Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Granty

Granty

Počet článků v rubrice: 33

Vyhlášení třetí vlny šablon pro mateřské a základní školy je tady!

Datum: Autor/autoři: Lucie Karešová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opět z fondů EU podpoří mateřské a základní školy v celé republice. Ve vyhlášené výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III je připravena částka 3 mld. Kč.

Zahraniční dobrovolníci pomáhají na školách s výukou

Datum: Autor/autoři: Anna Řeháková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Na chodbách školy Dobrá, jedné z českých škol typu Montessori, můžete v těchto dnech potkat Ethana. Ethan je anglický dobrovolník a účastní se dopolední výuky jako asistent pedagoga. Pomáhá udržovat pracovní a tvůrčí atmosféru a asistuje při výuce...

Realizujete projekt ze šablon? Dejte pozor na časté chyby ve zprávách o realizaci

Datum: Autor/autoři: Ivana Baloušková Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) průběžně analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů. Prostřednictvím těchto zpráv informují příjemci poskytovatele dotace o dosaženém pok...

Projekt SRP pomohl školám ujasnit si rozvojové priority

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Systémový projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který vybraným školám pomáhá zlepšovat strategický management, hlásí další výsledky. Odborníci Národního institutu pro další vzdělávání získali první analýzy rozvojovýc...

První úspěchy projektů OP VVV

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Bělinová Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Říká se, že dnešní děti nečtou - je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti a jak zakomponovat čtenářské aktivity do běžné výuky? Odpo...

První úspěchy projektů OP VVV - Společné vzdělávání v Brně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Suchý Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

V Brně se podařilo propojit nejen školy, ale i rodiče, neziskové organizace a terénní pracovníky v projektu zabývajícím se rovným přístupem k předškolnímu vzdělávání. Díky projektu je dostupná logopedická péče pro všechny znevýhodněné děti. Podpor...

Nebojme se "šablon" aneb šablony nás baví

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

"Šablony" - od loňského roku frekventované slovo, které v některých vzbuzuje obavy, pro někoho neznamená nic, pro některé se stalo výzvou. Naše škola doposud neměla možnost čerpat žádné finanční prostředky z operačních programů. Měli jsme pouze zk...

IROP podporuje infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v integrovaných nástrojích

Datum: Autor/autoři: Dana Fürstová Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

Dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nabízejí školským zařízením i dalším subjektům v aglomeracích krajských měst možnost finančně podpořit své projekty v oblasti předškolního vzdělávání. Celkem je v obou výzvách př...

Financujte provoz dětských klubů a příměstské tábory z evropských fondů

Datum: Autor/autoři: Dana Nedvědová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Do každodenní reality většiny rodičů patří obtíže spojené se zajištěním hlídání dětí v době mimo školní vyučování. Jak rodiče, kteří práci mají, tak rodiče, kteří ji aktivně shánějí, se musejí potýkat s problémem sladění pracovní kariéry a rodinné...

Jak splnit standard konektivity škol

Datum: Autor/autoři: Hana Balášová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

V průběhu roku 2016 byly v rámci IROP vyhlášeny výzvy č. 32 a č. 33 pro střední a vyšší odborné školy a výzvy č. 46 a č. 47 pro základní školy. Pokud patříte k těm, kteří prošli celým procesem od vyhodnocení podmínek a parametrů výzvy přes sestave...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo výzvu na "šablony" také pro střední a vyšší odborné školy

Datum: Autor/autoři: Jana Šmíd Winterová Vydání: SŠ 2/2017 Ročník: 2017

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20.12.2016 také výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Jedná se opět o projekty zjednodušenéh...

Nebojte se šablon a podejte si projekt

Datum: Autor/autoři: Bc. Veronika Šefl, DiS. Vydání: MŠ 1/2017 Ročník: 2017

Některé mateřské školy mají stále obavy podat žádost o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I. Obávají se složité přípravy projektu a s tím související časové náročnosti a přetížení pedagogů.

Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jana Šmíd Winterová Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovní...

Šablony od A do Z

Datum: Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat? Právě z tohoto důvodu pro vás pracovníci Řídicího orgánu O...

Co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Richard Budzák Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). Jedná se o zcela nový právní předpis, který nahradil dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který reguloval tuto oblast od 1. červenc...

Řešení zpracování gastroodpadu ze školní kuchyně

Datum: Autor/autoři: Adéla Kosková Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

V důsledku zpřísnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, musejí v současné době veškeré subjekty, kterým v provozovnách vzniká odpad, řešit jeho likvidaci.

Šablony a společné vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jana Šmíd Winterová Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu na šablony pro mateřské a základní školy. Pro realizaci projektů v rámci šablon je vyčleněno 4,5 miliardy korun. Projekty v první vlně šab...

