Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika BOZP

BOZP

Počet článků v rubrice: 15

Poskytování první pomoci ve školách

Datum: Autor/autoři: Jitka Brožová Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

V Událostech, hlavní zpravodajské relaci ČT, jsme mohli 10. 4. vidět příspěvek o prudkém nárůstu počtu úrazů ve školách. Proti loňskému roku počet nahlášených úrazů vzrostl o čtvrtinu, přičemž nejvíce úrazů se stává na základních školách.

Podpora bezpečnosti a ochrany dětí, žáků i zaměstnanců škol a školských zařízení ze strany MŠMT

Datum: Autor/autoři: Ing. Šárka Seifertová Vydání: 10/2015 Ročník: 2015

Od 1.2.2015 bylo v oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků vytvořeno systematizované místo pro osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Po zřízení toho místa volaly školy i odborná veřejnost už od roku 2008.

Výběr osoby odborně způsobilé

Datum: Autor/autoři: Ing. Šárka Seifertová Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Při výběru osoby odborně způsobilé v prevenci rizik postupujte podle upraveného přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. Jedni tvrdí, že jde o vylepšený překlad italského přísloví, druzí pak tvrdí, že jej vymyslel Felix Edmundovič Dzeržinskij, ruský revo...

Nejčastější pochybení proti BOZD ve školních družinách

Datum: Autor/autoři: Ing. Šárka Seifertová Vydání: ŠD 4/2015 Ročník: 2015

S láskou a s úctou vzpomínám na svou vychovatelku Marušku Francovou, která dokázala, že ačkoliv jsme se s ní ani minutu ve školní družině nenudili, nikdy se nám nic nestalo. S ní jsme se již na prvním stupni základní školy naučili vyšívat, šít na ...

Bezpečnost ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 7/2015 Ročník: 2015

Cílem článku je zrekapitulovat doporučení MŠMT k zajištění bezpečnosti ve školách a školských zařízeních, popsat jejich vzájemnou provázanost a jejich případné limity.

Bezpečná škola = připravená škola

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 7/2015 Ročník: 2015

Od poloviny října loňského roku, kdy došlo k útoku na studenty střední školy ve Žďáru nad Sázavou, je skloňována bezpečnost na našich školách ve všech pádech. Nejedno vedení školského zařízení od té doby odpovídá na otázky rodičů, zda právě ta „je...

Zjištění České školní inspekce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 8/2015 Ročník: 2015

Součástí hodnoticích a kontrolních aktivit České školní inspekce je také problematika bezpečnosti a ochrany zdraví (dále i „BOZ“) ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) zapsaných do školského rejstříku, včetně souvisejících aspektů v...

Zabezpečení škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: Ing. Šárka Seifertová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

„Nedělejme ze škol / školských zařízení nedobytné hrady, nekopejme okolo příkopy, nezvedejme padací mosty. Při instalaci bezpečnostních prvků používejme zdravý selský rozum“.

Úrazy dětí v mateřské škole a jejich evidence

Datum: Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián Vydání: MŠ 2/2013 Ročník: 2013

Autor se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku úrazů dětí v mateřských školách (dále také „MŠ“). Poskytuje informace o nejdůležitějších předpisech, upozorňuje na skutečnost, co je spojeno s evidencí školních úrazů, k čemu slouží kniha školních...

Jak pečovat o pracovní prostředí?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

Péče o pracovní prostředí je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Smysluplná péče o pracovní prostředí je povinností i nutností. Příznivé pracovní prostředí pozitivně ovlivň...

Projekt Bezpečná školka pokračuje již 5. ročníkem

Datum: Autor/autoři: Katarína Ardová , Boris Tománek Vydání: MŠ 1/2012 Ročník: 2012

Společnost Goodyear Dunlop Tires Czech zahajuje v těchto dnech další ročník projektu s názvem „Goodyear – Bezpečná školka“, jehož hlavním cílem je zvyšovat bezpečnost dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu. Projekt má za sebou již čtyři...

Úrazy studentů a učňů při praxi

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Dandová Vydání: SŠ 1/2012 Ročník: 2012

S otázkou úrazů žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol bezprostředně souvisí celá právní úprava zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i studentů. Je však třeba předeslat, že školský zákon označuje školy a školská zařízení ja...

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Datum: Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián Vydání: 4/2011 Ročník: 2011

V předchozím čísle jsem se zabýval aplikací nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a poukázal jsem na problematická místa. V tomto čísle bych se rád věnoval některým ustanovením občas opomíjeného nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích...

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Datum: Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián Vydání: 3/2011 Ročník: 2011

Máme za sebou začátek roku 2011 a v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví došlo k několika změnám, které s sebou přinášejí konkrétní povinnosti nejen pro ředitele škol a školských zařízení.

Směrnice pro evidenci a registraci úrazů

Datum: Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

V tomto roce dojde podobně jako u úrazů dětí, žáků a studentů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění, ke změně celého průběhu dokumentační povinnosti při pracovních úrazech. Od 1. 1. 2011 začíná platit...

Rubriky