějí v zaručených receptech, na sociálních sítích unavení a roztrpčení učitelé ventilují své zklamání, znervóznělí rodiče vyjadřují tu a tam svou hlubokou nespokojenost. Operuje se s fakty vyt...

Rozhodovací praxe v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání: aktuální trendy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Rovný přístup ke vzdělání a zajištění podpory při výuce a poskytování školských služeb je patrně nejožehavějším tématem stávajícího českého školství. Trend je v tomto ohledu jasný: ve stále vyšší míře vyžadují zákonní zástupci dětí se speciálními ...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Na konci února zveřejnil na svém blogu představitel spolku Pedagogická komora (dále jen „autor / autor blogu“) příspěvek s názvem parafrázujícím výrok lázeňského Antonína Důry v podání R. Hrušínského nejst. z filmu Rozmarné léto. Podobně jako v ji...

Řízení inkluze ve škole, 1. část - Jak poznáme, že nám inkluze ve škole funguje

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Ze seriálu: Řízení inkluze Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Základním principem inkluzivního vzdělávání je společné učení všech dětí bez ohledu na jejich rozdílné možnosti či obtíže s učením. Myšlenka inkluzivního vzdělávání vychází z charakteristického rysu demokracie, jímž je participace všech občanů na ...

Zvláštní vzdělávání zdravotně hendikepovaných dětí v Číně

Datum: Autor/autoři: Wu Yajing , Dalibor Formánek Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Advokátní kancelář Holubová advokáti, s. r. o., pravidelně hostí praktikanty z různých zemí světa. Naše současná praktikantka Jane Wu z Číny společně s Daliborem Formánkem připravila přehled toho, jak jsou v Číně vzdělávány děti s hendikepem. Shrn...

Počet žáků cizinců v českých školách roste

Datum: Autor/autoři: Kristýna Titěrová , Bc. Lucie Soukupová Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Počet dětí cizinců v České republice pravidelně narůstá na všech úrovních vzdělávání. Většina z nich přichází do českých škol bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka, tedy češtiny. Během posledních pěti let se jejich počet zvýšil o 33,5 %. Ve š...

Přemýšlejme o přemýšlení dětí

Datum: Autor/autoři: Miluše Vondráková Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Podíl mimořádně nadaných žáků se podle odborné literatury a mezinárodních studií pohybuje mezi dvěma až třemi procenty v rámci populačního ročníku. V současnosti by tedy statisticky mělo být v našich školách na 20 000 takovýchto dětí. Podle zjiště...

Česká republika poskytuje žákům cizincům dostatečnou podporu. Bez snahy zdokonalit se v českém jazyce však studovat nelze

Datum: Autor/autoři: Štěpánka Thérová Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Podle školského zákona platí, že všichni občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají zajištěn přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek. Současná právní úprava se snaží vzdělávání cizinců na našem...

Strach z inkluze jako součást karnevalu

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

V závěru loňského roku jsem dostal za úkol seznámit na valné hromadě naší školské asociace přítomné s problematikou "společného vzdělávání". O tom, že to bude téma výbušné, jsem se přesvědčil už den předtím při neformálních diskusích a pozoroval j...

Zhodnocení prvního roku zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se SVP

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Před koncem školního roku 2016/2017 Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zadaly reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn ve vzd...

Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem

Datum: Autor/autoři: Kristýna Titěrová , Martin Šimáček , Bc. Lucie Soukupová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Ve školním roce 2016/2017 se v českých mateřských, základních a středních školách vzdělávalo podle statistiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem 38 794 dětí a žáků cizinců, což činí něco přes 2 % z celkového počtu dětí a žáků v uv...

Moje cesta za inkluzí do Severního Irska

Datum: Autor/autoři: Hana Honková Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Pracuji jako učitelka v menší, dvoutřídní vesnické školce nedaleko Kladna. V září 2016 do naší školky nastoupily dvě děti z ciziny s odlišným mateřským jazykem. To pro mě přineslo velkou výzvu, jak jim pomoci s adaptací do našeho prostředí. Přihlá...

Veřejnost se inkluzi nebrání, ale potřebuje více informací

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. , Hana Friedlaenderová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Počínaje školním rokem 2016/2017 byl významně modifikován systém podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem této úpravy bylo umožnit, aby běžné školy získaly prostředky na to, aby mohly o takové děti dobře pečovat. Úpravě označované...

Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). V této souvislosti jsou velmi zajímavé vý...

Inkluzi nelze podřídit pravidlům plánování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V září 2016 vstoupila do života českého školství inkluze. Je docela dobře možné, že MŠMT si už odškrtlo splněný úkol a nahlásilo tento pozitivní krok do Štrasburku. Asi ještě nějakou chvíli budeme ukazovat spokojené integrované žáky i jejich rodič...

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Datum: Autor/autoři: Irena Hošková Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Když rodiče přivádějí své dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak...