Šablony pro mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Adéla Pešková Vydání: MŠ 4/2016 Ročník: 2016

MŠMT vyhlásilo výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské a základní školy I., v rámci které mohou žádat o peníze všechny mateřské a základní školy v České republice. Výzva myslí i na speciální školy a škol...

Dotace pro základní školy cíleně zefektivňují výuku a zároveň zvyšují profesní kvalifikaci pedagogů

Datum: Autor/autoři: Adéla Pešková Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

Mateřské a základní školy sehrávají klíčovou roli v budoucí motivaci a zájmu dětí o vzdělávání. Je proto velmi důležité vzbudit v nich touhu poznávat a učit se nové věci, ale zároveň vytvořit ve školce i škole co nejpříjemnější přátelské prostředí...

Přehled vybraných dotačních programů pro školy na rok 2016

Datum: Autor/autoři: Mgr. Richard Budzák Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

V nejbližších měsících se školám otevírají nové možnosti dotací pro jejich rozvojové záměry. Nejzajímavější výzvy a jejich stručnou specifikaci přibližuje v následujícím přehledu Regionální poradenská agentura, s. r. o.

Problematika a rizika výběrových řízení a jejich plánování ve školském sektoru

Datum: Autor/autoři: Samuel Kohoutek Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

Již ve fázi plánování zadávacího řízení je škola jako veřejný zadavatel povinna v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodržet zásady stanovené v tomto zákoně.

Přehled vybraných dotačních programů pro školy na rok 2016

Datum: Autor/autoři: Mgr. Richard Budzák Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

V nejbližších měsících se školám otevírají nové možnosti dotací pro jejich rozvojové záměry. Nejzajímavější výzvy a jejich stručnou specifikaci přibližuje v následujícím přehledu Regionální poradenská agentura, s. r. o.

Možnosti financování výstavby, rekonstrukce a vybavení odborných učeben

Datum: Autor/autoři: Mgr. Richard Budzák Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Jsou předměty s nízkou organizační náročností, postavené v podstatě jen na dobrém pedagogovi. A předměty, na které sám ani dobrý pedagog nestačí. Vyžadují interaktivní prvky, individualizované žákovské a lektorské stanice i speciální technické vyb...

Přehled vybraných dotačních programů pro školy na rok 2016

Datum: Autor/autoři: Mgr. Richard Budzák Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

V nejbližších měsících se školám otevírají nové dotační možnosti pro jejich rozvojové záměry. Nejzajímavější výzvy a jejich stručnou specifikaci přibližuje v následujícím přehledu Regionální poradenská agentura, s. r. o.

Grantový projekt "Zvýšení jazykových a manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: 10/2015 Ročník: 2015

Výše uvedený projekt, jehož zkrácený pracovní název zněl „Manažerská angličtina“, realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) v období duben 2013 - prosinec 2014. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo...

Využití vzdělávacích programů EU - program Comenius, 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2015 Ročník: 2015

Přinášíme pokračování článku ze Speciálu pro MŠ č. 6/2014.

Využití vzdělávacích programů EU, 3. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

V následujícím příspěvku se zmíním o své poslední vzdělávací aktivitě v programu SVES. Studijní návštěva se konala v září 2013, tedy na konci období programu LLP 2007-2013. V programu Socrates jsem dále absolvovala aktivitu Přípravná návštěva a ná...

Využití vzdělávacích programů EU - program Comenius

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2014 Ročník: 2014

Program Comenius byl zaměřený na předškolní a školní vzdělávání. Prostřednictvím grantů podporoval mezinárodní spolupráci škol a spolupráci zřizovatelů škol (obcí, krajů). Dále podporoval aktivity žáků starších 15 let, studentů vysokých škol pedag...

Využití vzdělávacích programů EU, 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: 11/2014 Ročník: 2014

Tímto příspěvkem navazuji na praktickou ukázku možnosti zapojení do vzdělávacích programů EU. V minulém článku (viz Řízení školy č. 10/2014, s. 41) jsem zmínila první ze svých absolvovaných programů - studijní návštěvu ARION v roce 2005, kterou sp...

Využití vzdělávacích programů EU

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: 10/2014 Ročník: 2014

Jednou z hlavních priorit Evropské unie v souvislosti s prosazováním znalostní společnosti je vzdělávání. Vstupem České republiky do EU dne 1. května 2004 získala ČR možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ v oblasti vzdělávání, odborn...

Zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2013 Ročník: 2013

Kvalita patří nepochybně mezi nejdiskutovanější témata současnosti. Udržet stávající, či dokonce zajistit lepší a vyšší kvalitu vzdělávání si klade za cíl řada veřejných institucí a jejich vedoucích pracovníků podílejících se na tvorbě vzdělávacíh...

Rubriky