Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 471


Volby do školské rady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Chystáme volby do školské rady naší ZŠ. Tedy i volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Zájem o práci ve školské radě naší ZŠ projevila jedna maminka, jejíž dítě není žákem naší základní školy. Zatím (i od 1. 9. 2021) dítě navště...

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Pravidla konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byla změněna opatřením obecné povahy čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 2)  (dále jen „opatření obecné povahy“). V článku jsou shrnuty povinnosti ředitele střední školy a práv...

Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat, jak se poskytování pedagogické intervence (jako podpůrného opatření prvního stupně) projeví př.i vyplnění výkazu P1c-01 veřejnými základními a střední školami ve školním roce 2021/2022

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Rubriky