Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Gramotnosti

Gramotnosti

Počet článků v rubrice: 12

Čtení v oborech

Datum: Autor/autoři: Miloš Šlapal , Michala Kafková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Čtení bývá v prostředí českého školství tradičněji spojováno spíše s texty beletristické povahy, a tedy s hodinami českého jazyka a literatury. Jak ale ukazují naše zkušenosti, chceme-li ze žáků vychovávat přemýšlivé a nezávislé čtenáře, pak toto ...

Psaní všemi deseti jako základ počítačové gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Lukáš Zídka Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Uvažovali jste někdy nad tím, co je pro novodobého člověka známkou toho, že se v moderních technologiích pohybuje jako ryba ve vodě? Co je ukázkou toho, že je digitálně vzdělaný, nebo jak se též říká, gramotný? My ano a inspirací k odpovědím na ty...

Gramotnosti: Zachraňuje střední škola, co nestíhá základní?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Čtenářská a matematická gramotnost jsou základní podmínkou pro dosažení cílů vzdělávání a odborné přípravy žáků. Představují pro ně zároveň nezbytnou vstupenku k postupnému osvojování si klíčových kompetencí a k úspěšnému uplatnění se na trhu prác...

Mise Lombok aneb Šíříme finanční gramotnost do celého světa

Datum: Autor/autoři: Jana Merunková Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

S výzvou letět na Lombok učit a hlavně pomoci koncepčně uchopit výuku finanční gramotnosti na tamních školách přišel jeden z našich mnohaletých podporovatelů. A protože znal dlouhodobé vize yourchance, nabrala jeho výzva rychlý spád k realizaci. B...

Důvěra ve smysluplnost čtení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Děti čtou, a čtou rády. Čtou knihy. A mnohé ještě radši píšou. Potřebují v tom naši pomoc. Cesta od nečtenáře k zaujatému, přemýšlivému a nezávislému čtenáři – a pisateli – se otevírá především v raném dětství v rodině. Nic ale není ztraceno, když...

Hledání hranic hudební pregramotnosti a gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Hudební gramotnost a pregramotnost není v hudební pedagogice dosud obsahově definována ani vzájemně ohraničena. Článek představuje možný náhled na tuto problematiku, soustředí se na období prvního kontaktu předškolních dětí s notovým zápisem a dál...

Podpora čtenářství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Hana Nádvorníková Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Nedávno jsem zažila zajímavou situaci. Starší učitelka si stěžovala svojí mladší kolegyní: „Ty děti jsou dneska hrozný. I předškoláci. Když se jich zeptám, kdo umí hrát na mobilu hry, hlásí se většina, ale zavázat tkaničku umí jen pár z nich a už ...

Problematika předmatematické gramotnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Michaela Kaslová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Pojem předmatematická gramotnost se vyvinul v Evropě z celé řady názvů kapitol jako „Příprava na školní matematiku“, jinde byl její obsah začleněn (u nás do předmětů na SŠ a VŠ) do kapitol didaktických materiálů a kurikulí jako například „Rozumová...

K pohybové gramotnosti vlastní aktivitou dítěte

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Pohyb od raného věku rozvíjí nejen tělo, ale i schopnost řešit různé situace. Pohybová gramotnost umožňuje ovládat vlastní tělo, prostor a materiální svět, socializovat se a využívat pohybové dovednosti k podpoře a udržení vlastního zdraví i k dal...

Jak plánovat rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

Čtenářská, matematická a z nich vycházející informatická gramotnost je v podstatě univerzální složkou vzdělání, nezbytnou pro orientaci v rychle se měnícím světě. Z tohoto základu vyrůstá veškeré vzdělávání odborné, jež je předpokladem profesního ...

Jak může web Gramotnosti.pro život pomoci učení v souvislostech

Datum: Autor/autoři: Jakub Holec Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Děti chodí do školy, aby se učily novým věcem. Přitom očekávají, že se naučí tomu, co má pro ně smysl a co bude přínosem pro společenství, ve kterém žijí. Příležitost řešit ve výuce reálné situace a úkoly mohou mít děti mimo jiné tehdy, pokud učit...

Rubriky