Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Vyplňování a tisk vysvědčení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ke stažení           Dokument typu pdf

U ukrajinských žáků nezapomenout:

  • Jména cizinců do matriky se uvádí jako přepis dle dokladu vydaného Českou republikou
  • Na vysvědčení v části, kde se uvádí název ŠVP, bude navíc uvedeno: „Žák/Žákyně se vzdělával/vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb.“, pokud došlo k úpravě vzdělávacího obsahu podle § 3 lex Ukrajina.
  • Počet let splněné povinné školní docházky se uvádí dle českého školského zákona, tzn. jako povinná školní docházka začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Škola proto nemusí zjišťovat, kdy žák na Ukrajině skutečně začal chodit do školy.

Zdroj: Facebook profil Střední článek MŠMT, https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-skolach-od-5?


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků