Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Petra Schwarzová

Počet článků autora: 14


Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat, jak se poskytování pedagogické intervence (jako podpůrného opatření prvního stupně) projeví př.i vyplnění výkazu P1c-01 veřejnými základními a střední školami ve školním roce 2021/2022

Dar školní družině

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

  Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká minimální částka při přijetí daru, která se nemusí projednávat a schvalovat na zasedání rady městské části, pod kterou spadáme. Konkrétně se jedná o rodiče, který nechce vrátit poplatek za družinu (cc...

Stravování zaměstnance na MD

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Je možné, aby zaměstnanec, který je na mateřské dovolené, měl nárok na stravování, resp. odebíral obědy, které jsou částečně hrazené z FKSP?

FKSP po novele 2020

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Je třeba si uvědomit, že všechny činnosti ředitele při řízení školy musejí být realizovány v souladu s aktuální legislativou. Pro ředitele jistě není jednoduché sledovat všechny legislativní změny a správně podle nich rozhodovat. K výrazným změnám...

Využití úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Na co lze použít úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině? Můžeme např. nakoupit skříně?

Financování nepedagogické práce - právnická osoba vykonávající činnost více druhů škol

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Velké množství právnických osob vykonává činnost více druhů škol (typicky činnost mateřské školy a základní školy nebo činnost střední a vyšší odborné školy). Cílem článku je popsat vztah, na základě kterého se v případě uvedených právnických osob...

Reforma financování střední školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat základní pravidla financování středních škol, a to pedagogické a nepedagogické práce, která se od 1. 1. 2020 uplatní v rámci reformy financování regionálního školství. Text je věnován „běžným“ středním školám, a to gymnáziím...

Samostatný výpočet Phmax

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školy je i MŠ, která nemá ředitelku, pouze vedoucí učitelku. Počítá se PHmax pro MŠ přesto samostatně?

Činnost školní družiny a školního klubu v kontextu reformy financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenění základních pravidel financování školní družiny a školního klubu zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí od 1. 1. 2020.

Jak na reformu financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu, autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Rubriky