Přirozené prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se v uplynulé době přesouvala od rodiny a nejbližší občanské komunity k odborníkům ve zdravotnictví a ke specializovaným školským nebo zdravotnickým a sociálním zařízením. Šlo o logický a pa...

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Zajíc Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Již třikrát jsme vám nabídli rozhovory s předními českými studenty a studentkami, kteří vyhrávají republikové olympiády a jiné soutěže pro mladé vědce, případně vozí ze zahraničních soutěží a setkání medaile či jiná ocenění. Dnes vás seznámíme se ...

Centra kolegiální podpory

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Společné vzdělávání se dalo do pohybu se začátkem minulého školního roku a od té doby vyvolává mnoho emocí a otázek. Pedagogická veřejnost se rozdělila na konzervativce, kteří mluví o nemožnosti takového vzdělávání, a na ty, kteří se pokoušejí naj...

NIDV posiluje centra podpory v krajích

Datum: Autor/autoři: Jana Odstrčilová Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

V souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. musejí školy zvládat vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Nově se pedagogové, ale i rodičovská veřejnost mohou s dotazy týkajícími se in...

Asistent pedagoga, 2. část - Zaměstnanec

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jitka Kendíková Ze seriálu: Asistent pedagoga Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Mohlo by se zdát, že z některých hledisek je zaměstnávání osob na pozici asistenta pedagoga bezproblémové, a není tedy potřeba se jím podrobně zabývat. Do této oblasti patří i tematika formálních náležitostí spojených s pozicí asistenta ve škole a...

Úskalí inkluze

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Podstata inkluze nespočívá pouze v organizačních opatřeních, na základě kterých se všechny děti bez rozdílu mohou vzdělávat společně, ale v tom, že předpokládáme, že naplnění této varianty je přínosnější pro podporu rozvoje každého jednotlivého dí...

Inkluze rok poté

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Tak máme rok společného vzdělávání za sebou. Co přinesl českému školství?

Asistent pedagoga, 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jitka Kendíková Ze seriálu: Asistent pedagoga Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

V prvním z textů o asistentech pedagoga se zaměřím na některé klíčové momenty, kter ým musí ředitelé škol věnovat pozornost při hledání a zaměstnávání asistentů pedagoga. Nejprve se budu zabývat kvalifikačními a osobnostními předpoklady, které mus...

Základní nedorozumění o inkluzivní novele školského zákona v praxi škol v prvním roce (2016/2017)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Uplynulý školní rok se nesl ve znamení změny školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), která zavedla nový systém vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“). Přestože vlastních změn nebylo mnoho, dochá...

Metodické vedení posuzování odlišných vzdělávacích potřeb nesmí měnit právní předpisy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Žádná lidská činnost, která probíhá podle právních předpisů, se neobejde bez určitého druhu řízení. Hlavním smyslem řízení je zajistit pokud možno jednotné provádění konkrétní agendy. Čím více se tato činnost decentralizuje, tím se zvyšuje potřeba...

Mladí vědci nejsou jednostranní "exoti"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Zajíc Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Ve třetím dílu našeho miniseriálu o nadaných studentkách a studentech, kteří úspěšně reprezentují Českou republiku na různých mezinárodních soutěžních i nesoutěžních akcích a získávají přední ocenění v rámci soutěží vnitrostátních, vám tentokrát o...

Od dojmů k pojmům - mýty o inkluzi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Není mnoho témat, která za poslední roky vzbudila v rezortu školství tolik vášní jako téma inkluze a inkluzivního vzdělávání (tyto dva pojmy budu v článku používat synonymně a budu se dnes zabývat pouze úrovní základního školství). Některé laické,...

Přetěžké otázky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Jak odpovědět na otázku jedné paní učitelky: Proč něco neuděláte s tím, že podstatná část veřejnosti, učitelů i dalších odborníků byla proti postupu inkluze u nás, a přesto se nic nestalo? Analogicky se však učitelé ptají i v mnoha jiných souvislo...

Od jakého okamžiku jsou školy povinny poskytovat dětem podpůrná opatření?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Přestože si jsem vědoma jistého provokativního nádechu, začínám článek právě otázkou uvedenou v titulku. K tomuto kroku jsem se rozhodla právě proto, že vím, že na ni neexistuje přímočará odpověď. Smyslem proto není najít odpověď na všechny situac...

Věda jako lákavé dobrodružství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Zajíc Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Česká republika patří k nadprůměrně úspěšným zemím, pokud se jedná o výsledky středoškolských studentů na různých mezinárodních odborných soutěžích.

Vybočují z řady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Zajíc Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Zpravidla se člověku vybaví dítě, které špatně vidí, slyší, je na vozíčku nebo je jeho inteligence podprůměrná. Zkrátka žáci nebo studenti s nějakou formou postižení. Proto se také vlna odporu vůči tzv. s...

Podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Myšlenka pedagogických opatření podporujících školní výkonnost i vhodné chování u žáka, který jen nepatrně schází z oficiální cesty, představuje velmi rozumný posun v chápání úloh školství. Není totiž vhodné nechat dítě samotné s jeho problémem, p...

