Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informujeme

Informujeme

Řízení školy

Počet článků v rubrice: 20

Digitalizace škol - finance již tento rok!

Datum: Autor/autoři: Veronika Němcová Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Modernizace obsahu vzdělávání v digitální oblasti probíhá takovým způsobem, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Strategie 2030+ zdůrazňuje potřebu rozvíjet digitální kompetence a snižovat nerovnosti ve vzdělávání. V rámci revizí RVP pro...

ÚOOÚ prováděl kontroly škol v systému Bakaláři

Datum: Autor/autoři: Petra Suková Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) provedl v roce 2020 kontrolu škol, jak dodržují obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).1) Zajímalo ho především dodržování zásad zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování osobních údajů a tzv. ...

Revize ICT: Jak náročná je příprava a kdo vám pomůže

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

První pololetí s výukou podle ŠVP upraveného v souladu s revizemi ICT pro ZV má za sebou už téměř 600 základních škol. Jak náročná byla příprava a jak pomůže podpora Národního pedagogického institutu České republiky?

"Velká" revize RVP - kdo, co, kdy, proč, jak, ...

Datum: Autor/autoři: Michal Černý Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

PROČ se vůbec dělá „velká“ revize? Nestačilo by pouze MODERNIZOVAT stávající RVP?

K vybraným společným znakům úspěšných základních škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, dlouhodobě poukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly úspěšné...

Nové středisko volného času v Praze 1 si lidé rychle oblíbili

Datum: Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Stačily pouhé čtyři měsíce, aby si nové středisko volného času (SVČ) Jednička v Praze 1 získalo oblibu a dostalo se do povědomí nejen obyvatel této městské části. Za patrným úspěchem stojí jeho velmi pestrý a kvalitní program pro všechny věkové ka...

Future Port Youth probudil u mladých lidí zájem o budoucnost

Datum: Autor/autoři: Michael Sidó Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Začátkem listopadu proběhl první ročník mezinárodní studentské akce Future Port Youth, která vznikla na pilířích největšího festivalu zaměřeného na moderní technologie a inovace ve střední Evropě Future Port Prague, jehož třetí ročník proběhl před...

Fyziklátiči učarovali odborné porotě Energetické olympiády, jaké jsou dojmy vítězného týmu a jak naloží s výhrou?

Datum: Autor/autoři: Radovan Suk Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Energetickou olympiádu ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT pořádá společnost Energetická gramotnost, která dlouhodobě prostřednictvím interaktivních přednášek vzdělává žáky a studenty základních a středních škol v oblasti energetiky.

Volební účast a ochota mladých lidí volit roste

Datum: Autor/autoři: Táňa Abrahámová Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Podle povolební studie organizace PAQ Research, zveřejněné začátkem listopadu 2021, se volební účast mladých lidí ve věku 18–34 let v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v porovnání s posledními parlamentními volbami v roce 2017...

Zahájení projednávání inovace oborové soustavy

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. , Matěj Bulant Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Jedním z cílů, které se si klade Strategie 2030+, je připravit absolventa na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Naplnění tohoto cíle předpokládá mimo jiné i inovaci současné struktury oborů vzdělání. Ta by měla více reflektovat ry...

Samet na školách: Jak studenti slavili letošní 17. listopad

Datum: Autor/autoři: Michaela Szkála Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Kdo, když ne my? Tímto heslem sametové revoluce se mohli inspirovat studenti a učitelé, kteří se zapojili do letošního ročníku vzdělávacího projektu Samet na školách. Ten pořádají společně spolek Díky, že můžem (který stojí také za Korzem Národní)...

Střední článek podpory se stává realitou a začíná žít

Datum: Autor/autoři: Hana Fučíková Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Střední článek podpory, který je ministerstvem školství pilotně ověřován v okresech Semily a Svitavy, cílí na zřizovatele, ředitele a vedení základních a mateřských škol. Co se za tímto poněkud složitým názvem skrývá? Co střední článek školám nabí...

Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na jaře 2021 - vybraná zjištění a doporučení pro snižování negativních dopadů pandemie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Ve školním roce 2020/2021 byla v důsledku mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19 na většině základních škol (dále i „ZŠ“) a středních škol (dále i „SŠ“) v České republice od října 2020 až do dubna a května 2021 realizována výuka žáků př...

Digitální technologie jako učební pomůcka - krok vpřed

Datum: Autor/autoři: Veronika Němcová Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Digitální věk se promítl i do vzdělávání. Inovativní přístup, který digitální technologie umožňují, je klíčovým aspektem pro rozvoj vzdělávacího systému. Lze digitální technologie využít ve výuce? A jaké z nich zvolit? Pomoci vám může metodika i p...

Startuje změna přípravy učitelů

Datum: Autor/autoři: Dominik Lipovský Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Více praxe a její hlubší reflexe, více zahraničních lektorů, propagace učitelského povolání a větší selektivita u přijímacích zkoušek. Jen několik bodů, k nimž bude cílit reforma, kterou společně se zástupci fakult připravujících učitele podepsal ...

Šest organizací zadalo čerstvé vládě domácí úkoly

Datum: Autor/autoři: Dominik Lipovský Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

EDUin, Otevřeno, Učitel naživo, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Učitelská platforma a Česká rada dětí a mládeže. Těchto šest organizací představilo Domácí úkoly 2021, pět zadání pro nadcházející vládu. Jsou pojmenováním zásadní...

Setkání pracovníků školních jídelen - jezdecké odpoledne

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová , Tomáš Cimbálník Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

      Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. (AZŠJ, z. s.), uspořádala ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) již 3. krajské setkání pracovníků školních jídelen. Letošní ročník se uskutečnil na S...

Krčíňoviny přinášejí novinky nejen z krčínské školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Minaříková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Krčíňoviny jsou noviny, které vydává ZŠ a MŠ Krčín Nové Město nad Metují - tedy naše škola. Poprvé vyšly v roce 2005, kdy se pod vedením Mgr. Romany Minaříkové začala pravidelně scházet redakce školního časopisu ZŠ Krčín, a prvním úkolem bylo nají...

Jak slaví Den učitelů v Ostravě

Datum: Autor/autoři: Bc. Miroslava Slovenčíková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Pedagogové z ostravských mateřských a základních škol převzali 28. března u příležitosti Dne učitelů ocenění města Ostravy. Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum pečlivě posoudila a vyhodnotila návrhy na ocenění pedagogů, kteří ve své práci aplikuj...

Porada pro ředitele a vedoucí školních jídelen k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 3/2017 Ročník: 2017

V rámci již navázané dobré spolupráce mezi školními jídelnami, KÚ Olomouc, MŠMT, ČŠI Olomouc a KHS Olomouc jsme ve spolupráci s KÚ Olomouckého kraje uspořádali dne 3. února 2017 poradu k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování, určenou pro...

Rubriky