Postup školy podle § 16a školského zákona

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Dne 1. 9. 2016 nabyla účinnosti další část zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. N...

Péče o nadané děti v evropské školní praxi

Datum: Autor/autoři: Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Jaké možnosti péče a podpory pro nadané děti nabízí školské systémy v ČR, Německu, Itálii a Turecku? Na tuto otázku jsme hledali odpověď společně s partnery mezinárodního projektu STRATEACH (Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí) pod...

Strašák inkluze

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

Narodila se někdy v roce 2005 pravděpodobně na tzv. Poradenských dnech na Seči. Za kmotra jí byla žaloba D. H. a Evropský soud pro lidská práva. Její zrod je postaven na teoriích, které se vyvíjely přibližně od dvacátých let minulého století až po...

Cíle a cesty vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

Někdy máme poměrně brzy představu o cílech vzdělávání u konkrétního dítěte, zpravidla se však tyto cíle vyjevují velmi pozvolna teprve na samotné vzdělávací cestě. Nezřídka je toto hledání velmi kostrbaté a trvá až do dospělosti.

Inkluze - principy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

K pojmenování čtyř částí školní inkluze jsme dospěli po několikaleté analýze teoretických východisek (právní, ekonomická, filozofická a pedagogická), již existujících evaluačních nástrojů, ohniskových skupin provedených s různými cílovými skupinam...

Díl druhý: Co tvoří stavební kameny školní inkluze?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Princip inkluze předpokládá, že běžné školy by měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, jazykové nebo jiné podmínky. Běžné školy s inkluzivní orientací jsou nejefektivnějšími prostředky pro po...

Co všechno neobsahuje novela školského zákona č. 82/2015 Sb., tzv. inkluzivní

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Na jaře roku 2015 byla ve Sbírce zákonů pod č. 82/2015 Sb. publikována novela školského zákona (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „novela školského zákona“). Ta mj. zpřesňuje pravidla pro vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávac...

Co je potřeba změnit v hlavách učitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Inkluzivnímu vzdělávání byla dána zelená novelou školského zákona a navazujícími vyhláškami. Nemá-li se stát potěmkinovou vesnicí, je třeba naplnit řadu podmínek.

Ministerstvo pokračuje v metodické podpoře společného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Ve snaze o co nejhladší implementaci společného vzdělávání dle stavu účinného k 1.9.2016 ministerstvo připravilo tzv. Informační balíček stručných metodických a výkladových textů, které se vážou k oblasti společného vzdělávání a ke změnám v organi...

Zkušenosti se vzděláváním žáků s LMP a jejich perspektiva v běžné ZŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Topičová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov má za sebou již sedmiletou zkušenost se vzděláváním celkem 16 žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) v běžné základní škole.

Příběh jedné (inkluzivní?) školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marie Gottfriedová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Začnu možná trochu překvapivě tím, že nemám ráda slovo „inkluze“. Je to pojem nový, budící z různých důvodů obavy a strach, mnoho lidí (pedagogy nevyjímaje) jej vnímá jako cosi cizího, co se nám násilím vkrádá do zaběhnutého a léty prověřeného sys...

Analýza Demagog.cz: odpůrci inkluze argumentují nepravdivě

Datum: Autor/autoři: Michal Zeman Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

V posledních týdnech se politici předháněli v tom, kdo se vyjádří k problematice společného vzdělávání odborněji nebo emotivněji. Demagog.cz se proto rozhodl, že jejich výpovědi ověří a zjistí, nakolik v této věci zaznívají pravdivé informace.

Inkluze - terminologie

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Charakteristiky inkluzivního vzdělávání, se kterými se u laické, ale bohužel i u odborné veřejnosti setkáváme, a následné pojmenování cílových skupin, kterých se týká, jsou často zkreslené. Inkluze je zjednodušována na začleňování minoritních skup...

Informace o přípravě společného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Inkluze znamená, že musíme začít přemýšlet

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

V posledních týdnech a měsících snad neuplyne ani jeden den, abychom v médiích nenarazili na článek, komentář či zprávu, v jejichž názvu by nefigurovalo slovo inkluze. Bohužel většina takových zpráv vyznívá dost poplašně. Děsí se rodiče žáků, ze s...

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v datech

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

V souvislosti s blížícím se termínem nabytí účinnosti „inkluzivní“ novely školského zákona se v médiích objevují informace o tom, že od září 2016 zaplaví běžné základní školy děti s různými handicapy a školy budou pod jejich náporem kolabovat. Rea...

Rovný přístup ke vzdělání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Novela školského zákona tak, jak byla v minulém roce schválena parlamentem a podepsána prezidentem, nezavádí z hlediska práv dětí nic nového. Pouze jejich práva spojuje s konkrétními vzdělávacími potřebami, podpůrnými opatřeními a finančními prost...

Rubriky